STAR TREK Galerija

STAR TREK Izdvojeno
12.08.2007.

Dominijski rat

Nakon sklapanja Khitomerskog sporazuma sa Klingoncima i Tomedskog incidenta kojim su Romulanci ušli u dugo razdoblje izolacije, Federacija se riješila dviju najvećih prijetnji miru i stabilnosti u Alfa kvadrantu. To se i odrazilo na proizvodnju brodova, koji su uglavnom bili namijenjeni istraživanju i diplomaciji.

No, oko pola stoljeća kasnije, dogodila se bitka kod Wolfa 359, koja je pokazala nespremnost Federacije da odgovori na velike prijetnje. Ona je bila prekretnica nakon koje je Federacija promijenila svoju politiku. Započet je projekt Defiant, kojem je cilj bio stvoriti kompaktan brod prilagođen samo borbi, bez ikakvih diplomatskih, istraživačkih ili teretnih mogućnosti.

Pokazalo se da je Federaciji trebao Wolf 359, jer je započelo buđenje Federacije i pripremio ju za Dominijski rat. Rat u kojem je izgubljeno više od 3000 brodova i više desetaka milijuna ljudi, bio je skoro poguban za Federaciju. Nakon rata, kvadrant je ostao bez jedne velike sile, a tajne organizacije, poput Obsidijanskog reda i Tal'Shiara su prestale postojati.

S obzirom da je riječ o jednoj vrlo kompleksnoj temi, koja se proteže kroz 5 godina, podijeljena na tri dijela.

Prvi dio ili uvod u početak apokalipse se bavi događajima od prvog kontakta sa Jem'Hadarima (vojnom silom Dominija), pa sve do infiltracije Osnivača na ključne funkcije sila Alfa kvadranta i početka sukoba sa Klingoncima. Prvi dio obuhvaćaju bitke:

» Uništenje USS Odysseya
» Bitka u Omarionskoj maglici

Nakon što su eliminirane dvije najpoznatije špijunske organizacije - Obsidijanski red i Tal'Shiar - koje su bile najveća prijetnja Dominiju, na red su došli Klingonci i Federacija. Uz pomoć mjenjolika, koji je napravio diverziju u obliku potencijalnog zaraćivanja sa Tzenkethijima, odvratio je pažnju Federacije i ostalih sila od stvarnog plana - infiltracije na ključne funkcije sila Alfa kvadranta. Klingonci, koji su vjerovali da je Kardasija pod vlašću Dominija, započinju napad...

Ni Federacija nije bila imuna na infiltraciju. Pod izlikom kako je Zemlja previše ranjiva na napade, admiral Leyton pokušava vojni udar te pokušava pretvoriti Zemlju u diktatorsku silu. No, plan je otkriven puno prije, te je spriječen na vrijeme. Rat između Klingonaca, Kardasijanaca i Federacije te prekid sukoba opisuju sljedeće bitke i događaji:

» Klingonsko - Kardasijski rat i napad na DS9
» Razotkrivanje mjenjolika

Nakon razotkrivanja mjenjolika, postalo je jasno da Federacija i Klingonci trebaju prekinuti sukobe kako bi se mogli zajednički suprotstaviti Dominiju.

No to se nije još dogodilo. Tek nakon što je Dominij sklopio savezništvo sa Kardasijom, nakon dugotrajnih pregovora, Klingonci objavljuju prekid vatre sa Federacijom te stacioniraju trupe na DS9.

Nakon što su Romulanci, Tolijanci i Miradornci sklopili pakt o nenapadanju sa Dominijem, postalo je jasno što se sprema. Rat sa Dominijem i Kardasijom je bio neizbježan. Prijašnje bitke nas samo uvode u rat, dok se Dominijski rat proteže kroz ove bitke:

» Bitka za Deep Space Nine
» Operacija Povratak
» Ulazak Romulanaca u rat
» Napad na Chin'toku
» Bitka za planet AR-558
» Povlačenje sa Chin'toke
» Bitka za Kardasiju

 

Bitka za Deep Space Nine


Sisko: "Ovo su vremena koja stavljaju na kušnju duše čovjeka ."

Pola godine prije eskalacije sukoba, sklopljeno je savezništvo između Kardasije i Dominija čime je Dominij konačno stupio u Alfa kvadrant, nastavljajući širiti svoj utjecaj diljem Alfa kvadranta. Priključivši Kardasiju svome članstvu, počelo je prikupljanje snaga na Kardasiji Prime dovođenjem redovnih tjednih konvoja kroz crvotočinu. Iako službeni akt rata nije započeo, duž granice su se odvijali povremeni okršaji i napadi na patrolne brodove Federacije i Klingonskog Carstva – novopečenih saveznika. Dominijski cilj je bio jasan – izolirati Federaciju vojno i politički te demoralizirati njene snage. Osim Klingonskog Carstva, Dominij je na svoju stranu privukao većinu utjecajnijih sila Alfa kvadranta potpisujući ugovore o nenapadanju sa Miradorncima, Tolijancima te Romulancima. Upravo je sporazum sa ovom posljednjom silom prelio čašu te natjerao Federaciju da razmisli o slijedećim koracima.

