STAR TREK Galerija

STAR TREK Izdvojeno
22.04.2007.

Talaksijanci

... su humanoidna civilizacija sa planeta Talaksa u Delta Kvadrantu.

IZGLED / FIZIOLOGIJA
Talaksijanci se prepoznaju po osobitoj žutoj pigmentaciji njihove kože i koščanim grebenima na lubanjama. Najveća razlika između Talaksijanaca i ljudi je u njihovim plućima; talaksijanska pluća su izravno povezana sa kralježnicom na više tačaka.


(H)ISTORIJA
Talaksijanci su vrlo entuzijastične i prijateljske osobe, olahko vjeruju drugima i vrlo je lahko slagati se s njima. Imaju malo neprijatelja, iako su u 2346. godini ušli u rat sa Hakonijancima. Nakon deset godina ratovanja Hakonijanci su upotrijebili metreonsko kaskadno oružje na Rinaksu, ubivši oko 300 000 talaksijanskih kolonista na tom mjesecu i prisilivši Talaksijance na predaju. Mnogi Talaksijanci koji su došli u kontakt sa oružjem obolili su od fatalne bolesti krvi, poznate kao metremija.

Talaksijanci su imali vrlo malo kontakata sa ljudima, no jedan individualac služio je kao "časnik za raspoloženje" par godina na USS Voyageru.

Borgovska oznaka za Talaksijance je Vrsta 218; Borg je jednom asimilirao teretnjak sa 39 Talaksijanaca u Dalmine sektoru. Njihova jaka muskulatura čini ih odličnim borgovskim radilicama.