STAR TREK Galerija

STAR TREK Izdvojeno
08.07.2008.

Denobulan

Denobulanci su tehnološki razvijena vrsta, porijeklom sa planeta Denobule u Denobula Triaxa sustavu. Denobulanci su u kontaktu sa ljudima od 2151. godine. Te godine je određen broj njih radio u zemaljskoj zvjezdanoj floti. Debulanci se mogu identificirati po osobitim koštanim brazdama na licu. Oni nastoje biti prijateljski nastrojeni i susretljivi, svijet koji ih okružuje budi znatiželju u njima i zanimaju ih običaji i navike vrsta koje upoznaju.

Denobulanci imaju kompliciran način parenja, koji uključuje i sezone parenja. Detalji o njihovom načinu razmnožavanja su relativno oskudni. Denobulanci imaju mužjake i ženke nalik ljudima i u parenju učestvuju najmanje dva partnera. Proizvode jake feromone koji ukazuju da su zainteresirani za romantičan odnos. Denobulanci imaju grupne brakove sa nekoliko ženki i mužjaka u jednoj obitelji.

Imali su vrstu zabave sličnu filmu nekoliko stotina godina ranije, ali izgubili su potrebu za tim kada su shvatili da je stvarni život mnogo zanimljiviji. Denobulanci ne vole da ih drugi diraju. Noćni život Denobulanca dijelom zna biti uznemiravajući, i zato nije preporučivo sam šetati noću. Denobulanski mužjaci osjećaju se neugodno ako nisu odjeveni pred drugima, ali se veoma ugodno osjećaju kada su sami i goli. Mnogi Denobulanci ne pričaju dok jedu; misle da je to traćenje vremena.

Denobulanci su ratovali u nekoliko navrata sa Antarancima sve do 1851. godine. Još postoji mržnja između ove dvije vrste, pogotovo sa Antaranske strane. Denobulanci usprkos stresu izvode halucinacije, kao zdrav i bezopasan način da se riješe razdražljivosti.

Denobulancima je potrebno jako malo sna, ali moraju biti 6 dana u godini u hibernacijskom stanju. Ako ih netko probudi u tom ciklusu, teturaju nesvjesni okoline. U stresu Denobulanac može pokrenuti obrambeni mehanizam u kojemu mu se lice napuše za dvostruko, imitirajući napadača.