STAR TREK Galerija

STAR TREK Izdvojeno
17.04.2007.

Warp pogon

...je najosnovniji pogon za međuzvjezdana putovanja koji koristi većina rasa u Star Trek svemiru. Njegovo djelovanje bazira se na iskrivljavanju prostor-vremenskog kontinuuma, potiskujući brod u podprostor, te tako smanjujući njegovu prividnu masu, i "varajući" Einstenovu teoriju relativnosti e=mc2. Kako se prividna masa broda smanjila, te je Einstenova teorija relativnosti prevarena, brod može postići brzinu veću od brzine svjetlosti.

Zvjezdana flota pri izradi warp motora slijedi Cochreaneov model warp pogona, koji za svoj rad zahtijeva materijsko-antimaterijsku reakciju, dok se potiskivanje broda u podprostor vrši stvaranjem niza warp polja koja se međusobno naprežu. Za proizvodnju ogromne količine energije koja je potrebna za pokretanje broda warpom i za napajanje svih brodskih sustava koristi se materijsko-antimaterijski reaktor, poznatiji pod nazivom warp jezgra. Ona je ujedno i osnovni, no nikako najvažniji dio svakog Flotinog broda i warp pogona. Druga dva najvažnija dijela warp pogona su vodovi za prijenos energije, te warp zavojnice. Warp zavojnice nisu vidljive izvana, već su smještene u kućištima koja se nazivaju nosačima warp motora.Prilikom izgaranja deuterija, u warp jezgri, nastaju pare koje se potom u reakcijskoj komori sudaraju sa antimaterijom, u obliku antivodika. Ta inače vrlo eksplozivna reakcija kontrolirana je dilitijevim kristalima, a kao njezin produkt nastaje visokoenergeska plazma, poznatija i kao elektroplazma. Elekroplazma se potom pomoću vodova za prijenos prenosi sve do nosača motora. Plazma se potom pomoću ubrizgivača ubacuje unutar warp zavojnica izgrađenih od verteriumovog kortenida. Kada se ovaj materijal izloži energiji plazme on počne oscilirati stvarajući warp polja i tjerajući brod u podprostor, a warp motori stvaraju višeslojno warp polje. Warp zavojnice poredane su u nizu kako bi stvorile više polja, koja se međusobno naprežu i stvaraju potisnu silu na najbliži objekt, u ovom slučaju, brod čije je to ujedno i polje.Warp poja se generiraju kada plazma pređe preko samih zavojnica kojih u Galaxy klasi ima 18, Sovereign klasa ih ima 26. Plazma se dovodi kroz ubrizgivač čije otvaranje i zatvaranje omogućuje rad warp pogona. Trajanje jednog ciklusa može varirati od 25 nanosekundi do 50 nanosekundi. Manje warp brzine zahtijevaju kraće vrijeme otvaranja i duže vrijeme do drugog otvaranja, dok se za velike warp brzine ubrizgivač otvara češće i samo otvaranje traje dulje.

Kako bi se pojednostavilo klasificiranje i rukovanje warp poljima i motorima, uvedena je klasifikacija warp polja prema količini podprostornog naprezanja koje generiraju. Warp polja ispod warpa 1 mjere se u milicochranima, dok se polja koja prestižu wrap 1 mjere u cochranima.


Većina brodova koristi warp pogon sa dva nosača warp motora, ali ima i onih koji koriste samo jedan ili pak četiri nosača. Promjena smjera u warpu vrši se stvaranjem lagane neravnoteže u warp polju, dok rad samo jednog warp motora može oštetiti brod.

Kako warp motori u svom radu stvaraju opasna warp polja na većini brodova smješteni su daleko od posade i nastanjenih dijelova broda, te se nalaze na dugačkim potpornim stupovima. Kroz te stupove prolaze i sami vodovi za prijenos elektroplazme, kao i prolazi za ljudstvo i upravljačke veze sa ostatkom broda.

Ukoliko dođe do oštećenja, ili kvara warp motora posljedice mogu biti katastrofalne ako se ne aktivira jedan od načina zaštite. Prvi i osnovni način zaštite je ispuštanje warp plazme kroz, za to predviđene, otvore na samom nosaču warp motora. Također je moguće i odvojiti sam warp motor od nosača pomoću jakih eksploziva tako da se brod može dovoljno udaljiti od samog motora prije nego što on eksplodira. Zadnje je rješenje izbacivanje warp jezgre, no taj je sustav implementiran samo u neke klase brodova i sam je sustav podložan kvarovima i zatajenjima.Warp pogon svojim djelovanjem oštećuje podprostor i time bi ga nakon nekog vremena dovoljno uništio da se tim dijelom svemira ne bi moglo putovati nadsvjetlosnim brzinama. Najnoviji dizajn federacijskih brodova geometrijom trupa, novim dizajnom warp zavojnica omogućuje tim klasama kretanje visokim nadsvjetlosnim brzinama bez da oštećuju podprostor, a i podižu krstareće i maksimalne brzine samih brodova. Starije klase ograničene su warp faktorom 5 kako ne bi stvarale velika oštećenja na samom prodprostoru, no i taj će problem biti riješen zamjenom dotrajalih brodova.Transwarp

Warp pogon, kao osnovni oblik međuzvjezdanog pogona u Alfa kvadrantu, omogućio je prevaljivanje ogromnih udaljenosti, a time i kontakte između velikog broja svjesnih vrsta. Zahvaljujući blagodatima warp pogona stvorena je i Federacija, kao najveća demokratska tvorevina u kvadrantu. Warp pogon zasigurno ima brojne prednosti, kao i veliki potencijal za daljnji razvoja, ali ima i neke nedostatke. Osnovni nedostatak warp pogona jest njegova relativna sporost. Naime, riječ je o obliku pogona koji ne pruža mogućnost putovanja u daleka područja naše galaksije, udaljena desetke tisuća svjetlosnih godina od Federacije. Tako bi putovanje na suprotni kraj Delta kvadranta, udaljen 70 000 ly, pri warpu 9.975, trajalo 75 godina.Međutim, tokom 2275 godine, stručnjaci iz Daystromovog Instituta došli su do epohalnog otkrića u području fizike warp pogona. Istraživanja su pokazala kako je warp pogon mali dio puno veće slagalice. Navedena otkrića objedinjena su u obliku «teorije transwarp pogona». Ideja transwarp pogona ubrzo je privukla pozornost Zvjezdane flote. Stoga je pokrenut program izgradnje prvog međuzvjezdanog broda s transwarp pogonom. Nova klasa dobila je ime «Exelsior», a osim transwarp pogona, u sebi je uključivala i najmodernije senzorske, računalne i obrambene sustave. Prvi Exelsiorov let pokazao se neuspješnim, zbog sabotaže transwarp jezgre, od strane njegovog zapovjednika stroja Montgomeryja Scotta, poznatijeg kao Scotty. Kasnije je izašlo na vidjelo kako je upravo sabotaža spriječila proboj transwarp jezgre i uništenje broda. Unatoč neuspjehu, Flota je odlučila nastaviti rad na transwarp pogonu. Međutim, ni nakon višegodišnjih istraživanja projekt se nije makao s mjesta. Stoga je Flota odlučila obustaviti sva istraživanja. Tako je 2287. godine u Exelsior ugrađen standardni warp pogon.

Međutim, Flota nikad nije odustala od ideje transwarp pogona. Tako je posada USS Voyagera tijekom 2372. godine, uspjela probiti warp barijeru i postići brzinu warp 10, kao beskonačnu brzinu gibanja, tijekom koje se brod istovremeno nalazi u svim točkama prostora. Poručnik Tom Paris, pilotirajući šatlom «Cochrane», uspio je obaviti uspješan transwarp let. Međutim, Paris je obolio od teškog genetskog poremećaja i mutirao u potpuno novi životni oblik. Ubrzo je Paris oteo kapetanicu Kathyrn Janeway i, ukravši «Cochrane», skočio u transwarp. Nakon višednevne potrage, Voyager ih je ipak uspio pronaći i izliječiti. Daljnje analize potvrdile su kako potprostorno polje nastalo probijanjem warp 10 barijere ima iznimno negativan utjecaj na žive organizme, rezultiravši smrću u čak 85% slučajeva. Osim, toga kod navedene vrste transwarp pogona iskrsnuli su izuzetno veliki problemi pri navigaciji.

Iako bi se iz gornjih redaka dalo iščitati kako je transwarp pogon nedostižan san, posljednja Flotina iskustva na tom polju pružila su određenu dozu optimizma. Naime, 2364. godine, Enterprise-D obavio je nekoliko kratkih transwarp letova, i to uz pomoć tuđinca imenom Putnik.

