STAR TREK Galerija

STAR TREK Izdvojeno
29.05.2007.

Uređaj za skrivanje (cloaking device)

... su najvjerojatnije prvi izumili Romulanci 60-ih godina 23 stoljeća. Kada se uređaj uključi, objekt postaje nevidljiv, i senzorima i oku. Uređaj za skrivanje stvara nepropusno polje oko broda, koje savija elektromagnetske valove oko broda a unutranje zračenje, koje emitira brod, upija, te na taj način ga čini nevidljivim za neprijateljske senzore. Da ne bi bilo efekta leće zbog savijanja elektromagnetskih zraka, potprostorno polje ih ubrzava. Veliki nedostatak uređaja je taj što brod ne može imati uključene štitove niti koristiti oružje, jer koristi golemu količinu energije.Prvi brod za kojeg se zna da je imao uređaj za skrivanje je bio romulanski brod na kojeg je naišao Enteprise 2266. Taj uređaj za skrivanje je bio dosta primitivan jer se ipak mogla očitati približna lokacija broda, medjutim kasnije je poboljšana i 2268. godine ugrađena u romulanske brodove, te predstavljala veliku prijetnju Federaciji. Kirk i Spock su poslani na tajnu misiju da ukradu jedan takav uređaj.Iste godine Romulanci su Klingoncima ustupili nekoliko uređaja za skrivanje u zamjenu za Klingonske ratne brodove, odn.
dizajn ptice grabljivice. 2293. godine Klingonci su razvili uređaj za skrivanje koji je mogao pucati torpeda dok je brod skriven. No ipak, otkriveno je da je taj brod laka meta jer za sobom ostavlja ionizirane tragove. Takvi brodovi više nisu bili viđeni u upotrebi.

Kasnije je otkriveno da je ipak moguće otkriti brodove sa standardnim uređajima za skrivanje pomoću aktivnih tahionskih mreža i antiprotonskih zraka. Aktivne tahionske mreže se sastoje od više brodova koji emitiraju i primaju tahionske zrake međusobno, stvarajući mrežu koja može osjetiti skrivene brodove. Jem'Hadarski brodovi su bili uspješni u otkrivanju skrivenih brodova pomoću antiprotonskih zraka, ali ta metoda je samo praktična ako se zna da je skriveni brod u blizini.

Jedan od prvih susreta sa ovom tehnologijom bio je 2151. kada je Enterprise susreo sulibanske brodove sa uređajem za skrivanje, tehnologijom iz 29. stoljeća koju im je dala jedna od frakcija Temporalnog hladnog rata.

Quark je 2370. godine ilegalno nabavio mali uređaj za skrivanje, njegovim riječima: "nije u najboljem stanju, no radit će 15-ak minuta".

Jedna od vrsta koje posjeduju uređaj za skrivaje bili su Aldeanci – iznimno moćno polje sile je moglo sakriti čitav planet Aldeu. Uređaj je radio nekoliko tisućljeća prije nego je počelo dolaziti do oštećenja ozonskog omotača što je uzrokovalo trovanje radijacijom sa Aldeanskog sunca. Aldeanci su počeli umirati te pokušali oteti nekoliko djece sa Enterprisea-D kako bi ponovo naselili planet. Nakon neuspješnog pokušaja, Enterprise pomaže Aldeancima.Najčudnija je činjenica da je najnapredniji uređaj za skrivanje izumila Federacija. Radi se o faznom uređaju za skrivanje koji promijeni fazu broda, omogućujući mu da bude potpuno nevidljiv te da čak prolazi kroz materiju te se na primjer sakrije unutar nekog planeta ili zvijezde. No ova tehnologija i svi podaci o njoj su uništeni jer je Federacija potpisala s Romulancima 2311. Algeronski ugovor, gdje se utvrđuju granice Neutralne Zone pod uvjetom da Federacija ne razvija uređaje za skrivanje. 2368. Admiral Pressman je 2358. pokušao zaobići taj sporazum testiranjem međufaznog uređaja za skrivanje, tehnologije koju je nekim dijelom podržavala i Tajna služba Zvjezdane flote. Uređaj je testiran na brodu USS Pegasus, no pokazao se promašajem. Romulanci su također pokušali napraviti fazni uređaj za skrivanje ali bez uspjeha.

Ne samo da je ta je tehnologija brodovima omogućavala "standardno" skrivanje, već im je omogućila nesmetan prolazak kroz materiju. Smatralo se da je testni brod, USS Pegasus uništen 2358. godine nakon proboja warp jezgre i pobune dijela posade. Brod je nađen 2370. godine, a njegovo postojanje otkriveno je Romulancima.

2371. Romulanci su kapetanu Sisko postaje Deep Space 9 posudili uređaj za skrivanje za brod Defiant pod uvjetom da se koristi samo u gama kvadrantu i da Romulanci imaju pristup svim informacijama o Dominiju. Za vrijeme dogovora, rat sa Dominijem bio je u ranoj fazi. Usprkos zabrani, posada ga je nekoliko puta koristila i u kvadrantu Alfa.

Kapetan Jean-Luc Picard broda Enterprise-E je naišao na vrlo napredan uređaj za skrivanje na brodu Scimitar. Remanska ratna ptica Scimitar je primjer dosad najsofisticiranijeg uređaja za skrivanje. Samim time predstavlja i najveću opasnost po Federaciju. Naime, Scimitar je mogao dok je bio skriven i pucati i imati štitove. Enterprise i dvije romulanske Ptica grabljivice nisu mogle zaustaviti Scimitar običnim metodama. Na kraju je Enterprise pobijedio uz pomoć telepatskih spsobnosti Deane Troi. Prototip, Scimitar, je uništen, a nije poznato hoće li se ova tehnologija nastaviti koristiti...