Donesena je odluka o blokiranju ulaza u crvotočinu te onemogućavanja slanja dominijskih pojačanja iz Gama kvadranta. Rom je izradio plan o postavljanju samo-replicirajućih mina koje bi bile opremljene sa uređajem za skrivanje – ne samo da bi to minsko polje bilo nevidljivo neprijateljskim snagama, već bi bilo gotovo neuništivo s obzirom da bi se mine replicirale po potrebi i zatvarale rupe u polju.

Na reakciju sa suprotne strane nije trebalo dugo čekati, Dominij šalje Weyouna, glavnog nadzornika militarnih operacija u Alfa kvadrantu, te traži promptno uklanjanje minskog polja. Nakon što Sisko odbija, Weyoun predlaže kompromis – Federacija bi uklonila polje, a Dominij bi ograničio slanje pojačanja na medicinsku i ekonomsku pomoć ratom sa Klingoncima razorenoj Kardasiji. Sisko prihvaća prijedlog, no obje strane znaju da je sporazum bio fiktivan. Sisko nastavlja postavljanje minskog polja, a Wayoun započinje pripremanje Dominijske flote za napad.

Flota ne dodjeljuje dodatne snage na DS9 te, pod izgovorom da su snage potrebne drugdje, ostavlja stanicu na milost i nemilost suparnika. Jedino su USS Defiant, koji je postavljao polje i IKS Rotarran bili pomoć u obrani stanice.

Znajući da je rat neizbježan, Sisko kao Izaslanik i kapetan u Floti podupire potpisivanje pakta o nenapadanju Bajora sa Dominijem kako bi osigurao sigurnost bajoranskog naroda u neizbježnom skobu. Sporazum je potpisan te je svo bajoransko osoblje evakuirano sa stanice.

Dominij pokreće napad na stanicu sa flotom od gotovo 300 brodova, a njome je uz Weyouna zapovijedao sam Gul Dukat. Pošto Defiant neće stići postaviti minsko polje prije dolaska neprijateljske flote, IKS Rotarran pod Martokovim zapovjedništvom priskače u pomoć kao Defiantova zaštita. Pošto minsko polje ne može biti uključeno prije nego bude postavljeno kompletno, Dukat naređuje jednom dijelu flote da napadne Defiant, dok ostatak flote napada stanicu.

Kako je napad tekao, Weyoun i Dukat bivaju iznenađeni vidjevši da DS9-ovi štitovi uspješno odbijaju napad. Rotarran uništava tri Jem'Hadarska broda dok stanica uspijeva uništiti ostatak te omogućava Defiantu postavljanje i aktiviranje minskog polja. Duakt uništava napajanje stanice te njezine štitove paljbom na 17 dio vanjskog prstena. S obzirom da je crvotočina uspješno zatvorena, a stanica bila u nemogućnosti da se obrani, Sisko naređuje evakuaciju flotinog osoblja i ostavlja stanicu u rukama bajoranske vojske, Kira pokreće program Sisko 1-9-7 koji sabotira računalni sustav stanice, a Dominijske snage zauzimaju stanicu te joj vraćaju prvotno ime – Terok Nor…

Iako je Dominij preuzeo kontrolu nad stanicom, cijena pobjede je bila visoka. Ako se to uopće moglo nazvati pobjedom. Više od pedeset brodova je bilo uništeno, minsko polje postavljeno te je crvotočina svejedno bila blokirana. Kao dodatak pirovoj pobjedi Dominija, Federacija je uništila dominijsko brodogradilište na Torrosu III što je ozbiljno utjecalo na stanje dominijske flote. Nova pojačanja iz Game nisu mogla pristizati, a brodogradnja u Alfi je bila ozbiljno narušena. Započelo je gomilanje snaga na Deep Space Nineu, a Dukat je dobro znao kako će se Sisko vratiti…

Sisko: "I obećavam, neću mirovati tako dugo dok neću ponovo stajati uz vas. Ovdje… Na ovom mjestu… Gdje pripadam."

 

Operacija povratakSisko: "Ima jedna stara izreka. Sreća prati hrabre. Pa… Izgleda da ćemo saznati."

Pet mjeseci prije Operacije Povratak, Federacija gubi Deep Space Nine u neravnopravnoj borbi, no ipak uspijeva minirati ulaz u crvotočinu te tako izolirati dominijske snage u Alfa kvadrantu od matičnog Gama kvadranta. Usprkos gubitku stanice, Federacija na drugom bojnom polju uništava dominijsko brodogradilište na Torrosu III.