Tokom 2369. godine Borg je napao Federaciju po treći put. Napad je izvela grupa odmetnuti radilica, pod zapovjedništvom Datina dvojnika Lorea. Tijekom navedenog sukoba Borg je koristio brod opremljen transwarp pogonom, sposobnim za stvaranje potprostornih prolaza. Upavši u navedeni potprostorni prolaz, USS Enterprise-D u nekoliko je trenutaka prevalio više svjetlosnih godina, brzinom 236 000 000 puta većom od brzine svijetlosti.

Tokom 2372. godine, posada USS Voyagera susrela je Vothe, gmazoliku vrstu, opremljenu transwarp pogonom. Vothe, koji vuku porijeklo od dinosaurusa sa Zemlje, svojim su divovskim brodovima, opremljenim transwarp pogonom, uspjeli stvoriti ogromno carstvo smješteno duboko u Delta Kvadrantu.

Nakon nekoliko godina provedenih u Delta kvadrantu, posada USS Voyagera napokon je susrela Borga. USS Voyager otkrio je kako Borg posjeduje veliku mrežu transwarp kanala diljem cijele galaksije. Osnovu borgovske transwarp mreže čini šest transwarp koncentratora, smještenih u različitim dijelovima galaksije. Svaki od navedenih koncentratora sposoban je generirati niz transwarp kanala putem kojih borgovski brodovi mogu prijeći s jednog na drugi kraj galaksije u roku od nekoliko minuta. Tijekom 2377. godine USS Voyager poslužio se jednim od borgovskih transwarp koncentratora kako bi se vratio kući, u Alfa kvadrant. Voyager je pritom uništio navedeni transwarp koncentrator i na taj način onesposobio mrežu transwarp kanala u velikom dijelu galaksije.

17.04.2007.

Tricoder

...je standardni prenosivi uređaj svih djelatnika Zvjezdane flote, a služi za prikupljanje, čuvanje i obradu podataka.

Osnovni koncept uređaja razvijen je iz niza serija uređaja za prikupljanje podataka proizvedenih u Floti oko 2230. godine, u namjeri da se smanji veličina i težina opreme timova za istraživanje. Takvi uređaji imali su velike kapacitete za pohranu podataka i veliku mogućnost obrade. Negdje oko 2240. godine, više različitih mogućnosti prikupljanja i obrade podataka počele su se ugrađivati u jednu multifunkcionalnu jedinicu. 2248. godine takav uređaj je pušten u uporabu i sjedinio je funkcije prikupljanja i obrade informacija, te komunikacijskog uređaja. Iako je službeni naziv uređaja bio "trofunkcijski snimač" ("three function recorder") vrlo je brzo zamijenjeno sa vrlo jednostavnijim nazivom "tricoder".


Više desetina verzija trikordera je bilo pušteno u uporabu u posljednjih 125 godina. Neki od njih, npr. psihotrikorder, su specijalizirani za posebne radnje – ali specijalizacija je nespojiva sa filozofijom trikordera kao uređaja, i većina novih modela jednostavno imaju povećan broj funkcija koje mogu obavljati, kao i povećanu brzinu rada, a uz sve to još im je smanjena masa i dimenzije. Tijekom vremena, trikorder je postao jedan od najkorištenijih uređaja u Zvjezdanoj floti.

Trenutno je u funkciji nekoliko modela trikordera;
TR-580, koji je pušten u uporabu 2358., je u postupku zamjene sa novijim modelom TR-590X, koji je nedavno razvijen. Model TR-600 je trenutno tek u fazi ranog razvoja, a njegovo puštanje u uporabu se očekuje oko 2380. godine, ali Zvjezdana flota javlja da je ubrzala razvoj projekta i zahtijevala je promjene u projektu da bi se povećale mogućnosti detektiranja različitih tzv. tankih (stealth) tehnologija, za kojima je bila povećana potreba tijekom rata protiv Dominija.

Unutar trikordera nalaze se skupine od 235 mehančkih, elektromagnetskih i potprostornih senzora. Od ukupnog broja, 115 su smješteni na vrhu kućišta trikordera (dakle za upotrebu tih senzora, potrebno je usmjeriti trikorder u smjeru pojave koju istražujemo), a ostalih 120 je razmješteno po cijelom kućištu trikordera. Standardni trikorder je opremljen sa mobilnim ručnim skenerom, koji sadrži 17 uređaja visoke rezolucije za detaljna prikupljanja podataka. Trikorder može kombinirati ulazne podatke svih navedenih senzora, u svrhu dobivanja što kompletnije slike o objektu ili pojavi koja se proučava.

Obrada podataka je omogućena pomoću mreže kompjuterskih segmenata od 27 članova (Polled Main Computer Segments - PCMS) koja usklađuje sve funkcije trikordera. Zajedno ovi segmenti imaju snagu od 150 GFP proračuna u sekundi (150 milijardi operacija sa pomičnim zarezom), više operacija se može izvoditi paralelno, i pritom je ograničavajući faktor jedino brzina obrade. Komunikacija sa drugim trikorderima i kompatibilnim sustavima je izvedena preko podprostorno prijemno-predajnog sklopa. Komunikacijski doseg je ograničen na 40000 km – slično kao kod uobičajenih komunikacijskih bedževa.

17.04.2007.

Vulkanci


Vulkanci su humanoidna vrsta porijeklom s planeta Vulkan u sustavu 40 Eridani (16 svjetlosnih godina od Zemlje).

Vulkanci su prije 2000 godina bila vrlo nasilni i ratoborni, sve dok njihov najveći filozof Surak nije postao popularan sa svojom filozofijom da je jedini spas od uništenja odrješenje od osjećaja. Nakon krvavog građanskog rata u 4. st. pr. Kr. između Surakovih pristaša i protivnika, na Vulkanu je konačno zavladalo blagostanje i mir. Slijedio je dug proces obnove društva i odrješenje od osjećaja koji umalo da nisu upropastili njihovu civilizaciju.

Nakon 1000 godina oporavka, Vulkanci su krenuli u istraživanje svemira. Sredinom 1950ih su počeli nadgledati razvoj ljudi i njihovo otisnuće prema zvijezdama. To je bilo i razdoblje kada su stupili u prvi kontakt s Andorijancima. Prvi kontakt je bio obećavajući, ali je stanje uskoro eskaliralo u hladni rat dug 200 godina.

Prvi kontakt između ljudi i Vulkanaca je bio 5. travnja 2063 kada se vulkanski istraživački brod spustio na Zemlju nakon prvog uspješnog warp leta Zeframa Cochranea. Nakon prvog susreta ljudi i Vulkanci su uspostavili manje-više prijateljske odnose, no ti odnosi su često bili na velikim iskušenjima zbog vulkanskog mišljenja da su ljudi još uvijek suviše divlji i nepredvidljivi da bi bili pušteni sami da lutaju svemirom. Ponovno otkriće Surakovih učenja i to uz pomoć jednog čovjeka je promijenilo mišljenje Vulkanaca o ljudima i suradnja je postala istinski prijateljska i iz nje će vremenom izrasti i sama Federacija čiji su Vulkanci jedni od osnivača.

U međuvremenu se između Vulkanaca i Andorijanaca dogodilo nekoliko incidenata u vezi planetoida Weytahna. Vulkanske snage su 2054. okupirale planetoid, ali je sporazum dogovoren 2097. odredbom da planetoid ostane neutralan.


Sam PLANET VULKAN je nešto veći od Zemlje i sa nešto većom gravitacijom, no ono što ga čini drugačijim od Zemlje i većine drugih planeta na kojim je nastao život je njegova pustinjska klima.

Biohemija Vulkanaca se temelji na bakru zbog njegove bolje sposobnosti vezivanja kisika na sebe pri niskim tlakovima nego što je ista kod željeza i zbog toga je krv Vulkanaca zelene boje.
Unutarnji organi Vulkanaca također imaju neke posebnosti. Pluća su im većeg kapaciteta od ljudskih i zauzimaju cijeli prsni koš i zbog toga im je srce smješteno nešto niže otprilike na mjestu koje kod ljudi zauzima jetra.

Vanjskim izgledom Vulkanci su slični ljudima i jedina vidljiva razlika je u ušima koje su kod Vulkanaca šiljaste. Kao vrsta koja se razvila u pustinjskim uvjetima, Vulkanci su tjelesno jači, imaju bolji sustav regulacije tjelesne temperature, treći očni kapak koji štiti oko od pijeska, bolje vide u uvjetima slabije vidljivosti, bolje čuju i osjetljiviji su na mirise (poznato je da su prilikom ranih kontakata sa ljudima Vulkanci koristili filtre mirisa u nosnicama).