Tehnologije za otkrivanje
Tahionska mreža, koju je razvio Geordi LaForge 2368. služila je kao prilično učinkovita, no iznimno komplicirana protumjera. Više brodova je generiralo mrežu, kada bi brod pokušao proći između, bio bi otkriven. Tehnologija se kasnije počela ugrađivati na federacijske predstraže. Skriveni brod zrači potprostorne poremećaje koje se ponekad mogu otkriti u warpu. Kada brod izađe iz warpa, poremećaj nestaje. Ponekad bi se skriveni brod mogao otkriti antiprotonskom zrakom, no i ta se tehnika može zaobići namještanjem rezonantne frekvencije uređaja za skrivanje.
25.05.2007.

Bajoranci


Bajoranci su humanoidna rasa, a jedina vidljiva razlika između njih i ljudi su nabori na korijenu nosa.

Bajoranci su bili vrlo napredna rasa, te su se otisnuli u svemir pomoću solarnih jedara dok su ljudi na Zemlji još uvijek plovili brodovima i vozili se u kočijama. Bajoranci su imali vrlo razvijenu kulturu i umjetnost, no zbog Kardasijanske okupacije bitno su nazadovali. Okupacija je trajala od 2309. do 2369. godine, te su tijekom tog razdoblja poginuli milioni Bajoraca.

Prvi put se pojavljuju na SD 45076.3 u TNG epizodi "Ensign Ro", Bajoranci su se predstavili kao produhovljena vrsta koja se tek nedavno oslobodila od 40-togodišnje represije. U naporima da ponovo izgrade svoj svijet nakon povlačenja Kardasijanskih okupacijskih snaga, Bajoranska vlada zamolila je Federaciju za pomoć, te je ubrzo Zvjezdana flota uspostavila svoju nazočnost na Deep Space Nine.

Starost bajoranske kulture kreće se do 500.000 godina unatrag. Vremenom, Bajoranci su postali vrsta umjetnika, arhitekata i učenjaka, čiji životi su orjentirani oko njihove vjere.

Vrlo važan aspekt bajorskog života je njihova religija, koja im je uvelike pomogla tijekom okupacije. Bajorci vjeruju u Proroke, koi žive u Nebeskom hramu. Nakon što je datuma 46379.1 pronađena bajoranska crvotočina, otkriveno je da su Proroci zapravo izvanzemaljci, energetska bića koja žive u crvotočini. Kapetan Sisko je proglašen Izaslanikom Proroka jer je otkrio crvotočinu. Proroci su stoljećima slali Bajorcima "kugle", mistične predmete koji se čuvaju u važnijim hramovima, a mogu otkriti prošlost i budućnost. Vođa Bajoraca u religijskom smislu je Kai. Proroci su se borili protiv Pah utvara, koji su zapravo zli proroci, te ih izbacili iz crvotočine. Gul Dukat je oslobodio Pah utvare, te je uspio nagovoriti Kai Winn da ostavi Proroke i pomogne mu da uništi Proroke. Na sreću ipak nisu uspjeli jer ih je zaustavio Sisko, kojem su se Proroci obraćali u vizijama i davali mu upute. Sisko je nakon bitke s Dukatom nestao iz našeg kontinuuma i postao Prorok.

Bajoranci se većinom bave poljoprivredom i imaju poteškoće pri vraćanju života u normalu nakon okupacije. Nemaju svoje međuzvjezdane brodove, ali surađuju s Federacijom, s kojom dijele postaju Deep Space 9. Zbog crvotočine, Bajoranci su više puta bili na prvoj fronti važnih bitki s Dominijem. Jedno vrijeme su potpisali sporazum s Dominijem, koji je zauzeo Deep Space 9. DS9 je ubrzo vraćen u ruke Federacije. Postajom trenutno zapovijeda pukovnica Kira Nerys.


Orbovi: Njihova starost procjenjuje se na 10.000 godina. Prvi Orb, sa osam ostalih, pojavio se na nebu Bajora. Shvaćeni kao poklon od Proroka, Orbsi se tradicionalno čuvaju u hramovima i samostanima na Bajoru. Svaki Orb ima različitu funkciju. Nakon kardasijske okupacije, samo jedan Orb je ostao na Bajoru. Tokom godina, još tri su vraćena i trenutno se nalaze u rukama bajoranskog naroda. Četiri Orba su:

- Deveti Orb (zeleni): Zeleni oblik energije. On smiješta korisnika u živopisno udaljeno pamćenje

- Treći Orb (plavi): Plavi oblik energije. Također je poznat kao Orb Proroka i Promjene. Korisniku daje nadrealističke vizije budućnosti, otvorene za interpretaciju ali često se pokažu istinitim na neki način.

- Orb Mudrosti: Rozi oblik energije. Veliki Nagus Zek je odgovoran za povratak ovog Orba Bajorancima 2371.

- Orb Vremena: Ljubičasti oblik energije. On može prenositi korisnika naprijed i natrag unutar vremena.

"Izaslanik": Naslov koji dobiva osoba koja će otkriti Nebeski Hram i razgovarati sa Prorocima, a zatim ujediniti Bajoranski narod. Zapovjednik Benjamin Sisko dobio je ovaj naslov od Kai Opaka (Kai=religijski vođa) čim je došao na postaju.

