STAR TREK Galerija

STAR TREK Izdvojeno
29.07.2007.

Bitka za Minos

Zvjezdanog datuma 41798.2, Enterprise-D dolazi u Lorenzovo Jato da istraži nestanak federacijskog broda USS Drake koji je i sam pokušavao utvrditi misteriju nestanka svog inteligentnog života na planetu Minos. USS Drake se nije javljao nakon dolaska na Minos.

Zapovjednik Drakea je bio Paul Rice, samouvjeren i pomalo arogantan čovjek no iznimno sposoban i čovjek koji voli riskirati te stari Rikerov prijatelj s kojime je pohađao Akademiju. Rikeru je već prije bio ponuđen USS Drake no odbio je u korist Enterprisea.

Stanovnici Minosa su se istaknuli tijekom Erselropskih ratova kao trgovci oružjem - za obje strane. Sebe nazivaju Arsenalom Slobode (Arsenal of Freedom), a moto im glasi "Mir kroz superiorniju vatrenu moć".

Riker vodi mali izvidnički tim sa Datom i Tashom Yar koji se teleportira na planet kako bi istražio ove događaje. Na planetu nalaze komad otopljenog tritanija, vjerojatno sa Drakea te nepoznato oruđe prekriveno samo suhom travom. Zastavnica Zsu je upozorila Rikera na omanje nagomilavanje energije blizu njega, no nije mogla točno odrediti izvor. Iako senzori ne očitavaju nikakve signale života osim onih izvidničkog tima, Riker pronalazi Ricea, odnosno njegovu projekciju. "Rice" pokušava saznati čim više informacija od Rikera no pošto ovaj shvaća da je Rice iluzija ne daje mu nikakve informacije osim onih lažnih. "Rice" uopće nema pojma o Drakeu ni o Rikerovom brodu pa povjeruje da je Rikerov brod zapravo USS Lizaljka... Nakon što "Rice" shvaća da od Rikera neće dobiti nikakve informacije, njegova se slika pretvara u lebdeći uređaj koji oko Rikera stvara energijsko polje. Poručnica Yar uništava uređaj, no senzori ne mogu utvrditi Rikerovo stanje. Očito je da se Riker nalazio u nekom obliku staze, no njegov signal nije bilo moguće locirati pa tako ni teleportirati ga na Enterprise.

Picard zajedno sa dr. Crusher odlazi na površinu te preuzima zapovjedništvo nad timom. Nakon što se odvajaju od ostatka tima padaju u podzemne spilje, a istovremeno druga sonda napada tim, no ovog puta naprednija i sa mogućnošću predviđanja neprijateljskog poteza. Uz zajedničke napore Tasha Yar i Data uništavaju i ovu sondu no izvidnički tim ostaje odsječen od broda zbog smetnji uzrokovanih paljbom fazora. Data kasnije uspijeva osloboditi Rikera.

U međuvremenu veća sonda napada Enterprise slabeći mu štitove. Ova sonda je imala uređaj za prikrivanje zbog kojeg je Worf nije mogao locirati. LaForge dolazi u verbalni sukob sa zapovjednikom stroja, poručnikom Loganom koji zatraži preuzimanje zapovjedništva nad brodom no LaForge, unatoč nižem činu, ostaje zapovjednikom te šalje Logana natrag u strojarnicu tvrdeći da će mu njegove vještine i iskustvo uskoro biti potrebne.

Na površini i treća sonda napada tim no ovog puta ojačana sa štitovima. Data i Yar uz pomoć oslobođenog Rikera uspijevaju uništiti sondu zajedničkom paljbom iz fazora na sondu. Data utvrđuje da se sonde pojavljuju u intervalima od 12 minuta.

LaForge pokušava pronaći sondu paljbom torpeda i fazora na slijepo, no bezuspješno. Sonda sve više crpi štitove te je LaForge prisiljen udaljiti brod od planeta. Naređuje odvajanje tanjurnog dijela broda te postavlja poručnika Logana kao zapovjednika dok on odlazi na bojni brod. Tanjurni dio ostaje na sigurnoj udaljenosti dok se bojni brod vraća prema planetu.

Picard u spilji otkriva računalo koje nadzire rad sondi koje su napadale tim i Enterprise. Računalo tada projicira sliku prodavača koji govori da je sve ovo prezentacija njihovog najnovijeg modela oružja. Picard uspijeva uvjeriti "prodavača" da deaktivira sonde rekavši mu da će kupiti oružje. Projekcija nestaje zajedno sa sondom na površini.

No ovo je riješilo samo dio problema jer se u orbiti još uvijek nalazila sonda koja je napadala Enterprise. LaForge naređuje ulazak u atmosferu da bi tako namamio sondu za njima. Atmosferske turbulencije otkrivaju sondu koja biva uništena a izvidnički tim uspješno teleportiran na brod.