Ono po čemu su Vulkanci gotovo jedinstveni među svim poznatim vrstama je njihov mozak i njegove sposobnosti:

Svi Vulkanaci su telepati, no ta sposobnost nije jednako razvijena kod svih. Velika većina je sposobna za telepatiju dodirom koju je uspostavio netko drugi, znatno manji broj je sposoban sam uspostaviti telepatski odnos dodirom, a izuzetno mali broj je sposoban za telepatski kontakt bez dodira. Za Vulkance telepatski kontakt nije obična komunikacija, on je u određenoj mjeri razmjena umova koja ostavlja stalan trag na osobama koje učestvuju u njoj pa od toga dolazi i naziv za njega, spoj umova.
Uz nestručno uspostavljenu telepatsku vezana je i pojava mentalne bolesti poznate pod imenom Pan'aar sindrom kao posljedice takve veze. Jedno vrijeme ta bolest je smatrana neizlječivom i osobe oboljele od nje su joj bile prepuštene na milost i nemilost. Danas se ipak zna da je bolest posljedica loše izvedenog spoja umova i pojedinci sa velikim iskustvom u spajanju umova je mogu izliječiti tijekom spoja.

Poznato je da su Vulkanci u stanju kontrolirati rad niza tjelesnih organa i njihovih funkcija jednostavno snagom uma. Ona je toliko učinkovita da su Vulkanci u stanju i izliječiti ozlijede koje bi inače bile opasne po život tijekom čega zapadaju u neku vrstu transa. O mogućnostima ove jedinstvene sposobnosti samoliječenja govore i slučajevi ne samo potpunog oporavka Vulkanaca od ozljeda mozga koje bi bile smrtonosne za većinu pripadnika drugih vrsta nego i potpunog povratka sjećanja i sposobnosti koje bi kod bilo koje druge vrste bile izgubljene u potpunosti čak kada bi osoba i preživjela.

Osim kontrole rada organa vulkanski mozak je u stanju kontrolirati ili bolje reći potisnuti osjećaje i u potpunosti se u svojim postupcima voditi logikom. Iako je riječ o izuzetnoj sposobnosti cijeli sustav kontrole osjećaja je ipak prilično osjetljiv i zahtijeva veliki trud osobe da ga održi. Konačan korak u čišćenju od svojih osjećaja i potpuno posvećenje putu logike je običaj koji Vulkanci nazivaju kohlinar i kojeg prolaze samo rijetki. Poznato je da određene kemijske tvari poput Trelija-D mogu u potpunosti uništiti tu kontrolu pa čak i nanijeti ozbiljna oštećenja na dijelu mozga koji je zadužen za držanje osjećaja pod kontrolom.

Još jedna posebnost Vulkanaca je njihov reproduktivni sustav. Iako se mogu razmnožavati tijekom cijele godine, svakih sedam godina svaki spolno zreli Vulkanaca proživljava razdoblje koje se naziva pon farr. Tijekom pon farra Vulkanci zapadaju u neku vrstu groznice u kojoj sve osim želje za seksualnim odnosom postaje nevažno do te mjere da se gubi i godinama uspostavljanja kontrola osjećaja, no ipak nije samo psihološka jer izaziva i određene promjene kemije tijela koje Vulkanci nazivaju groznica krvi ili plak tow i koja može biti smrtonosna ako ne dođe do seksualnog zadovoljenja. Osim redovnog sedmogodišnjeg pojavljivanja, pon farr može izazvati i određeni niz kemijskih spojeva, no prestankom njihovog djelovanja prestaje i pon farr.

Gotovo sigurno najčudnije svojstvo vulkanskog mozga je mogućnost prebacivanja svijesti i osobnosti pojedinca koju Vulkanci nazivaju katra u posebne posude ili čak u um drugog pojedinca. Čak i među Vulkancima ova sposobnost je svojevrstan mit jer je za njegovu provedbu potreban pojedinac koji posjeduje izuzetnu kontrolu uma tako su do danas poznata samo dva slučaja prijenosa katre, Surakov prije njegove smrti u za to namijenjenu posudu i Spockov u doktora McCoya.

ORGANIZACIJE

Vulkanski Vrhovni stožer vladajuce je tijelo na Vulkanu. Prije pridruživanja Federaciji, Stožer je bio odgovoran za nadzor vojnih i civilnih organizacija.

U svibnju 2153. godine, Vrhovni Stožer naredio je potkapetanici T'Pol da se vrati na Vulkan, umjesto da krene sa Entepriseom na zadatak u Delfijsko Prostranstvo. Ona je podnijela ostavku na svoju funkciju u vulkanskoj floti i ostala na Entepriseu kao prva i znanstvena casnica.

Tijekom 2154. godine, V'Las, predsjedatelj Vrhovnog stožera, planirao je napad na Andoriju, vjerujuci da razvijaju oružje temeljeno na ksindijskoj tehnologiji. Nakon tog incidenta, stožer je raspušten.

Kasnije te godine, T'Pau je zamjenila V'Lasa na mjestu premijera vulkanskog naroda. Zapocela je raspuštati vulkansku vojnu silu, a oni brodovi koji su ostali u službi nisu imali cijelu posadu. Za vrijeme incidenta sa romulanskim brodom-dronom, T'Pau je mogla poslati samo 23 broda kao ispomoc andorijsko-zemaljsko-telaritskoj floti.

U 23. i 24. stoljecu, Vrhovni stožer je zadržao ulogu glavnog tijela za sigurnost, obranu i unutarnje poslove Vulkana, zajedno sa tajnom službom V'Shar i Vulkanskom svemirskom agencijom.17.04.2007.

Zvjezdana flota

KLASA AKIRA

Tip: Teška krstarica
Uveden u službu:
2365.
Maksimalna brzina:
Warp 9,8
Dimenzije:
dužina: 464.43 metara,
širina: 316.67 metara,
visina: 87.43 metara
Broj paluba:
13
Masa:
3.055.000 tona
Naoružanje:
3 fazorske mreže tipa X, 15 lansera fotonskih torpeda
Obrambeni sustavi:
sustav štitova
Broj osoblja:
500, evakuacijski limit od 4.500

Poznati brodovi:

USS Akira, NCC-62497
- Star Trek Fact Files

USS Rabin, NCC-63293
- Star Trek Fact Files

USS Spector, NCC-65549
- VOY: "Message in a Bottle"
- Dio flote poslane da vrati ukraden prototip Prometheus klase

USS Thunderchild, NCC-63549
- Sudjelovao u borbi protiv Borga kod Sektora 001 2373. godine
- Dobio ime po H.M.S. Thunderchildu iz romana H. G. Wella, "Ratovi svjetova" (The War of the Worlds)
- "Star Trek VIII: First Contact"

 

KLASA AMBASADOR

Uveden u službu: 2330.
Tip:
Teška krstarica
Maksimalna brzina:
Warp 9,2
Dimenzije:
dužina: 526 metara,
širina: 320 metara,
visina: 125 metara
Broj paluba:
36
Masa:
2.350.000 tona
Naoružanje:
10 fazorskih mreža tipa IX, lanseri fotonskih torpeda
Obrambeni sustavi:
sustav štitova
Broj osoblja:
550

Poznati brodovi:

USS Adelphi, NCC-26849
- Proveo misiju prvog kontakta na planetu Ghorusda
- Stanovnici planeta su bili smatrani kompleksnima i nasilnima te je zbog nesporazuma došlo do konflikta u kojem je poginulo 47 članova posade uključujući kapetana Adelphia Darsona
- TNG: "Tin Man"

USS Ambassador, NX-10521
- Prototip klase
- "TNG Technical Manual"

USS Enterprise, NCC-1701-C
- Njime je zapovijedala kapetanica Rachel Garett
- Reagirao na romulanski napad na klingonsku postaju 2344., uništen. Dio posade su zarobili romulanci
- TNG: "Yesterday's Enterprise"

USS Excalibur, NCC-26517
- Borg je napao Excalibur prije 2368. i asimilirao nekoliko članova posade
- Sudjelovao u blokadi tijekom Klingonskog rata 2368.
- S obzirom da je brod poslan na obnovu, cijela posada je raspuštena, a zapovjedništvo je preuzeo zapovjednik Riker i kao prvog časnika postavio natporučnika La Forgea.
- TNG: "Redemption", VOY: "Survival Instinct"

USS Exeter, NCC-26531
- Tom Paris je služio ma Exteru prije nego je otpušten iz Flote
- Tijekom Dominijskog rata je bio dio Devete flote
- VOY: "Non Sequitur", DS9: "You Are Cordially Invited"

USS Gandhi, NCC-26632
- Dobio ime po Mohandasu Karamchandu Gandhiju (poznatiji pod imenom Mahatma Gandhi) jednom od vođa indijskog pokreta za nezavisnost. Indijci ga zovu "Ocem nacije"
- TNG: "Second Chances"