Nakon gubitka stanice Deep Space Nine, rat je po Federaciju išao krivim smjerom… Federacijske su snage trpjele poraz za porazom u povremenim okršajima sa jem'Hadarskim brodovima, moral je drastično pao, a eventualni pokušaji protunapada su završavali porazom kao napad Sedme flote na Tyra sustav. Bilo je očigledno da Federacija i Klingonci gube rat, svaki daljnji potez je bio odlučujući.

S obzirom na nastalu situaciju, Sisko osmišljava plan o ponovnom zauzeću DS9-a što bi prisililo Dominij da sakupi snage i, barem na neko vrijeme, odustane od konstantnih napada na pogranične Federacijske teritorije. Prema prvotnom planu, u saveznički napad bi trebale krenuti združene snage Druge, Sedme i Devete te klingonske flote, dok bi Treća flota ostala braniti Zemlju. Započelo je prikupljanje snaga kod zvjezdane baze 375…

No, plan je zapeo već u startu… Federacijske i klingonske snage nisu bile spremne mobilizirati tako velik broj brodova kakav je Siskov plan zahtijevao. Admiral Coburn se protivi planu, strahujući da bi Dominij mogao žrtvovati DS9 te umjesto obrane stanice, napasti Zemlju punim snagama, a tada Treća flota ne bi bila dovoljna da obrani Zemlju. Iako Sisko uspijeva nagovoriti Flotu na provedbu plana, klingonski kancelar Gowron odbija poslati pojačanja što je uzdrmalo, no ne i zaustavilo Siskove planove. General Martok i Worf odlaze na Qo'noS osobno uvjeriti Gowrona da pomogne u napadu…

Pet dana prije planiranog napada, Sisko preko Morna od Kire, Quarka i Jakea dobiva vijesti sa stanice da su Kardasijanci pronašli način da unište minsko polje. U roku od tri dana, Kardasijanci bi pomoću anti-gravitonskog emitera trebali minu po minu deaktivirati minsko polje te ga nakon toga uništiti. Zbog toga je Sisko prisiljen požuriti planove o napadu i krenuti prije planiranog roka. Požurivanje je značilo da ni Deveta flota neće stići na vrijeme što znači da će samo 60% planiranih snaga krenuti u napad.

Flota kreće prema Bajorskom sektoru, a Dukat šalje svoju flotu da je presretne – 1,254 brodova kombinirane dominijsko-kardasijanske flote je spremno čekalo upola manju federacijsku flotu sa Defiantom na čelu. Sisko šalje valove federacijskih lovaca na kardasijanske brodove, ne bi li isprovocirao ishitrenu reakciju s njihove strane i izdvajanje iz formacije te tako otvorio rupu u neprijateljskim redovima.

Dukat shvaća Siskov plan te mu odlučuje dati ono što želi – šalje šest eskadrila za federacijskim lovcima time otvarajući rupu koju je Sisko želio, no planira federacijsku flotu opkoliti nakon što uđe u novootvorenu rupu u redovima. Sisko zna što Dukat smjera, razarači Galor klase su trebali napasti federacijsku flotu po ulasku u suparničke redove, a Sisko šalje dvije eskadrile brodova Galaxy klase na razarače. Ostalim bordovima naređuje napad na dominijsku flotu i prolazak prema DS9-u.

Baš u trenutku kada se Defiant pokušavao probiti kroz, u pomoć stižu klingonske snage te napadaju dominijsku flotu. Uspijevaju napraviti rupu u suparničkoj floti te Sisko naređuje proboj. Tri klingonska Bird-of-Preya priskaču u pomoć Defiantu te, iako bivaju uništeni, osiguravaju prolazak Defianta koji kreće prema DS9-u. Ni jedan drugi brod se nije probio.

Dukat arogantno dopušta Defiantov bijeg te ne naređuje potjeru za njime smatrajući da nije dorastao stanici. U međuvremenu, dominijska flota je počela 'pucati po šavovima', Klingonci su probili krilo njihove flote, no Dukat ponovo odlučuje ignorirati situaciju očekujući skori dolazak pojačanja sa druge strane crvotočine.

Iako su tokom bitke Kira, Quark, Rom, Jake i Odo uspjeli malo pomalo potkopavati dominijske planove o uništavanju minskog polja, Dukat ga uspijeva eliminirati. Rom je prekasno onesposobio naoružanje stanice te Dukat naređuje paljbu koja izaziva lančanu reakciju te uništava cijelo minsko polje. Našavši se u bezizlaznoj situaciji, Sisko kreće prema crvotočini…

Pošto je naoružanje na stanici bilo onesposobljeno, Defiant neometano ulazi u crvotočinu gdje se već nalazilo dominijsko pojačanje na putu prema Alfa kvadrantu. U crvotočini, Proroci se obraćaju Sisku te mu govore kako ne mogu dopustiti da se njegova sudbina okonča. Sisko naređuje paljbu na neprijateljske brodove unutar crvotočine, no oni jednostavno – nestaju.