D'jarra Kaste: Barojanci žive u skladu sa ovim sustavom kasti. Društveni status diktiran im je od rođenja. Iako je generacijama postojao, za vrijeme okupacije bio je ukinut, jer su tada svi Bajoranci bili podređeni Kardasijancima.

Naušnica: Identitet Bajoranaca je uveliko povezan sa njihovom naušnicom. Oblik i izgled je često povezan sa kastom i obitelji kojoj pripadaju, međutim u nekim slučajevima i sa poslom koji rade (obrambeni, religijski). Naušnica se najčešće nosi na desnom uhu.

Ime: Prema bajoranskom običaju, obiteljsko ime se smješta ispred osobnog, tako npr. bojnica Kira Nerys jest u stvari imenom Nerys a prezimenom Kira.


Trenutna Bajorska vlada je Bajorska privremena vlada. Uspostavljena 2369. bila je zamišljena kako prijelazna vlada, napravljena na brzinu nakon povlačenja Kardasijskih snaga. U početku, njen autoritet je bio kontroverzan, zbog načina na kojeg je sastavljena. Međutim, odgovorna je za rekonstrukciju bajorskog društva i planeta.

17.05.2007.

Štitovi (Shields)

... su polja vrlo jake energije koja obavijaju ili okružuju određeno područje ili brod kako bi ga zaštitili od neprijateljske vatre ili neke druge prijetnje. Štitovi su još poznati i kao deflektori. Kao što i kaže naziv, štitovi deflektiraju, odnosno drugim riječima, odbijaju energiju od zaštićenog objekta. Štitovi mogu imati i drugi, mnogo češći, način djelovanja. Štitovi obično upijaju ili raspršuju energiju.
Štitove možemo podijeliti na više vrsta.

Deflektori, ili kako ih često nazivaju jednostavno - štitovi, su polja energije koja okružuju brod ili određeno područje protiv neprijateljskog djelovanja. Deflektori su standardni sustav štitova na svim brodovima. Imaju promjenjivu frekvenciju koja onemogućava neprijateljskoj vatri prolaz kroz štitove. Ipak, deflektori mogu biti poslije nekog vremena konstantnog djelovanja neprijateljskog oružja biti ili oslabljeni ili u potpunosti iscrpljeni. Moguće je braniti samo određene dijelove broda. Tako ako je primjerice, zadnji štit blizu potpunog iscrpljenja, moguće je prebaciti energiju u zadnji štit ili iz ostalih dijelova sustava štitova ili iz brodskih sustava. Transporteri ne mogu biti korišteni dok su deflektori dignuti.


Sustav taktičkih deflektora je glavni obrambeni sustav na bilo kojem svemirskom brodu, pa tako i na onom klase Galaxy. Serije snažnih deflektora emitiraju energetska polja koja štite svemirski brod i njegovu posadu od prirodnih i umjetnih opasnosti. Kao i mnogi uređaji za energetska polja, deflektroski sutav stvara lokaliziranu zonu vrlo visoko fokusirane distorzije prostorvremena. U toj zoni se održava polje energetskih gravitona. Deflektirano polje je emitirano pomoću serija pravilno poslaganih emiterskih mreža na vanjskom dijelu trupa svemirskog broda. To rezultira poljem koje prati oblik trupa broda.

Kada dođe do udara nekog objekta u štitove, energija polja se koncentrira na mjestu udara, kreirajući slabu potprosotrnu distorziju unutar distorzije samih štitova. Promatraču sa svemirskog broda izgleda da se objekt odbio od štita. (što i jest). Promatraču s nadolazećeg objekta izgleda da se njegova/njezina putanja nije promijenila, ali da se lokacija svemirskog broda odjednom promijenila. Ovo je objašnjeno distorzijom prostorvremena, i efektom "prirodne singulanosti", te je popraćeno trenutnim otpuštanjem Cerenkove radijacije, koja se često primjeti kao svijetlo-plavi  bljesak. Deflektor je također efektivan protiv mnogobrojnih elektromagnetskih, nuklearnih i ostalih tipova radijacijskih energija.


Metafazni štitovi imaju sposobnost obrane od energije i pritiska zvjezdane korone. Ovaj tip štita je razvio ferengijski znanstvenik Dr. Reyga 2369. godine. Metafazni štitovi su testirani i na Enterpriseu-D 2370. godine. Ovi štitovi su pomogli Enterpriseu protiv Borga, kada su se sakrili u koronu zvijezde (TNG 6x22 - Suspicions, TNG 6x26 - Descent (dio 1)).

Multifazni štitovi su slični metafaznim, koji omogućuju zaštitu od zračenja zvijezde (VOY 6x05 - Alice).

Parametrički štitovi su napredniji oblik tehnologije sustava štitova
(VOY 5x25 - Warhead).

Regenerativni štitovi su nešto napredniji oblik sustava štitova. Ovaj tip štitova koriste i borgovski brodovi i radilice. Radilica može biti ubijena sa prvih nekoliko hitaca ali poslije nekog vremena njihovi štitovi se prilagođavaju čime oružje postaje beskorisno. Nešto veća efikasnost fazora protiv Borga može se postići konstantnim mijenjanjem frekvencije. Ovu vrstu štita je koristio i remanski bojni brod Scimitar. Federacija je počela primjenjivati ovu vrstu štitova sa klasom Prometheus
(VOY: 4x14 Message in a Bottle, Star Trek X: Nemesis).

