STAR TREK Galerija

STAR TREK Izdvojeno
11.07.2008.

Godina pakla [alternativni vremenski pravac]

Godina Pakla

Voyagerov novi astrometrijski laboratorij se pokazuje kao pun pogodak. Projicira novi put kući koji će im znatno približiti dolazak kući. Put ih vodi kroz područje koje prisvajaju dvije vrste; Zahli i Krenimi. Zahli pričaju Voyageru o Krenimima, vrsti koja je zahvaljujući temporalnom oružju vladala kvadrantom dok ih Zahli nisu pobjedili. U tom trenutku, Voager očitava temporalni poremećaj i Voyager pogađa potprostorni val. Zahli nestaju, kao i sjećanje čitave posade na njih, a Voyager se nalazi suočen s moćnim Krenimima. Naoružani kronotonskim torpedima, daleko su nadmoćniji od Voyagera, te mu nanose veliku štetu.

Aktivni torpedo ostaje u trupu broda, te Seven u zadnji trenutak spašava brod od uništenja sa temporalnim štitovima. U drugom dijelu svemira, Annorax, krenimski kapetan koristi temporalno oružje kako bi izbrisao Zahle iz povijesti i tako obnovio krenimsko carstvo. Kad ga upotrijebi, vraća Krenime u razdoblje prije warpa, te shvaća da su za to krivi Voyagerovi temporalni štitovi. Zato teleportira Chakotaya i Parisa s broda kako bi ih proučavao, a Voyager napada kronotonskom zrakom kako bi ga izbrisao iz povijesti. Ipak, Voyager bježi, ali je teško oštećen, te sva posada osim kapetanice Janeway i višeg osoblja napušta brod. Teško oštećen, Voyager utočište nalazi u maglici, te se tu vrše osnovni popravci. Na Annoraxovom brodu, Chakotaya i Parisa dovode pred Annoraxa koji im nudi naizgled prijedlog koji nemogu odbiti: Ako mu daju proračune koje treba da bi obnovio Krenimsko Carstvo (a koji se tiču Voyagera) on će ih vratiti natrag u vrijeme kako bi bili bliže kući. Paris ga odmah glatko odbija, ali Chakotay se pita vrijedi li vjerovati Annoraxu za tu nadoknadu.

Kako Chakotay pomaže Annoraxu rekontruirati kartu Voyagerova puta, Annorax mu govori o grešci koju je napravio pri gradnji prvog vremenskog oružja. Uništio je krenimske najveće neprijatelje, ali je usput i uništio vrlo važnu imunost u tijelu krenimskog naroda, te je taj čin uzrokovao smrt 50 milijuna Krenima. Parosa nalazi slabost na brodu, ali Chakotay ne želi ići protiv Annoraxa. Predomišljava se kada Annorax uništi jednu čitavu civilizaciju kako bi ispravio vremenski pravac. Tada se otkriva pravi razlog njegova pohoda: njegova žena je također umrla od posljedica njegovog djela, te ju on pokušava vratiti.

Chakotay i Paris javljaju Voyageru položaj, te ovi okupljaju armadu sastavljenu od anti-krenimskih brodova. Trebaju jedino pričekati da Paris isključi temporalnu jezgru. Svi preostali članovi posade Voyagera odlaze na druge prodove kako bi koordinirali napad, dok Janewayjica ostaje na Voageru.

Chakotay i Paris isključuju temporalnu jezgru, te armada kreće u napad. Nadjačani su, te je očito da će izgubiti bitku. Tada Janewayjica čini naizgled sulud potez – Voagerom se zabija u krenimsku brod tako izazivajući lančanu temporalnu reakciju, te se vremenski pravci vraćaju na svoje mjesto. Voyager ponavlja ulazak u krenimsko područje, a Annorax je konačno ujednijen sa svojom ženom.

11.07.2008.

Vulkanski jezik (V dio)

S (nastavak)

