STAR TREK Galerija

STAR TREK Izdvojeno
22.04.2007.

Replikator

Prehrambeni replikatori
Primarna funkcija replikatora je stvaranje hrane i predmeta na jedan veoma jednostavan i "futurističan" način. Replikatoru nisu potrebne nikakve sirovine, tako da ne zauzima skladišni prostor na nekom brodu. Osnovni dio svakog replikatora je molekularno-matrični materijski replikator. Ovaj dio dematerijalizira (ili koristi već recikliranu materiju), te s tom materijom stvara molekularnu strukturu predmeta koji se traži (ukoliko molekularna struktura predmeta nije u bazi podataka, replikator će zatražiti molekulsku formulu predmeta). Gotovu molekularnu strukturu replikator prenosi na kvantno-geometrijsko molekularno polje koje stvara predmet.
Replikator ne stvara energiju iz materije, on koristi već gotovu. Jedini manjak tog postupka je da se ne mogu stvoriti svi predmeti. No ipak je u replikatoru veća prednost, jer on razlaže i otpadne tvari de ih koristi kao materiju za stvaranje predmeta. Sirova materija se prenosi iz glavnog spremnika na replikatorski terminal, koji stvara tačnu repliku zatraženog predmeta. Takav postupak štedi energiju i prostor.Industrijski replikatori su veći i složeniji, a koriste za repliciranje raznih mehaničkih djelova. Veći industrijski replikatori se koriste pri izgradnji brodova i repliciraju razne djelove i materijale koji su potrebni za izgradnju. Prehrambeni replikatori djeluju na molekularnoj razini, što znači da samo razbijaju i uspostavljaju međumolekulse veze, dok industrijski rade na atomskom nivou, što im omogućuje proizvodnju novih molekula pa čak i novih atoma.Još ne postoje replikatori koji operiraju na submolekularnom nivou. Prvi razlog je činjenica što takvo nešto nije potrebno, osim za stvaranje novih elemenata, a potrošnja energije je jednostavno neisplativa. Takvi replikatori bi trebali zapamtiti stari i iskalkulirati novi položaj svakog protona, neutrona i elektrona da stvore nove atome. Oslobođena nuklearna sila bi mogla uništiti replikator, a ista količina je potrebna da novi atom održi stabilnost. Replikatori također ne mogu replicirati živuće organizme.