Temporalni štitovi su sustav štitova koji brane brod ili objekt od promjena u vremenskoj liniji. Bilo kakva promjena na vremenskoj liniji upotrebom temporalnog oružja ne utječe na brod koji je opremljen ovom vrstom štita. Ovakvu vrstu štita je koristio USS Voyager 2374. godine kada su Krenimi koristili temporalno naoružanje za izmjenu vremenske linije (VOY 4x08-09 Year of Hell).

Unimatrix štit je razvio poručnik Tuvok 2375. godine. Ovi štitovi mogu podnijeti dosta veliki pritisak i temperaturu (VOY 5x03 - Extreme Risk).


GENERATORI POLJA
Deflektorski sustav koristi jedan ili više generatora polariziranih gravitona, čija je izlazna snaga fazno-sinkronizirana preko serija pojačala distorzije potprostornih polja. Na klasi Galaxy energija za glavni dio trupa (tanjurni modul) se dobiva iz 5 generatora polja lociranih na 10. palubi. Daljnja tri generatora su locirana na 31. palubi, na sekundarnom dijelu trupa. Još dva generatora su locirana u svakom od držača warp motora, iako je moguće namjestiti da generatori na petoj palubi pokriju cijeli trup, ako je potrebno.

Svaki generator se sastoji od serije od 12 emitera polariziranih gravitona. Svaki emiter ima izlaznu snagu od 32 MW. Svaki emiter napaja po jedan par pojačala distorzije potprostornih polja, snage 625 milicochranea.

Tijekom krstarenja, po jedan generator u svakom dijelu trupa mora biti cijelo vrijeme aktivan, sa barem jednim generatorom spremnim za uključenje, ako se aktivira uzbuna. Tijekom uzbune, svi generatori koji su sposobni za normalan rad se stavljaju u stand-by.

Tijekom krstarenja, nominalna izlazna snaga cijelog deflektorskog sustava je 1152 MW polariziranih gravitona. Maksimalna trenutna izlazna snaga jednog generatora može iznositi 473,000 MW, za periode kraće od 170 milisekundi. Tijekom uzbuna, do sedam generatora može raditi u paralelno-fazno sinkroniziranom modu. Oni mogu isporučiti stalnu energiju izlazne vrijednosti 2688 MW. Hlađenje svakog generatora se uspostavlja parom uređaja za hlađenje tekućim dušikom. Njihov rad u neprekidnom načinu iznosi gotovo 750,000 MJ.

Osim glavnih, u svakom dijelu trupa postoje i po četiri zamjenska generatora. Oni omogućuju gotovo 24-satni neprekidni rad na 65% nominalne energije. Normalni rad generatora iznosi: 12 sati operativan, a ostalih 12 sati je rezervirano za obnavljanje emitera i ručno održavanje. Izvori za polariziranje gravitonskih čestica nominalno su predviđeni za 1250 operativnih sati prije rutinskog servisiranja supravodljivih elemenata.


FREKVENCIJE OPERACIJE ŠTITOVA
Generiranje štitova koji bi štitili brod od cijelog spektra elektromagnetskog zračenja bi se pokazalo kao izuzetno energetski zahtjevno u normalnom, modu za krstarenje. Također, štitovi za cijeli spektar EM-zračenja bi spriječio brodske senzore u skupljanju mnogih tipova znanstvenih i taktičkih podataka. Umjesto toga, tijekom "krstarenja" se štitovi održavaju na niskom operacijskom nivou (otprilike 5% nominalnog opterećenja) i određenim frekvencijskim bandovima neophodnim za zaštitu brodskog trupa. Te su frekvencije i fazni pomaci određeni SFRA-standardom 347.3(a).

Tijekom uzbune, izlazna snaga štitova se podiže na minimalno 85% nominalnog opterećenja. Tada se frekvencija obnavljanja štitova i njihovi fazni pomaci mijenjaju slučajnim odabirom brodskog računala, kako bi se spriječilo neprijatelja da podešavanjem frekvencije i faznog pomaka oružja probije štitove. Također, moguće je, ukoliko se poznaju frekvencijske karakteristike neprijateljskog oružja podesiti frekvenciju (ali ne i fazni pomak) štitova kako bi odgovarali frekvenciji oružja. Tako je moguće dramatično povećati efikasnost brodskih štitova.

Slična tehnologija se koristi pri zaštiti broda od mnogobrojnih prirodnih zračenja. Primjer toga je povećavanje banda štitova na 10 metara, kako bi se zaštitio brodski trup od X zraka koje generira supernova.


Prebacivanje štitova u obrambenu konfiguraciju također povlači za sobom veliki broj posebnih operativnih pravila. Prvo, aktivno skeniranje se implementira po posebnim protokolima koji su namijenjeni minimiziranju smetnji zbog rada štitova. Pri određenim tipovima skeniranja senzori se stalno kalibriraju kako bi iskoristili prisutnost bilo kakvih EM "prozora" ostalih od rotacija frekvencija štitova. U drugim situacijama slučajni odabir frekvencija se minimalno podešava, kako bi se dozvolilo određenom EM "prozoru" da se pojavi po određenim intervalima, potrebnim za skupljanje podataka. Naravno, takve operacije senzora bitno smanjuju učestalost intrevala skupljanja podataka. Naravno, još "obrambeniji" scenariji zahtijevaju da senzori rade u "tihom" modu, pri čemu se ne smije koristiti aktivno skeniranje, nego samo pasivno skupljanje podataka.

