STAR TREK Galerija

STAR TREK Izdvojeno
12.12.2007.

Borg - Vrsta 8472

Uvod
Nakon odlaska iz kazonskog/vidianskog dijela Delta kvadranta, Voyager je znao da se približava teritoriju koje je asimilirao Borg. Nekoliko mjeseci prije eskalacije sukoba, Voyager nailazi na koloniju koja je na isti način uništena kao i kolonija u J-25 sustavu u kojoj je Enterprise-D po prvi put susreo Borga. Sva tehnologija je uzeta, a ostavljene su samo ruševine. U prilog toj tvrdnji i dolazi činjenica što su našli mrtvu Borg radilicu. Tu radilicu je Doktor uzeo i detaljno analizirao kako bi bolje shvatio proces asimilacije te pronašao način za reverziranje. Voyager je tada odaslao sondu koja je trebala prenositi informacije o borgovskim aktivnostima.


Jedinstvo
Pronalaskom jedne mrtve kocke u maglici, otvorile su se neke zanimljive mogućnosti, poput istraživanja i prikupljanja tehnologije te analize uništenja te kocke. Ipak, nakon što je Chakotay otišao u istraživačku misiju, njegov šatl je oštećen, te je bio prisiljen na slijetanje na obližnji planet pri čemu je zadobio teške ozljede. Obzirom da Voyager nije bio blizu, jedini način je da se privremeno spoji sa polu-radilicama koje je "sreo" na tom planetu te da ga oni izliječe. Kad je Voyager došao da pokupi Chakotaya, radilice su iskoristile Chakotaya da uspostavi vezu sa kockom da bi nakon toga Kocka bila uništena. No prije uništenja, posada je uspjela shvatiti da je Kocka mogla samo biti onesposobljena od vrste koja je tehnološki superiornija od Borga.


Škorpion
Nakon što je Borgova Kocka presrela Voyagerovu sondu, posada je znala da će doći do sukoba s Borgom. Zato su počele intenzivne pripreme. Tuvok je prilagodio fazore, da pucaju sa promjenjivom modulacijom - taktika koja se pokazala vrlo učinkovitom protiv Borga, ali samo za kratko vrijeme. Neelix je započeo štednju energije te skladištenje hrane, Harry je prilagodio senzore da traže transwarp kanale, a Doktor i Kes su počeli aktivnije analizirati truplo, te su pokušali pronaći antitijelo koje bi spriječilo asimilaciju. Kapetanica je počela analizirati sve dostupne podatke o Borgu, od sukoba sa Enterpriseom D u J-25 sustavu pa sve do bitke kod Wolfa 359. Međutim flota od 15 kocki presreće Voyager te nakon kratkog skeniranja ostavljaju ga. Voyager je senzorima pratio tu flotu da sazna gdje se tako "žurila". Međutim, flota je ubrzo nestala sa senzora te je Voyager krenuo prema zadnjem poznatom položaju da sazna što se dogodilo. Nakon dolaska na zadane koordinate, pronalazi groblje Borg kocki, koje su uništene nepoznatim oružjem. U međuvremenu Kes počinje imati vizije o smrti Borga i uništenju Voyagera. Na groblju kocki pronalaze nešto kao biobrod čiji se energetski trag poklapa sa oružjem koje je uništilo kocke. Svi pokušaji kontaktiranja i komunikacije propadaju te Janeway šalje tim na kocku u kojoj se biobrod nalazi. Tamo je Kim pronašao bazu podataka te ju je počeo presnimavati. Za to vrijeme Chakotay i Tuvok su otišli pregledavati unutrašnjost biobroda. Saznali su da je brod ustvari jedno veliko biče te je nekako povezano sa pilotom broda. U međuvremenu Kes ima viziju Kimove smrti te odmah kaže kapetanici da ih teleportiraju sa kocke. Prekasno je jer se pilot vratio te teško ozlijedio Kima prije nego je teleportiran u bolnicu.

