STAR TREK Galerija

STAR TREK Izdvojeno
09.05.2007.

Andorijanci


Andorijanci su humanoidna vrsta porijeklom sa mjeseca Andor odn. Feson, koji se nalazi u orbiti oko jednog od plinovitih divova njihovog matičnog sunčeva sustava.

Sam Andor je na prvi pogled ledeni i nemilosrdni svijet, nalik Jupiterovom mjesecu Europi u našem vlastitom Sunčevu sustavu, no ipak je veći od nje. Upravo zahvaljujući svojoj veličini Andor ima vrelu, tekuću jezgru poput planeta i na njemu postoji tekuća voda, jedan od osnovnih uvjeta za nastanak života i inteligencije.

U ovom izoliranom i nemilosrdnom okolišu razvila se i jedna inteligentna vrsta koju čine dvije osnovne podvrste: Andorijanci, većinska podvrsta koja se razvila u toplijim predjelima oko ekvatora i koja danas naseljava većinu mjeseca, i Aenari, manjinska podvrsta koja se razvila u polarnim krajevima i koja je dugo vremena smatrana legendom i mitom.

FIZIOLOGIJA
Osnovna obilježja Andorijanaca, su plava koža, bijela kosa i dvije antene na glavi koje im služe kao osjetilo ravnoteže. Kao vrsta nastala i prilagođena znatno hladnijem okolišu od ljudi niži su od njih (manji gubitak topline), imaju plavu krv (bolje prenošenje kisika pri niskim temperaturama i tlakovima) i brži metabolizam (nadoknađivanje izgubljene topline), no zbog toga se i zamaraju brže od njih i znatno su osjetljiviji na visoke temperature.

DRUŠTVO
Poštovanje stoljetne tradicije i osjećaj osobne časti osnovna su načela kojima se vodi andorijanska kultura i društvo. Iz njih je nastao niz običaja, poput običaja da se krv svakog Andorijanca poginulog ili umrlog van matičnog svijeta vrati i prolije na vječiti led Andora, ili običaj ushaan-a, dvoboja na smrt propisanog opširnim kodom u slučaju povrijeđene časti, koji dokazuju andorijansku predanost tradiciji i značaj koji predaju pitanju svoje časti.

Brakovi na Andoru uključuju grupe od četvoro osoba. Sklapanje brakova vrlo je složen proces i prati ga mnogo rituala izuzetno dugog trajanja. Obitelji su im veoma velike, zahvaljujući velikoj plodnosti. Žive u grupama od 60 do 100 obitelji (takozvane zadruge), koje se zajedno brinu jedni o drugima, te koriste zajedničke resurse. Kada Andorijanac dosegne punoljetnost, može se odlučiti ostati sa svojom zajednicom, ili može potražiti drugu zadrugu i tamo osnovati svoju obitelj.

 Kulturno se dijele na obalnu i kopnenu populaciju. Oni što žive u obalnim gradovima čine oko 60% ukupne populacije, a oduvijek su bili centar tehnološkog razvoja i napretka. Unutrašnji su dijelovi pak dom polu-nomadskim zadrugama, koje su i danas odane svojem starom nasljedstvu. Ove kulturne grupe imaju i danas minimalne međusobne kontakte. Društvo je i dalje rascijepano na više vlada, vrhovna zadruga je posvećena predstavljanju Andorijjanaca Federaciji, iako ona predstavlja samo oko 30% ukupnog stanovništva. Iako je, kao i mnoge organizacije vjerna svojim ciljevima, ipak je posvećena zaradi.

Andorijanci u biti nisu prevrtljivi i varalice, jer imaju niz moralnih i etičkih pravila koji čini takvo nečasno ponašanje gotovo nemogućim. Ipak, poznati su po mogućim brzim promjenama raspoloženja, često vezanim uz promjenu okoliša. Jako cijene obiteljske obaveze i odnose, često stavljajući ih i iznad svojih dužnosti. Neće se svađati bez razloga s drugima, a u odnosima s drugima su tihi i pomalo povučeni. To je kroz povijest navelo neke sile da napadnu Andorijance, ali su ubrzo uvidjeli da su Andorijanci u borbi izuzetno jaki i nepopustljivi.