USS Horatio, NCC-10532
- 2364. pod zapovjedništvom kapetana Walker Keel
- Uništen, a cijela posada poginula. Vjerojatno posljedica sabotaže.
- Spomenut u razgovoru kao "teška krstarica"
- TNG "Conspiracy

USS Valdemar, NCC-26198
- Poslan prema Kardasijanskoj demilitariziranoj zoni povodom uhićenja Milesa O'Briena
- DS9: "Tribunal"

USS Yamaguchi, NCC-26510
- Uništen kod Wolfa 359
- TNG: "Best of Both Worlds"

USS Zhukov, NCC-26136
- Pod zapovjedništvom kapetana Gleasona
- Reginald Barclay je služio na Zhukovu prije premještaja na Enterprise-D
- 2367. transportirao ambasadoricu T'Pel na Enterprise-D
- 2368. transportirao nekoliko znanstvenih časnika na Enterprise-D kao pripremu za misiju kod jata Phoenix
- TNG: "Hollow Pursuits", TNG: "Data's Day", TNG: "The Game"

 

TIP CENTAUR

Tip: Fregata
Uveden u službu:
2279.
Maksimalna brzina:
Warp 9
Dimenzije:
dužina: 382 metra,
širina: 230 metara,
visina: 60 metara
Broj paluba:
10
Masa:
870.000 tona
Naoružanje:
9 fazorskih baterija, 4 lansera fotonskih torpeda
Obrambeni sustavi:
standardni sustav štitova
Broj osoblja:
315

 Poznati brodovi:

USS Centaur NCC-42043
- aktivno sudjelovao u dominijskom ratu
- DS9 6x01 – A Time to Stand

 

KLASA CHEYENNE

Tip: Srednja krstarica
Uveden u službu: 2345.
Maksimalna brzina: nepoznata
Dimenzije:
dužina: 394 metara,
širina: 250 metara,
visina: 113 metara
Broj paluba: 20
Masa: 1.305.000 tona
Naoružanje: 2 fazorske mreže tipa VIII, 2 lansera fotonskih torpeda
Obrambeni sustavi: sustav štitova
Broj osoblja: 245

Poznati brodovi:

USS Ahwahnee, NCC-73620
- Sudjelovao u bitci kod Wolfa 359
- Dio blokade kapetana Picarda u Klingonskom civilnom ratu
- TNG: "Best of Both Worlds", TNG: "Redemption"

 

KLASA CONSTELLATION

Tip: Krstarica
Uveden u službu: 2283.
Maksimalna brzina: Warp 8,6 (TOS skala)
Dimenzije:
dužina: 231 metara,
širina: 135 metara,
visina: 65 metara
Broj paluba: 15
Masa: 325.000 tona
Naoružanje: 16 phaserskih baterija tipa VIII, 4 lansera fotonskih torpeda
Obrambeni sustavi: sustav štitova
Broj osoblja: 520

Poznati brodovi:

USS Constellation, NCC-1974
- Poslan da transportira napuštenog Jem'Hadara sa DS9-a na zvjezdanu bazu 201
- U prijevodu sa engleskog znači "zviježđe"
- DS9: "The Abandoned"

USS Gettysburg, NCC-3890
- Posljednji brod kojim je zapovijedao admiral Mark Jameson
- TNG: "Too Short a Season"

USS Hathaway, NCC-2593
- Dobio ime po Anne Hathaway, ženi Williama Shakespearea
- TNG: "Peak Performance"

USS Magellan, NCC-3069
- Dobio ime po portugalskom istraživaču F. Magellanu, vođi ekspedicije koja je po prvi puta oplovila svijet
- Njime je zapovijedao kapetan Conklin
- TNG: "Starship Mine"

USS Stargazer, NCC-2893
- Pod zapovjedništvom kapetana Picarda od 2333 do 2355
- Gotovo uništen od strane Ferengija 2355., no vraćen Federaciji 2364.
- U prijevodu sa engleskog znači "zvjezdoznanac, astronom"
- TNG: "The Battle"

USS Valkyrie, NCC-2590
- Model korišten na Star Trek konvencijama

USS Victory, NCC-9754
- Njime je zapovijedao kapetan Zimbata
- Prvi brod na kojem je služio kapetan korvete LaForge
- 2362. Victory je poslan da istraži nestanak 49 federacijskih časnika na Tarchannenu III
- U prijevodu sa engleskog znači "pobjeda"
- TNG: "Elementary, Dear Data", TNG: "Identity Crisis"

 

KLASA CONSTITUTION

Tip: Teška krstarica
Uveden u službu: 2244.
Maksimalna brzina: Warp 8 (TOS skala)
Dimenzije:
dužina: 289 metara,
širina: 130 metara,
visina: 67 metara
Broj paluba: 21
Masa: 600.000 tona
Naoružanje: 6 fazorskih emitera, 2 lansera fotonskih torpeda
Obrambeni sustavi: sustav štitova
Broj osoblja: 433

Poznati brodovi:

USS Constellation, NCC-1017
- Njime je zapovijedao komodor Matt Decker
- Uništen 2267.
- TOS: "The Doomsday Machine"

USS Constitution, NCC-1700
- Viđen na zidnom zaslonu u zvjezdanoj bazi 11
- Viđen na popisu brodova koji je pregledavao Lore
- Na prijevodu sa engleskog znači "ustav"
- TOS: "Court Martial", TNG: "Datalore"

USS Defiant, NCC-1764
- Nestao 2268. blizu tholijanskog prostora
- U prijevodu sa engleskog znači "prkosan"
- TOS: "The Tholian Web"

USS Eagle, NCC-956
- Potencijalni sudionik spašavanja kapetana Kirka i doktora McCoya iz Rura Penthea 2293.
- "Star Trek VI: The Undiscovered Country"

USS Endeavor, NCC-1695
- Potencijalni sudionik spašavanja kapetana Kirka i doktora McCoya iz Rura Penthea 2293.
- "Star Trek VI: The Undiscovered Country"

USS Enterprise, NCC-1701
- Drugi brod koji nosi ime
- Zapovjednici broda: kapetani Robert April, Cristopher Pike, James T. Kirk, Willard Decker i Spock
- "Star Trek: The Original Series", "ST: The Motion Picture", "ST II: The Wrath of Khan", "ST III: The Search for Spock"

USS Enterprise, NCC-1701-A
- Obnovljena Constitution klasa, treći brod koji nosi ime
- "ST VI: The Voyage Home", "ST V: The Final Frontier", "Star Trek VI: The Undiscovered Country"

USS Excalibur, NCC-1664
- Viđen na zidnom zaslonu u zvjezdanoj bazi 11
- TOS: "Court Martial", TOS: "The Ultimate Computer" USS Exeter, NCC-1672
- Exter je nađen u orbiti oko Omege VI, cijela posada je bila pobijena
- "The Omega Glory" - TOS

USS Farragut, NCC-1647
- Prvi brod na kojem je služio kapetan Kirk
- Njime je zapovijedao kapetan Garrowick
- TOS: "Obsession"

USS Hood, NCC-1703
- Viđen na zidnom zaslonu u zvjezdanoj bazi 11
- Umalo uništen u M-5 ratnoj računalnoj igri 2268.
- TOS: "Court Martial", TOS: "The Ultimate Computer"

USS Intrepid, NCC-1831
- Posada je bila u potpunosti vulkanska
- Uništen 2268.
- U prijevodu sa engleskog znači "neustrašiv"
- TOS: "Court Martial", TOS: "The Immunity Syndrome"

USS Kongo, NCC-1710
- Potencijalni sudionik spašavanja kapetana Kirka i doktora McCoya iz Rura Penthea 2293.
- Dobio ime po afričkoj državi
- "Star Trek VI: The Undiscovered Country"

USS Lexington, NCC-1709
- Njime je zapovijedao komodor Robert Wesley
- Umalo uništen u M-5 ratnoj računalnoj igri 2268.
- Dobio ime po američkom nosaču zrakoplova iz II. svij. rata
- TOS: "The Ultimate Computer"

USS Potemkin, NCC-1657
- Umalo uništen u M-5 ratnoj računalnoj igri 2268.
- TOS: "The Ultimate Computer", TOS: "Turnabout Intruder"

USS Republic, NCC-1371
- Kirk je služio na Republicu dok je još bio na Akademiji
- TOS: "Court Martial"

USS Yorktown, NCC-1717
- Trebao se sastati sa Enterpriseom 2268. i dostaviti cjepivo za Thetu VII
- Yorktown je onesposobila nepoznata tuđinska sonda 2268.
- Dobio ime po američkom zrakoplovu iz II. svij. rata
- U prvom pilotu TOS-a se središnji brod serijala trebao zvati Yorktown. Pilot je odbačen, a u drugom pilotu brod dobiva naziv Enterprise
- TOS: "Obsession"