Voyager, unatoč teškim oštećenjima koje im je biobrod zadao, uspijeva pobjeći te shvaća da imaju puno veći problem od prolaska kroz Borgov teritorij. Doktor razvija terapiju nanosondama koje je prilagodio da pomogne Kimu kojeg tuđinske stanice proždiru živa. Kapetanica vidi tu šansu za savez sa Borgom jer misli da bi se prilagođene nanosonde mogle iskoristiti kao oružje protiv vrste. Ipak svi je upozoravaju da je pogreška vjerovati Borgu, čak i kad su oni ovako ranjivi. Unatoč protivljenju posade, Voyager odlazi do najbližeg planeta koji je asimiliran od Borga da pregovara s njima o savezu protiv Vrste 8472 (Borgova oznaka vrste koja je uništila kocke). Borg teleportira kapetanicu na Kocku, ali dok su pregovarali o uvjetima dolazi 9 biobrodova koji uništavaju planet i dvije Kocke. Preostali su samo jedna Kocka i Voyager koji odlaze brzinom warpa. Nakon što su postigli dogovor, Tuvok je teleportiran na kocku kako bi on i kapetanica započeli s izradom oružja koje bi trebalo spriječiti Vrstu 8472 da zauzme galaksiju. Borg šalje predstavnika Sedmu od Devet. Ona im predlaže izgradnju multikinetičke bombe, na što se kapetanica suprotstavlja jer im je cilj onesposobiti Vrstu 8472, a ne napraviti pokolj. Nakon što su postigli dogovor da prilagode Voyagerova fotonska torpeda, kreću na modifikacije sustava.

No Vrsta 8472 uspijeva prodrijeti u Kesin um te saznati što spremaju. Jedan brod je poslan da uništi Voyager, no Kocka se isprečava te biva uništena zajedno s biobrodom. Prije uništenja nekoliko Borg radilica zajedno sa Sedmom od Devet, Tuvokom i kapetanicom teleportira se na brod. Kapetanica je teško ozlijeđena, te završava u bolnici, izdajući Chakotayu zapovijed da nastavi savez sa Borgom, te dovede posadu kući. Ipak Chakotay smatra da ne može vjerovati Borgu te odluči prekinuti savez. Sedma od Devet i ostale radilice dobivaju upute od Kolektiva da zauzmu Voyager te ga odvedu u fluidni svemir - alternativni svemir odakle dolazi Vrsta 8472. Pri pokušaju otvaranja vrata u fluidni svemir, Chakotay naredi dekompresiju čitave palube, no Sedma od Devet preživi te uspije otvoriti prolaz. Tada Chakotay saznaje da je Borg započeo ovaj rat, a da se Vrsta 8472 samo suprotstavila. Kapetanica se oporavi od ozljeda te se dogovori sa Chakotayem, unatoč njegovom kršenju kapetaničinih zapovjedi, kako je potrebno izmijeniti plan.

Sedma od Devet pomogne u modifikaciji Voyagerovih sustava kako bi mogao izdržati u borbi protiv vrste 8472. Dok su još bili u fluidnom svemiru, Voyager presreću četiri biobroda. Voyager ispaljuje modificirana fotonska torpeda koja na prvi pogled ne uništavaju biobrodove, no nekoliko sekundi poslije brodovi budu uništeni. Kapetanica zatim govori Sedmoj od Devet neka vrati Voyager u normalni svemir gdje će se suprotstaviti Vrsti 8472. Voyager lansira razorni fotonski torpedo klase 10 te uništava čitavu flotu od petnaest biobrodova. Sedma od Devet dobiva informaciju od Zajednice da se svi brodovi Vrste 8472 povlače u fluidni svemir. Nakon što je rat završio Sedma od Devet pokuša asimilirati brod, no kapetanica naređuje da se započne operacija "Škorpion". Chakotay koristeći znanje iz prethodnog spoja sa Zajednicom stupa u kontakt sa Sedmom od Devet, dok B'Ellana šalje energetski izboj koji onesposobljuje vezu između Sedme od Devet i Zajednice. Voyager je spašen.