Također, štitovi podignuti u obrambenoj namjeri onemogućuju korištenje teleportacijskog sustava. Zraka za vođenje, korištena kao medij za prijenos teleporterske zrake zahtjeva vrlo širok elekromagnetski potprostorni spektar, koji štitovi poremećuju, tako da je u normalnim situacijama nemoguće teleportirati kroz štitove. Čak i kada bi se "oslobodio" dio spektra potreban zraci za vođenje, efekti štitova bi rasuli integritet same teleporterske zrake.

Operacije štitova imaju velik učinak i na učinkovitost warp pogona. Zbog distorzije prostorvremena koja postoji pri procesu generiranja štitova, postoji negativan efekt koji se odražava na geometriji warp polja koja pokreću svemirski brod. Da bi se kompenzirao taj efekt, software za kontrolu geometrije warp polja, koristi mnoge napredne rutine i tehnike oblikovanja warp polja. Bez toga softwarea, štitovi bi uzrkovali gotovo 32% smanjenje prijenosa energije. Izlazna snaga generatora štitova mora biti povećana za otprilike 247 kHz, kako bi se kompenzirao efekt interakcije s translacijskim poljima.

16.05.2007.

Hiposprej

Hiposprej (eng. Hypospray) je medicinski instrument kojeg koristi Federacija od sredine 22. stoljeća. Koristi se kao pomagalo pri ubrizgavanju tekućina (antibiotika, cjepiva, itd.) pod kožu. Hiposprej ubrizgava tekućinu pod kožu pomoću mehanizma koji se koristi na principu zračnog pištolja. Na taj način je izbjegnuta igla i nepotrebno curenje krvi koje može dovesti do infekcije. Kako nema iglu koja bi probijala kožu i imala doticaj sa krvi, jedan hiposprej se može primijenit na veći dio ljudi bez opasnosti od prenošenja bolesti. Sadržaj hipospreja se ubrizgava u nadlakticu, a može se davati i u vrat. Također se može davati i kroz odjeću.

Vrsta hipospreja koja je potekla kao "izum" Star Treka, danas se koristi i u modernoj medicini.

09.05.2007.

Andorijanci


Andorijanci su humanoidna vrsta porijeklom sa mjeseca Andor odn. Feson, koji se nalazi u orbiti oko jednog od plinovitih divova njihovog matičnog sunčeva sustava.

Sam Andor je na prvi pogled ledeni i nemilosrdni svijet, nalik Jupiterovom mjesecu Europi u našem vlastitom Sunčevu sustavu, no ipak je veći od nje. Upravo zahvaljujući svojoj veličini Andor ima vrelu, tekuću jezgru poput planeta i na njemu postoji tekuća voda, jedan od osnovnih uvjeta za nastanak života i inteligencije.

U ovom izoliranom i nemilosrdnom okolišu razvila se i jedna inteligentna vrsta koju čine dvije osnovne podvrste: Andorijanci, većinska podvrsta koja se razvila u toplijim predjelima oko ekvatora i koja danas naseljava većinu mjeseca, i Aenari, manjinska podvrsta koja se razvila u polarnim krajevima i koja je dugo vremena smatrana legendom i mitom.

FIZIOLOGIJA
Osnovna obilježja Andorijanaca, su plava koža, bijela kosa i dvije antene na glavi koje im služe kao osjetilo ravnoteže. Kao vrsta nastala i prilagođena znatno hladnijem okolišu od ljudi niži su od njih (manji gubitak topline), imaju plavu krv (bolje prenošenje kisika pri niskim temperaturama i tlakovima) i brži metabolizam (nadoknađivanje izgubljene topline), no zbog toga se i zamaraju brže od njih i znatno su osjetljiviji na visoke temperature.

DRUŠTVO
Poštovanje stoljetne tradicije i osjećaj osobne časti osnovna su načela kojima se vodi andorijanska kultura i društvo. Iz njih je nastao niz običaja, poput običaja da se krv svakog Andorijanca poginulog ili umrlog van matičnog svijeta vrati i prolije na vječiti led Andora, ili običaj ushaan-a, dvoboja na smrt propisanog opširnim kodom u slučaju povrijeđene časti, koji dokazuju andorijansku predanost tradiciji i značaj koji predaju pitanju svoje časti.

Brakovi na Andoru uključuju grupe od četvoro osoba. Sklapanje brakova vrlo je složen proces i prati ga mnogo rituala izuzetno dugog trajanja. Obitelji su im veoma velike, zahvaljujući velikoj plodnosti. Žive u grupama od 60 do 100 obitelji (takozvane zadruge), koje se zajedno brinu jedni o drugima, te koriste zajedničke resurse. Kada Andorijanac dosegne punoljetnost, može se odlučiti ostati sa svojom zajednicom, ili može potražiti drugu zadrugu i tamo osnovati svoju obitelj.

 Kulturno se dijele na obalnu i kopnenu populaciju. Oni što žive u obalnim gradovima čine oko 60% ukupne populacije, a oduvijek su bili centar tehnološkog razvoja i napretka. Unutrašnji su dijelovi pak dom polu-nomadskim zadrugama, koje su i danas odane svojem starom nasljedstvu. Ove kulturne grupe imaju i danas minimalne međusobne kontakte. Društvo je i dalje rascijepano na više vlada, vrhovna zadruga je posvećena predstavljanju Andorijjanaca Federaciji, iako ona predstavlja samo oko 30% ukupnog stanovništva. Iako je, kao i mnoge organizacije vjerna svojim ciljevima, ipak je posvećena zaradi.

