STAR TREK Galerija

STAR TREK Izdvojeno
07.08.2007.

Sektor 001

Kolonija na Ivor Primeu je uništena, a DS5 obavještava Zvjezdanu flotu da Kocka juri ravno prema Zemlji. Unatoč tome što je najnapredniji brod, Flota naređuje novom Enterpriseu-E da ostane i motri Neutralnu Zonu u slučaju da Romulanci pokušaju iskoristiti ovu situaciju.

Borgova Kocka dolazi nekoliko svjetlosnih godina od Zemlje i ulazi u borbu protiv velike flote od 140-ak brodova. Prateći glasovne komunikacije između brodova Zvjezdane Fflote, Picard shvati da bitka ne ide dobro. Tada odluči prekršiti Flotinu zapovijed te kreće prema Zemlji maksimalnim warpom.

3 dana poslije Kocka ima oštećenja samo na vanjskom oklopu, dok je većina flote uništena. U floti se nalazio i USS Defiant koji iako je zadavao oštećenja Kocki bio u jako lošoj situaciji. U zadnjem naletu broda na Kocku, isprečuje se novi Enterprise koji teleportira članove Defianta na brod te štiti sam Defiant od uništenja.

S obzirom da je admiralov brod uništen, Picard preuzima zapovjedništvo nad flotom. S obzirom na njegovo iskustvo sa Borgom, koristi znanje koje je stekao asimilacijom da napadne najslabiji sistem u Kocki. Naređuje floti da fokusira paljbu na specifične koordinate. Kocka je uništena, no iz njezine "utrobe" izlazi Sfera koja počne odašiljati kronometrijske čestice stvarajući tako temporalni vrtlog. Vrtlog zahvaća Enterprise koji vidi kako se Zemlja pretvara u planet asimiliran od Borga.

Potom odlazi u prošlost za Sferom te vidi kako ona bombardira nuklearni kompleks u Montani, mjesto Prvog kontakta ljudi sa Vulkancima. Nakon ispaljivanja nekoliko novih kvantnih torpeda, Sfera je uništena a prvi kontakt sa Vulkancima je omogućen.

Unatoč činjenici što je Flota opet bila na rubu poraza, ova bitka pokazuje povećanu spremnost Flote za upade u Federacijsko područje u odnosu na bitku kod Wolfa 359.
U samoj bitci vidimo mnogo novih klasa brodova, koji su prvenstveno borbeno orijentirani (Norway, Akira, Defiant i Sovereign), što je direktna posljedica već spomenute bitke u sustavu Wolf 359.

Isto tako po prvi put vidimo Defiant u borbi protiv Borga, što je bila njegova izvorna svrha proizvodnje. Iako je bio samo jedan prototip te je bio teško oštećen, pokazalo se da sam brod u sprezi sa odgovarajućom pratnjom može itekako nositi protiv Borga. što bi bilo tek da je više brodova te klase bilo prisutno... Ipak, Defiant je tek svoje sposobnosti pokazao u Dominionskom ratu koji je započeo 6 mjeseci nakon ovog incidenta, pokazavši se vrlo učinkovitim protiv Jem'Hadarovih lovaca, te nešto većih krstarica.