 

KLASA DANUBE

Tip: Višenamjenska letjelica, patrolni brod
Uveden u službu: 2369.
Maksimalna brzina: Warp 5,2
Dimenzije:
dužina: 23,1 metara,
širina: 13,7 metara,
visina: 5,4 metara
Broj paluba: 1
Masa: 158,7 tona
Naoružanje: 6 fazorskih mreža, 2 lansera fotonskih mikrotorpeda
Obrambeni sustavi: sustav štitova
Broj osoblja: 4

Poznati brodovi:

USS Danube, NCC-72003
- Prototip klase
- Dobio ime po rijeci Dunav
- "Star Trek Deep Space Nine Technical Manual"

USS Gander, NCC-?
- Uništili su ga Jem'Hadari 2375.
- DS9: "Penumbra"

USS Ganges, NCC-72454
- Uništen 2370.
- Dobio ime po rijeci u sjevernoj Indiji i istočnom Pakistanu duljine
- DS9: "Past Prologue", DS9: "Armageddon Game"

USS Mekong, NCC-72917
- Uništen 2371.
- Dobio ime po rijeci jugoistočne Azije
- DS9: "Playing God", DS9: "The Die is Cast"

USS Orinoco, NCC-72905
- Uništen 2372 od strane kardasijanske separatističke organizacije "Pravi put" ("The True Way")
- Dobio ime po venecuelanskoj rijeci
- DS9: "The Siege", DS9: "Our Man Bashir"

USS Rio Grande, NCC-72452
- Jedini brod ove klase koji je preživio svih sedam sezona DS9-a
- Dobio ime po rijeci na granici Teksasa i Meksika
- DS9: "Emissary", DS9: "The Ascent", DS9: "What You Leave Behind"

USS Rubicon, NCC-72936
- Dodijeljen na DS9 2371. Uništen.
- Dobio ime po talijanskoj rijeci
- DS9: "Family Business", DS9: "Hippocratic Oath", DS9: "The Die is Cast"

USS Shenendoah, NCC-73024
- DS9: "Change of Heart", DS9. "Valiant"

USS Volga, NCC-73196
- Uništen 2373.
- Dobio ime po najdužoj rijeci Europe
- DS9: "Body Parts", DS9: "By Inferno's Light"

USS Yangtzee Kiang, NCC-72453
- Uništen 2369.
- Dobio ime po kineskoj rijeci
- DS9: "Emissary", DS9: "Past Prologue", DS9: "Battle Lines"

USS Yukon, NCC-74602
- Uništen 2372.
- Dobio ime po rijeci koja teče Kanadom i Aljaskom i ulijeva se u Beringovo more
- Korišten od strane Kire i O'Briena 2372. prilikom inspekcije
- DS9: "Sons of Mogh", DS9: "By Inferno's Light"

USS ?, NCC-73918
- DS9: "Tacking into the Wind"

 

KLASA DEADALUS

Tip: Krstarica
Uveden u službu: 2158.
Maksimalna brzina: Warp 4,9 (TOS skala)
Dimenzije:
dužina: 128 metara,
širina: 48 metara,
visina: 40 metara
Broj paluba: 10
Masa: 72.000 tona
Naoružanje: 4 laserska topa
Obrambeni sustavi: sustav štitova
Broj osoblja: 229

Poznati brodovi:

USS Ahwahnee, NCC-73620
- Nestao kod Bete III 2167.
- TOS: "Return of the Archons"

USS Carolina, NCC-160
- Klingonci su koristili ovaj brod kao prevaru da se Enterprise vrati na Capellu VI
- TOS: "Friday's Child"

USS Essex, NCC-173
- Njime je zapovijedao kapetan Bryce Shumar
- Uništen 2167. kod mjeseca planeta Mab-Bu VI. Cijela posada od 229 časnika je poginula
- Dobio ime po engleskoj pokrajini
- TNG: "Power Play"

USS Horizon, NCC-176
- Uništen 2168.
- Poziv upomoć je do Federacije došao tek 2268.
- TOS: "A Piece of the Action"

 

KLASA DEFIANT

Tip: Eskortni brod
Uveden u službu: 2369.
Maksimalna brzina: Warp 9,5
Dimenzije:
dužina: 170,68 metara,
širina: 134,11 metara,
visina: 30,1 metara
Broj paluba: 4
Masa: 355.000 tona
Naoružanje: 4 rafalna fazorska topa, 1 fazorska mreža, 3 pulsna lansera kvantnih torpeda, 1 lanser fotonskih torpeda
Obrambeni sustavi: oklop, standardni sustav štitova
Broj osoblja: 50, evakuacijski limit od 150

Poznati brodovi:

USS Defiant, NX-74205
- Dodijeljen na DS9 2371. kao obrana od Dominija
- Uništen 2375. godine u bitci kod Chin'toke od strane Breena, Dominijskih saveznika
- U prijevodu sa engleskog znači "prkosan"

USS Sao Paulo, NCC-75633
- Nakon uništenja Defianta NX-74205 dodijeljen na DS9 i preimenovan u Defiant
- Sudjelovao u završnoj borbi Dominijskog rata
- Dobio ime po brazilskom gradu
- DS9: "What You Leave Behind"

USS Valiant, NCC-74210
- 2374. uništen pokušavajući uništiti Dominijski borbeni brod
- Korišten kao trening-brod Crvenog Odreda (Red Squadron)
- U prijevodu sa engleskog znači "hrabar, smion"
- DS9: "Valiant"

 

KLASA EXCELSIOR

Tip: Teška krstarica
Uveden u službu: 2284.
Maksimalna brzina: Warp 8,6
Dimenzije:
dužina: 467 metara,
širina: 185 metara,
visina: 100 metara
Broj paluba: 28
Masa: 2.150.000 tona
Naoružanje: 12 fazorskih baterija, 4 lansera fotonskih torpeda
Obrambeni sustavi: sustav štitova
Broj osoblja: 705, evakuacijski limit od 8.500

Poznati brodovi:

USS Al-Batani, NCC-42995
- Kathryn Janeway je služila na tom brodu kao znanstveni časnik
- Dobio ime po arapskom astronomu
- VOY: "Caretaker"

USS Berlin, NCC-14232
- Stacioniran blizu Romulanske neutralne zone 2364. neposredno prije prvog romulanskog kršenja sporazuma o zabrani prolaska kroz Zonu nakon Tormedskog incidenta
- Dobio ime po njemačkom glavnom gradu Berlinu
- TNG: "Angel One"

USS Cairo, NCC-42136
- Njime je zapovijedao kapetan Edward Jelico
- Cairo je transportirao viceadmiralicu Nechayevu na Enterprise-D 2369. kada je Jelico privremeno preuzeo zapovjedništvo nad Enterpriseom-D
- Dobio ime po egipatskom glavnom gradu Kairu
- TNG: "Chain of Command"

USS Charleston, NCC-42285
- Transportirao trojicu zamrznutih ljudi iz 20-og stoljeća natrag na Zemlju
- Dobio ime po gradu Južne Karoline (SAD)
- TNG: "The Neutral Zone"

USS Crazy Horse, NCC-50446
- Dio flote koja u bitci sa Borgom 2369.
- 2370. se susreo sa Enterpriseom-D da pokupi admirala Pressmana
- Dobio ime po poglavici plemena Ogala Sioux koji je bio jedan od najvažnijih vođa američkih domorodaca u bitci kod Little Bighorna 1876.
- TNG: "Descent", TNG: "The Pegasus"

USS Crockett, NCC-38955
- Transportirao admirala Mitsuyu na DS9 2370.
- Dobio ime po Daveyu Crockettu, američkom političaru
- DS9: "Paradise"

USS Enterprise, NCC-1701-B (obnova)
- Četvrti brod koji nosi ime
- Njime je zapovijedao kapetan John Harriman
- "Star Trek VII: Generations"

USS Excelsior, NX-2000/NCC-2000
- Prototip Excelsior klase
- Zvan još i Veliki eksperiment jer je trebao biti prvi brod Zvjezdane Flote koji će imati transwarp pogon. Projekt nije uspio, a na Excelsior je ugrađen standardni Warp pogon i dodijeljen kapetanu Suluu.
- Krenuo na neodobrenu misiju spašavanja kapetana Kirka i doktora McCoya sa kažnjeničke kolonije Rura Penthe ali ga klingonske borbene krstarice zaustavljaju
- Kasnije pomogao Enterpriseu-A u Khitomerskoj krizi
- "ST III: The Search for Spock", "ST IV: The Voyage Home", "ST VI: The Undiscovered Country", TNG: "Interface", VOY: "Flashback"