Andorijanci u biti nisu prevrtljivi i varalice, jer imaju niz moralnih i etičkih pravila koji čini takvo nečasno ponašanje gotovo nemogućim. Ipak, poznati su po mogućim brzim promjenama raspoloženja, često vezanim uz promjenu okoliša. Jako cijene obiteljske obaveze i odnose, često stavljajući ih i iznad svojih dužnosti. Neće se svađati bez razloga s drugima, a u odnosima s drugima su tihi i pomalo povučeni. To je kroz povijest navelo neke sile da napadnu Andorijance, ali su ubrzo uvidjeli da su Andorijanci u borbi izuzetno jaki i nepopustljivi.

U samom početku andorijanskog zadružnog životnog stila, postojala je "veza neizgovorenih riječi" imenom Khun-Haga, u kojoj pojedinac zalaže svoje povjerenje i usluge zadruzi, a zauzvrat je zadruga činila isto. Andorijanci su shvatili kako je takvo vezivanje života i misli nužno za opstanak krhkih plemena i njihovo zajedništvo. Nikome ništa ne govore o toj moćnoj vezi, a ni strancima se nije ponudilo nikakvo objašnjenje. Stranci samo znaju da je navedena neizgovorena veza jako bitna i da je Khun-Haga jako moćna sila u životu Andorijaca.

(H)ISTORIJA
Strancima je malo poznato o ranoj andorijanskoj povijesti, prije razvoja warp pogona, no nakon razvoja warp pogona i prije Federacije Andorijanci su bili militantno, nepovjerljivo, gotovo paranoično i agresivno društvo u sukobu sa gotovo svim susjednim vrstama.

Vulkanci su bili prva vrsta koju su sreli u svemiru, no kratki perioda suradnje smijenio je dugi period nepovjerenja i na kraju sukoba koji su kulminirali oko planetoida Weythaan (kako su ga zvali Andorijanci) ili Paan Moka'ar (kako su ga zvali Vulkanci), kojeg su obje vrste smatrale svojim, i koji su trajali sa prekidima više od 50 godina sve dok nije postignut diplomatski dogovor (uz veliku pomoć kapetana Jonathana Archera, zapovjednika zemaljskog broda USS Enterprise NX-01) koji je napokon zadovoljavao obadvije strane.

Ni susret sa drugom vrstom, Tellaritima nije prošao puno bolje, no ovaj put problem nije bio pitanje teritorija nego trgovine i on je izrodio novim sukobom koji je trajao sve dok pod prijetnjom nepoznatog broda koji je napadao sve trgovačke brodove u sektoru nije stvoren privremeni savez Ljudi, Vulkanaca, Andorijanaca i Telarita (ponovo uz veliku pomoć kapetana Archera).

No nakon godina sukoba sa susjedima pod pritiskom sve agresivnijeg nastupa Klingonaca i još uvijek pod utjecajem upravo završenog rata Ljudi i Romulanaca Andorijanci su postali svjesni potrebe za suradnjom i njene koristi te su 2161. zajedno sa Ljudima, i svojim nekadašnjim neprijateljima Vulkancima i Tellaritima osnovali Ujedinjenu Federaciju Planeta, zajednicu slobodnih svjetova kojoj je međusobna suradnja bila osnovna zadaća.

ORGANIZACIJE


Andorijanska Imperijalna garda glavna je vojna snaga Andorijanskog Carstva. U svom sastavu ima brodove i pješaštvo, a oba spola su  ravnopravno zastupljena u njoj. Postojala je barem četiri generacije Andorijanaca prije 2153. godine.

Kada pripadnik garde umre daleko od svoje kuće, dužnost je njegovog suborca da vrati jedan dio njegovog tijela natrag na Andoriju, koji se stavlja u Zid heroja.

Andorijanski ratni brod Kumari je vodio napadačku flotu na Vulkan 2154.godine. Kasnije ga je, zajedno sa cjelokupnom posadom, uništio romulanski brod-dron, prerušen u telaritski brod. Zapovjednici koji izgube brod rijetko ponovo dobivaju novo zapovjedništvo nad brodom.

Andorijansko Carstvo je jedno od osnivača Ujedinjene Federacije planeta 2161. godine. Matični planet carstva je Andorija. Carstvo je parlamentarna demokracija, na čijem čelu je kancelar.

Andorijanska Carska garda glavna je vojna sila u Carstvu, koja ima pod zapovjedništvom i pješadiju i svemirske brodove. Nakon osnutka Federacije mnogi Andorijanci su služili u Zvijezdanoj floti. Povijest Andorije je slična povijesti Zemlje, nasilna i prepuna sukoba oko teritorija.

Andorijansko Carstvo je je prošlo kroz period stalnih sukoba sa Vulkancima, zbog stalnih sumnji Vulkanaca u teritorijalnu i militarističku prirodu Andorijanaca.

08.05.2007.

Ferengiji


Ferengiji su humanoidna vrsta koja živi u Alfa kvadrantu. Prvi kontakt sa Federacijom koji se priznaje kao služben dogodio se 2364 kod Delphi Ardu sa USS Entepriseom-D.


FIZIOLOGIJA
Ferengiji narastu najviše do 165 cm te imaju velike i osjetljive uši, ali pomoću njih mogu čuti i najtiši šapat. Ferengiji su fizički jedna od osjetljivijih vrsta u poznatom svemiru.

DRUŠTVO
Trenutno ferengijsko kulturno uređenje potiče od prije deset hiljada godina kada je Gint postao prvi vođa naroda i uspostavio titulu Veliki Nagus. Napisao je 295 "Pravila stjecanja" koja su postali ferengijski "kodovi "časti" po kojima se svaki muški pripadnik Ferengija mora ponašati. Pravila stjecanja govore kako se treba voditi posao i jednim dijelom etiku poslovanja i ta pravila svaki muški pripadnik naroda mora naučiti u ranoj dobi.