Sprout -- tehk, tehkau
Sprout up -- satekhau
Spume (n.) -- puhsh
Spy -- zamasu, zama-tor
Squander (v.) -- sis-tor
Square (n.) -- keh-vla (figure); shai'us (number)
Square (v.) -- shai-wehkovau
Square root -- shai'us-gir
Squeeze (v.) -- lerakhovau
Stability -- tihet'es
Stabilize -- tihetilau
Stabilizer -- tihetilayek
Stable (condition) -- tihet
Stack (n.) -- tuh
Staff (n.) -- fek (rod); suyu (crew, faculty)
Stage (platform) -- skaf
Stain -- kurau, kuraya
Stairs -- kaiden
Stairwell -- kaiden-ur
Stalactite -- ne-to'ovaya
Stalagmite -- abru-to'ovaya
Stamen -- kas-sa-krus
Stance -- laman
Stand (on one's feet, etc.) -- lamok (n.), lam-tor (v.)
Stand (for, in place of, etc.) -- noshau
Star -- yel
Starch (n.) -- slok
Stare -- nantau, nantaya
Starfleet -- Yel-Halitra
Starliner -- yel-su-yata
Starship -- yel-hali
Start -- palikau, palikaya
Starter -- palikayek
Stasis -- vitaya
Stasis tube -- vitau-mev
Statement -- star-krus
Static (adj.) -- vit-, vitik
Station (n.) -- wurzel
Statue -- sukhlop
Status -- nosh
Status board -- nosh-math
Stay behind -- hafau
Steal (v.) -- vazgau
Steam (n.) -- zhis
Steel (n.) -- pishek (old contraction of "pid-shek")
Steer (v.) -- dakharau
Stellar cartography -- besaya t'yellar
Stellate -- yel-shidik
Stem (botany) -- kas-fek
Stenosis -- ritsuri-wonilaun
Step -- ash, ash-tor; ashef
Steppe -- psethtra
Sterile -- ek'puyik
Sterilize -- ek'pu-tor
Stern (ship) -- harr-krus
Sternum -- tuf-hinek
Stick (v.) -- terpau
Sticky -- terpauk
Stiff (adj.) -- stegel(-)
Stigma -- gubi
Stimulate -- kastorilau
Stimilation -- kastorilaya
Stimulus -- kastoran
Sting -- rakus, rakusau
Stink -- vlau, vlau-tor
Stipule -- mor-nen-vel
Stitch (med.) -- terog, terog-tor
Stitch (sewing) -- og, og-tor
Stock (botany) -- fek
Stolon -- sak-fek
Stoma -- kas-sharu (botany); skonn-sharu (med.)
Stomach -- skaun-sa'haf
Stone -- kov; kov-tukh
Stonecarver -- kov-skrimsu
Stop -- pehkau, pehkaya
Storage compartment -- tsorayek
Store (save/savings) -- tsorau, tsoraya
Store (shop) -- mahr-kel
Storm -- sahriv
Storm surge -- sahriv-tral
Story -- var
Strabisimus -- rizehlik bezhun-nosh
Straight -- zeh-, zehik
Straighten -- zeh-tor
Strain -- his, his-tor
Strait -- masu-naf
Strange -- flekh
Stranger (n.) -- ri-fainusu
Strap (n.) -- zhel
Stratification (geol.) -- (kov-)tintaya
Stratocumulus (cloud) -- tin-tra-wan
Stratosphere -- pid-sov-ek'shal
Stratum (geol.) -- kov-tin
Stratus (cloud) -- tin-wan
Streak -- wesh, wesh-tor
Stream (n.) -- pilash (water); salash (physics)
Strength -- karik'es
Strengthen -- karik-tor
Stress (n.) -- hishel
Stretch -- sakadau, sakadaya
Striated muscle -- slah-dvunek
Striation -- zehl-ulidar
Strict -- wonil
Stricture -- mev-wonilaun
Strike -- kwul, kwul-tor
Strip away -- fleitau
Stroke (med.) -- shad-kisheya
Strong -- karik
Strontium -- psal-tukh
Structural integrity field (SIF) -- kel-ket'es-vunai
Structural support -- kel-nenikaya
Structure -- kel (building); velek (form)
Stubborn -- lautuv (anc.)
Student -- orensu
Study (v.) -- orenau
Stuff (n.) -- tukh
Sturdy -- batai
Subatomic disrupter -- ne-galu-feshelek
Subcutaneous -- ne-wadiyik
Subcutaneous transponder -- ne-wadi-vavayek
Subduction -- kovtra-ne-dvun
Subduction zone -- ne-dvun-shal
Subdue -- nessau
Sublittoral zone -- glu-gef-shal
Submarine (n.) -- ne-masu-hali
Submarine canyon -- (masutra-)glu-spathel
Submarine plateau -- (masutra-)glu-pasutra
Subprocessor -- ne-patorayek
Subroutine (computer) -- ne-faikhartek
Subset -- krus-eku
Subspace -- ne-stukh
Subspace communications -- ne-stukh-sviribaya
Subspace communicator -- ne-stukh-sviribayek
Subspace field grid -- vunai-vis t'ne-stukh
Subspace transceiver array -- sasau-proprah-zehlaya t'ne-stukh
Subspace uplink -- ne-stukh-abrunaf
Subspace waveguide -- pral-yut t'ne-stukh
Subspecies -- ne-koshtri
Subtract -- sanem-tor
Subtraction -- saneman
Succeed -- navau
Success -- navun
Sucrase -- potau-slor-zalu
Sucrose -- potau-slor-tukh
Sugar -- slor-tukh
Sulfur -- vlau-tukh
Sum -- hau-ov (anc.)
Summer (season) -- Belaar (colloquial); falek-wak (scientific)
Summit -- dan-pid-sfek
Sun -- yel
Sunburn (n.) -- yel-wadi-yontaya
Sunrise -- gad-shen
Sunset -- gad-tevan
Sunspot -- yel-ulidar
Superconductor -- pid-spayek
Supernova (n.) -- khrash-yel
Supersaturation -- dan-vi-mashaya
Supper -- mu'yor-yem
Supply (v.) -- tanilau
Support -- nenikau, nenikaya
Support pylon -- nenikau-tersau-vel
Suppress -- nelau
Suppression -- nelaya
Surf (zone) -- pral-shal
Surface (n.) -- skonn
Surge -- tral, tral-tor
Surge arrestor -- tral-pehkayek
Surgeon -- sharushsu
Surgery -- sharushan
Surgical tissue regenerator -- sharushan-nalatra-vaferek
Surpass -- namautau
Surprise (v.) -- ak'wikmun (anc.)
Surround -- vikuvau
Survey -- skothon, skothon-tor
Survival -- rishan
Survival suit -- rishan-saikhut
Survive -- rish-tor
Sustain -- potun-tor
Suture (n.) -- terog-elakh (material); fenul (seam); terog (stitch)
Suture (v.) -- terog-tor
Swallow (v.) -- vinem-tor
Swamp (n.) -- flash
Swarm -- bish, bishau
Swash -- na-yumaya
Swash mark -- na-yumaya-zehl
Sweat -- wadashau, wadashaya
Sweep -- fnashtau, fnashtaya
Sweet -- slor
Swell (v.) -- puv-tor
Swelling -- puv
Swim -- mahal-tor (old contraction of "masu-hal-tor")
Switch (device) -- dvelek
Swollen -- puv-, puvik
Sword -- shek
Survive -- rish-tor
Symbiont -- haterkadu
Symbiosis -- haterkadaya
Symbol -- sehtebuhk
Symmetric -- talikalik
Symmetry -- talikal
Sympatric -- hateretik
Synapse -- wel-haf
Synaptic stimulator -- wel-haf-kastorilayek
Syncline -- ne-vul
Syndrome -- kath-vuk (anc.)
Synecology -- su-malat-tal
Synovial fluid -- lesek-masu
Synovial joint -- el-lesek
Synovial membrane -- nalatra-tin t'el-lesek
Synthesis -- fereikan
Synthesize -- fereik-tor
Synthesizer -- fereikek
Synthetic -- sutorik
Syringe -- vipohtek
System -- torektra
Systemic (med.) -- ek'vukhutik
Table -- pasu
Tablemount -- masutra-pa'ash-kunel
Tachycardia -- sahri-threshan-nosh t'khaf-spol-tav
Tachyon -- sahr'gal
Tachyon beam -- sahr'gal-zehl
Tachyon field -- sahr'gal-vunai
Tachyon scanner -- sahr'gal-glashayek
Tachypnea -- sahri-threshan-eshan
Tachytely -- sahr-wakrubaya
Tact -- it
Tactful -- it-yehat
Tactless -- it-fam
Taiga -- samek-laptra
Tail -- harr
Take (v.) -- nem-tor
Tale -- var
Talk (v.) -- variben
Tall -- ha-vol (anc.)
Talon -- tsa-spahk
Talus -- mal-nik-hinek (med.); menal-guhsh(-tukh) (geol.)
Talus-creep -- menal-guhsh-dvun
Tame -- fnau, fnau-tor
Tan (color) -- mazhiv-kur
Tangent (n.) -- wuh-sfek-vel
Tank (storage) -- tuhlek
Tannin -- kas-khav-kurek
Tantalum -- t'khut-tukh
Tap (faucet) -- sayumak
Tapetum -- vek t'rikas-sa-nei
Taphephobia -- k'ha-visolektau-pthak
Tar (n.) -- leralmin (TGV), ulm (MGV)
Tar pit -- leralmin-razh (TGV), ulm-razh (MGV)
Target -- les, les-tor
Targeting sensor -- les-kashek
Tarsal gland -- bezhun-wein-pi'nafek
Taste -- zahvan, zahv-tor
Taste bud -- zahvek
Taupe -- khav-zhai-kur
Taxon -- ha-veltra
Tea -- tei (Earth-style); theris(-masu)
Teach -- saven-tor
Teachings -- savan-don-tak
Teal (color) -- yar-pla-kur
Tear(s) -- bezhun-masu
Tear drop -- bezhun-masu-thek
Tear duct -- bezhun-masu-mev
Technical -- ek'mishupik
Technicium -- saran-tukh
Technology -- ek'mishan
Tectonics -- solektra-dvun-tal
Teething -- zudaya
Tektite -- makh-vihk
Telepathy -- irak-nahan
Telescope -- irak-zan-vel
Tell -- var-tor
Tellarite -- Tellarsu
Tellurium -- vnel-tukh
Telocentric chromosome -- shaht-toltra
Temperature -- falek'es
Temporal field generator -- wak-vunai-ferek
Temporal transmitter -- wak-sasayek
Temporal transponder -- wak-vavayek
Temporary -- rikwonik
Tend (care for) -- palutunau
Tendon -- dvunek-tersayek
Tendonitis -- dvunek-tersayek-yonshaya
Tenet -- dvatai
Tenodynia -- dvunek-tersayek-kusut
Tense (grammar) -- wis
Tephra (geol.) -- thorshau-zul-tukh
Teratogenic coolant -- stislak-samuyau-tukh
Terbium -- valsh-tukh
Term (n.) -- zhil
Terminology -- zhilikam
Ternary fission -- nala-rehsaya
Terrace -- nef
Terricolous -- fi-solek-to'ovauk
Territory -- tsokal
Terror -- vash
Test (n.) -- nisan
Tether (n.) -- elsaku
Tether coupling -- elsaku-tersayek
Testa -- nei-wein
Testicular cancer -- sakal-rasahtra
Testis -- sakal
Testosterone -- sa-dau-tukh
Tetradecagon -- keh-leh-vla
Tetradecahedron -- keh-leh-muk
Tetragon -- keh-vla
Tetrahedron -- keh-muk
Tetrahexahedron -- keh-sheh-muk
Tetrakaidecagon -- leh-keh-vla
Tetrakaidecahedron -- leh-keh-muk
Tetramer -- keh-ketek
Tetramerous -- keh-krusik
Texture -- lef'es
Thalamus -- zhaitra
Thallium -- yad-tukh
Thallophyte -- rinatilau-kastik
Thallose -- rinatilau-kasik
Thallus -- rinatilau-vukhut
Than -- do
Thank (v.) -- itaren
Thankful -- itar-bosh
That one -- ish-veh
Thelarche -- thasek-storau-palikaya
Them -- au
Then -- yi
Theorem -- kek'yed (anc.)
Theory -- wihka
Therapy -- ben-gun
There -- tra, tra'
Thermalgesia -- safalek-kusut(-nosh)
Thermocline -- masu-falek-tin
Thermoduric -- falek-rishupik
Thermodynamics -- (ek')falek-tal
Thermometer -- falek'es-thonek
Thermophile -- falek'es-ashausu
Thermosphere -- si-falek-ek'shal
Thermostat -- falek'es-dvelek
These -- aifa
They -- au
Thiamine -- wuh-bin-tukh
Thick -- bali
Thicket -- pi'laptra
Thigh -- abru-mal
Thigmotaxis -- esta-sadvun
Thin (adj.) -- wonil (anc.)
Thing -- vel
Think (v.) -- nah-tor
Thirst -- mag
This one -- nash-veh
Thoracic medicine -- tuf-has-tal
Thoracic nerve -- tuf-wel
Thoracic vertebra -- tuf-hinek, abru-pla'dor-hinek
Thoracocentesis -- tuf-masu-nisan
Thorax -- tuf
Thorium -- bogush-tukh
Thoron -- thor'gal
Thoron particle-beam rifle -- kar-pohshayek t'thor'gal-zehl
Thoron shock emitter -- thor'gal-kolau-sayek
Those -- eifa
Thought(s) -- nahp (anc.)
Thread (n.) -- og-elakh
Threat -- nan
Threaten -- nan-tor
Throat -- drahk
Throb -- gau, gaya
Thrombectomy -- khaf-vihk-snem
Thrombocyte -- vihk-nala
Thrombocytosis -- wehk-nosh t'vihk-nalalar
Thrombus -- shi-klotau-vel
Throttle (n.) -- threshan-tashek
Through -- k'fai
Through which -- k'fai'ei (TGV), k'fayei (MGV)
Throw -- lehm, lehm-tor
Thrust (n.) -- kwit
Thrust iniator -- kwit-palikayek
Thruster -- kwitek
Thruster -- kwitek
Thruster array -- kwitek-zehlaya
Thruster pack -- su-kwitek
Thruster suit -- kwitek-saikhut
Thulium -- irhin-tukh
Thumb (n.) -- kaur-ozh
Thunder -- rahm
Thunderstorm -- rahm-sahriv
Thymus -- tuf-pi'nafek
Thyroid gland -- drahk-pi'nafek
Tibia -- ne-mal-hinek
Tidal current -- mashen-pilash
Tidal flat -- mashen-eiktra
Tide -- mashen (old contraction of "masu-shen")
Tight -- wufik
Tighten -- wufkau
Tilt -- ayau, ayaya
Tilth -- sokasitau-solek-nosh
Timber -- lap-tukh
Time -- wak
Timer -- wakek
Tin -- zhai-tukh
Tinnitus -- kaluk-kusan
Tip (n.) -- um
Tire (v.) -- zung-tor
Tired -- zungor (anc.)
Tissue (biol., med.) -- nalatra
Tissue regenerator -- nalatra-vaferek
Titanium -- vau-tukh
Today -- nash-gad
Toe -- gof
Together -- teretuhr (anc.)
Tolerance -- wivel'es
Tolerate -- wivelau
Tomb -- brag
Tomorrow -- fa-gad
Tone (sound) -- molu
Tongs -- el'abrashayek
Tongue -- lahv
Too (also) -- isha
Too (adv.) -- nuh'
Tool -- raul
Tooth -- zud
Top (n.) -- fik
Topsoil -- skonn-solek
Tornado -- da-eshu'a
Torpedo -- lushun
Torus -- kap-kuv
Total (adj.) -- ovsotuhl (anc.)
Total (n.) -- ovus (anc.)
Total (v.) -- ovsotu (anc.)
Touch (n.) -- esta
Touch (v.) -- estuhl
Touchkey panel -- esta-tal-muvik math
Tough -- dulai
Tower -- kispek
Town -- kahr
Toxic -- hasamik
Toxicology -- gisam-tal, hasam-tal
Toxin -- hasam
Toy (n.) -- leitri
Trace (v.) -- zavikau
Trace element -- pi'lek-meilak
Trachea -- esh-mev