USS Fearless, NCC-14598
- Korišten kao testni brod novih poboljšanja motora flotinog stručnjaka za pogone Kosinskog
- Fearless je kasnije, 2364., transportirao Kosinskog na Enterprise-D
- U prijevodu sa engleskog znači "neustrašiv"
- TNG: "Where No One Has Gone Before"

USS Frederickson, NCC-42111
- 2373. se nalazio u brodogradilištu Utopia Planetia
- Jedan od brodova oštećenih u Dominijskom ratu 2374.
- Dobio ime po Anthonyu Fredricksonu, čovjeku koji je radio na DS9-u
- DS9: "A Time Stand", VOY: "Relativity"

USS Gorkon, NCC-40521
- Brod admiralice Nechayeve tijekom Borgove invazije 2369.
- Dobio ime po klingonskom kancelaru Gorkonu
- TNG: "Descent"

USS Grissom, NCC-42857
- 2366. se nalazio blizu Sigma Erandi sustava tijekom tricijanatske kontaminacije na Beta Agni II. Enterprise-D je zatražio da bude u pripravnosti u slučaju da bude potreban
- Dobio ime po astronautu Virgilu Grissomu
- TNG: "The Most Toys"

USS Hood, NCC-42296
- Dio flote koji je poslan da zajedno s ostatkom flote i Enterpriseom-E presretnu remanski ratni brod Scimitar
- Kapetan fregate Riker je služio na Hoodu prije dolaska na Enterprise-D
- Jedan od brodova poslanih prema Neutralnoj zoni zbog mogućeg 2366.
- TNG: "Encounter at Farpoint", TNG: "Tin Man", TNG: "The Defector", TNG: "Star Trek: Nemesis"

USS Intrepid, NCC-38907
- Njime je zapovijedao kapetan Drew Deighan
- Odazvao se na klingonski poziv upomoć kada je Khitomerska postaja bila napadnuta 2346.
- Naziv kapetana je interna pošalica jer je Deighan zapravo pisac epizode "Sins of the Father" u kojoj se Intrepid pojavljuje
- U prijevodu sa engleskog znači "neustrašiv"
- TNG: "Sins of the Father", TNG: "Family"

USS Lakota, NCC-42768 (obnova)
- Transportirao Siska i Oda na Zemlju za vrijeme "mjenjoličke krize" 2372.
- Lakota pod zapovjedništvom kapetanice Benteen i prema naredbama admirala Leytona napada USS Defiant, no kapetanice Benteen prekida vatru usprkos izravnim naređenjima. U okršaju je bilo stradalih.
- Dobio ime po američkom domorodačkom narodu
- DS9: "Homefront", DS9: "Paradise Lost"

USS Lexington, NCC-14427
- Susreo se sa Enterpriseom-D i transportirao medicinske potrepštine na Enterprise koji ih je trebao dostaviti na koloniju Taranko
- TNG: "Thine Own Self"

USS Livingston, NCC-34099
- Brod na kojemu su zajedno služili Benjamin Sisko i Curzon Dax
- Vjerojatno dobio ime po producentu i redatelju Star Treka Davidu Livingstoneu
- DS9: "Invasive Procedures"

USS Malinche, NCC-38997
- Grupa Makija ga napada i onesposobljava 2373. tijekom patroliranja duž Demilitarizirane Zone, blizu postaje Gama 7.
- La Malinche je bila jedna od 20 ropkinja koje su Maje darovale španjolskim konkvistadorima u 16. stoljeću
- DS9: "For the Uniform"

USS Melbourne, NCC-62043
- Stacioniran kod zvjezdane baze 74 kada su Binarci 2364. oteli Enterprise-D
- Kapetanu fregate Rikeru je ponuđen brod neposredno prije bitke kod Wolfa 359. Riker odbija zapovjedništvo, a Melbourne biva uništen u bitci
- Dobio ime po australskom gradu
- TNG: "11001001", TNG: "The Best of Both Worlds", DS9: "Emissary"

USS Okinawa, NCC-13958
- Njime je zapovijedao admiral Lexington
- Sisko je služio na Okinawi tijekom rata sa Tzenkatijima
- Dobio ime po otočju u Južnom kineskom moru
- DS9: "Homefront", DS9: "Paradise Lost"

USS Potemkin, NCC-18253
- Kapetan fregate Riker je služio na Potemkinu prije Hooda
- Tijekom služenja na Potemkinu, Rikerov dvojnik je nastao u transporterskoj nesreći
- 2374. je bio dio Devete flote koja je bila smještena kod DS9-a
- Dobio ime po Grigoriju Aleksandroviću Potemkinu, ruskom vojnom časniku
- TNG: "Peak Performance", TNG: "Second Chances", TNG: "Legacy", TNG: "Ethics", DS9: "You are Cordially Invited"

USS Repulse, NCC-2544
- Doktorica Pulaski je služila na Repulseu prije premještaja na Enterprise-D
- Dobio ime po britanskoj borbenoj krstarici iz Drugog svjetskog rata
- TNG: "The Child", TNG: "Unnatural Selection"

USS Roosevelt, NCC-2573
- Izgubljen u bitci sa Borgom kod Wolfa 359
- Dio posade je asimiliran u kolektiv
- Dobio po američkom predsjedniku Theodoreu Rooseveltu
- VOY: "Unity"

USS Tecumseh, NCC-14934
- Tecumseh i Rutledge su poslani kao protunapad na klingonske snage u sektoru Archanis
- DS9: "Nor the Battle Strong"

USS Valley Forge, NCC-43305
- Sudjelovao u združenoj floti Alfa kvadranta koja je napala Chin'toku 2374.
- Dobio ime po gradu u Pennsylvaniji (SAD) gdje su trupe generala Georgea Washingtona provele zimu tijekom američkog građanskog rata
- DS9: "Tears of the Prophets"

 

KLASA GALAXY

Tip: Istraživački brod/teška krstarica
Uveden u službu: 2357.
Maksimalna brzina: Warp 9,6
Dimenzije:
dužina: 641 metara,
širina: 470 metara,
visina: 145 metara
Broj paluba: 42
Masa: 4.960.000 tona
Naoružanje: 12 fazorskih mreža tipa X, 2 rafalna lansera fotonskih torpeda (250 torpeda)
Obrambeni sustavi: sustav štitova visokog kapaciteta
Broj osoblja: 1.014, evakuacijski limit 15.000

Poznati brodovi:

USS Challenger, NCC-71099
- Njime je zapovijedao kapetan LaForge u potjeri za Delta Flyerom 2389. godine (alternativna budućnost)
- Vjerojatno posveta posadi Challengera koji je 1986. eksplodirao 73 sekunde nakon lansiranja. "ST VI: The Undiscovered Country"
- VOY: "Timeless"

USS Enterprise, NCC-1701-D
- Šesti brod koji nosi to ime
- Njime je zapovijedao kapetan Picard (uz kratkotrajna privremena zapovjedništva admirala i kapetana (u tu svrhu promaknutog) Rikera)
- Porinut 2364., uništen 2371.

USS Galaxy, NCC-70637
- Jedan od 4 broda Galaxy klase koja su sudjelovala u invaziji Chin'toke 2374. Galaxy ja bio teško oštećen u toj bitci
- Dio flote koji je poslan da zajedno s ostatkom flote i Enterpriseom-E presretnu remanski ratni brod Scimitar
- Prototip klase
- U prijevodu sa engleskog znači "galaksija"
- DS9: "Tears of the Prophets", "Star Trek X: Nemesis"

USS Magellan, NCC-?
- Dio flote koja je sudjelovala u ponovnom osvajanju DS9 2374.
- Dobio ime po portugalskom istraživaču F. Magellanu, vođi ekspedicije koja je po prvi puta oplovila svijet
- DS9: "Sacrafice of Angels" - DS9

USS Odyssey, NCC-71832
- Dobio ime po portugalskom istraživaču F. Magellanu, vođi ekspedicije koja je po prvi puta oplovila svijet
- Uništen u pokušaju spašavanja kapetana Siska iz Gama kvadranta
- Jedan Jem'Hadarski brod je napravio samoubilački napad zaletjevši se u Odyssey
- Dobio ime po kralju Itake Odiseju iz Homerove Ilijade
- DS9: "The Jem'Hadar"

USS Trinculo, NCC-71867
- Dio federacjske flote koja je natrag osvojila DS9 2374.
- DS9: "Sacrifice of Angels"

USS Venture, NCC-71854
- Brod koji je poveo flotu prema DS9-u da riješi sukob sa Klingoncima 2372.
- Dio Operacije povratak koja je natrag osvojila DS9 2374.
- DS9: "The Way of the Warrior", DS9: "Sacrifice of Angels", DS9: "Tears of the Prophets"