Defiant izlazi iz crvotočine te otvara paljbu na stanicu. Povrh toga, 200 brodova savezničke flote se uspijeva probiti kroz dominijske redove te kreće prema DS9-u prisiljavajući povlačenje dominijsko-kardasijanskih snaga sa stanice.

Dukat pokušava uvjeriti svoju kćer, Toru Ziyal, da ode s njime sa stanice, no ona odbija te priznaje da je sudjelovala u sabotaži stanice. Damar je ubije zbog izdaje, a Dukat potpuno gubi razum i ostaje sa svojom kćeri koja mu umire na rukama…

Ova bitka i cijela operacija se pokazala ključnom, jer ukoliko bi Dominij ponovo uspostavio vezu sa Gama kvadrantom i dovodio redovna pojačanja, rat bi završio brzo i pogubno po Federaciju. Iako je bitka označila preokret u ratu kao prva veća pobjeda savezničkih snaga, Dominij nije mirovao. Uskoro su napadnuti i zauzeti Federacijski planeti poput Coridana i Betazeda… Krajem godine, zbog ključne uloge u pobjedi, Benjamin Sisko dobiva medalju časti Christophera Pikea.

Weyoun: "Vrijeme je da se počnemo pakirati."

 

 

Ulazak romulanaca u rat


Ben Sisko: "Kao da sam prošao kroz vrata i zaključao ih za sobom. Odlučio sam uvući Romulance u rat."

Pakt o nenapadanju između Dominija i Romulanskog Carstva je na snazi već više od pola godine, federacijsko-klingonski savez nastavlja trpjeti velike gubitke u ratu, popis žrtava nikada nije bio dulji, moral sve više i više pada zbog smrti najmilijih te prijatelja i poznanika… Nešto se trebalo promijeniti… Pod hitno.

Nakon potpisivanja pakta o nenapadanju između Dominija i Romulanskog Carstva, Jem'Hadari konstantno provociraju sukobe te napadaju federacijske patrole duž Neutralne zone. Pošto Romulancima nipošto nije u interesu stupanje u rat, pristaju zažmiriti na jedno oko i dopustiti Dominiju prolazak kroz svoj teritorij. Dok oni sjede, njihovi najveći rivali međusobno ratuju, a Romulansko Carstvo na situaciju gleda sa sigurne distance…

Sisko je odlučan u namjeri da uvuče Romulance u rat pošto - poto, čak i po cijenu sukobljenja sa vlastitim načelima i moralom. Traži Garaka da mu pomogne u dobavljanju tajnih dominijskih planova da nađe eventualni plan o napadu na Romulansko Carstvo kako bi ga iskoristio kao argument za romulansko pridruživanje savezu Federacije i Klingonaca.

Kao da svi gubici u ratu i silne frustracije izazvane gubitkom suboraca nisu bile dovoljne, Federacija je izgubila Betazed koji je pao u ruke Dominija za manje od deset sati… Ovom pobjedom, Dominij je došao u poziciju da ugrozi sigurnost Andora, Tellara, Alphe Centauri…

Garak uspijeva kontaktirati svoje poznanike na Kardasiji, no oni bivaju ubijeni jedva dan nakon razgovora sa njime. Garak predlaže jedinu preostalu soluciju – lažirati dokaze o postojanju dominijskih planova o napadanju na Romulansko Carstvo. Sisko, začuđujuće, pristaje.

Garak uspijeva nabaviti potreban materijal za izradu lažiranog dokaza, a Sisko poziva romulanskog senatora Vreenaka da dođe na DS9 kako bi obavio tajni razgovor sa njime. Vreenaku je dolazak na stanicu bio usputan pri povratku sa diplomatskog sastanka sa Weyounom, te pristaje.

Garakov plan je bio napraviti savršenu hologramsku rekreaciju (lažnog) sastanka Weyouna i Damara u kojem bi se govorilo o planovima za napad na Romulus, dok bi se holo-program spremio na optolitički štapić za spremanje podataka, isti onaj kakav koristi Kardasijanska vlada za arhiviranje službenih dokumenata.

Holo-program je predan romulanskom senatoru koji dolazi na stanicu te – otkriva kako je dokument falsificiran. Bijesan, odlazi na Romulus, no njegov šatl biva uništen na putu kući. Garak je iskoristio trenutak nepažnje romulanskih čuvara te postavio bombu na senatorov šatl, za svaki slučaj ukoliko se krivotvoreni dokument otkrije. Iako bijesan, Sisko shvaća da je u ostacima pronađen krivotvoreni dokument za koji se pretpostavilo kako je oštećen u eksploziji šatla. Romulansko carstvo zaključuje kako je Vreenak dokument pribavio tijekom misije na Soukari te da ga je Dominij ubio zbog doznavanja "istine".