Tracheotomy, Tracheostomy -- esh-mev-tu'ashan
Tract (med.) -- ek'ur
Tractor beam -- seshau-zehl
Tradition -- ba'tak (anc.)
Traditional -- ba-, baik
Trail (n.) -- yut
Train (v.) -- ranau
Trainee -- ne-lan
Trait -- noshtra
Transceiver -- sasau-proprahek
Transcend -- namautau
Transfer -- shan, shan-tor
Transform -- mesuvulau
Transformation -- mesuvulaya
Transfusion (med.) -- khaf-vitanan
Transkinetic chamber -- mesakh-dvunik tvi-shal
Translate -- mesukh-tor
Translation -- mesukh
Transmission -- sasaya (signal); mesmishek (mech.)
Transmit -- sasau
Transmitter -- sasayek
Transparent -- fnagla-, fnaglatik
Transparent aluminum -- fnagla-wan-tukh
Transpiration -- kas-samasu-eshan
Transplant (v.) -- va'prah (krus)
Transponder -- vavayek
Transport (v.) -- ifis-tor
Transport (vessel) -- ifis-hali
Transportation -- ifis
Transporter (matter) -- ifisek
Transporter beacon -- ifisek-glaribek
Transporter buffer -- ifisek-fukat
Transporter lock -- ifisek-klachek
Transporter pad -- ifisek-math
Transporter platform -- ifisek-skaf
Transporter room -- ifisek-tvi-shal
Transporter scrambler -- ifisek-parishek
Transtator -- mesnoshek
Transverse bulkhead -- mes-tvi-temok
Transwarp corridor -- mesakh-tchas-tvur
Transwarp drive -- mesakh-tchas-yeturek
Trap -- pash, pash-tor
Trapezohedron -- wuh-vlavlayik wehk-muk
Trapezoid -- wuh-vlavla-vel
Trash (n.) -- guhsh
Trauma -- khreya
Travel -- halovau, halovaya
Travel pod -- halovau-tvi'haf
Treat (v.) -- skasau
Treatment -- skasaya
Treble (high frequency sound) -- abralash
Treble frequency -- abralash-vakav'es
Tree (n.) -- lap
Trek -- halan, hal-tor
Trend (n.) -- venek
Triangle -- reh-vla
Tributary -- yemek
Tricobalt explosives -- thorshau-tukh t'reh-pla-tukh
Tricorder -- reh-vipladayek
Tridecagon -- reh-leh-vla
Trifoliate -- reh-pi'morik
Trigger (n.) -- ozh-gonaf
Trigonometry -- reh-vlupik su'us-ek'tal
Trihedron -- reh-muk
Trilithium explosives -- thorshau-tukh t'reh-pim-tukh
Trimer -- reh-ketek
Trimerous -- reh-krusik
Trinomial -- rehsu'us
Trio -- rehek
Trip (voyage) -- halan
Triplet -- t'rehsu
Triskaidecagon -- leh-reh-vla
Trisoctahedron -- reh-oh-muk
Trolley coupler -- ne-halektra-teretek
Tropical rain forest -- falu-masu-laptra
Troposphere -- igen-va-ek'shal
Trousers -- malanu
Truncated cone -- snem-ikun
Truncated cube -- snem-sheh-muk
Truncated pyramid -- snem-rekun
Trust -- sahrafel (anc.)
True -- yeht
Trunk (tree) -- lap-fek
Truth -- yeht'es
Tsunami -- khrash-pral
Tub -- matuhlek
Tuber -- ne-solektra-korsayek
Tuff (geol.) -- vitush-kov
Tug (equip.) -- seshayek
Tug (pull) -- seshau, seshaya
Tumor -- gnal
Tundra -- samek-psethtra
Tune (v.) -- tvelkau
Tungsten -- ler-tukh
Tunnel (n.) -- ur
Turbine -- mor-dayek
Turbolift -- seshan-sa'adek
Turbolift car -- seshan-sa'adek-hal
Turbolift shaft -- seshan-sa'adek-ur
Turbulence -- wauk
Turbulent -- wauk-, waukik
Turgor -- nala-ne'hish-stegal'es
Turn (v.) -- da-tor
Turquoise (color) -- folu-kur
Turquoise (stone) -- folu
Twig -- pi'gel
Twice -- dah'wak
Twin -- t'dahsu
Tympanic membrane -- zhu-nalatra-tin
Type (kind) -- ves
Typhoon -- suk'masutra-eshu'a
Ugly -- watosh
Ulcer -- razhen
Ulemorrhagia -- zud-wadi-khafaya
Ulitis -- zud-wadi-yonshaya
Ulna -- tvik ne-kar-hinek
Ultimate -- dan-ek
Ultramarine (color) -- ug'pla-kur
Umbilical cord -- tersau-elakh
Umbilicus -- kesazh
Umbra -- duv
Unaka (geol.) -- suk'haf-kunel
Unaligned -- rizehlik
Unction -- elmuvak
Under -- ne'
Understand -- ken-tor
Unexpected (n.) -- ri-gishu
Unguis -- felu
Unimatrix shielding -- wuh-viskulanik fo-danan
Unique -- wuhin-, wuhinik
Uniramous -- rigelik
Uniseriate -- wuh-zehlik
Unisexual flower -- wuh-guv-svai
Unit -- kebi
Unite -- kaunshau
United -- kaunshuk
United Federation of Planets -- Teraya Kaunshuk t'Ek'tralar
Unity -- kaunsh'es
Universal translator -- ek'mesukh-stari-vel
Universe -- stukhtra
Univoltine -- wuh-tevun-vinik
Unknown (adj.) -- ri-fainuk
Unknown (n.) -- ri-fainu
Unless -- vita
Unlikely -- rikesik
Unobtainable -- tah (anc.)
Unsaturated fat -- ribosh-thel'a
Until -- abi'
Unusual -- ritsuri
Uplink (n.) -- abrunaf
Upper integral -- weh-abru-ketil
Upper limit -- weh-abru-grei
Upper mantle (geol.) -- abru-tvi-kovtra
Upper sum -- weh-abruhik hau-ov
Upright -- abruvenik
Upward(s) -- abru'le
Upwelling -- (masu-)abru-dvun
Upwind -- abru'salanik
Uraninite -- shu-kov
Uranium -- shu-tukh
Ureter -- kapol-nafek-mev
Urethra -- vazh-mev
Urethritis -- vazh-mev-yonshaya
Urethrophraxis -- vazh-mev-klotaya
Urgent -- akali
Urinate -- vazhau
Urination -- vazhaya
Urine -- vazh
Urodynia -- vazhau-kusut(-nosh)
Urology -- vazh-ek'ur-tal
Us (normal) -- etek
Us (superior) -- etwel
Usage -- isan
Use -- is, is-tor
Use up -- neis-tor
Useless -- is-fam
Usual -- tsuri
Uterus -- sudef
Utility belt -- isan-san-zhel
Vaccinate -- ro-kasau
Vaccination -- ro-kasaya
Vaccine -- ro-kas
Vacuole -- nala-korsau-haf
Vagile -- kup-padvunik
Vagility -- kup-padvun'es
Vagina -- keshtan-ur
Vaginitis -- keshtan-ur-yonshaya
Valley -- ku-li (anc.)
Valuable -- taluhk
Value (n.) -- tala
Valve -- spunek
Vanadium -- kaul-tukh
Vapor -- muhs
Variable (n.) -- vuhnayek
Variant (n.) -- vuhnaya
Variation -- vuhnaya
Varied -- vuhnal-, vuhnalik
Variety -- vuhna'es
Various -- vuhnauk
Vary -- vuhnau
Vas deferens -- suk'sa-nei-mev
Vascular -- khaf-mevik
Vasculitis -- khaf-mev-yonshaya
Vat -- (suk')matuhlek
Vector (n.) -- vukharat
Vegetable -- sazh
Vegetarian (n.) -- kastik-goh-yokulsu
Vegetation -- kastra
Vein (anat.) -- os-khaf-mev
Velocity -- threshan
Venation -- mor-mevaya
Venom -- ausham
Vent (n.) -- krau
Ventilation -- kraulaya
Ventilator -- kraulayek
Verb -- tor-zhit
Verification -- rihamaya
Verify -- rihamau
Vermilion -- yon-zhar-kur
Vernal equinox -- ka-wak-gad t'kastik-wak
Vertebra -- plat-hinek
Vertebral column -- plat
Vertex -- um-sfek
Vertical -- abru'lik
Vertical fault -- abru'lik dvun-zehl
Very -- maut
Vessel (ship) -- hali
Vex -- smertau
Victor -- skilsu
Victory -- skil
View (v.) -- zan-tor
Viewscreen -- gluvayek
Vigor -- hakar
Vigorous -- hakarik
Village -- pi'kahr
Vine -- kas-elakh
Vinegar -- sfith-masu
Violence -- khrash
Violent -- khrashik
Violet (color) -- mu'gahv-kur
Virion -- rihak-pi'krus
Viroid -- rihak-vel
Virus -- rihak
Visit -- yaret, yaretau
Visual sensor pickup -- gla-kashek-prahek
Vital -- bol-, bolik
Viviparous -- tvi-yu-mursuk
Vocabulary -- zhit-feim
Vocal cord -- spesek
Voice -- spes
Voice/data selector -- spes-faik-dvelek
Volcanic ash -- sposhan-vitush
Volcanic bomb -- sposhan-vihk
Volcanic chain -- zul-kunel-zehl
Volcanic cloud -- sposhan-wan
Volcanic crater -- zul-razh
Volcanic ejecta -- thorshau-zul-tukh
Volcanic eruption -- zul-kunel-sposhan
Volcanic glass -- zul-makh
Volcanic sand -- zul-mazhiv
Volcanic vent -- zul-ru'lut
Volcano -- shi'yon, zul-kunel
Volt -- toruk
Voltage -- toruk'es
Volume -- mog'es (math., physics); ral'es (loudness)
Volume control -- ral'es-tash(ek)
Voluntary -- toripik
Voluntary muscle -- tash-dvunek
Vomit -- pluhk, pluhk-tor
Vortex -- tchef
Voyage -- halan, hal-tor
Vug (geol.) -- kov-razh
Vulcan (person, language, etc.) -- Vuhlkansu
Vulcan (planet) -- T'Khasi
Vulcan Academy of Sciences -- Shi'Oren t'Ek'Tallar T'Khasi
Vulcan Diplomatic Courier Service -- Dutarik Sklada-Dvin T'Khasi
Vulcan Institute of Technology -- Trahokna t'Ek'Mishan T'Khasi
Vulcan Security Force -- V'Shar (anc.)
Vulcankind -- vuhlkantra
Vulcanology (study of volcanoes) -- zul-kunel-tal
Vulcantology (study of Vulcans) -- vuhlkansu-tal
Vulva -- kotik si-guv-kruslar
Waist -- san
Wait (v.) -- bek-tor
Walk (n.) -- lates (anc.)
Wall -- temok
Want -- aitlu, aitlun
War -- ahkh (anc.)
Warfare -- ahkhan
Warhead -- thorsh-tam
Warm -- lamekh
Warn (v.) -- vikau
Warp core -- tchas-tviyan
Warp core breach -- tchas-tviyan-shaya
Warp conduit -- tchas-mev
Warp diagnostic assembly -- feretai t'tchas-nosh-nisaklar
Warp drive -- tchas-yeturek
Warp engine -- tchas-mishu
Warp engine nacelle -- tchas-mishu-leshek
Warp factor -- tchas-klai
Warp field -- tchas-vunai
Warp plasma conduit -- tchas-snazh-mev
Warp plasma filter -- tchas-snazh-kapol
Warp plasma stabilizer -- tchas-snazh-tihetilayek
Warp plasma subprocessor -- ne-patorayek t'tchas-snazh
Warp speed -- tchas-threshan
Warrant officer -- ulef-lan
Wart -- gakh
Wash (v.) -- pu-tor
Waste (v.) -- thinoi
Waste management system -- guhsh-khartau-torektra
Wastewater -- guhsh-masu
Wastewater recycling plant -- va'ash-da-nelek t'guhsh-masu
Watch (v.) -- glantau
Watch over -- paluntunau
Water -- masu; mashau
Water main -- masu-ek'mev
Water table -- masu-tin
Waterspout -- masutra-eshu'a
Watertight -- masu-fenk(-)
Waterway -- masu-yut
Watt -- purtwi
Wattage -- purtwi'es
Wave (n.) -- pral
Waveguide -- pral-yut
Way -- yut
We (normal) -- etek
We (superior) -- etwel
Weak -- kobat
Weaken -- kobatau
Weakness -- kobat'es
Wealth -- don-tak (anc.)
Weapon -- wun
Weather -- igen-va (n.), igen-vasha (v.)
Weathering -- igen-vashan
Web -- vis
Wedge (n.) -- shihvek
Weed (n.) -- vedik
Weep -- tusa
Weigh (v.) -- rasathau
Weight -- rasath
Weird -- flekh
Weld (v.) -- falterau
Well (adj.) -- muhl
Well (n.) -- masu-razh
West -- tev'rak
Wet -- masupik
Wetland(s) -- masu-kas-shal
What -- ra
Wheat -- kap-yar
Wheel (n.) -- halek
When -- lu
Where -- wilat
Which -- if
White -- wan-kur
Who -- vi
Whole blood -- ek'khaf
Whole number -- ek'su'us
Whose -- t'vi
Why -- po
Wide -- eik
Width -- eik-vath
Widening -- eikan
Wife -- ko-telsu
Wild (not tame) -- kwai
Wilderness -- shi'kwai
Wildlife -- kwai-aushfatra
Will (v.) -- dungi, dungi-
Win -- skil, skil-tor
Wind -- salan (n., meteor.); kuvor-tor (v.)
Wind shear -- salan-eitaya
Winding (n.) -- kuvoran
Window -- krani
Wing (n.) -- rala
Winner -- skilsu
Winter (season) -- Karil, "Kareel" (colloquial); irak-wak (scientific)
Wire (n.) -- raf-elakh (elect.), mokelakh (metal)
Wisdom -- kau
Wise -- kau-bosh
Wish -- istau, istaya
Withdraw -- saseshau
Without -- rik'
Witness -- toglantausu (n.), toglantau (v.)
Woman -- kosu
Womb -- sudef
Wood -- lapan
Woodcarver -- lapan-skrimsu
Woodland -- lap-shal
Woody -- lapanik
Word -- zhit
Work -- ar'kada, ar'kadan
Workbee -- ar'kada-ravot
Workshop -- zup-shal
World -- panu
Wormhole -- stukh-riur
Worse -- weh-rasahkos (anc.)
Worth -- don
Wound (n.) -- skek
Wrench -- mish-vel-raul
Wrist -- kar-nik
Wrist communicator -- kar-nik-sviribayek
Write -- kitau
Writer -- kitausu
Wrong -- riyeht(-)
X-axis -- sih-da-sfek
X-ray -- vak-zehl, vak-zehl-tor
Xanthophyll -- kas-kin-kurek
Xenobiology -- akan-ha-tal
Xenolith -- vi-kwitau-kov
Xenon -- ritsuri-tukh
Xenophobia -- ri-fainusu-pthak
Xeric -- neik-masu'es-kasik
Xerophyte -- neik-masu'es-kastik
Xylem -- tvi-tin t'lap-vukhut
Xylose -- lapan-slor-tukh
Y-axis -- tih-da-sfek
Y-intercept -- tih-fnakaya
Yard (n.) -- ker (anc.)
Yardang (geol.) -- salan-kov-zehl
Yawn -- luvau, luvaya
Year -- tevun
Yeast -- she-luk
Yell -- saul, saul-tor
Yellow -- kin-kur
Yeoman -- gol'nevsu
Yes -- ha
Yesterday -- za-gad
Yet -- wi
Yet, not -- ri wi
Yolk (egg) -- vek
Yolk sac -- vek-sa'haf
You -- du, tu
You (reflexive) -- vu
Young -- nu'ri(-) (anc.)
Ytterbium -- sasal-tukh
Yttrium -- arlanga-tukh
Z-axis -- pih-da-sfek
Zenith -- shi'dan-abru
Zero -- ris
Zinc -- tsau-tukh
Zirconium -- t'lai-tukh
Zonation -- shalitaya
Zone -- shal
Zoo -- shi'aushfa
Zoology -- aushfa-tal
Zoophobia -- aushfa-pthak
Zooplankton -- masutra-numo-aushfa
Zygomatic bone -- nak-hinek
Zygomorphic -- wuh-pa'ashutik
Zygote -- sto-yu-mur
Zymase -- naliveh-zalu
Zymogen -- za-zalu

