STAR TREK Galerija

STAR TREK Izdvojeno
07.07.2008.

Binarci

Binarci su humanoidna rasa koja živi na planetu Bynaus, u sistemu Beta Magellan. Nižeg su rasta od većine humanoida, te imaju ljubičastu kožu i povećanu glavu. Jedna su od par poznatih kibernetičkih vrsta, ali za razliku od Borga nisu nasilni. Njihova najvažnija karakteristika je da su svi povezani sa glavnim računalom koje se nalazi na njihovom matičnom planetu Bynausu, te bez interakcije sa računalom i međusobne interakcije ne mogu živjeti.

Kada se Binarac rodi, na njemu se izvodi operacija pri kojoj se odstranjuje dio mozga te se zamjenjuje sa sinaptičkim procesorom. Binarci uvijek žive i rade u paru. Zbog njihove jake veze sa glavnim računalom na matičnom planetu, njihov jezik i način razmišljanja su slični binarnom kodu koliko god je to moguće za organsko biće. Međusobno razgovaraju pomoću zvuka visoke frekvencije kojeg ljudi ne razumiju. Kako bi mogli komunicirati između sebe velikom brzinom svaki Binarac ima ugrađen međuspremnik koji omogućuje prijenos podataka.

Nije potpuno jasno da li su Binarci dio Ujedinjene Federacije Planeta, no ne pojavljuju se kao dio posade na federacijskim brodovima. Federacija ih unajmljuje za poboljšanje računala na svojim brodovima.

Znajući da će sunce u njihovom sistemu postati supernova 2364. godine, Binarci su odlučili ukrasti Enterprise-D za vrijeme njegovog poboljšanja u Zvjezdanoj bazi 74, jer im je trebalo jako računalo za resetiravanje glavnog računala na njihovom matičnom planetu. U slučaju da ne stignu na vrijeme do svojeg sistema, zarobili su kapetana Picarda i zapovjednika Rikera u holodek . Nakon što je Enterprise-D stigao prekasno do sistema Beta Magellan, kapetan Picard i zapovjednik Riker su resetirali glavno računalo na matičnom planetu Binaraca te tako oživili vrstu.