Tako je Romulansko carstvo raskinulo pakt sa Dominijem, pridružilo se savezničkim snagama, objavilo rat Dominiju te uništilo 15 baza duž granice sa Kardasijom. Sa Romulancima na svojoj strani, federacijsko-klingonske snage su bile spremnije no ikad oduprijeti se Dominijskoj torturi u kvadrantu Alfa…

Joseph Sisko: "Put u pakao je popločen dobrim namjerama."

 

 

Napad na Chin'toku


Admiral Ross: "Tako je Ben. Flota je izabrala tebe da vodiš invaziju na Kardasiju."

Iako je prije otprilike osam mjeseci uspješno obavljena prva veća ofenzivna akcija savezničkih snaga, Federacija i njeni saveznici su do sada vodili uglavnom defanzivni rat, odbijajući učestale napade Jem'Hadarskih snaga, no istovremeno malo pomalo gubeći teritorije i planete poput Betazeda, Coridana i Benzara.

Uključenje Romulanaca u rat uvelike je pomoglo Federaciji i Klingoncima u borbi protiv Dominija te su tako združene snage Alfa kvadranta postale spremnije no ikad oduprijeti se dominijskoj prijetnji kvadranti. Shvaćajući da se moraju poduzeti krupniji koraci ukoliko se želi dobiti rat, Zvjezdana flota pokreće planove o napadu na kardasijski teritorij te odabire Benjamina Siska kao vođu invazije i daje mu slobodne ruke pri odabiru mete.

Sisko odlučuje napasti Chin'toka sustav – naočigled slabo branjeni sustav čiji teritorij trenutno brani samo pet eskadrila Jem'Hadarskih brodova. Razlog tako slaboj obrani jest izostanak pojačanja iz Gama kvadranta sad kada Federacija kontrolira crvotočinu, te nedovoljan broj brodova da se pokrije Romulanska fronta. Zbog toga Damar kod Chin'toke ostavlja samo manji broj brodova, dok su se u orbite planeta počele postavljati orbitalne platforme koje su bile zaštićene regenerativnim poljima sile te naoružane tisućama plazmenih torpeda.

Usprkos prvotnom oklijevanju i odvagivanju uloga, Romulanci pristaju na Siskov plan te započinje nagomilavanje federacijsko-klingonsko-romulanskih snaga kod Deep Space Ninea. Savezničke snage doznaju o postavljanju orbitalnih platformi, no usprkos tome, planovi se nastavljaju. Pošto će platforme biti u pogonu za dva do tri dana, planovi se požuruju, te se polazi sutradan ujutro.

Po dolasku u Chin'toka sustav, sve je išlo po planu, sustav je bio praktički nebranjen, a mreža orbitalnih platformi je bila inaktivna. Usprkos brojčanoj inferiornosti, Jem'Hadarski brodovi napadaju savezničku flotu samoubilačkim zalijetanjem u klingonske brodove. Klingonci gube 15 brodova Vor'vha i Bird-of-Prey klase, a Jem'Hadari uspijevaju dobiti na vremenu do uključenja obrambene mreže platformi.

Flota napada i uništava nebranjeni sustav platformi prvog planeta te sigurno kreće prema drugom… No, ni trenutak prekasno po kardasijansku stranu, orbitalne platforme se uključuju i otvaraju paljbu na savezničku flotu koja počinje gubiti velik broj brodova…

Srećom, Defiant uočava da se cijela mreža orbitalnih platformi napaja sa jednog izvora te će njegovim uništavanjem onesposobiti kompletnu obrambenu mrežu sustava. Defiant pronalazi izvor na manjem mjesecu jednog od planeta u sustavu te, uz još nekoliko savezničkih bordova, otvara paljbu na generator napajanja, no bezuspješno. O'Brien osmišljava način da prevari orbitalne platforme da 'pomisle' kako je generator napajanja neprijateljska meta. Uz pomoć deflektora 'utiskuje' federacijsko Warp obilježje na generator te se platforme okreću prema generatoru i uništavaju ga zajedno sa mjesecom. Bez napajanja, platforme su postale laka meta te flota uništava preostale platforme, a Martok počinje teleportiravati svoje trupe na planet.

Federacija i njeni saveznici ovom bitkom ostvaruju prvu veću pobjedu nakon Operacije Povratak te prvo zauzimanje neprijateljskog teritorija od početka rata. Chin'toka je ostala u savezničkim rukama sve do druge bitke za Chin'toku osam mjeseci kasnije kada je Dominij, uz pomoć svojih novih saveznika Breena, istjerala Federaciju i saveznike sa svog tla.