11.07.2008.

Vulkanski jezik (IV dio)

M (nastavak)

Magnetometer -- seshan-thonek
Magnetosphere -- seshan-ek'shal
Magnifier -- sukmakhayek
Magnify -- sukmakhau
Magnitude -- pul'es
Mail -- sakat, sakat-tor
Main archives -- nen-oska
Main armory -- nen-wun-shal
Main bridge -- nen-tash-svitan
Main computer processor -- nen-patorayek t'tum-vel
Main engineering -- nen-mish-sutauk
Main gangway hatch -- nen-thro-svep t'thro-yut
Main viewer -- nen-gluvayek
Maintain -- rompotau
Maintenance -- rompotaya
Maintenance shop -- rompotau-zup-shal
Major (rank) -- tra-lan (anc.)
Make -- tor
Male -- sa; sa(-), sayik
Malodorous -- rasvil-, rasvilik
Mammary gland -- thas-pi'nafek
Man (n.) -- sasu
Manage -- khartau
Manager -- khartausu
Mandible -- neik-ahs(-hinek)
Manganese -- shel-tukh
Manganese nodule -- kov-dukal t'shel-tukh
Mangrove forest -- alem-flash-laptra
Mangrove swamp -- alem-flash
Manifold -- wehk-vel
Manipulate -- el'tanarau
Mankind -- Komihntra
Mantissa -- teh-krus t'talashenek
Mantle (geol.) -- tvi-kovtra
Manual (adj.) -- el'rupik
Manual control -- el'rupik tash(ek)
Many -- wehk
Map (n.) -- besan
Map (v.) -- besau
Margin (n.) -- rihkal
Marine biology -- masutra-ha-tal
Mark -- ulidar, ulidau
Marked, to be -- pu'ulidau
Marker -- ulidek
Marker beacon -- ulidau-glaribek
Marker buoy -- ulidayek
Marl -- vom-krizhiv
Maroon (color) -- nev-kur
Marriage -- kun-ut
Marriage challenge -- kun-ut kali-fi (anc.)
Marriage proposal -- kun-ut so'lik (anc.)
Married -- telik
Marrow (bone) -- hinek-masu
Marsh -- masu-kastra
Martyr -- trefem; trefei
Martyred, to be -- putrefei
Mask (n.) -- limein
Mass (physics) -- shivak
Massive -- masuk'
Mast (ship) -- mashalo-thalv-lap
Master -- trensu; tren-tor
Mastery -- tren
Mat (n.) -- pev (anc.)
Mate (v.) -- katelau
Material -- tukh
Mathematics -- su'us-ek'tal
Mating -- katelaya
Matriarch -- pid-kom
Matrix -- viskulan
Matrix inverter -- viskulan-abomesayek
Matter (material) -- tukh
Matter gain -- tukh-nazh
Matter/antimatter reactor -- folayek t'tukh-tehn-tukh
Matter/antimatter storage facility -- korsau-kebitra t'tukh-tehn-tukh
Mattress -- yuk-vel
Maturation -- vin
Mature (adj.) -- vinik
Mature (v.) -- vin-tor
Maturity -- vin'es
Mauve -- kihsh-kur
Maxilla -- abru-ahs(-hinek)
Maximize -- ek'anau
Maximum (n.) -- ek'an
May -- lau
Maybe -- sos'eh (anc.)
Meadow -- ne-yartra
Meal -- yem
Mean (average) -- bov
Mean (v.) -- tvai
Measure (v.) -- thon-tor
Measurement -- thon
Meat -- kahm
Meatus -- ur
Mechanic (person) -- tor-velsu
Mechanism -- tor-vel
Medical -- has-, hasuk
Medical stasis unit -- has-vitau-kebi
Medical tricorder -- has-reh-vipladayek
Medication -- haseret
Medicine (medical field) -- has-tal
Medicine (medication) -- haseret
Meditate -- kohl-tor
Medulla oblongata -- is-lof-svitan
Meet (v.) -- ragel-tor
Meiosis -- ulef-nala-dahsaya
Meitnerium -- leh-kau-tukh
Melanin -- mu-kur-tukh
Melanocyte -- mu-kur-nala
Melanoma -- wadi-rasahtra t'mu-kur-nalalar
Meld (n.) -- nohv
Melkot(ian) -- Melkotsu
Melt (v.) -- klimtau
Member -- kisu
Membrane -- nala-tin
Memory -- vokaya
Memory chip -- vokau-val
Memory core -- vokau-tviyan
Mendelevium -- steh-tukh
Mercuric sulfide -- vlau'u t'masumok-tukh
Mercury (metal) -- masumok-tukh
Merely -- goh
Meristem -- um-to'ovau-nalatra
Meromictic -- kwon-tin-masutik
Mesa -- pa'ash-fiktra
Mesic -- svi-masu'es-kasik
Mesophyte -- svi-masu'es-kastik
Mesosphere -- svitan-sov-ek'shal
Message -- skladan
Messenger -- skladasu
Metabolism -- di'kish-torek
Metacarpus -- svitan-el'ru-hinek
Metal -- mokev (anc.)
Metalworker -- mokevsu
Metamorphic rock -- rubah-kov
Metatarsus -- svitan-ash'ya-hinek
Meteor -- wesh-kov
Meteor shower -- wesh-kov-tevan
Meteorite -- igen-kov
Meteorology -- igen-va-tal
Meter (device) -- thonek
Methane -- keh-masunol-tukh
Methanogenic -- keh-masunol-torvauk
Methanol -- eshu t'keh-masunol-tukh
Methanotroph -- keh-masunol-yokulsu
Methyl -- reh-masunol-tukh
Methylamine -- sovu t'kau-masunol-tukh
Methylene -- dah-masunol-tukh
Methylotroph -- masunol-yokulsu
Metroptosis -- sudef-set
Mica -- timazh-kov
Micro-aerobic -- pi'sov-eshupik
Micro-computer -- numo-tum-vel
Micro-diagnostic table -- numo-satalau-pasu
Microbe -- numo-ha-vel
Microbial -- numo-ha-velik
Microbiology -- numo-ha-tal
Microbiota -- numo-hatra
Microcaliper -- numo-bal-thonek
Microcellular scanner -- numo-nala-glashayek
Microclimate -- pi'shal-ek'nosh
Microdyne coupler -- numo-toranu-teretek
Microinducer -- numo-vimevilayek
Microorganism -- numo-ha-vel
Microphone -- viralashek
Micropower conduit -- numo-tepul-mev
Micropower relay -- numo-tepul-gol'dvunek
Microscope -- numo-zan-vel
Microscopic -- numo
Microseism -- ri-solektra-hutaya
Microsurgery -- numo-sharushan
Microtubule -- numo-pi'mev
Microwave oven -- numo-pral-fasek
Middle -- svitan
Middle ear -- svitan-kaluk
Middle finger -- rehr-ozh
Midpoint -- sviti-sfek
Midrange -- sviti-eik'es
Midrib -- kas-bak, mor-bak
Migrate -- bashan-tor
Migration -- bashan
Might -- lau
Military (n.) -- askital (anc.)
Milk -- thas, thas-tor
Mimic (v.) -- va'amau
Mimicry -- va'amaya
Mind (n.) -- kashek
Mind (v.) -- pohkau
Mind-link -- kash-naf
Mind-meld -- kash-nohv
Minds (in meld, etc.) -- kashkau (anc.)
Mine (explosive) -- ip-thorshek
Mine (v.) -- van-tor
Mine(shaft) -- van-razh
Mineral -- ek'tukh
Mineralogy -- ek'tukh-tal
Minimum (n.) -- ten'an
Minor axis -- tenu-da-sfek
Minus -- teni
Mirror (n.) -- haulat
Mirror image -- haul-glakuv
Mirror plane -- haul-pa'ashtra
Miscible -- vi'rish-yehat
Miss (v.) -- din-tor
Missile -- yon-kliton
Mission (n.) -- skrol
Mistake -- lafosh (anc.)
Mitochondrion -- nala-tepul-vel
Mitogenic -- ek'nala-dahsau-palikauk
Mitosis -- ek'nala-dahsaya
Mitotic spindle -- ek'nala-dahsau-magu
Mix (v.) -- rish-tor
Mix (n.) -- rish
Mixed fraction -- rish-krusek
Mixed woodland -- rish-lap-shal
Mixer (device) -- rishek
Mixture -- rish
Moan -- nau, naya
Mode -- nuk
Modem -- na-sakihtilayek
Modern -- iyi-, iyik
Modify -- rubitau
Modulate -- nakihtilau
Modulator -- nakihtilayek
Module -- natel
Modulus -- natesh
Mogote (geol.) -- vom-kunel
Moisture -- masu'es
Moisture index -- masu-nakh
Molar -- nal-zud
Mold (form) -- kushizhau (v.), kushizh-vel (n.)
Molecular imaging scanner -- galutravek-glakuv-glashayek
Molecule -- galutravek
Molybdenum -- bulom-tukh
Momentum -- dvunelinak
Monadnock (geol.) -- haf-kunel
Money -- donku
Monitor (checking device) -- glantayek
Monitor (viewscreen) -- gluvayek
Monoecious -- ka-kasik
Monomial -- wuh-zhil
Monosaccharide -- wuh-slortra-tukh
Monozygotic twins -- t'dahsular s'ka-yu-mur
Monster -- stislak
Montane forest -- suk'kunel-laptra
Montane zone -- suk'kunel-shal
Month -- tevun-krus
Moon -- aikum
Moraine -- kov-guhsh s'dvun-le-suma
More -- weht
Morning -- asal
Morphogenic matrix -- shid-rub-viskulan
Morula -- ten-nala-dukal
Mosaic -- sna-lok (anc.)
Mosaic evolution -- nati-wakrubaya
Mosaic-worker -- sna-lok-zhuksu
Moss -- yekuhl
Most -- dan-, danik
Mother (n.) -- ko-mekh
Motion -- dvunel
Motivate -- dvubolau
Motivation -- dvubolaya
Motive -- dvubolek
Motor (n.) -- mishu
Mountain -- suk'kunel; shi'yon, zul-kunel
Mountain chain -- kunel-maat
Mountain range -- kunel-zehl
Mountain system -- kunel-travek
Mourn -- la'tusa (anc.)
Mourned, to be -- pula'tusa
Mouth -- ru'lut
Move -- dvun, dvun-tor
Move around -- padvun-tor
Move away from -- sadvun-tor
Movement -- dvun
Much -- mau
Mucous membrane -- prash-nala-tin
Mucus -- prash
Mud -- vrel
Mud flat -- vrel-eiktra
Mudflow -- vrel-yumaya
Mudstone -- vrel-kov
Multi-spatial force field -- wehk-stukhik fosh-vunai
Multi-spectral sweep -- wehk-kurtra-fnash
Multidimensional transporter -- wehk-retuka-ifisek
Multifactorial -- wehk-klaik
Multilinear -- wehk-zehlik
Multinomial -- wehk-zhil
Multiphasic scan -- wehk-wek-glashaya
Multiphasic shielding -- wehk-wekik fo-danan
Multiphasic sweep -- wehk-wek-fnash
Multiplexer -- wehkantayek
Multiplication -- wehkovaya
Multiplier -- wehkovayek
Multiply -- wehkovau
Multiseriate -- wehk-zehlik
Multiset -- wehk-eku
Murder -- riyeht-stau, riyeht-staya
Muriform -- dok-temok-shidik
Muscle -- dvunek
Mushroom -- taik-luk
Music -- ralash-tanaf
Musician -- ralash-tanafsu
Mutagen -- tselayek
Mutagenic -- tselau-palikauk
Mutant -- tsel-, tselik; tsel-vel; tselsu
Mutate -- tselau
Mutation -- tselaya
Mutation rate -- tselau-tav
Mute (adj.) -- spes-fam
Myalgia -- dvunek-kusut
Myocardial infarction -- shal-tevakh t'khaf-spol-dvunek
Myocardium -- svitan-tin t'khaf-spol
Mycology -- luk-tal
Myoglobin -- dvunek-esh-meil
Myonecrosis -- dvunek-nala-tevakh
Myopia -- fa-thakau-nosh
Myosarcoma -- dvunek-rasahtra
Myositis -- dvunek-yonshaya
Nacelle -- mishu-leshek
Nacelle support pylon -- nenikau-tersau-vel t'mishu-leshek
Nail (finger, toe) -- felu
Naked -- sai-fam
Name -- ahm, ahmau
Napkin -- ru'lut-sai
Nappe (geol.) -- kov-thalv
Narrow (adj.) -- wonil (anc.)
Narrow (v.) -- wonilau
Nasal cavity -- han-tauk
Nasal septum -- han-temok
Nasal sinus -- han-pi'tauk
Nasolacrimal duct -- han-bezhun-mev
Nasopharynx -- han-drahk
Nates -- pla'kruslar
Nation -- shasol
Native (adj.) -- salatik
Native (n.) -- salasu
Natural -- malatik
Natural equation -- malat-vo'ihn
Natural logarithm -- malat-talashenek
Natural number -- malat-su'us
Natural selection -- malat-dvelan
Naturalized -- malatuvauk
Nature -- malat
Nausea -- slakh
Navel -- kesazh
Navigate -- kharau
Navigation -- kharaya
Navigation control panel -- kharau-tash-math
Navigation light -- kharau-ha'gel
Navigational deflector -- kharau-sakwitayek
Navy -- masu'er
Neap tide -- dan-neik-mashen
Near (adj.) -- be, be'
Near (v.) -- betau
Nebula -- stukh-wan
Necessary -- bolayatik
Necessity -- bolayek
Neck -- talu
Necrosis -- nalatra-tevakh
Need -- bolau, bolaya
Needle (n.) -- (og-)lum
Negative (polarity) -- u'rak
Negative charge -- u'rak-falun
Neighbor -- behsu
Nekton -- masutraik numo-mahal-vel
Nematath -- zul-kunel-yut
Neodymium -- dar-tukh
Neodyne light -- uzh-toranu-ha'gel
Neon -- min-tukh
Neonatal -- uzh-keshtik
Neonate -- uzh-keshtu
Neonatology -- uzh-keshtu-tal
Neoplasm -- uzh-rasahtra
Nephralgia -- kapol-nafek-kusut
Nephritis -- kapol-nafek-yonshaya
Nephrolith -- kapol-nafek-kov
Nephrology -- kapol-nafek-tal
Neptunium -- surak-tukh
Neritic -- be-gefik
Nerve (med.) -- wel
Net (n.) -- vis
Network -- vistra
Neural transponder -- wel-vavayek
Neuralgia -- wel-kusut
Neuritis -- wel-yonshaya
Neuro-electric field generator -- vunai-ferek t'wel-raf-tepul
Neuro-electric power cell -- tepul-nala t'wel-raf-tepul
Neurotransmitter -- wel-sasayek
Neuron -- wel-nala
Neurotoxin -- wel-hasam
Neurotransmitter -- wel-sasau-meil
Neutral -- ta'raf (anc.)
Neutrino -- ska'gal
Neutron -- ta'gal
Névé -- maz-izh
Never -- worla (anc.)
Nevus -- kesh-kuraya
New -- uzh
Newborn (child) -- uzh-keshtu
Next -- thurai
Niche -- sha'ti (anc.)
Nickel -- orn-tukh
Nickel-cadmium (NiCad) battery -- orn-stal-kipof
Nidation -- yu-mur-vishitaya
Night -- mu'yor
Night blindness -- mu'gel-glan-fam'es
Nightmare -- yuk-eshu'a
Nimbostratus (cloud) -- tin-masu-wan
Niobium -- lek-tukh
Nipple -- thasek-gonaf
Nitrogen -- sov-tukh
Nitrogen fixation -- sov-tukh-nodolaya
No -- rai; ri
Nobelium -- oh-tukh
Nobility -- thol'es
Noble -- thol
Noble number -- thol-su'us
Nobody -- kling (anc.)
Nocturia -- yuk-vazhaya
Nocturnal -- mu'yor-wakik
Node -- kal
Nodule (geol.) -- kov-dukal
Noise -- ralash
Noise reduction circuit -- raf-kuv t'ralash-netakidaya
No-one -- kling (anc.)
Nonadecagon -- leh-nau-vla
Nonagon -- nau-vla
Nonahedron -- nau-muk
None -- rim
Nonnegative -- riu'rak
Nook (n.) -- sha'ti (anc.)
Nor -- il
Normal -- tsuri
Normal distribution -- tsuri-sagan
Normal equation -- tsuri-vo'ihn
Normal form -- tsuri-shid
Normal function -- tsuri-kek
Normal group -- tsuri-travek
Normal matrix -- tsuri-viskulan
Normal number -- tsuri-su'us
Normal order -- tsuri-zek
Normal plane -- tsuri-pa'ashtra
Normal section -- tsuri-fna-krus
Normal vector -- tsuri-vukharat
Normotension -- tsuri-khaf-ne'hish
North -- desh'rak
Nose -- han
Nosebleed -- han-khafaya
Nostrils -- han-sharular
Not -- ri
Notation -- pitohat
Note (n.) -- pitoh
Notice (v.) -- beglanau
Noticed, to be -- pubeglanau
Notochord -- fu-pla'hinek-zehl
Noun -- vel-zhit
Nourish -- yem-tan-tor
Nourishment -- yem-tan'es
Nova (n.) -- thorsh-yel
Now -- i, i'
Nucha -- talu-pla'dor
Nuclear -- galupik
Nuclear physics -- galu-tor-tal
Nucleoplasm -- svitan-nala-tukh
Nucleus (biology) -- nala-svitan
Nucleus (atomic) -- galu-svitan
Nude -- sai-fam
Nuée ardente (geol.) -- zul-kunel-wan
Number (n.) -- su'us (anc.)
Numbness -- rikashan'es
Numerator -- abru-su'us
Nut (botany) -- kov-savas
Nutrient -- yem-tanek
Nutrition -- yem-tan
Nutritious -- yem-tanik
Nyctalopia -- mu'gel-glan-fam'es
Nyctophobia -- mu'yor-pthak
Nycturia -- yuk-vazhaya
Nymphomania -- riko-guv-aitlun
Oar (n.) -- fel
Oasis -- shi'masu
Obese -- thel'an-, thel'anik
Obesity -- thel'an'es
Object (n.) -- vel
Object (v.) -- kluchi (anc.)
Obligate parasite -- ek'neshuhk
Oblique angle -- luf-vulu
Oblique-slip fault -- vul-dvun-zehl
Obovate -- eik-um-shidik