U samom početku andorijanskog zadružnog životnog stila, postojala je "veza neizgovorenih riječi" imenom Khun-Haga, u kojoj pojedinac zalaže svoje povjerenje i usluge zadruzi, a zauzvrat je zadruga činila isto. Andorijanci su shvatili kako je takvo vezivanje života i misli nužno za opstanak krhkih plemena i njihovo zajedništvo. Nikome ništa ne govore o toj moćnoj vezi, a ni strancima se nije ponudilo nikakvo objašnjenje. Stranci samo znaju da je navedena neizgovorena veza jako bitna i da je Khun-Haga jako moćna sila u životu Andorijaca.

(H)ISTORIJA
Strancima je malo poznato o ranoj andorijanskoj povijesti, prije razvoja warp pogona, no nakon razvoja warp pogona i prije Federacije Andorijanci su bili militantno, nepovjerljivo, gotovo paranoično i agresivno društvo u sukobu sa gotovo svim susjednim vrstama.

Vulkanci su bili prva vrsta koju su sreli u svemiru, no kratki perioda suradnje smijenio je dugi period nepovjerenja i na kraju sukoba koji su kulminirali oko planetoida Weythaan (kako su ga zvali Andorijanci) ili Paan Moka'ar (kako su ga zvali Vulkanci), kojeg su obje vrste smatrale svojim, i koji su trajali sa prekidima više od 50 godina sve dok nije postignut diplomatski dogovor (uz veliku pomoć kapetana Jonathana Archera, zapovjednika zemaljskog broda USS Enterprise NX-01) koji je napokon zadovoljavao obadvije strane.

Ni susret sa drugom vrstom, Tellaritima nije prošao puno bolje, no ovaj put problem nije bio pitanje teritorija nego trgovine i on je izrodio novim sukobom koji je trajao sve dok pod prijetnjom nepoznatog broda koji je napadao sve trgovačke brodove u sektoru nije stvoren privremeni savez Ljudi, Vulkanaca, Andorijanaca i Telarita (ponovo uz veliku pomoć kapetana Archera).

No nakon godina sukoba sa susjedima pod pritiskom sve agresivnijeg nastupa Klingonaca i još uvijek pod utjecajem upravo završenog rata Ljudi i Romulanaca Andorijanci su postali svjesni potrebe za suradnjom i njene koristi te su 2161. zajedno sa Ljudima, i svojim nekadašnjim neprijateljima Vulkancima i Tellaritima osnovali Ujedinjenu Federaciju Planeta, zajednicu slobodnih svjetova kojoj je međusobna suradnja bila osnovna zadaća.

ORGANIZACIJE


Andorijanska Imperijalna garda glavna je vojna snaga Andorijanskog Carstva. U svom sastavu ima brodove i pješaštvo, a oba spola su  ravnopravno zastupljena u njoj. Postojala je barem četiri generacije Andorijanaca prije 2153. godine.

Kada pripadnik garde umre daleko od svoje kuće, dužnost je njegovog suborca da vrati jedan dio njegovog tijela natrag na Andoriju, koji se stavlja u Zid heroja.

Andorijanski ratni brod Kumari je vodio napadačku flotu na Vulkan 2154.godine. Kasnije ga je, zajedno sa cjelokupnom posadom, uništio romulanski brod-dron, prerušen u telaritski brod. Zapovjednici koji izgube brod rijetko ponovo dobivaju novo zapovjedništvo nad brodom.

Andorijansko Carstvo je jedno od osnivača Ujedinjene Federacije planeta 2161. godine. Matični planet carstva je Andorija. Carstvo je parlamentarna demokracija, na čijem čelu je kancelar.

Andorijanska Carska garda glavna je vojna sila u Carstvu, koja ima pod zapovjedništvom i pješadiju i svemirske brodove. Nakon osnutka Federacije mnogi Andorijanci su služili u Zvijezdanoj floti. Povijest Andorije je slična povijesti Zemlje, nasilna i prepuna sukoba oko teritorija.

Andorijansko Carstvo je je prošlo kroz period stalnih sukoba sa Vulkancima, zbog stalnih sumnji Vulkanaca u teritorijalnu i militarističku prirodu Andorijanaca.