USS Yamato, NCC-71807
- 2365. ga je uništio ikonianski računalni virus koji je prouzročio kvar u antimaterijskom spremniku. Cijela je posada poginula u eksploziji.
- Dobio ime po japanskom bojnom brodu iz Drugog svjetskog rata
- TNG: "Where Silence has Leased", TNG: "Contagion"

 

KLASA INTERPID

Tip: Istraživački brod
Uveden u službu: 2371.
Maksimalna brzina: Warp 9,975
Dimenzije:
dužina: 343 metara,
širina: 133 metara,
visina: 66 metara
Broj paluba: 15
Masa: 700.000 tona
Naoružanje: 13 fazorskih mreža tipa VIII, 5 lansera fotonskih torpeda (38 torpeda)
Obrambeni sustavi: standardni sustav štitova
Broj osoblja: 141

Poznati brodovi:

USS Bellerophon NCC-74705
- Brod koji je transportirao admirala Rossa i doktora Bashira na Romul
- DS9: "Inter Arma Enim Silent Leges"

USS Intrepid NCC-74600
- Dio flote koji je poslan da zajedno s ostatkom flote i Enterpriseom-E presretnu Remanski ratni brod Scimitar
- Kapetan korvete Chakotay je spomenuo da je služio na Intrepidu
- U prijevodu sa engleskog znači "neustrašiv"
- VOY: "In The Flesh", "Star Trek X: Nemesis"

USS Voyager NCC-74656
- Njime je zapovijedala kapetanica Kathryn Janeway
- 2371. Skrbnik prebacuje Voyager 70.000 svjetlosnih godina daleko od Zemlje u Delta kvadrant
- Smatrao se izgubljenim no uspješno je vraćen u Alfa kvadrant 2377.
- U prijevodu sa engleskog znači "putnik"
- "Star Trek: Voyager"

 

KLASA MIRANDA

Tip: Laka krstarica
Uveden u službu: 2243.
Maksimalna brzina: Warp 7 (TOS skala)
Dimenzije:
dužina: 230 metara,
širina: 127 metara,
visina: 51 metara
Broj paluba: 8
Masa: 520.000 tona
Naoružanje: 6 fazorskih baterija, 2 lansera fotonskih torpeda
Obrambeni sustavi: sustav štitova
Broj osoblja: 210

Poznati brodovi:

USS Brattain, NCC-21166
- Tijekom zapovjedništva kpt. Chantal Zaheve Brattaom 2367. je misteriozno nestao te je kasnije bio nađen u Tykenovom procjepu
- TNG: "Night Terrors"

USS Lantree, NCC-1837 (Miranda II)
- Posada broda i sam brod su uništeni 2365.
- TNG: "Unnatural Selection"

USS Majestic, NCC-31060
- Uništen u ponovnom osvajanju stanice DS9 2374.
- DS9: "Sacrifice of Angels"

USS Nautilus, NCC-31910
- Dio flote koja je napala sustav Chin'toka 2374.
- Dobio ime po brodu kapetana Nema iz "20.000 milja pod morem" i prvoj podmornici koja je došla do Sjevernog pola
- DS9: "Tears of the Prophets"

USS Reliant, NCC-1864
- Istraživao je Mutara sektor kada ga je 2285. grupa genetički poboljšanih ljudi iz eugeničkih ratova pod vodstvom Khana Nooniena Singha otela
- Uništen u maglici Mutara
- "Star Trek II: The Wrath of Khan"

USS Saratoga, NCC-1867
- Onesposobljen od strane nepoznate tuđinske sonde tijekom patrole duž Romulanske neutralne zone
- "Star Trek IV: The Voyage Home"

USS Saratoga, NCC-31911 (Miranda III)
- Uništen kod Wolfa 359.
- Benjamin Sisko je služio na Satatogi kao kapetan korvete
- DS9: "Emissary"

USS ShirKahr, NCC-31905
- Dio flote koja je napala sustav Chin'toka 2374.
- Uništen od strane dominijskih orbitalnih platformi
- DS9: "Tears of the Prophets"

USS Sitak, NCC-?
- Uništen u ponovnom osvajanju stanice DS9 2374.
- DS9: "Sacrifice of Angels"

USS Tian An Men, NCC-21382
- Dio tahionske blokade kapetana Picarda tijekom Klingonskog civilnog rata 2368.
- Izgubljen blizu kardasijanskih granica 2373., pretpostavlja se da je uništen
- Naziv je posveta ljudima koji su poginuli za slobodu Kine na trgu Tian An Men
- TNG: "Redemption", DS9: "In the Cards"

USS ?, NCC-13741
- Sudjelovao u posljednjoj bitci Dominijskog rata
- DS9: "What You Leave Behind"

 

KLASA NEBULA

Tip: Istraživački brod
Uveden u službu: 2355.
Maksimalna brzina: Warp 9,4
Dimenzije:
dužina: 442,23 metara,
širina: 318,11 metara,
visina: 130,43 metara
Broj paluba: 32
Masa: 3.309.000 tona
Naoružanje: 8 fazorskih mreža tipa X, 2 lansera fotonskih torpeda
Obrambeni sustavi: sustav štitova
Broj osoblja: 750, evakuacijski limit od 9.800

Poznati brodovi:

USS Bellerophon, NCC-62048
- Uništen kod Wolfa 359
- DS9: "Emissary"

USS Endeavour, NCC-71805
- TNG: "Redemption", VOY: "Unity", "Star Trek VIII: First Contact"

USS Farragut, NCC-60597
- Sudjelovao u spašavanju posade Enterprisea-D nakon uništenja broda
- Uništen od strane klingonskih snaga 2373.
- "Star Trek VII: Generations", DS9: "Nor the Battle to the Strong"

USS Hera, NCC-62006
- Izgubljen 2370.
- U grčkoj mitologiji, Zeusova žena i sestra
- TNG: "Interface"

USS Honshu, NCC-60205
- Uništen 2374.
- DS9: "Waltz"

USS Leeds, NCC-70352
- Dobio ime po engleskom gradu
- Navodno je ovaj brod isti onaj iz uvodne špice DS9 "ST: Deep Space Ninea
- DS9 "Sacrifice of Angels"

USS Lexington, NCC-61832
- DS9: "Explorers", "Star Trek VIII: First Contact"

USS Merrimack, NCC-61827
- TNG: "Sarek"

USS Monitor, NCC-61826
- TNG: "The Defector"

USS Phoenix, NCC-65420
- Porinut 2363.
- Dobio ime po prvoj zemaljskoj Warp letjelicu i mitskoj ptici Feniks koja se prema legendi pri kraju životnog vijeka zapaljuje, a iz pepela se ponovo rađa
- TNG: "The Wounded"

USS Prometheus, NCC-71201
- Dobio ime po titanu koji je ljudima dao vatru
- DS9: "Second Sight"

USS Proxima, NCC-61952
- DS9: "In Purgatory's Shadow"

USS Sutherland, NCC-72015
- TNG: "Redemption"

USS T'Kumbra, NCC-?
- DS9: "Take me out of the Holosuite"

USS Ulysses, NCC-66808
- DS9: "The Adversary"

KLASA NIAGARA

Tip: Krstarica
Uveden u službu: 2336.
Maksimalna brzina: Warp 9,4
Dimenzije:
dužina: 443 metra,
širina: 260 metara,
visina: 130 metara
Broj paluba: 23
Masa: 2.950.000 tona
Naoružanje: 6 fazorskih mreža, 2 lansera fotonskih torpeda
Obrambeni sustavi: standardni sustav štitova
Broj osoblja: 520

Poznati brodovi:

USS Princeton NCC-59804
- 2367. bio dio flote koja je sačekala borgovu kocku kod Wolfa 359
- uništen u sukobu sa kockom
- TNG 4x01 – The Best of Both Worlds (dio 2)

USS Wellington NCC-28473
- 2364. mu je nadograđen centralni kompjuter od strane Binaraca
- sudjelovao u incidentu kod Garona II
- TNG 1x15 – 11001001

 

KLASA NORWAY

Uveden u službu: 2360.
Tip: Laka krstarica (sa diplomatskom ulogom)
Maksimalna brzina: Warp 9,7
Dimenzije:
dužina: 364,77 metara,
širina : 225,61 metara,
visina : 52,48 metara
Broj paluba: 12
Masa: 620.000 tona
Naoružanje: 1 fazorska baterija, 2 lansera fotonskih torpeda
Obrambeni sustavi: sustav štitova
Broj osoblja: 190, evakuacijski limit od 500

Poznati brodovi:

USS Budapest, NCC-64923
- Sudjelovao u bitci protiv Borga u invaziji na Sektor 001
- Dobio ime po glavnom gradu Mađarske
- "Star Trek VIII: First Contact"

 

