STAR TREK Galerija

STAR TREK Izdvojeno
28.04.2007.

Vulkansko Visoko Vijeće

Tip D'KYR


Tip:
Borbena krstarica
Uveden u službu: sredinom 22. stoljeća
Maksimalna brzina: Warp 7
Dimenzije:
dužina: 600 metara,
širina: 180 metara,
visina: nepoznata
Broj paluba: 11
Masa: 4.670.000 tona
Naoružanje: 6 faznih topova, 4 lansera fotonskih torpeda
Obrambeni sustavi: sustav standardnih štitova
Broj osoblja: 147


LOVAC


Tip: Lovac
Uveden u službu: nepoznato
Maksimalna brzina: impulsni motori
Dimenzije:
dužina: 12 metara,
širina: nepoznata,
visina: nepoznata
Broj paluba: 1
Masa: nepoznata
Naoružanje: fazni top
Obrambeni sustavi: nepoznato
Broj osoblja: nepoznato


Tip SH'RAN


Tip: Borbena krstarica
Uveden u službu: nepoznato
Maksimalna brzina: Warp 7
Dimenzije:
dužina: 600 metara,
širina: 276 metara,
visina: nepoznata
Broj paluba: 49
Masa: 4.830.000 tona
Naoružanje: 6 faznih topova, 4 lansera fotonskih torpeda
Obrambeni sustavi: sustav standardnih štitova
Broj osoblja: 420


Klasa SURAK


Tip: Višenamjenski brod
Uveden u službu: nepoznato
Maksimalna brzina: Warp 6,5
Dimenzije:
dužina: 220 metara,
širina: 100 metara,
visina: nepoznata
Broj paluba: 18
Masa: 232.000 tona
Naoružanje: 2 fazna topa, 4 lansera fotonskih torpeda
Obrambeni sustavi: sustav standardnih štitova
Broj osoblja: 175


Tip T'PLANA HATH


Tip: Istraživački brod
Uveden u službu: nepoznato
Maksimalna brzina: nepoznato
Dimenzije:
dužina: nepoznato,
širina: 33 metra,
visina: 16 metara
Broj paluba: 1
Masa: 600 tona
Naoružanje: nepoznato
Obrambeni sustavi: nepoznato
Broj osoblja: 2


Tip VAHKLAS


Tip: Izviđački brod
Uveden u službu: nepoznato, vjerovatno u drugoj polovini 21. stoljeća
Maksimalna brzina: Warp 5.5
Dimenzije:
dužina: 70 metara,
širina: 17 metra,
visina: 25 metara
Broj paluba: 5
Masa: 4.200 tona
Naoružanje: 2 fazna topa, 1 laki lanser fotonskih torpeda
Obrambeni sustavi: nepoznato
Broj osoblja: 10