STAR TREK Galerija

STAR TREK Izdvojeno
17.06.2007.

Klingonsko Carstvo

BIRD-OF-PREY / 22. stoljeće

Tip: Izvidnički brod
Uveden u službu: sredina 22. stoljeća
Maksimalna brzina: Warp 6
Dimenzije:
dužina: 115 metara,
širina: 90 metara,
visina: 20 metara
Broj paluba: nepoznato
Masa: nepoznato
Naoružanje: disruptorski topovi, lanser fotonskih torpeda
Obrambeni sustavi: standardni sustav štitova
Broj osoblja: nepoznatoBIRD-OF-PREY

Tip: Izvidnički brod
Uveden u službu: 2277.
Maksimalna brzina: Warp 8,2
Dimenzije:
dužina: 109 metara,
širina: 92 metara,
visina: 20 metara
Broj paluba: 4
Masa: 30.000 tona
Naoružanje: 2 pulsna disruptorska topa, 1 jedan lanser fotonskih torpeda
Obrambeni sustavi: sustav štitova
Broj osoblja: 12


Poznati brodovi

IKS Buruk
- 2367. Gowron Burukom odlazi na Sonchi ceremoniju nakon smrti kancelara K'mpeca
- TNG: "Reunion"

IKS Ch'Tang
- Ch'Tangom je zapovijedao general Martok tijekom napada na Trelku V 2375.
- DS9: "Once More Unto the Breach"

IKS Etam

IKS Hegh'ta
- 2368. pod zapovjedništvom kapetana Kurna tijekom Klingonskog civilnog rata na Gowronovoj strani
- TNG: "Redemption"

IKS Ki'tang
- Dio savezničke flote u drugoj invaziji na Chin'toku krajem 2375.
- Jedini brod na koji nije utjecalo Breensko oružje koje crpi energiju iz brodskih sustava. Utvrđeno je kako je strojar Ki't'anga neke modifikacije na brodskim sustavima koje su brod učinile imunom na oružje
- DS9: "When It Rains..."

IKS Koraga
- 2375. pod Worfovim zapovjedništvom
- Korangu i Rotarrana su iz zasjede napadnuli Jem'Hadari tijekom patrole blizu Pustinje (Badlands). Koranga je uništena, a Rotarran pronalazi nekoliko kapsula za spašavanje. Kapsula u kojoj se nalazio Worf je kasnije pronađena u Pustinji.
- DS9: "Penumbra"

IKS Korinar
- Sudjelovao u klingonskom pokušaju miniranja Bajoranskog sustava 2372.
- DS9: "Sons of Mogh"

IKS M'Char
- Pod zapovjedništvom zapovjednika Kayboka 2372.
- M'Char je pretraživao civilne brodove u Bajoranskom sustavu i pokušavao naći mjenjoličke infiltratore. Između ostalih, zaustavio je Xhosu, i brod pod zapovjedništvom Kasidy Yates, no pušta je po dolasku Defianta.
- DS9: "The Way of the Warrior"

IKS Malpara
- Jedan od pet brodova koji su sudjelovali u napadu na Trelku V 2375. pod zapovjedništvom generala Martoka.
- Brod je uništen
- DS9: "Once More Unto the Breach"

IKS Ning'tao
- Jedan od pet brodova koji su sudjelovali u napadu na Trelku V 2375. pod zapovjedništvom generala Martoka.
- Brod je bio pod zapovjedništvom kapetana Lurkana
- DS9: "Once More Unto the Breach"

IKS Orantho
- Jedan od pet brodova koji su sudjelovali u napadu na Trelku V 2375. pod zapovjedništvom generala Martoka
- Kapetan i prvi časnik su poginuli u misiji
- DS9: "Once More Unto the Breach"

IKS Pagh
- 2365. pod zapovjedništvom kapetana Kargana, drugi časnik je bio poručnik Klang
- Iste je godine zapovjednik Riker služio na Paghu kao dio programa razmjene časnika
- TNG: "A Matter of Honor"

IKS Rotarran
- Tijekom Klingonsko - Kardasijanskog rata, Rotharran je bio dio okupacijske flote
- Brod je bio prisiljen na česta povlačenja i poraze u borbi zbog čega je posada postala demoralizirana i počela vjerovati kako je Rotharran ukleti brod
- Krajem 2373. general Martok preuzima zapovjedništvo nad Rotarranom te je poslan da nađe nestali IKS B'Moth.
- Konačno, niz loše sreće je prekinut nakon pobjede nad Jem'Hadarskim brodom po pronalasku B'Motha.
- 15 epizoda "Star Trek: Deep Space Ninea"

IKS Slivin
- Jedan od pet brodova koji su sudjelovali u napadu na Trelku V 2375. pod zapovjedništvom generala Martoka.
- DS9: "Once More Unto the Breach"

IKS Vorn
- 2367. Gowron Burukom odlazi na Sonchi ceremoniju nakon smrti kancelara K'mpeca
- TNG: "Reunion"

IKS Y'tem
- Dio Federacijsko/Romulansko/Klingonske flote okupljene kod DS9-a kao priprema na moguću Dominijsku invaziju
- DS9: "By Inferno's Light"D5