Observe -- glantau
Observation -- glantaya
Observation port -- glantau-krani
Observatory -- shi'igen-glantaya
Obsession -- ritsuri-wuh-set'ko
Obsidian -- zul-makh
Obstetrician -- ko-kesh-hassu
Obstruction -- klotaya
Obtain -- prah
Obtuse angle -- abru-vulu
Occipital bone -- patam-pla'dor-hinek
Occiput -- patam-pla'dor
Occur -- paresh-tor
Ocean -- masutra
Ocean trench -- (masutra-)glu-spathel
Oceanic -- masutra-, masutraik; sagefik
Oceanography -- masutra-tal
Oceanology -- masutra-mish-tal
Octadecagon -- oh-leh-vla
Octagon -- oh-vla
Octahendron -- oh-muk
Octakaidecagon -- leh-oh-vla
Oculomotor nerve -- bezhun-dvun-wel
Oculus -- bezhun
Oculus dexter (OD) -- gas-bezhun
Oculus sinister (OS) -- los-bezhun
Odd -- flekh; shaik
Odd number -- shaik su'us
Odontalgia -- zud-kusut
Odontiasis -- zudaya
Odor -- vil
Odynophagia -- yontau-vinem-kusut
Of -- t'
Off-white -- be-wan-kur
Offal -- guhsh
Offend -- thrap-tor
Offended, to be -- puthrap-tor
Offense -- thrap
Offer (n.) -- nufai
Offer (v.) -- nufau
Offering -- nufaya
Offshore (adj.) -- sagef-, sagefik
Offshore bar -- gef-mazhiv-zehl
Often -- k'ashiv
Ogee -- oluhk-tsa
Oil -- elmin
Ointment -- elmuvak
Old -- os
Old-fashioned -- vesh-nartauk
Olfaction -- fnish-kash-ral
Olfactory center -- fnish-svitan
Olfactory nerve -- fnish-wel
Oligodactyly -- ten-uklar-nosh
Oligodipsia -- ten-mag-nosh
Oligodontia -- ten-zudlar-nosh
Oligotrophic -- glu-kanik
Oliguria -- ten-vazh-torvaya
Oltion coil -- pakuv t'Oltion
Omnivore -- fan-yokulsu
Omphalus -- kesazh
On -- fi'
Once -- wuh'wak
Oncology -- gnal-tal
One -- wuh', wuhkuh; veh
Only -- goh
Ontogeny -- kai-storaya
Onycholysis -- felu-dahshaya
Onychosis -- felu-has
Onyx -- zer-hir
Onyxis -- tvi-felu(-nosh)
Oogenesis -- yu-mur-shidaya
Oophorectomy -- yukal-snem
Oophoritis -- yukal-yonshaya
Ooze (v.) -- stan-tor
Open (v.) -- tu'ash (anc.)
Open interval -- tu'ash-tvi'eku
Open set -- tu'ash-eku
Open up -- sharush (anc.)
Opening -- sharu (anc.)
Operate (med.) -- sharusha
Operate (run) -- el'torau
Operation -- el'toraya (math., etc.); sharushan (med.)
Operator -- el'torayek
Opposite (adj.) -- mesyut-, mesyutik
Opsonin -- keful-tukh
Opsonization -- kefulaya
Opthalmectomy -- bezhun-snem
Opthalmologist -- bezhun-hassu
Opthalmology -- bezhun-tal
Opthalmoplegia -- bezhun-shivaya
Opthalmoscope -- bezhun-zan-vel
Optic nerve -- glan-wel
Optical assembly -- gla-feretai
Optical data network (ODN) -- gla-faik-vistra (GFV)
Optical interface -- gla-tvihanek
Optolithic data rod -- gla-kovik faik-fek
Optronic chip -- gla-ar'kada-val
Optronic data core -- gla-ar'kadaik faik-tviyan
Optronic integrator -- gla-ar'kada-ketilayek
Optronic relay -- gla-ar'kada-gol'dvunek
Or -- il
Orange (color) -- zhar-kur
Orbit (n.) -- pa-yut
Orchard -- lap-bah-ker
Orchidalgia -- sakal-kusut
Orchidectomy -- sakal-snem
Orchiopexy -- sakal-ne-sharushan
Orchis -- sakal
Orchitis -- sakal-yonshaya
Order (n., birth, seating, etc.) -- zek
Order (n., command) -- tran
Order (v., command) -- tran-tor
Ordered pair -- zek-shif
Ore -- van-tukh
Orexigenic -- yeht-avon-ashenauk
Organ (anat.) -- nafek
Organelle -- pikhut
Organic -- hatanik
Organic matter -- hatan-tukh
Organic rock -- ha-guhsh-kov
Organic soil -- hatan-solek
Organism -- ha-vel
Orifice -- sharu
Origin -- tveshu
Original -- tveshik
Originate -- tveshulau
Ornament (n.) -- fanet
Orogeny -- kunel-storaya
Orographic cloud -- suk'kunel-wan
Oropharynx -- ru'lut-drahk
Orthogonal function -- zeh-kek
Orthogonal group -- zeh-travek
Orthogonal lines -- zeh-zehllar
Orthogonal matrix -- zeh-viskulan
Orthogonal transformation -- zeh-mesuvulaya
Orthogonal vector -- zeh-vukharat
Orthopnea -- abruven-esh-nosh
Orthostatic -- yeht-lamanik
Os -- hinek
Oscheocele -- sakal-haf-puv
Osculum -- pi'sharu
Osmium -- um-tukh
Osmosis -- k'fai-sanek
Osmotic pressure -- k'fai-sanek-ne'hish
Osseous -- hinekik
Ossicle -- pi'hinek
Ossification -- hinekaya
Osteitis -- hinek-yonshaya
Osteoblast -- hinek-storau-nala
Osteocyte -- hinek-nala
Osteology -- hinek-tal
Osteolysis -- hinek-vashau-nosh
Osteoporosis -- hinek-pak-nosh
Osteoregenerator -- hinek-vaferek
Osteosarcoma -- hinek-rasahtra
Osteosclerosis -- hinek-ihn-nosh
Ostium -- sharu
Ostomy -- sharutaya
Otalgia -- kaluk-kusut
Other -- vath
Otherwise -- vathru
Otitis -- kaluk-yonshaya
Otorrhea -- kaluk-khrasaya
Otosclerosis -- tvi-kaluk-hinekaya
Otoscope -- kaluk-zan-vel
Outcrop(ping) -- nodahb
Outgassing -- sapataya
Outer -- si-, sik
Outer hatch -- si-thro-svep
Outlet -- sek
Outside -- s'udish
Outweigh -- spunsau
Oval -- yuv-, yuvik
Ovarian cancer -- yukal-rasahtra
Ovarian cyst -- yukal-masu-haf
Ovariectomy -- yukal-snem
Ovary -- yukal
Oven -- fasek
Over -- abru'; abru-
Overabundance -- (pid-)mau-tan
Overhang (n.) -- mesyel
Overload -- abru-tus, abru-tus-tor
Overload suppressor -- abru-tus-nelayek
Oviduct -- yu-mur-mev
Oviparous -- si-yu-mursuk
Ovulation -- yukaya
Ovulate -- yukau
Ovum -- (rivikantau-)yu-mur
Own (pron.) -- sha'
Own (v.) -- ma
Owned, to be -- puma
Oxidase -- esh-tukhovau-zalu
Oxidation -- esh-tukhovaya
Oxygen -- esh-tukh
Oxygen tank -- esh-tukh-tuhlek
Oxygenation -- esh-tukhaya
Oxyopia -- maut-zat-glan
Pachycaul -- bali-fekik
Pachycheilia -- bali-bru-nosh
Pachyderma -- bali-wadi-nosh
Pack ice -- le-suma-teraya
Page -- thalv (anc.)
Pain -- kusut
Paint -- kras, kras-tor
Painter -- krassu
Pair -- shif
Palate -- ru'lut-kamu
Pale -- spoh
Paleoanthropology -- vesh-komihnsu-tal
Paleobotany -- vesh-kastik-tal
Paleoclimatology -- vesh-ek'nosh-tal
Paleoecology -- vesh-malat-tal
Paleography -- vesh-kitau-tal
Paleontology -- vesh-ha-tal
Paleosol -- vesh-solek
Paleospecies -- vesh-koshtri
Paleozoology -- vesh-aushfa-tal
Palilalia -- zhit-ashiv-nosh
Palisade (geol.) -- masu-menal
Palladium -- krak-tukh
Palliative -- vasek
Pallor -- ritsuri-spoh'es
Palm (hand) -- ku
Palmate -- sau-krusik
Palmprint -- kuidar
Palmprint scanner -- kuidar-glashayek
Palynology -- tal t'kas-sa-nei
Pan (n.) -- sunil (cooking); lerakhovau-solek-tin (geol.)
Pancarditis -- ek'khaf-spol-yonshaya
Pancreas -- zalu-nafek
Pancreatectomy -- zalu-nafek-snem
Pancreatic duct -- zalu-nafek-mev
Pancreatic juice -- zalu-nafek-masu
Pancreatitis -- zalu-nafek-yonshaya
Pandemic -- suk'shal-has-sak
Pandiculation -- luvau-sakadaya
Panel (n.) -- wein (cover); (gluvau-)math (display)
Panhysterectomy -- ek'sudef-snem
Panic (n.) -- pahth
Pantothenic acid -- eklakalu-sash
Pants -- malanu
Paper (n.) -- dun
Paper-maker -- dun-zhuksu
Parabola -- dahkvalu
Parabolic coordinates -- dakhvalu-shi-kethellar
Parabolic point -- dakhvalu-sfek
Parabolic segment -- dakhvalu-krus
Paracentesis -- snem-masu-nisan
Parachute (n.) -- tev-sai
Parallel (adj.) -- vlavla
Parallel evolution -- vlavla-wakrubaya
Parallelogram -- dah-vlavla-vel
Parallelohedron -- vlavla-muk
Paralysis -- shivaya
Paralyze -- shivau
Parametallic hull plating -- plo-mokevik vukh-slaun
Parameter -- nus
Parametric equation -- nus-vo'ihn
Parametric test -- nus-nisan
Parametritis -- pa-sudef-yonshaya
Paranoia -- ek'pa-pthak
Paraparesis -- on-mal-kobat'es
Parapatric -- beteretik
Paraplegia -- dah-shivaya
Parasite -- neshuhk
Parenchyma -- nafek-is-krus
Parent -- mekh, mekh-tor
Parent material -- tveshu-tukh
Parents (a mother & a father) -- mekhu (or "omekhu")
Parents (gen. pl. or alternatives) -- mekhlar (or "omekhlar")
Paresis -- ul-shivaya
Parity -- ka'es
Park (n.) -- shi'yar (Earth-style); shi'sochya
Part -- krus
Parthenogenesis -- rivikantau-storaya
Partial -- ul-, ulik
Particle -- pi'gal
Particle accelerator -- pi'gal-sahrayek
Particle beam -- pi'gal-zehl
Particle density -- solek-krus-ihn'es
Partner (n.) -- tersu
Parturition -- keshtan
Passions -- shau-kaush
Passive -- ritorupik
Past (n.) -- vesht
Patella -- mal-nef-hinek
Patellar reflex -- mal-nef-tvisek
Path -- yut
Pathology (study) -- has-tal
Patience -- tranush
Patient (med.) -- hasausu
Pattern -- nel-dath (anc.)
Pattern buffer -- nel-dath-fukat
Pause -- svizh, svizh-tor
Pave (v.) -- elyutau
Pay (v.) -- vlitau
Payment -- vlitaya
Peace -- sochya
Peak (n.) -- feh --
Pebble -- da
Pectinate -- dref-shidik
Pedestal -- nelka
Pedogenesis -- solek-storaya
Pedology -- solek-tal
Pedophile -- kan-riashausu
Pelage -- ek'isachya
Pelagic -- masutra-, masutraik
Peltate -- fo-dan-shidik
Pelvis -- dafel
Peneplain -- nen-eiktra
Peneplanation -- nen-eiktra-skrashaya
Penis -- lok
Pentad -- kauyek
Pentadecagon -- kau-leh-vla
Pentagon -- kau-vla
Pentagonal dodecahedron -- kau-vlayik leh-dah-muk
Pentagonal number -- kau-vla-su'us
Pentagonal prism -- kau-vla-takurek
Pentagonal pyramid -- kau-vla-rekun
Pentahedron -- kau-muk
Pentakaidecagon -- leh-kau-vla
Pentamerous -- kau-krusik
Pentose -- kau-slor-tukh
Penumbra -- pi'duv
People -- sular; sutra
Peptide -- skaulu
Perceive -- pakashogau
Percent -- sateh
Percentage -- sateh'es
Perception -- pakashogaya
Percolation -- ne-fna-dvun
Perennial -- tevunik
Perfect -- buhfik
Perforate -- tilau
Perforation -- tilaya
Perhaps -- sos'eh
Perigee -- be-sfek
Perigee motor -- be-sfek-mishu
Perihelion -- yel-be-sfek
Perilymph -- kaluk-yak
Perimeter -- pa-thon
Period (time) -- wak-krus
Periodic -- wak-krus-, wak-krusik
Periosteum -- hinek-nalatra-wein
Periostitis -- yonshaya t'hinek-nalatra-wein
Peristalsis -- mev-spal-dvun
Peritoneum -- feshek-nalatra-tin
Peritonitis -- yonshaya t'feshek-nalatra-tin
Permeable -- sanek-yehat
Permease -- nala-lesh-tukh
Permineralization -- kovtaya
Permissive intrusion -- vathik zul-vi-kwitaya
Permutation -- sasuhlitaya
Perpendicular (adj.) -- sazeh-, sazehik
Perpendicular (n.) -- sazehl
Personality -- nafu'es
Personnel hatch -- su-thro-svep
Personnel locator display -- su-shi-gluvayek
Perspective (n.) -- vulunaya
Perspiration -- wadashaya
Perspire -- wadashau
Pester -- smertau
Pet (n.) -- kelek-aushfa
Petal -- kur-mor
Petiole -- mor-pi'fek
Petrification -- kovtaya
Petrified -- kovtulik
Petrochemistry -- kov-meil-tal
Petrogenesis -- kov-storaya
Petroglyph -- kov-kitaya
Petrol -- hal-masu
Petroleum -- ek'elmin
Petrology -- kov-tal
Petty officer -- traveksu
Phacolith -- zul-vulaya-koval
Phagocyte -- yokul-nala
Phalanges -- uk-hineklar
Phalloncus -- lok-gnal
Phallus -- lok
Pharmacology -- haseret-tal
Pharyngitis -- drahk-yonshaya
Pharyngodynia -- drahk-kusut
Pharynx -- drahk
Phase -- wek, wek-tor
Phase amplifier -- wek-ashenayek
Phase coil inverter -- wek-pakuv-abomesayek
Phase decompiler -- wek-satravilayek
Phase discriminator -- wek-sapa'shayek
Phase modulator -- wek-nakihtilayek
Phase shift -- wek-izaya
Phase-conjugate graviton beam -- wek-terauk sesh'gal-zehlek
Phase-diverted carrier wave -- wek-mutauk lesh-pral
Phaser -- wek-zehlek
Phaser bank -- wek-zehlek-kutra
Phaser cannon -- wek-zehlek-thorshun
Phaser coil -- wek-zehlek-pakuv
Phaser power pack -- tepul-vel t'wek-zehlek
Phaser rifle -- kar-wek-zehlek
Phenomenon -- stivan
Philosophy -- ven-dol-tar (anc.)
Phlebectomy -- snem t'os-khaf-mev
Phlebitis -- yonshaya t'os-khaf-mev
Phlebotomy -- tu'asha t'os-khaf-mev
Phlegm -- esh-prash
Phloem -- si-tin t'lap-vukhut
Phosphorescence -- haf-ha'tanaya
Phosphorus -- yon-tukh
Photalgia -- ugel'es-bezhun-kusut
Photograph (n.) -- ha'gel-bikuv
Photographer -- ha'gel-tanafsu
Photography -- ha'gel-tanaf
Photon -- ha'gal
Photon grenade -- ha'gal-thorshek
Photon torpedo (PhoTorp) -- ha'gal-lushun
Photon torpedo bay -- ha'gal-lushun-sutauk
Photon torpedo launcher -- ha'gal-lushun-spusayek
Photon torpedo tube -- ha'gal-lushun-mev
Photoperiod -- ha'gel-wak-krus
Photoreceptor -- ha'gel-poprahek
Photosynthesis -- ha'gel-fereikan
Phototaxis -- ha'gel-rubah-dvun
Phototroph -- ha'gel-yokulsu
Phrase -- zhit-bal
Phreatic cycle -- da-nel t'masu-tin
Phreatic water -- ne'rak-masu
Phrenic nerve -- esh-dvunek-wel
Phylogeny -- ha-ves-storaya
Physical (adj.) -- tukhik
Physician -- hassu
Physics -- tor-tal
Physiology -- is-lof-tal
Phytogeography -- kastik-sagan-tal
Phytol -- kas-yar-naliveh
Phytolith -- kastik-guhsh-kov
Phytopathology -- kastik-has-tal
Phytophagous -- kastik-yokultik
Phytoplankton -- masutra-numo-kastik
Phytosociology -- kastik-shila-tal
Pica -- riyem-yokul-nosh
Pick up (v.) -- abrashau
Picture -- bikuv
Pie chart -- shihvek-besan
Piece (n.) -- krus
Piedmont (geol.) -- kunel-nen
Piedmont glacier -- dvun-le-sumatra t'kunel-nen
Piedmont terrace -- nef t'kunel-nen
Pierce -- tilau
Piezoelectric -- khush-raf
Piezoelectric effect -- daya t'khush-raf-tepul
Piezoelectricity -- khush-raf-tepul
Pigment(ation) -- kurek
Pile (n.) -- tuh (heap), nefek (construction)
Pile driver -- nefek-mahyeturek
Pillow (n.) -- trak
Pilosis -- pid-storau-nosh t'isachya
Pilot (flyer) -- hashsu
Pilus -- isach
Pinch-out (geol.) -- tin-spoh
Pineal gland -- sofar-pi'nafek
Pingo (geol.) -- le-suma-kunel
Pink -- faf-kur
Pinna -- si-kaluk
Pinnacle (geol.) -- kov-suk'fek
Pinnate -- patik
Pipe -- mev
Pistol -- el'ru-pohshayek (TGV), el'ru-pohshek (MGV)
Piston -- kwit-patam
Pitchblende -- nesh-shu-kov
Pith -- pi'fek-svitan-nalatra
Pituitary gland -- dau-tukh-pi'nafek
Pivot (n.) -- da-sfek
Place -- shi; shitau