Bez obzira što su sposobni izgraditi moćne ratne brodove, Ferengiji nisu značajna sila u Alpha kvadrantu i rijetko su uvučeni u oružane okršaje jer je njihovo društvo okrenuto trgovini a ne ratovanju. Ipak znaju upasti u probleme kada prodaju oružje dvjema stranama u ratu. Iako nisu pobornici oružanih sukoba bilo je nekoliko odvojenih sukoba između ferengijskih i federacijskih brodova i to većinom kada su Ferengiji nešto ukrali ili su to pokušali učiniti. Jedan od značajnih događaja bio je kada su Ferengiji uništili USS Stargazer 2355. Otvoreni kontakt se dogodio 2364. kod Delphi Ardu kada je USS Enteprise-D naišao na ferengijski brod, D'Tora klase, koji je sa Federacijske postaje ukrao sustav za napajanje. Nakon tog događaja veze između Federacije i Ferengija su dobre osim par odvojenih pokušaja pljačke federacijskih brodova. Trgovina između Federacije i Ferengija je mala zbog načina na koji Ferengiji trguju jer jedva čekaju prvu priliku da prevare svoje neoprezne partnere.

Ferengiji su bili neutralni za vrijeme Dominijskog rata.


Ferengijska pravila stjecanja:

1) Once you have their money, never give it back.
2) You can't cheat an honest customer, but it never hurts to try.
3) Never buy anything for more than is absolutely necessary.
4) Sex and profit are the two things that never last long enough.
5) If you can't break a contract, bend it.
6) Never let family stand in the way of opportunity.
7) Always keep your ears open.
8) Keep count of your change.
9) Instinct plus opportunity equals profit.
10) A dead customer can't buy as much as a live one.
11) Latinum isn't the only thing that shines.
12) Anything worth selling is worth selling twice.
13) Anything worth doing is worth doing for money.
14) Anything stolen is pure profit.
15) Acting stupid is often smart.
16) A deal is a deal.
17) A bargain usually isn't.
18) Beware of relatives bearing gifts.
19) Don't lie too soon after a promotion.
20) When the customer is sweating, turn up the heat.
21) Never place friendship before profit.
22) Wise men can hear profit in the wind.
23) Never take the last coin, but be sure to get all the rest.
24) Never ask when you can take.
25) Fear makes a good business partner.
26) The vast majority of the rich in this galaxy did not inherit their wealth; they stole it.
27) The most beautiful thing about a tree is what you do with it after you cut it down.
28) Morality is always defined by those in power.
29) When someone says "It's not the money," they're lying.
30) Talk is cheap; synthehol costs money.
31) Never make fun of a Ferengi's mother.
32) Be careful what you sell. It may do exactly what the customer expects.
33) It never hurts to suck up to the boss.
34) Compassion is no substitute for profit.
35) You could afford your ship without your government--if it weren't for your government.
36) Too many Ferengi can't laugh at themselves anymore.
37) You can always buy back a lost reputation.
38) Free advertising is cheap.
39) Praise is cheap. Heap it generously on all customers.
40) If you see profit on a journey, take it.
41) Money talks, but having lots of it gets more attention.
42) Only negotiate when you are certain to profit.
43) Caressing an ear is often more forceful than pointing a weapon.
44) Never argue with a loaded phaser.
45) Profit has limits. Loss has none.
46) Labor camps are full of people who trusted the wrong person.
47) Never trust a man wearing a better suit than your own.
48) The bigger the smile, the sharper the knife.
49) Old age and greed will always overcome youth and talent.
50) Never bluff a Klingon.
51) Never admit a mistake if there is someone else to blame.
52) Only Bugsy could have built Los Vegas.
53) Sell first; ask questions later.
54) Never buy anything you can't sell.
55) Always sell at the highest possible profit.
56) Pursue profit; women come later.
57) Good customers are as rare as latinum--treasure them.
58) Friendship is seldom cheap.
59) Free advice is seldom cheap.
60) Never use credit where your words will do.
61) Never buy what can be stolen.
62) The riskier the road, the higher the profit.
63) Power without profit is like a ship without an engine.
64) Don't talk shop; talk shopping.
65) Don't talk ship; talk shipping.
66) Anyone serving in a fleet who is crazy can be relieved, if they ask for it.
67) Anyone asking to be relieved is not crazy and must be forced to serve.
68) A piece of latinum in the hand is worth two in a customer's pocket.
69) Profit is the better part of valor.
70) Get the money first, then let the buyers worry about collecting the merchandise.
71) Go where no Ferengi has gone before; where there is no reputation there is profit.
72) Revenge is profitless.
73) A contract without fine print is a fool's document.
74) A warranty without loop-holes is a liability.
75) Aliens have no sense of profit.
76) Every once in a while, declare peace. It confuses the hell out of your enemies.
77) There is a customer born every minute.
78) Cheat long and prosper.
79) He that speaks ill of the wares will buy them.
80) Genius without opportunity is like latinum in the mine.
81) A pair of good ears will wring dry a hundred tongues.
82) The family of Fools is ancient.
83) There's many witty men whose brains can't line their pockets.
84) An empty bag cannot stand upright.
85) Wish not so much to live long, as to live well.
86) Drive your business or it will drive you.
87) Death takes no bribes.
88) If you would keep a secret from an enemy, don't tell it to a friend.
89) Beware of small expenses: a small leak will kill a ship.
90) He's a fool who makes his doctor his heir.
91) He who drinks fast pays slow.
92) Mine is better than ours.
93) When the boss comes to dinner, it never hurts to have the wife wear something.
101) Never do something you can make someone do for you.
102) Nature decays, but latinum lasts forever.
103) Sleep can interfere with opportunity.
104) Money is never made. It is merely won or lost. 109) Dignity and an empty sack is worth the sack.
111) Treat people in your debt like family... Exploit them.
116) Never sleep with the boss' wife, unless you pay him first.
117) Never sleep with the boss' sister.
119) Buy, sell, or get out of the way.
123) A friend is only a friend until you sell him something. Then he is a customer.
138) Law makes everyone equal, but justice goes to the highest bidder.
139) Wives serve; brothers inherit.
148) Opportunity waits for no one.
164) Never spend your own money when you can spend someone else's.
172) If you can sell it, don't hesitate to steal it.
180) Never offer a confession when a bribe will do.
188) Never bet on a race you haven't fixed.
189) Borrow on a handshake; lend in writing.
194) It's always good business to know about new customers before they walk in your door.
202) A friend in need is a customer in the making.
208) Sell someone a fish, you feed him for one day. Teach him to fish, and you lose a steady customer.
214) Never begin a business transaction on an empty stomach.
215) Instinct without opportunity is useless.
221) Beware of any man who thinks with his lobes.
222) Knowledge is latinum.
250) Never let a female in clothes cloud your sense of profit.
251) A smart customer is not a good customer.
252) Let the buyer beware.
253) Synthehol is the lubricant of choice for a customer's stuck purse.
281) Blood is thicker than water, but harder to sell.
282) Business is like war; it's important to recognize the winner.
283) Rules are always subject to change.
284) Rules are always subject to interpretation.
285) No good deed ever goes unpunished.


