STAR TREK Galerija





STAR TREK Izdvojeno
23.04.2007.

Neki drugi svijet

23.04.2007.

Kur'an i nauka - Mnoštvo svjetova

Koliko ima zemalja?

“Hvala Allahu, Gospodaru svjetova”
(Kur’an, 1:1)

Ako otvorite Kur’an i pogledate prvu suru, vidjet ćete da ona počinje: “Hvala Allahu Gospodaru svjetova.”
Svjetova? Ne samo jednog? Da… svjetova! Postoji fizički svijet, duhovni svijet, svijet bakterija, itd. To je jedan način na koji možemo razumjeti izraz svjetovi. Jedan drugi ajet u Kur’anu, ipak ističe da postoje mnoge zemlje (vidi Kur’an 65:12) Je li moguće da postoje i druge zemlje?

“I od znakova Njegovih je stvaranje nebesa i Zemlje i šta je po njima rasijao od živih bića. I on je za skupljanje njihovo - kad bude htio - kadar.”

(Kur’an, 42:29)

Niko ne očekuje da će se u okviru Sunčevog sistema otkriti još jedna Zemlja. Međutim naučnici kažu da je sasvim izvjesno da u našoj galaksiji postoje mnoge zemlje izvan Sunčevog sistema. Oni kažu da prosječno pedeset milijardi zvijezda u Mliječnom putu sporo rotira kao Sunce. Ova karakteristika ukazuje da su te Zvijezde okružene planetama koje su njihovi sateliti. Za Bernardovu zvijezdu se npr. vjeruje da ima najmanje jednog planetarnog saputnika. Svi prikupljeni podaci pokazuju činjenicu da su planetarni sistemi u obilju razasuti po čitavom univerzumu. Sunčev sistem i Zemlja nisu jedini.
Kur’an takođe koristi simboličnu oznaku broja sedam da bi ukazao na postojanje mnoštva nebesa (vidi Kur’an, 2:29). Ovo je potvrđeno ispitivanjima koja su načinili eksperti za astrofiziku galaktičkih sistema. Dakle, još jednom nalazimo da Kur’an kaže nešto što će naučnici kasnije utvrditi da je istina. Možemo li, dakle, ne vjerovati u ovu Knjigu? Bog kaže:

“Uistinu, oni koji ne vjeruju u Opomenu pošto im je došla... a uistinu, on je Knjiga silna.”
“Ne prilazi joj neistina ispred nje, niti iza nje; Objava je od Mudrog, Hvaljenog.”
(Kur’an, 41:41-42)

 

preuzeto sa ufos.tk