Kira: "Uspjeli smo."

 

 

Bitka za planet AR-558


Nog: "Komunikacijska mreža, bila je vrijedna ovog, zar ne?"
Sisko: "Molim Boga da jest."


Bitka za planet AR-558 bila je jedina prava kopnena bitka koju smo imali prilike vidjeti u Star Treku. Iako kroz epizodu dobivamo neke naznake o postojanju marinaca u Zvjezdanoj floti, to kroz ostatak Star Treka nikada nije potvrđeno. Spominju se kopnene snage, između ostalog i nekoliko puta kroz serijal DS9, a čak su i uniforme časnika na AR-u bile drugačije od standardnih Flotinih, no nikada se nije eksplicitno spominjalo postojanje pravog odjeljenja kopnenih snaga, iako je logično za pretpostaviti da ono postoji.

Osvajanjem Chin'toka sustava 2374. godine, Zvjezdana flota se zauzimanjem planeta AR-558 domogla ključne i najveće dominijske komunikacijske mreže u sustavu. Dominij je, naravno, bio odlučan da je vrati jer bi ta mreža u Flotinim rukama značila mogućnost nadziranja dominijskih komunikacija. Za vrijeme najtežih sukoba na planetu, Flota šalje USS Defiant da na AR-558 dostavi namirnice i potrepštine. U izvidničkom timu na planet odlaze Sisko, Ezri, Bashir, Nog i Quark.

Pet mjeseci je prošlo od osvajanja planeta (i samog sustava Chin'toka) i pet mjeseci federacijske snage uspijevaju odbiti učestale Jem'Hadarske napade na kamp u kojem je mreža bila smještena. Iako je uobičajeno pravilo rotacije snaga 90 dana, snage dodijeljene na planet su tamo bile od samog početka. Od 150 vojnika postavljenih da čuvaju mrežu, po Defiantovom dolasku na planet ostalo je još samo 43.

Mentalno i fizičko stanje ljudi je bilo kritično, no s obzirom da je Federaciji nedostaje ljudi, bili su prisiljeni ostati do daljnjega. Kapetan Loomis je ubijen 10 dana prije dolaska Defianta, kao i zapovjednik Parker. Zapovjedništvo nad snagama je preuzela poručnica Nadia Larkin. Komunikacije između postrojbi su bile prekinute zbog obostranog ometanja signala što je uzrokovalo čestu paljbu između prijateljskih snaga. Dominij je na području kampa postavio mine koje su marinci nazvali "Hudunijima". Te su se mine skrivale u podprostoru i nije ih bilo moguće otkriti, tim više što su trikoderi i ostala odašiljanja na planetu bili ometani. Pojavljivale su se slučajno, pokraj mine se moglo proći nekoliko puta, a da se ništa ne dogodi…

Defiant pod Worfovim zapovjedništvom napadaju dva Jem'Hadarska broda te on prisilno odlazi ostavljajući izvidnički tim za sobom. Netom prije, na planet se 9 km od federacijskog kampa transportiralo Jem'Hadarsko pojačanje. Kamp napada prvi val Jem'Hadarskih snaga po Siskovom preuzimanju zapovjedništva, no ispostavlja se da je napad bio lažan – Jem'Hadari su poslali hologramske projekcije vojnika da odrede brojčano stanje i poziciju federacijskih snaga bez ikakvih žrtava.

Nog, poručnica Larkin i jedan od marinaca, Reese, odlaze u izvidničku patrolu da doznaju brojčano stanje, lokaciju i naoružanje protivnika. Protivnička baza je pronađena 3 kilometara od federacijske, a Jem'Hadari su već pripremali napad – dvije kolumne vojnika su krenule u napad. Pri povratku poručnica Larkin pogiba, a Nog je ranjen u nogu koja mu je kasnije amputirana.

U međuvremenu, u federacijskom kampu, Ezri Dax uz pomoć jednog od inženjera osposobljava trikorder da radi u krugu od 100 m te tako otkriva skrivene mine. Sisko naređuje premještaj mina u guduru koja je jedini prolaz prema federacijskom kampu te je pri Jem'Hadarskom prolazu kroz nju ubijena trećina protivničke postrojbe. Ostatak postrojbe je jedva zaustavljen, uz nove žrtve.

Po stišavanju situacije na planet dolazi USS Veracruz sa novim postrojbama koje su zamijenile dotadašnje čuvare zauzete dominijske mreže. Ranjenici zajedno sa zastavnikom Nogom su prebačeni na Zvjezdanu bazu 371, a Defiant odvodi Siskov izvidnički tim natrag na Deep Space Nine.