Placebo -- katek
Placebo effect -- katek-daya
Placenta -- flutash (anc.)
Placer (geol.) -- ek'tukh-titaya
Plain (n.) -- eiktra
Plan -- dotor (n.), dotoran (v.); torbesan (n., architecture)
Planar distance -- pa'ashtra-ir
Planar graph -- pa'ashtra-besan
Planar point -- pa'ashtra-sfek
Planation -- eiktra-skrashaya
Plane (geom.) -- pa'ashtra
Plane curve -- pa'ashtra-tsa
Plane division -- pa'ashtra-dahsaya
Plane geometry -- pa'ashtra-khlop-thonik su'us-ek'tal
Planet -- ek'tra
Planetarium -- shi'yel-gluvekh
Planetfall hatch -- ek'tra-thro-svep
Planetfall ramp -- ek'tra-thro-yut
Planetology -- vath-ek'tra-tal
Plankton (general term) -- masutraik numo-ha-vel
Plant -- kastik; kastkau
Plantar reflex -- lad-tvisek
Plasma -- bosh-khaf-masu (med.); snazh(-tukh) (physics)
Plasma cell -- khaf-masu-nala
Plasma conductor -- snazh-spayek
Plasma conduit -- snazh-mev
Plasma display subsystem -- ne-torektra t'snazh-gluvaya
Plasma distribution manifold -- wehk-vel t'snazh-sagan
Plasma injector -- snazh-vipohshayek
Plasma intercooler safeties -- ek'maneklar t'snazh-tvi-samuyek
Plasma modulator -- snazh-nakihtilayek
Plasma protein -- khaf-masu-ketek
Plasma surge -- snazh-tral
Plasma transfer conduit -- snazh-shan-mev
Plasma warhead -- snazh-thorsh-tam
Plasmacytoma -- rasahtra t'khaf-masu-nalalar
Plate (n.) -- math (dish); kovtra (geol.)
Plate (v.) -- slau-tor
Plate boundary -- ragel-zehl t'kovtralar
Plateau -- pasutra
Platelet -- vihk-nala
Platform -- skaf
Plating -- slaun
Platinum -- taluhk-tukh
Play (v.) -- mavau
Playa (geol.) -- eshikh-eiktra
Please (v.) -- sanoi (anc.)
Pleasure -- sanosh (anc.)
Plesiomorphic -- os-shidik
Plethora -- (pid-)mau-tan
Pleura -- tuf-nala-tin
Pleurisy -- yonshaya t'tuf-nala-tin
Plica -- (nalatra-)heshan
Plicate -- heshaik
Plot (v.) -- besau
Plotter (device) -- besayek
Plural (n.) -- wehu
Plus -- eh, heh
Plus-or-minus (math.) -- teni-heh
Pluton (geol.) -- glu-zul-koval
Plutonium -- isbad-tukh
Pluvial -- sov-masupik
Pneumonectomy -- eshaf-snem
Pneumonia -- eshaf-yonshaya
Pod -- tvi'haf
Poikilotherm -- si-falek-aushfa
Point -- sfek; sfekau
Point circle -- sfek-da-kuv
Point out -- sasfekau
Point-line distance -- sfek-zehl-ir
Point-plane distance -- sfek-pa'ashtra-ir
Point-point distance -- sfek-sfek-ir
Pointer (n.) -- elek (like a clock hand), lum (like a needle)
Poison -- gisam
Polar angle -- na-vulu
Polar circle -- na-da-kuv
Polar coordinates -- na-shi-kethellar
Polarity -- narak'es
Polarize -- narakau
Polaron -- na'gal
Polaron emitter -- na'gal-sayek
Polaron field -- na'gal-vunai
Pole (physics, etc.) -- na
Pole (rod) -- fek
Pollen -- kas-sa-nei
Pollen sac -- sa'haf t'kas-sa-nei
Pollination -- kas-vikantaya
Pollute -- flau
Pollution -- flaya
Polonium -- yush-tukh
Polygon -- wehk-vla
Polyhedron -- wehk-muk
Polynomial -- wehk-zhil
Polysaccharide -- wehk-slortra-tukh
Polyunsaturated fat -- weht-ribosh-thel'a
Pond -- muzh
Pons -- mesut
Ponytail -- isacharr
Pool (car, gene, etc.) -- patra
Populace -- sutra
Pore (med.) -- wadi-sharu
Porphyry -- khush-zul-kov
Port -- (ter)svep (access); (pauk-)krani (window)
Portable -- leshan-, leshanik
Portable force field generator -- leshanik fosh-vunai-ferek
Portable phase discriminator -- leshanik wek-sapa'shayek
Position (n.) -- shul
Positive (polarity) -- a'rak
Positive charge -- a'rak-falun
Positive ion -- a'rak-falun-krus
Positron -- tehn-u'gal
Possess -- ma
Possession (ownership) -- mat
Possession (thing) -- ma-vel
Possible -- tor-yehat
Post (n.) -- lehk
Postoperative -- po-sharushanik
Postpartum -- po-keshtaik
Potable -- mon-yehat
Potable water -- mon-masu
Potassium -- spoh-tukh
Pouch -- sa'haf
Pour (v.) -- mukau
Powder (n.) -- grazhiv
Power (n.) -- tepul
Power cell -- tepul-nala
Power conduit -- tepul-mev
Power converter -- tepul-rushanek
Power coupling -- tepul-tersayek
Power drain -- tepul-smashaya
Power gauge -- tepul-mik-yal
Power grid -- tepul-vis
Power outlet -- tepul-sek
Power plant -- tepul-torvayek
Power supply -- tepul-tanilayek
Power surge -- tepul-tral
Power transfer conduit -- tepul-shan-mev
Power trunk -- tepul-terur
Prairie -- pseth-yar-eiktra
Praise -- krol, krol-tor
Prasema (Vulcan "erythema") -- wadi-yar'es s'pi'khaf-mev-eikan
Praseocyte ("green blood cell") -- nen-khaf-nala
Praseoderma (Vulcan "erythroderma") -- wadi-yar'es-nosh
Praseodymium -- breth-tukh
Praxeology -- su-torai-tal
Pre-fire chamber -- tvi-shal t'fe-pohshaya
Precancerous -- fe-rasahtraik
Precious -- taluhk
Precipitation (meteor.) -- sa-sovaya
Precocious -- ten-storauk
Pregnancy -- k'kan'es
Pregnant -- k'kan
Prehistoric -- fe-vesht-varik
Premature -- fe-wakik
Premature ejaculation -- ten-khrasaya
Premature infant -- ten-kan-bu
Prenatal -- fe-keshtaik
Preoperative -- fe-sharushanik
Prepare -- dator
Prepare food -- pil-tor
Preprandial -- fe-yemik
Prepuberty -- fe-vin-storaya
Presence -- la'es
Present (here) -- la, la'
Present, to be -- pulayau
Preserve (v.) -- korsau
Press (down on) -- hish-tor
Pressure (n.) -- ne'hish
Pressure control system -- vihish-tash-torektra
Pressure point -- ne'hish-sfek
Pressure seal -- vihish-fen
Pressurization duct -- vihish-mev
Pressurization/depressurization system -- vihish-sahish-torektra
Pressurize -- vihish-tor
Pretty -- takov (anc.)
Prevail -- fakovau
Priapism -- kwon-abrun-nosh
Primary -- wuhr-, wuhrik; nen-, nenik
Primary force field deflector -- nen-sakwitayek t'fosh-vunai
Primary hull -- nen-vukh
Primary impulse injector -- nen-kwitau-vipohshayek
Primary mineral -- wuhr-ek'tukh
Primary pigment -- nen-kurek
Primary power grid -- nen-tepul-vis
Primary security net -- nen-shar-vis
Primary structure -- nen-velek
Prime (n.) -- nenat
Prime number -- nenat-su'us
Prime polynomial -- nenat-wehk-zhil
Primitive (in form) -- os-shidik
Principle -- dvatai
Print -- hish, hish-tor
Printer -- hishek (device); hishsu (person)
Prism -- takurek
Privacy -- awek'es
Private (adj.) -- awek
Private (rank) -- ask'ersu
Probability -- yesik'es
Probability function -- yesik'es-kek
Probable -- yesik
Probable error -- yes-lafosh
Probe -- nisau, nisaya; nisayek
Problem -- wat
Process (n.) -- torek
Process (v.) -- patorau
Processor -- patorayek
Proclaim -- afsakau
Proctitis -- pekh-vat-yonshaya
Proctology -- pekh-vat-tal
Proctoscope -- (tvi-)zan-vel t'pekh-vat
Produce (v.) -- torvau
Producer -- torvayek
Product (n.) -- satorvu (result); torvauk (something produced)
Production -- torvaya
Productive -- torvauk
Productivity -- torvauk'es
Profession -- ha-yigal
Profile (n.) -- ek'tin
Progeria -- ten-shakhuvau-nosh
Program -- tumau, tumaya; tumak (computer)
Programmed, to be -- putumau
Project (n.) -- ar'tu (anc.)
Project (v.) -- salehm-tor
Projection -- salehm
Projector -- salehmek
Prolapse -- (nafek-)set
Promethium -- thu-tukh
Promise -- ugau, ugaya
Proof -- skan
Propel (v.) -- datau
Propelled, to be -- pudatau
Propeller -- dayek
Property -- veltra
Prophet -- fa-wak-glansu
Propulsion -- dataya
Propulsion system -- datau-torektra
Propulsion unit -- datau-kebi
Prosper -- smusma
Prosperity -- smusma'es
Prostate -- pi'nafek t'sa-nei-masu
Protactinium -- farek-tukh
Protein -- ketek
Protomatter -- fu-tukh
Proton -- a'gal
Prototype -- fu-vel
Proud -- yaut
Prove -- skan-tor
Provide (v.) -- tanilau
Proximity -- be'es
Proximity alarm -- be'es-vikayek
Proximity transceiver -- be'es-sasau-proprahek
Pruritis -- drizhaya
Pry (v.) -- ihv-tor
Psychiatry -- kashkau-tal
Psychology -- kloshai-tal
Puberty -- vin-storaya
Puce -- gahv-yon-kur
Puddle (n.) -- pi'muzh
Pudendum -- si-guv-krus
Pull -- seshau, seshaya
Pulmonary artery -- eshik vi-khaf-mev
Pulmonary edema -- ritsuri-masu-hoknaya t'eshaf
Pulmonary embolism -- eshaf-mev-klotaya
Pulmonary vein -- eshik sa-khaf-mev
Pulsar -- spol-yel
Pulsate (v.) -- gau
Pulsation -- gaya
Pulse (medical) -- khaf-spol-gaya
Pulse (physics) -- sagau, sagaya
Pulse generator -- sagau-ferek
Pumice -- markau-zul-kov
Pump -- spol, spol-tor
Punctuate -- pehkamitau
Punctuation -- pehkamitaya
Pupil -- glan-sharu
Pupillary reflex -- glan-sharu-tvisek
Purple -- gahv-kur
Purpose -- lof
Pus -- kuhka
Push -- kwitau, kwitaya
Pustule -- kuhku-kad
Put (v.) -- shitau
Put to death -- tostau
Pyemia -- kuhku-khaf-gisaman
Pyramid -- rekun
Pyroclast -- thorshau-zul-krus
Pyroclastic flow -- sposhan-vitush-yumaya
Pyroclastic material -- thorshau-zul-tukh
Pyroclastic rock -- thorshau-zul-kov
Pyrogenesis -- zul-storaya
Pyrophobia -- yon-pthak
Pyrophyte -- yon-kastik
Pyrosis -- skaun-yon
Pyruvic acid -- nalesh-sash t'reh-nol-tukh
Quadrant -- shalat
Quadratic equation -- dahpul-vo'ihn
Quadratic formula -- dahpul-nik-tok
Quadratic integral -- dahpul-ketil
Quadrilateral (n.) -- keh-vel
Quadriplegia -- keh-shivaya
Quadruplet -- t'kehsu
Quantifier -- nosahek
Quantity -- nosahp
Quantum evolution -- sposhan-wakrubaya
Quantum field -- numen-vunai
Quantum flux regulator -- numen-gasu-pakhartayek
Quantum matrix -- numen-viskulan
Quantum phase inhibitor -- numen-wek-netehnovayek
Quantum scanner -- numen-glashayek
Quantum speciation -- sposhan-koshtrivaya
Quantum torpedo -- numen-lushun
Quark -- pihl
Quarter (1/4) -- yonuk (anc.)
Quarters -- ha-shal
Quartet -- kehek
Quartz -- kohv-tukh
Quasi-sympatric speciation -- sha'ti-dahsau-koshtrivaya
Queen -- ko-te'kru
Quest -- psthan
Question -- deshker, deshkau
Quick -- sahris
Quicksand -- ne-hal-mazhiv
Quiet -- hizhuk
Quinone -- natuhekta-tukh
Quintet -- kauyek
Quintuplet -- t'kausu
Quite -- ved
Quotient -- dahsau-nosahp
Race (species) -- (ne-)koshtri (anc.)
Raceme -- svai-teluk
Radial (adj.) -- azehl-, azehlik
Radiate -- sau
Radiation -- saya
Radiation sickness -- saya-has-mar
Radiation suit (Radsuit) -- saya-saikhut
Radiator -- sayek
Radical (n.) -- sagir (math.); galk (physics)
Radicle -- ten-mal-gir (botany); wel-gir (anat.)
Radiculitis -- wel-gir-yonshaya
Radioactive -- galu-sayuk
Radioactive decay -- galu-sayuk nehaya
Radioactivity -- galu-saya'es
Radiogenic warhead -- sau-thorsh-tam
Radioisotope -- galu-saya-dahsu
Radium -- stau-tukh
Radius -- sakuvu (math., etc.); sik ne-kar-hinek (anat.)
Radon -- mozh-tukh
Raft (n.) -- marshak
Rage -- resha, reshan
Rain -- sov-masu (n.), sov-mashau (v.)
Rainbow -- (igen-)kur-kesek
Raindrop -- sov-masu-thek
Raise (v.) -- ashenau
Rake (n.) -- dref
Ramat detonator -- ramat-thorshayek
Random -- kafun-, kafunik
Random distribution -- kafun-sagan
Random number -- kafun-su'us
Random variable -- kafun-vuhnayek
Range (n.) -- eik'es
Range of motion -- dvunel-eik'es
Range of tide -- mashen-na-sa
Rank (n.) -- lan
Rank insignia -- lan-terseht
Raphe -- fenul
Rare -- ritsuri
Rash (med.) -- kuriht
Rate -- tav, tav-tor
Rating -- tavan
Ratio -- tavat
Ray -- ha'zehl (light); azehl (math.)
Razor -- hohl-vel
Reach (v.) -- pulau
React -- folau
Reactance injector -- folau-vipohshayek
Reaction -- folaya
Reaction-control system (RCS) -- folau-tash-torektra
Reaction-control thruster -- folau-tash-kwitek
Reactive body armor -- folauk vukhut-fo-wein
Reactor -- folayek
Reactor core -- folayek-tviyan
Read -- telv-tor
Ready -- pok
Real -- yeht
Real axis -- yeht-da-sfek
Real number -- yeht-su'us
Real polynomial -- yeht-wehk-zhil
Reason (purpose) -- utvau
Recede -- satrasha
Receive -- poprah
Receiver -- poprahek
Recess (niche) -- sha'ti (anc.)
Recession -- satrashan
Recessive gene -- za-tol
Reciprocal -- meskulan-, meskulanik; meskulan
Recognize -- naglanshau
Record (v.) -- vipladau
Recorder (device) -- vipladayek
Recorder-marker launch system -- spusau-torektra t'vipladayek-ulidayek
Rectangle -- gas-vulu-vel
Rectum -- pekh-vat
Recycle -- va'ash-da-tor
Recycling (n.) -- va'ash-da-nel
Recycling plant -- va'ash-da-nelek
Red -- yon-kur
Reduce -- netakidau
Reduction -- netakidaya
Reel (n.) -- magu
Refer -- dzhinau
Reference -- dzhinaya
Reflect -- haul-tor
Reflection -- haulan
Reflector -- haulek
Reflex -- tvisek
Reflux (n.) -- (ritsuri-)pla'yumaya
Refraction -- ha'zehl-vulaya
Refresh -- uzhau
Refrigerator -- samek-mish-vel
Refueling port -- hal-tukhau-tersvep
Refuge -- rau-nol (anc.)
Refugium -- ha-rau-nol
Regain -- tabakau
Regard (v.) -- fudau
Regenerate -- vafer-tor
Regenerative force field -- vafer-fosh-vunai
Regenerator -- vaferek
Region -- shal
Regolith -- nen-kov-guhsh
Regular number -- tsuri-su'us
Regular polygon -- tsuri-wehk-vla
Regular sequence -- tsuri-zehlanaya
Regulate -- pakhartau
Regulator -- pakhartayek
Regulator gene -- tash-tol
Reinforce -- fokarikau
Reinforced concrete -- fokarikal-nok
Relative (person) -- tomasu
Relay -- gol'dvun-tor; gol'dvunek
Release -- sadalau, sadalaya
Relic -- za-vel
Relict -- hafau-ha-vel
Relief -- vas
Relieve -- vas-tor
Religion -- odva
Remain -- hafau
Remainder -- hafayat
Remember -- vokau
Remove -- snem-tor
Rend -- tresahk-tor
Renew -- uzhau
Repair (v.) -- teslau
Repeat -- ashiv-tor
Replace -- va'prah
Replicase -- va'asau-zalu
Replicate -- nel'ashau
Replication -- nel'ashaya
Replicator -- nel'ashayek
Replicator memory core -- kolau-tviyan t'nel'ashayek
Reply -- kilko, kilko-tor
Repository -- vat
Reproduction -- kanashivaya
Reptile -- ukraluk