KLASA NOVA

Tip: Znanstveni brod
Uveden u službu: 2369.
Maksimalna brzina: Warp 8
Dimenzije:
dužina: 165 metara,
širina: 62 metara,
visina: 34 metara
Broj paluba: 8
Masa: 127.000 tona
Naoružanje: 11 fazorskih mreža tipa VIII, 2 lansera fotonskih torpeda
Obrambeni sustavi: standardni sustav štitova
Broj osoblja: 78

Poznati brodovi:

USS Equinox NCC-72381
- Njime je zapovijedao kapetan Ransom
- Izgubljen u Delti prije Voyagera
- U prijevodu sa engleskog znači "ekvinocij"
- Uništen 2376.
- VOY: "Equinox"

USS Nova NCC-73515
- Dio flote koji je poslan da zajedno s ostatkom flote i Enterpriseom-E presretnu Remanski ratni brod Scimitar
- "Star Trek X: Nemesis"

USS Rhode Island NCC-72701 (obnovljen)
- U alternativnoj budućnosti njime zapovijeda kapetan Harry Kim
- Dobio ime po najmanjoj saveznoj državi SAD-a
- VOY: "Endgame"

 

KLASA OBERTH

Tip: Znanstveni brod
Uveden u službu: 2269.
Maksimalna brzina: Warp 5,8
Dimenzije:
dužina: 150,81 metara,
širina: 87 metara,
visina: 41 metara
Broj paluba: 12
Masa: 94.000 tona
Naoružanje: 2 fazorske baterije, 1 lanser fotonskih torpeda
Obrambeni sustavi: sustav štitova
Broj osoblja: 80

Poznati brodovi:

USS Biko - NCC-50331
- Dobio naziv po južnoafričkom borcu za ljudska prava Stevenu Bikou
- "A Fistful of Data's" - TNG

USS Bonestell - NCC-31600
- Uništen kod Wolfa 359 u bitci s Borgom 2367.
- "The Best of Both Worlds, Part II" - TNG

USS Cochrane - NCC-59318
- "Emissary" - DS9

USS Copernicus - NCC-623
- U svemirskom doku kad je porinut Enteprise-A
- "Star Trek IV: The Voyage Home"

USS Grissom - NCC-638
- Dobio ime po Virgilu I. Grissomu, koji je poginuo u požaru na Apollo 1 1967.
- Uništio da ga klingonski Bird-of-Prey
- "Star Trek III: The Search for Spock"

USS Oberth - NCC-602
- prototip klase

USS Olympia, NCC-?

USS Pegasus - NCC-53847
- Dobio ime po krilatom konju, biću iz grčke mitologije
- "The Pegasus" - TNG

USS Raman - NCC-59983
- Dobio ime po nobelovcu i fizičaru Sir Chandrasekhara Venkata Ramanu.
- "Interface" - TNG

USS Tsiolkovsky - NCC-53911
- "The Naked Now" - TNG

USS Vico - NAR-18834
- "Hero Worship" - TNG

USS Yosemite - NCC-19002
- Dobio ime po američkom nacionalnom parku
- "Realm of Fear" - TNG

Nepoznat naziv i oznaka
- Sudjelovao u spašavanju posade i broda Enterprise-D sa Veridiana III

 

KLASA OLYMPIC

Tip: Medicinski brod
Uveden u službu: 2366.
Maksimalna brzina: Warp 9
Dimenzije:
dužina: 239 metara,
širina: 90 metara,
visina: 96 metara
Broj paluba: 23
Masa: 400.000 tona
Naoružanje: 2 fazorske mreže tipa VI
Obrambeni sustavi: sustav štitova
Broj osoblja: 360, evakuacijski limit od 1.360

Poznati brodovi:

USS Pasteur, NCC-58925 (alternativna budućnost)
- U alternativnoj budućnosti Pasteurom je zapovijedala kapetanica Bevrly Picard
- Pasteur je ušao u klingonsko područje, bivšu Romulansku neutralnu zonu na zahtjev Jean-Luca Picarda u potrazi za ttemporalnom anomalijom
- Pasteur je uništen, a posada prebačena na obnovljeni Enterprise-D pod zapovjedništvom admirala Rikera koji je pristigao u pomoć
- Dobio ime po Louisu Pasteuru koji je razvio proces pasterizacije
- TNG: "All the good things..."

USS Nobel, NCC-55012
- Zajedno sa USS Excelsiorom, NCC-2000 2370. sudjelovao u potrazi za USS Herom, NCC-62006
- Dobio ime po šveđaninu Alfredu Nobelu, izumitelju dinamita
- TNG: "Interface"

 

KLASA PEREGRINE

Tip: Lovac
Uveden u službu: 2367.
Maksimalna brzina: nepoznata
Dimenzije:
dužina: 14 metara,
širina: 13,6 metara,
visina: 4,53 metara
Broj paluba: 1
Masa: 27 tona
Naoružanje: 3 fazorske baterije, 2 lansera mikro-fotonskih torpeda
Obrambeni sustavi: sustav štitova
Broj osoblja: 1

 

KLASA PROMETHEUS

Tip: Taktička krstarica
Uveden u službu: 2374.
Maksimalna brzina: Warp 9,9
Dimenzije:
dužina: 415 metara,
širina: 163 metara,
visina: 64 metara
Broj paluba: 15
Masa: 2.100.000 tona
Naoružanje: 12 fazorskih mreža tipa XII, 2 pulsna lansera kvantnih torpeda
Obrambeni sustavi: regenerirajući štitovi, ablativni oklop
Broj osoblja: 175

Poznati brodovi:

USS Prometheus, NX-59650
- Prototip klase
- 2374. ga tijekom pokusnog leta otimaju romulanci, no uspješno spašen i vraćen u federacijsko područje
- Tijekom krađe je cijela posada Prometheusa ubijena
- Greškom krivo označen, prava oznaka je trebala biti NX-74913
- Dobio ime po titanu koji je ljudima dao vatru
- VOY: "Message in a Bottle"

 

KLASA SABER

Tip: Laka krstarica
Uveden u službu: 2343.
Maksimalna brzina: Warp 9,7
Dimenzije:
dužina: 190 metara,
širina: 250 metara,
visina: 41 metara
Broj paluba: 11
Masa: 311.000 tona
Naoružanje: 1 fazorska baterija, jedna fazorska mreža tipa VII
Obrambeni sustavi:
sustav štitova
Broj osoblja: 40, evakuacijski limit od 20

Poznati brodovi:

USS Yeager NCC-61947
- Dobio ime Chucku Yeageru, prvom čovjeku koji je probio granicu zvuka svojim Bellom X-1 kojeg je nazvao "Glamorous Glennis" (Glamurozna Glennis) po svojoj supruzi Glennis Dickhouse

- "Star Trek VIII: First Contact"

KLASA SOVEREIGN

Tip: Istraživač/Teška krstarica
Uveden u službu: 2372.
Maksimalna brzina: Warp 9,99
Dimenzije:
dužina: 680 metara,
širina: 240 metara,
visina: 87 metara
Broj paluba: 24
Masa: 3.500.000 tona
Naoružanje: 12 fazorskih mreža tipa XII, 1 lanser kvantnih torpeda, 4 rafalna lansera fotonskih torpeda
Obrambeni sustavi: sustav štitova sa automatskom modulacijom, ablativni oklop
Broj osoblja: 700

Poznati brodovi:

USS Enterprise, NCC-1701-E
- Sedmi brod koji nosi ime
- Porinut 2372. pod zapovjedništvom kapetana Picarda kojemu je ovo bio drugi brod od imenom Enterprise
- "ST VIII: First Contact", "ST IX: Insurrection", "ST X: Nemesis"

KLASA STEAMRUNNER

Tip: Laka krstarica
Uveden u službu: 2342.
Maksimalna brzina: Warp 9,5
Dimenzije:
dužina: 244 metara,
širina: 160 metara,
visina: 40 metara
Broj paluba: 9
Masa: 375.000 tona
Naoružanje: 6 fazorskih mreža tipa VIII, 3 pulsna lansera fotonskih torpeda
Obrambeni sustavi: sustav štitova
Broj osoblja: 185

Poznati brodovi:

USS Appalacia, NCC-52136
- Sudjelovao u bitci protiv Borga u invaziji na Sektor 001
- "Star Trek VIII: First Contact"

USS Hiroshima
- Sudjelovao u bitci protiv Borga u invaziji na Sektor 001
- Dobio ime po japanskom gradu na koji je bačena prva atomska bomba
- "Star Trek VIII: First Contact"


KLASA SIDNEY

Tip: Transporter
Uveden u službu: 2279.
Maksimalna brzina: Warp 7
Dimenzije:
dužina: 238 metara,
širina: 80 metara,
visina: 50 metara
Broj paluba: 12
Masa: 360.000 tona
Naoružanje: nepoznato
Obrambeni sustavi: standardni sustav štitova
Broj osoblja: 125