Worf: "Bila je to velika pobjeda. Vrijedna priče i pjesama."
Sisko: "Cijena je bila visoka."


Povlačenje sa Chin'toke


Nog: "Ovo je loše... Vrlo loše…"

Sa ulaskom Breena u rat na dominijsku stranu, karte su se ponovo izmiješale. Dominij je dobio novog, moćnog, saveznika koji je ubrzo postao miljenik Osnivača te potisnuo kardasijanski utjecaj u Dominiju na margine. Glavni razlog savezništva Breena i Dominija je bilo breensko energetsko-prigušno oružje koje crpi energiju iz brodskih sustava ostavljajući brod lakom metom.

Sa Breenima na svojoj strani, Dominij napada jedino federacijsko uporište u dominijskom prostoru te se probija na dva mjesta. Savezničke snage odmah sastavljaju flotu te lansiraju protunapad. Odmah po dolasku, flota otvara paljbu na breenske brodove te uspijeva uništiti nekoliko njih. No, početni uspjeh je bio kratkotrajan. Breeni ubrzo pokazuju zašto su postali djelom Dominija – otvaraju paljbu na savezničku flotu iz nepoznatog oružja koje je doslovce iscrpilo svu energiju iz brodova savezničke flote.

Ubrzo, svi saveznički brodovi su izgubili svu energiju te tako postali lakom metom za dominijske snage. Defiant je bio jedan od prvih brodova pogođenih breenskim oružjem. Ostavši bespomoćan i nebranjen, Defiant je ubrzo uništen, a Siskova posada uspijeva pobjeći u kapsulama za spašavanje.

Dominijske snage ne uništavaju kapsule te dozvoljavaju njihov povratak u federacijski prostor kako bi uplašene i demoralizirane trupe širile strah kroz savezničke snage…

Ishod bitke je bio katastrofalan po savezničke snage. Ne samo da je izgubljeno jedino uporište u dominijskom prostoru, već je i cijela flota od 312 brodova uništena. Zapravo, ne cijela flota - jedan je klingonski brod, IKS Ki'tang, uspio izbjeći posljedice breenskog oružja. Slučajnom modifikacijom brodskih sustava, taj je brod postao otporan na, za ostatak flote, pogubno oružje. Kasnijom istragom utvrđeno je da se modifikacije mogu primijeniti na svim klingonskim brodovima, no ne i na federacijskim i romulanskim.

Srećom, kardasijanski pokret otpora protiv dominijskih okupatora, pod vodstvom Legata Damara, je savezničkim snagama kupio nešto vremena za razvoj protumjera i za organizaciju flote. Bitka za Kardasiju je započela već dva mjeseca potom…

Sisko: "Napustite brod. Čuli ste me. Krenite prema kapsulama za spašavanje… Odmah."

 Bitka za kardasiju


Sisko: "Zastavniče, vjerujem da znaš put do Kardasije "
Nog: "Ako se izgubim, samo ću pratiti brod ispred nas."


Sa ulaskom Breena u rat, Dominij je postao moćniji i sposobniji no ikad oduprijeti se savezničkim snagama u ratu koji je trajao već dvije godine, a uz pomoć njihovog oružja, Chn'toka sustav je ubrzo vraćen. Breensko oružje je savezničke snage dovelo u neugodan položaj. Samo jedan pogodak i brod bi izgubio svu energiju te postao bespomoćan, ostavljen na milost i nemilost suparničke flote. Pukom srećom, klingonski su brodovi pronašli način da se odupru oružju. Nažalost, zbog različite tehnologije, modifikacije se nisu mogle primijeniti na federacijskim i romulanskim brodovima ostavljajući Klingonce da nose teško breme rata na svojim leđima…

Istovremeno, na Kardasiji se sve više razvijao pokret otpora protiv dominijske čizme vođen od strane bivšeg zapovjednika kardasijanskih snaga – Legata Damara. Pokret otpora je uvelike bio 'sponzoriran' od strane federacije i njezinih saveznika te se pukovnica Kira uključuje u pokret otpora. Damar vodi napad na dominijsko brodogradilište te uspijeva ukrasti jedan jem'Hadarski brod na koji je ugrađeno breensko oružje. Sa primjerkom oružja u rukama, Zvjezdana flota ubrzo pronalazi način da neutralizira učinke breenskog oružja. No, cijena je bila visoka – Damarov se pokret otpora raspao, velik broj pristaša pobijen.

Saznavši da su savezničke snage pronašle način da onesposobe breensko energetsko-prigušno oružje, Dominij napušta sve osvojene savezničke teritorije i povlači se natrag na kardasijanski teritorij u nadi da će se povlačenjem Dominija Federacija primiriti, a Dominij dobiti dragocjeno vrijeme da pregrupira i obnovi svoje snage za ponovni udarac na Alfa kvadrant. No, Federacija i njeni saveznici su imali druge planove… Kapetan Sisko i admiral Ross shvaćaju dominijske planove i odlučuju napasti Kardasiju invazijom na centralni planet – Kardasiju Prime.