Research -- kla-hil, kla-hil-tor
Researcher -- kla-hilsu
Resection -- krus-snem
Resin -- lap-stan-tukh
Resist -- tehnau
Resistance -- tehnaya
Resistor -- tehnayek
Resonance -- kusilaya
Resonance emitter -- kusilau-sayek
Resonate -- kusilau
Resonator -- kusilayek
Respiration -- pa'kizh
Respiratory arrest -- pa'kizh-pekhaya
Respiratory failure -- pa'kizh-vravshaya
Respiratory rate -- pa'kizh-tav
Respiratory tract -- pa'kizh-ek'ur
Respond -- kesau
Response -- kesaya
Rest -- shom, shom-tor
Reticulum (med.) -- vistra
Retina -- glan-nalatra-tin
Retinal pattern scanner -- nel-dath-glashayek t'glan-nalatra-tin
Retinitis -- glan-nalatra-yonshaya
Retrieve -- zaprah
Return -- fun, fun-tor
Reverse mutation -- pla'rak-tselaya
Rhenium -- ahahr-tukh
Rhinitis -- han-yonshaya
Rhinorrhea -- han-yumaya
Rhizome -- ne-solektra-pi'fek
Rhizosphere -- gir-shal
Rhodium -- seleya-tukh
Rhombododecahedron -- ayayik leh-dah-muk
Rhombohedron -- ayayik keh-vla
Rhombus -- ayau-keh-vla
Rhythm -- farr-dath (anc.)
Rib -- bak
Ribitol -- kau-nol-naliveh
Ribonucleic acid (RNA) -- sash t'wuh-ha-svitan
Rich -- don-ka (anc.)
Riches -- don-tak (anc.)
Ride (v.) -- fau-tor
Ridge (n.) -- kov-zehl (geol.); tauf
Rifle -- kar-pohshayek (TGV), kar-pohshek (MGV)
Rift valley -- kovtra-ku-li
Rigellian (person) -- Raidzhelsu
Right (correct) -- yeht
Right (direction) -- gas'rak
Right angle -- gas-vulu
Right triangle -- gas-vuluyik reh-vla
Rigid -- stegel
Rigidity -- stegel'es
Rime -- ihsek-le-suma
Ring (n.) -- mokuv (old contraction of "mokev-kuv")
Ring (v.) -- kus-tor
Ring finger -- dahr-ozh
Ring latch -- mokuv-kuhr
Rip -- tres, tres-tor
Rip into pieces -- tresahk-tor
Ripe -- piyah
Ripen -- piyahtau
Ripening -- piyahtaya
Rise -- shen, she-tor
Ritual -- ho-rah (anc.)
River -- pilash (anc.)
Road -- fau-yut
Robe -- pelal
Rock -- kov; kov-tukh
Rocket (n.) -- yon-hashek
Rod -- fek
Roll (v.) -- padukau
Romulan -- Rihansu
Roof -- kamu
Room (chamber) -- tvi-shal
Room (space) -- ret
Root -- gir
Root pressure -- gir-ne'hish
Rope -- man-elakh
Rot -- nehau, nehaya
Rotate -- da-tor
Rotation -- dan
Rotor -- pi'dayek
Round -- pauk
Row -- zehl (n.); fel-tor (v.)
Rowboat -- fel-hali
Rub -- tetau, tetaya
Rubbish -- guhsh
Rubidium -- gol-tukh
Ruby (n.) -- yon-ek'zer
Rule (law) -- to-go (anc.)
Rule (v.) -- khau
Rule over -- abukhau
Run (v.) -- sahr-tor
Runner (botany) -- sak-fek
Rust -- zhar, zhar-tor
Ruthenium -- soral-tukh
Rutherfordium -- leh-tukh
Sabkha (geol.) -- alemtra
Sac -- sa'haf (anc.)
Saccharide -- slortra-tukh
Saccule -- pi'sa'haf
Sack -- sa'haf (anc.)
Sacral vertebra -- pla'krus-hinek
Safety -- ek'man'es; ek'manek
Sail (n.) -- mashalo-thalv
Sail (v.) -- masu-halovau (TGV), mashalovau (MGV)
Sailor -- masusu
Salad -- yarmok
Saline -- alemik
Saline soil -- alem-solek
Salinity -- alem'es
Saliva -- ru'lut-masu (TGV), ru'lumu (MGV)
Salt -- alem
Salt depletion -- alem-sis
Salt lake -- alem-suk'muzh
Salt marsh -- alem-masu-kastra
Salt stress -- alem-hishel
Saltwater (n.) -- alem-masu
Salvation (spiritual) -- korsovaya
Samarium -- bali-tukh
Same -- ka
Sample (n.) -- li-fal (anc.)
Sand(s) -- mazhiv
Sandbar -- mazhiv-zehl
Sandstone -- mazhiv-kov
Sandstorm -- mazhiv-sahriv
Sap (botany) -- kas-khaf
Sapling -- kan-lap
Sapphire (n.) -- pla-khush
Saprophage -- tevanu-ha-yokulsu
Sarcoid -- kahmtraik
Sarcoma -- kahm-rasahtra
Satellite -- sutor-aikum (artificial), malat-aikum (natural)
Saturate -- vi-mashau
Saturated fat -- vibosh-thel'a
Saturation -- vi-mashaya
Satyriasis -- risa-guv-aitlun
Sauce -- mun
Saucer -- (ne-)mathra
Saucer section -- mathra-krus
Saucer separation -- mathra-dahshaya
Sauté (v.) -- the'polau
Savannah -- yartra
Save (v.) -- korsau
Save (by means of) -- korseiven
Save (spiritually) -- korsovau
Saw (n.) -- zuneshek
Saxicolous -- fi-kov-hatik
Say -- tar, tar-tor
Saying -- taran
Scab (n.) -- net
Scale (flake, skin, etc.) -- wef
Scale (measurement) -- mathu
Scalene triangle -- rika-reh-vla
Scalenohedron -- rika-reh-vlayik wehk-muk
Scalp -- patam-ek'wadi
Scan (v.) -- glashau
Scan field selector -- glashau-vunai-dvelek
Scan mode selector -- glashau-nuk-dvelek
Scan range selector -- glashau-eik'es-dvelek
Scanner -- glashayek
Scandium -- sak-tukh
Scapula -- tipan-hinek
Scar (n.) -- ulidar
Scarlet -- ug'yon-kur
Scavenger -- tevanu-yokulsu
Schism -- sadahshaya
School (n.) -- shi'oren
Sciaphilic -- duvek-ashauk
Sciatic nerve -- nen-mal-wel
Science -- ek'tal
Science tricorder -- ek'tal-reh-vipladayek
Scientific -- tal-, talik
Scientist -- ek'talsu
Sciophyte -- duvek-kastik
Sclera -- bezhun-wan
Sclerosis -- lerash-nalatra-nosh
Scoria -- nala-zul-kov
Scramble (v.) -- parish-tor
Scrambled eggs -- parish-yu-murlar
Scrap -- moguhsh, moguhshau
Scrape (v.) -- theshau --
Scream (v.) -- shei
Scree -- kov-guhsh
Screen (display) -- gluvayek
Screen (shield) -- sananek
Scrotum -- sakal-sa'haf
Sculpt -- shid-shuk-tor
Sculptor -- shid-tanafsu
Sculpture -- shid-tanaf; shid-vel
Scythe (n.) -- urokesor
Sea -- masutra
Sea breeze -- masutra-pi'salan
Sea cliff -- masutra-menal
Seaborgium -- leh-dah-tukh
Seafloor -- masutra-tol
Seal -- fen, fen-tor
Seam -- fenul
Seaman -- masusu
Seamount -- masutra-kunel
Seamster, Seamstress -- ogsu
Search -- pstha, psthan
Season -- tevun-yonuk
Seat (chair) -- ku-san (anc.)
Seaworthy -- masu(tra)-ek'maik
Sebaceous cyst -- wadi-thel'asu-shaf
Sebaceous gland -- wadi-thel'asu-pi'nafek
Sebum -- wadi-thel'asu
Secant -- weht-sfek-aus
Secondary -- dahr-, dahrik
Secondary command processor -- dahr-khartau-patorayek
Secondary hull -- dahr-vukh
Secondary mineral -- dahr-ek'tukh
Secondary structure -- thurai-velek
Secret (adj.) -- tsatik
Section -- krus; fna-krus
Sector -- krusat
Secure (v.) -- shar-tor
Security -- shar'es
Security armor -- shar-fo-wein
Security code -- shar-kiht
Security scan -- shar-glashaya
Sediment -- ne'ti-tukh
Sedimentary rock -- ne'ti-kov
See -- gla-tor
Seed -- nei
Segment -- krus
Seismograph -- solektra-hutaya-besan
Seismology -- solektra-hutaya-tal
Seismometer -- solektra-hutaya-thonek
Seizure -- mahai
Select -- dvel-tor
Selection -- dvel
Selection panel -- dvel-math
Selector -- dvelek
Selenium -- volak-tukh
Selenology -- aikum-tal
Self -- shai
Self-control -- shaula
Self-destruct (n.) -- shai-vashaya
Self-destruct system -- shai-vashau-torektra
Self-fertilization -- shai-vikantaya
Self-pollination -- shai-kas-vikantaya
Self-replicating mine -- shai-nel'ashauk ip-thorshek
Self-sustaining holo-emitter -- shai-potunik reh-bikuv-sayek
Sell -- makau
Send -- satau
Semen -- sa-nei-masu
Semicircle -- ulef-da-kuv
Seminal vesicle -- pi'nafek t'sa-nei-masu
Seminiferous tubule -- sa-nei-pi'mev
Sensation -- kashan
Sense (n.) -- kash-ral
Sensitize -- kashovau
Sensor -- kashek
Sensor array -- kashek-zehlaya
Sensor feed -- kashek-yemek
Sensor focusing coil -- kashek-thakau-pakuv
Sensory nerve -- kash-ral-wel
Sentence (grammatical) -- zhit-bal
Sepal -- svai-mor
Separate (adj.) -- k'wuhli; dahshauk
Separate (v.) -- dahshau
Separation -- dahshaya
Septagon -- steh-vla
Septahedron -- steh-muk
Septet -- stehek
Septicemia -- khaf-gisaman
Septum -- temok
Septuplet -- t'stehsu
Sequence -- zehlanau, zehlanaya
Sergeant -- (wuh-)traveksu
Sergeant, Master -- dah-traveksu
Sergeant Major -- reh-traveksu
Series -- weizehl
Serrated -- zudlar-shidik
Serum (anat.) -- nen-khaf-masu
Servant -- dvinsu
Serve (v.) -- dvin-tor
Service (n.) -- dvin
Sesamoid bone -- mal-nef-hinek
Set (n.) -- eku
Set (v.) -- tev-tor (as the sun); dvolau (adjust)
Sew -- og-tor
Sewage -- guhsh-masu
Sewer main -- guhsh-masu-ek'mev
Sewing machine -- og-vel
Sex (gender) -- guv
Sex chromosome -- guv-toltra
Sex hormone -- guv-dau-tukh
Sextet -- shehek
Sextuplet -- t'shehsu
Sexual discrimination -- guv-sakathilaya
Sexual harassment -- guv-smertaya
Sexual reproduction -- guv-kanashivaya
Shade (n.) -- duvek
Shadow (n.) -- duv
Shake (v.) -- hutau
Shale -- tin-kov
Shall -- dungau(-)
Shallow -- gan
Shame (n.) -- mesh
Shape (n.) -- shid
Sharp (edge) -- nas-, nasik
Shatter -- zarahk-tor
Shave -- hohl-tor
Shear (meteo., aero.) -- eitau, eitaya
Shed (v.) -- foshuhl (anc.)
Shedding (n.) -- fosha
Sheet -- thalv (anc.)
Shelf -- nef
Shell -- fo (anc.)
Shelter -- rau-nol, rau-tor
Shield (n.) -- fo-dan (anc.)
Shield emitter -- fo-dan-sayek
Shielding -- fo-danan
Shift -- izau, izaya
Shifter -- izayek
Shin -- ne-mal
Shin bone -- ne-mal-hinek
Shirt -- sav'el
Shoal -- ne'ti-hoknaya
Shock (med.) -- kolaya
Shoe (n.) -- ash'el
Shoot (v.) -- pohshau
Shop (v.) -- klepovau
Shore (n.) -- gef
Shoreline -- gef-zehl
Short -- pen
Shortage -- penak
Shorten -- pen-tor
Shot -- pohshaya
Shoulder (n.) -- tipan
Shoulder blade -- tipan-hinek
Shout -- saul, saul-tor
Shovel (n.) -- hilek
Show -- gluvau, gluvaya
Shower (n.) -- mashulayek
Shred -- tresahk-tor
Shredder -- tresahk-vel
Shrub -- labah
Shut -- ikap-tor
Shutter (n.) -- fo-wein (window, etc.); ha'wein (camera)
Shuttle(craft) -- shan-hali
Shuttle(craft) bay -- shan-hali-sutauk
Shuttle(craft) hangar -- hali-kel t'shan-hali
Shy -- fusik
Sibling -- kaisu
Sick -- has-bosh
Sickbay -- has-sutauk
Sickle -- el'urokesor
Sickness -- has-mar
Side (n.) -- vla
Sight -- glan
Sight rule (surveying) -- dah-glanekik pa'ash-pasu-skothonek
Sign (n.) -- glat
Signal -- glantokau, glantokaya
Signal beacon -- glantokau-glaribek
Signal generator -- glantokau-ferek
Signal subprocessor -- glantokau-ne-patorayek
Silent -- ralash-fam
Silica -- mazhu
Silicon -- mazhiv-tukh
Sill -- shal-zul-kov (geol.); sku (window)
Silt (n.) -- kitek
Silver (color) -- haul-kur
Silver (metal) -- haul-tukh
Similar -- kahkwa (anc.)
Simple -- velik
Sine -- vulu-tavat-zes
Sinew -- dvunek-tersayek
Sing (v.) -- uralau
Singer -- uralausu
Sink (v.) -- ne'hal-tor
Sir -- (sa-)osu
Sirocco -- eshikh-salan
Sister -- ko-kai
Sit (v.) -- ku-tor
Site (n.) -- shi
Site-to-site transporter -- shi-shi-ifisek
Size (n.) -- suk'es
Skeletal muscle -- hinek-(teraya-)dvunek
Skeleton -- hinek-teraya
Sketch -- lubesan, lubes-tor
Ski (v.) -- izh-hal-tor
Skill -- renkup'es
Skin -- wadi
Skin cancer -- wadi-rasahtra
Skull -- grat
Sky -- igen
Skylight -- ha'gel-razh
Slack water -- mashen-shom
Slant -- vul, vul-tor
Slate -- kitau-kov
Slave (n.) -- kafeh
Sleep -- yuk, yuk-tor
Slide (v.) -- zish-tor
Slime -- shuhk
Slip -- trel, trel-tor
Slipstream drive -- trel-pilash-yeturek
Slope -- vul, vul-tor
Slow -- vohris (anc.)
Small -- pi'
Smart -- klon
Smell (v.) -- fnish-tor
Smith (n.) -- zhuksu
Smoke (n.) -- vuzh
Smokestack -- vuzh-mev
Smooth muscle -- shati-dvunek
Snake -- oluhk (anc.)
Sneeze (n.) -- uhfuk
Snow -- izh, izhau
Snow level -- izh-vok
Snowstorm -- izh-sahriv
So -- dom; ni
Social (adj.) -- shilaik
Society -- shila'es
Sociology -- shila-tal
Sock (stocking) -- ash'ai (ancient contraction of "ash-sai")
Sodium -- alem-tukh
Soft -- mos
Soil -- solek
Soil horizon -- ragel-zehl t'solek
Soil profile -- solek-ek'tin
Solar activity -- yel-toran
Solar constant -- yel-ek'kat
Solar eclipse -- yel-ek'duv
Solar flare -- yel-pohshaya
Solar prominence -- yel-sposhan
Solar system -- yel-pi'maat
Soldier -- ask'ersu
Sole (foot) -- lad
Solid -- huht-, huhtik; huht
Solitude -- awek'es
Solution -- kilkaya (answer); meil-masu (chem.)
Solve -- kilkau
Somatic cell -- tsuri-nala
Somatic mutation -- tsuri-nala-tselaya
Some -- ein
Someone -- ein-veh
Somewhere -- ein-wilat
Son -- sa-fu
Sonic -- ralashik
Sonic shower -- ralash-mashulayek
Soon -- ak
Sore (n.) -- sival
Sort (v.) -- wihfelau
Soul -- katra
Sound -- ralash
Sounding sand -- ralash-mazhiv
Soup -- shur
Sour -- sfith
Source -- shu-pal (anc.)
South -- khu'rak
Space -- ret (room); stukh (outer space)
Spaceship -- stukh-hali
Spacesuit -- stukh-saikhut
Spade (n.) -- ash'ya-hilek
Span (n.) -- pul-vath
Spark -- kil, kil-tor
Spasm (n.) -- runev
Spawning -- yu-mur-titaya
Speak -- stariben
Speaker (device) -- saralashek
Spear (n.) -- tilek
Speciation -- koshtrivaya
Species -- koshtri
Species longevity -- koshtri-difan'es
Spectrum -- kurtra
Speech -- starun
Speed (n.) -- threshan
Speleology -- tauk-tal
Speleothem -- tauk-titaya
Spermatozoon -- sa-nei
Sphenoid -- shihvek-vel
Sphere -- ek'kal
Spherical coordinates -- ek'kal-shi-kethellar
Spherical geometry -- ek'kal-khlop-thonik su'us-ek'tal
Spherical trigonometry -- ek'kal-reh-vlupik su'us-ek'tal
Spice -- bar-kas (anc.)
Spin -- padan, pada-tor (rotate); rada-tor (web, yarn, etc.)
Spinal canal -- plat-ur
Spinal column -- plat
Spinal cord -- plat-wel-elakh
Spinal nerve -- plat-wel
Spindle (n.) -- magu
Spine -- plat
Spiral (n.) -- kulan
Spirit (ghost) -- tam'a (anc.)
Spirit (soul) -- katra
Split open -- treshau
Spleen -- khaf-nafek
Splenectomy -- khaf-nafek-snem
Splenitis -- khaf-nafek-yonshaya
Split -- thresh, thresh-tor
Spontaneous mutation -- shai-tselaya
Spoon (n.) -- floku
Spore -- rikas-sa-nei
Sport (n.) -- torvukh
Sprain (n.) -- nauk
Spread (v.) -- sak-tor
Spring (n.) -- mopakuv (metal coil); sayumak (water)
Spring (season) -- Sikar (colloquial); kastik-wak (scientific)
Spring equinox -- ka-wak-gad t'kastik-wak
Spring tide -- dan-pid-mashen

