STAR TREK Galerija

STAR TREK Izdvojeno
29.05.2007.

Uređaj za skrivanje (cloaking device)

... su najvjerojatnije prvi izumili Romulanci 60-ih godina 23 stoljeća. Kada se uređaj uključi, objekt postaje nevidljiv, i senzorima i oku. Uređaj za skrivanje stvara nepropusno polje oko broda, koje savija elektromagnetske valove oko broda a unutranje zračenje, koje emitira brod, upija, te na taj način ga čini nevidljivim za neprijateljske senzore. Da ne bi bilo efekta leće zbog savijanja elektromagnetskih zraka, potprostorno polje ih ubrzava. Veliki nedostatak uređaja je taj što brod ne može imati uključene štitove niti koristiti oružje, jer koristi golemu količinu energije.Prvi brod za kojeg se zna da je imao uređaj za skrivanje je bio romulanski brod na kojeg je naišao Enteprise 2266. Taj uređaj za skrivanje je bio dosta primitivan jer se ipak mogla očitati približna lokacija broda, medjutim kasnije je poboljšana i 2268. godine ugrađena u romulanske brodove, te predstavljala veliku prijetnju Federaciji. Kirk i Spock su poslani na tajnu misiju da ukradu jedan takav uređaj.Iste godine Romulanci su Klingoncima ustupili nekoliko uređaja za skrivanje u zamjenu za Klingonske ratne brodove, odn.
dizajn ptice grabljivice. 2293. godine Klingonci su razvili uređaj za skrivanje koji je mogao pucati torpeda dok je brod skriven. No ipak, otkriveno je da je taj brod laka meta jer za sobom ostavlja ionizirane tragove. Takvi brodovi više nisu bili viđeni u upotrebi.

Kasnije je otkriveno da je ipak moguće otkriti brodove sa standardnim uređajima za skrivanje pomoću aktivnih tahionskih mreža i antiprotonskih zraka. Aktivne tahionske mreže se sastoje od više brodova koji emitiraju i primaju tahionske zrake međusobno, stvarajući mrežu koja može osjetiti skrivene brodove. Jem'Hadarski brodovi su bili uspješni u otkrivanju skrivenih brodova pomoću antiprotonskih zraka, ali ta metoda je samo praktična ako se zna da je skriveni brod u blizini.

Jedan od prvih susreta sa ovom tehnologijom bio je 2151. kada je Enterprise susreo sulibanske brodove sa uređajem za skrivanje, tehnologijom iz 29. stoljeća koju im je dala jedna od frakcija Temporalnog hladnog rata.

Quark je 2370. godine ilegalno nabavio mali uređaj za skrivanje, njegovim riječima: "nije u najboljem stanju, no radit će 15-ak minuta".

Jedna od vrsta koje posjeduju uređaj za skrivaje bili su Aldeanci – iznimno moćno polje sile je moglo sakriti čitav planet Aldeu. Uređaj je radio nekoliko tisućljeća prije nego je počelo dolaziti do oštećenja ozonskog omotača što je uzrokovalo trovanje radijacijom sa Aldeanskog sunca. Aldeanci su počeli umirati te pokušali oteti nekoliko djece sa Enterprisea-D kako bi ponovo naselili planet. Nakon neuspješnog pokušaja, Enterprise pomaže Aldeancima.Najčudnija je činjenica da je najnapredniji uređaj za skrivanje izumila Federacija. Radi se o faznom uređaju za skrivanje koji promijeni fazu broda, omogućujući mu da bude potpuno nevidljiv te da čak prolazi kroz materiju te se na primjer sakrije unutar nekog planeta ili zvijezde. No ova tehnologija i svi podaci o njoj su uništeni jer je Federacija potpisala s Romulancima 2311. Algeronski ugovor, gdje se utvrđuju granice Neutralne Zone pod uvjetom da Federacija ne razvija uređaje za skrivanje. 2368. Admiral Pressman je 2358. pokušao zaobići taj sporazum testiranjem međufaznog uređaja za skrivanje, tehnologije koju je nekim dijelom podržavala i Tajna služba Zvjezdane flote. Uređaj je testiran na brodu USS Pegasus, no pokazao se promašajem. Romulanci su također pokušali napraviti fazni uređaj za skrivanje ali bez uspjeha.

Ne samo da je ta je tehnologija brodovima omogućavala "standardno" skrivanje, već im je omogućila nesmetan prolazak kroz materiju. Smatralo se da je testni brod, USS Pegasus uništen 2358. godine nakon proboja warp jezgre i pobune dijela posade. Brod je nađen 2370. godine, a njegovo postojanje otkriveno je Romulancima.

2371. Romulanci su kapetanu Sisko postaje Deep Space 9 posudili uređaj za skrivanje za brod Defiant pod uvjetom da se koristi samo u gama kvadrantu i da Romulanci imaju pristup svim informacijama o Dominiju. Za vrijeme dogovora, rat sa Dominijem bio je u ranoj fazi. Usprkos zabrani, posada ga je nekoliko puta koristila i u kvadrantu Alfa.

Kapetan Jean-Luc Picard broda Enterprise-E je naišao na vrlo napredan uređaj za skrivanje na brodu Scimitar. Remanska ratna ptica Scimitar je primjer dosad najsofisticiranijeg uređaja za skrivanje. Samim time predstavlja i najveću opasnost po Federaciju. Naime, Scimitar je mogao dok je bio skriven i pucati i imati štitove. Enterprise i dvije romulanske Ptica grabljivice nisu mogle zaustaviti Scimitar običnim metodama. Na kraju je Enterprise pobijedio uz pomoć telepatskih spsobnosti Deane Troi. Prototip, Scimitar, je uništen, a nije poznato hoće li se ova tehnologija nastaviti koristiti...


Tehnologije za otkrivanje
Tahionska mreža, koju je razvio Geordi LaForge 2368. služila je kao prilično učinkovita, no iznimno komplicirana protumjera. Više brodova je generiralo mrežu, kada bi brod pokušao proći između, bio bi otkriven. Tehnologija se kasnije počela ugrađivati na federacijske predstraže. Skriveni brod zrači potprostorne poremećaje koje se ponekad mogu otkriti u warpu. Kada brod izađe iz warpa, poremećaj nestaje. Ponekad bi se skriveni brod mogao otkriti antiprotonskom zrakom, no i ta se tehnika može zaobići namještanjem rezonantne frekvencije uređaja za skrivanje.