FERENGIJSKI SAVEZ


Riječ je o službenom nazivu ferengijske države, čiji se glavni grad nalazi na ferengijskom matičnom planetu Ferenginaru. Osnovni cilj ferengijske vlade jest unapređivanje trgovine i maksimalizacija profita. Na čelu vlade i države nalazi se Veliki Nagus, čije se sjedište nalazi u Tornju trgovine, s adresom na Trgu Svete Burze na Ferenginaru. Osnovu Nagusove moći čine Pravila Stjecanja i Ferengijska deklaracija o poslovnim prilikama.

Iako Ferengiji načelno propagiraju laissez-faire model tržišnog gospodarstva, u praksi ipak postoji veći broj regulativnih mehanizama. Naime, djeluje niz vladinih agencija koje nadziru poslovanje svakog pripadnika Saveza,a posebice valja izdvojiti Ferengijsku Trgovinsku Agenciju (FTA). Međutim, navedene agencije imaju i neke druge, tipično ferengijske uloge. Tako FTA, osim uloge nadzora poslodavaca, ima zadatke otvaranja novih poslovnih prilika, poticanja gramzivosti, mita i korupcije kako bi se došlo do krajnjeg cilja svakog istinskog Ferengija - maksimalizacije profita.

FTA provjerava kako poslodavci slijede ferengijske običaje i pravila, posebice u pogledu izrabljivanja radnika, maksimalizacije profita i, općenito, podlosti u poslovnim odnosima. Agenti FTA nazivaju se likvidatori, a osnovni organ FTA zove se Odbor likvidatora. Uredi FTA smješteni su na četrdesetom katu Tornja trgovine.

I dok FTA ima zadatak kontrolirati ekonomske transakcije između samih Ferengija, Ferengijska Trgovinska Misija usmjerena je ka sklapanju međudržavnih trgovinskih sporazuma. Ferengijska Zdravstvena Komisija brine se oko poštivanja zdravstvenih standarda u poslovanju i javnom životu. Osim toga, navedena agencija u mogućnosti je ukidati trgovinske dozvole ukoliko se pokaže da pojedini Ferengi nije zdravstveno sposoban za obavljanje poslovnih aktivnosti. Ferengijska Kockarska Komisija ima zadatak nadzora svih kockarskih pothvata na području Saveza.

Napredovanje u državnoj službi zasniva se na mitu i ulizivanju. Ferengi koji želi doći na višu poziciju u nekoj od vladinih agencija, mora zaraditi veliki profit, i to ne samo za sebe, nego i za svoje nadređene. Štoviše, samo druženje s nadređenima zahtijeva mito.

Ferengijski Savez provodi politiku neutralnosti u međunarodnim političkim odnosima. Naime, Savez poazi od pretpostavke kako stvaranje neprijatelja umanjuje poslovne prilike, a time i maksimalizaciju profita. Međutim, neki Ferengiji, slijedeći poduzetnički duh, ne slijede navedenu politiku. Tako su tijekom 2360-ih godina neki ferengijski bordovi samoinicijativno ulazili u sukobe s brodovima Zvjezdane Flote. Ferengijski Savez ostao je formalno neutralan tijekom Dominijskog rata. No, valja napomenuti kako su Ferengiji priželjkivali pobjedu saveznika, vjerujući kako će time maskimalizirati profit.

Ferengijski Savez posjeduje oružane snage, čija je flota sastavljena uglavnom od D'kora klase brodova. Međutim, osnovni zadatak ferengijske vojske nije vođenje rata, nego zaštita poslovnih pothvata ferengijskih poduzetnika. Kapetan ferengijskog broda naziva se daiMon. Svaki daiMon ovlašten je upustiti se u trgovinske pregovore u ime Saveza.