Tip: Borbena krstarica
Uveden u službu: prva polovina 22. stoljeća
Maksimalna brzina: Warp 6
Dimenzije:
dužina: 257 metara,
širina: 205 metra,
visina: 58 metara
Broj paluba: 11
Masa: 183.000 tona
Naoružanje: 4 disruptorska topa
Obrambeni sustavi: standardni sustav štitova
Broj osoblja: 20

Poznati brodovi

IKS KLOTHOS
- brodom zapovijedao kapetan Korok
- ENT 2x06 – Marauders

IKS VOR'TAS
- ENT 2x19 – JudgmentNEGH'VAR

Tip: Borbeni brod
Uveden u službu: 2372.
Maksimalna brzina: Warp 9,6
Dimenzije:
dužina: 682,32 metara,
širina: 470,09 metara,
visina: 136,65 metara
Broj paluba: 39
Masa: 4.310.000 tona
Naoružanje: 18 disruptorskih topova, 8 lansera fotonskih torpeda
Obrambeni sustavi: sustav štitova
Broj osoblja: 2.500

Poznati brodovi

IKS Negh'Var
- Prvi brod klase
- 2372. pod zapovjedništvom generala Martoka (odnosno, mjenjolika koji je preuzeo njegovo mjesto)
- Neg'Hvar je poveo klingonske invazijske snage prema Kardasijanskoj Uniji, a potom poveo i napad na Deep Space Nine
- 2373. se zajedno sa ostatkom klingonske flote povlači na DS9 nakon što su Dominijske snage otjerale Klingonce sa kardasijanskog prostora
- DS9: "The Way of the Warrior", DS9: "By Inferno's Light"RAPTOR

Tip: Izviđački brod
Uveden u službu: sredina 22. stoljeća
Maksimalna brzina: Warp 6
Dimenzije:
dužina: 100 metara,
širina: 60 metra,
visina: 18 metara
Broj paluba: 3
Masa: 90.000 tona
Naoružanje: 2 disruptorska topa, 1 lanser fotonskih torpeda
Obrambeni sustavi: standardni sustav štitova
Broj osoblja: 12

Poznati brodovi

Sam Ra
- 2151. umalo uništen unutar atmosfere plinovitog diva, spašen od strane Enterprise NX-01
- ENT 1x14 – Sleeping DogsSKAUT

Tip: Borbena krstarica
Uveden u službu: sredina 23. stoljeća
Maksimalna brzina: nepoznato
Dimenzije:
dužina: nepoznato,
širina: nepoznato,
visina: nepoznato
Broj paluba: nepoznato
Masa: nepoznato
Naoružanje: disruptori
Obrambeni sustavi: standardni sustav štitova
Broj osoblja: nepoznatoVOR'CHA

Tip: Napadačka krstarica
Uveden u službu: 2364.
Maksimalna brzina: Warp 9,6
Dimenzije:
dužina: 481,32 metara,
širina: 341,76 metara,
visina: 106,87 metara
Broj paluba: 39
Masa: 2.238.000 tona
Naoružanje: 3 pulsna disruptorska topa, 12 disruptorskih topova, 8 lansera fotonskih torpeda
Obrambeni sustavi: sustav štitova
Broj osoblja: 1.500


Poznati brodovi

IKS Bortas
- Drugi brod sa ovim nazivom
- U službi od 2360-ih godina
- Gowronov zapovjedni brod tijekom Klingonskog civilnog rata između 2367. i 2368. Teško oštećen kada su ga napale Durasove snage na početku rata, uspješno odbio napad uz pomoć IKS Hegh'te
- 2368. se sastaje sa Enterpriseom-D da preveze Khalessovu reinkarnaciju na Qo'nos
- TNG: "The Defector", TNG: "Redemption", TNG: "Rightful Heir"

IKS Drovana
- 2369. je pod zapovjedništvom kapetana Nu'Daqa prikupljao DNA uzorke potrebne za rješavanje 4 bilijuna stare zagonetke Stvoritelja (Progenitora)
- Odgovoran za uništenje svog života na planetu Indri VII sa ciljem sprečavanja ostalih strana da se domognu uzoraka
- TNG: "The Chase"

IKS Maht-H'a

IKS Qu'Vat
- 2369. transportirao guvernera Toraka na mjesto susreta sa Enterpriseom-D zbog optužbi o klingonskoj umiješanosti oko incidenta na relejnoj Stanici 47
- TNG: "Aquiel"

IKS Toh'Kaht
- 2369. pod zapovjedništvom kapetana Tel'Peha odlazi u Gama kvadrant sa ciljem uspostavljanja prve klingonske kolonije na drugoj strani bajoranske crvotočine. Tajna sekundarna misija je bila pronalazak tuđinske vojne tehnologije za Carstvo
- Približno tri tjedana kasnije nakon odlaska sa DS9-a Toh'Kaht se vraća iz crvotočine jedan mjesec prije zakazanog roka. Odmah po izlasku brod je eksplodirao, a jedini preživjeli je bio prvi časnik Hon'Tihl koji umire odmah po teleportiranju na stanicu. Kasnije je otkriveno da je Toh'Kaht bio izložen nepoznatim energijskim sferama na Saltah'ni V koje su izazvale paranoju i fanatizam na brodu.
- DS9: "Dramatis Personae"

IKS Vor'nak
- Njime je zapovijedao general Tanas
- 2374. je transportirao nekoliko članova posade na IKS Rotarran uključujući Worfovog sina, Aleksandra Rozhenka
- DS9: "Sons and Daughters"

IKS Yavang