Flota se okupila i krenula sa Deep Space Ninea. Preko 1.000 federacijskih, klingonskih i romulanskih brodova je krenulo prema Kardasiji Prime, predvođeni novim brodom Defiant klase – USS Sao Paolom, odnosno ponovo preimenovanim u USS Defiant.

Iako se činilo da je kardasijanski pokret upora ugušen, stanovništvo Kardasije, nadahnuto Damarovim pokretom otpora, je onesposobilo napajanje svih dominijskih instalacija na Kardasiji te ih time odsjeklo od zbivanja na bojišnici. Kao osvetu za neposlušnost i sabotažu, Dominij uništava Lakarian i cjelokupno stanovništvo tog grada. Dva milijuna nedužnih duša je ugašeno, a svaki će slijedeći pokušaj sabotaže biti kažnjen uništavanjem još jednog kardasijanskog grada.

Jem'Hadari uspijevaju uništiti romulanski admiralski brod (flagship), a cijela se romulanska flota počela raspadati. Sisko odlazi pomoći romulanskim brodovima, dok admiral Ross i Martok napadaju centar dominijske flote. Čim je vijest o uništenju Lakariana došla do bojišnice, Kardasijanci okreću leđa dosadašnjim saveznicima u znak osvete za sve patnje koje je diktatorska sila prouzročila nekad ponosnom i snažnom narodu. Pomoć je stigla u najboljem trenutku - baš kad se činilo da se saveznička flota počinje raspadati i suočavati se sa neuspjehom, kardasijanski brodovi su počeli napadati dominijsku flotu na čijoj su se strani do maločas borili. Prelazak Kardasijanaca na savezničku stranu je primorao Dominij da se povuče duboko u svoj prostor – natrag na Kardasiju Prime.

No, bitka nije bila ni blizu gotova. Savezničke su snage izgubile trećinu flote te admiral Ross predlaže odustajanje od daljnjeg napada na Kardasiju. Međutim, Martok i Sisko se protive tom planu – Dominij bi se za nekoliko godina mogao vratiti u rat jači no ikad, sa obnovljenom flotom čemu bi se čak i savezničke snage teško oduprijele. Umjesto toga, nastavlja se napad na centralni planet Kardasijanske Unije kako bi se rat konačno priveo kraju.

U orbiti je spremno čekalo stotine, možda i tisuće dominijskih i breenskih brodova uz dodatnu pomoć orbitalnih platformi, istih onih koje su branile Chin'toku u prvoj bitci za taj sustav. Predviđanja su kazivala kako bi čak 40% savezničke flote bilo uništeno u napadu, a tu još treba ubrojiti i gubitke pri bitci na površini planeta.

Dok se u orbiti planeta pripremao masovni okršaj dviju sila, na površini se pokret otpora pod Damarovim vodstvom, uspio probiti u sam Centralni stožer. U Stožeru nije bilo dovoljno Jem'Hadara da zaustavi proboj pobunjenika samog vrha od kuda su Weyoun i Ženski mjenjolik nadzirali tijek borbe.

Odo odlazi na planet ne bi li uvjerio Osnivačicu da naredi povlačenje dominijskih snaga i prekine krvavi rat. Stupa u Veliku vezu sa njome, izlječuje je od smrtonosne bolesti kojom su bili zaraženi svi Osnivači i uvjerava j na predaju. Osnivačica pristaje na primirje, naređuje povlačenje svojih snaga te prihvaća krivnju za počinjeno. Sporazum je potpisan ubrzo potom, uz prisutstvo svih učesnika u ratu – Dominija i njegovih predstavnika sa jedne strane, te Federacije Klingonaca i Romulanaca sa druge strane.

Mirovni sporazum potpisan na Deep Space Nineu je označio kraj rata koji je trajao pune dvije godine, uz još tri godine hladnog rata koji je prethodio pravom sukobu. 'Najdeblji kraj' u ratu je zasigurno izvukla Kardasija – površina planeta i gradovi su bili uništeni, bogata kultura izgubljena, 800 milijuna ljudi ubijeno, gotovo cijela flota uništena. Srećom, do završnog juriša nije došlo jer bi u tom slučaju brojke bile još mračnije i sumornije.

Balans snaga u Alfa kvadrantu je uvelike promiješan…

"Danas su oružja utihnula. Velika je tragedija došla kraju. Spoznali smo gorčinu poraza i ushit trijumfa. Iz obojeg smo naučili da nema povratka. Moramo kročiti naprijed, da u miru očuvamo ono što smo stekli u ratu"