11.07.2008.

Vulkanski jezik (III dio)

E (nastavak)

Exfoliation -- wadi-foshuhn
Exhalation -- sa'le-eshan
Exhale -- sa'le-esh-tor
Exhaust (n.) -- saguhsh
Exhaust fan -- saguhsh-sovek
Exhaust gas -- saguhsh-pa-tukh
Exhaust manifold -- saguhsh-wehk-vel
Exhaust pipe -- saguhsh-mev
Exhaust port -- saguhsh-tersvep
Exhibit -- gluvau, gluvaya
Exile -- sashasolau, sashasolaya; sashasolausu
Exist -- nam-tor
Existence -- nam
Existent -- inam-, inamik
Exit -- ruken, ruk-tor
Exobiologist -- s'udish-ha-talsu
Exobiology -- s'udish-ha-tal
Exocrine gland -- si-sau-pi'nafek
Exocyclic -- si-da-kuvik
Exocytosis -- nala-kaushau-khrashaya
Exodermis -- si-gir-tin
Exoskeleton -- si-hinek-velek
Exosphere -- si-ek'shal
Exostosis -- hinek-vihk
Exotic (adj.) -- akan(-) (not native); ritsuri(-) (unusual)
Exotic species -- akan-koshtri
Exotoxin -- pasi-hasam
Exotropia -- sa'le-da-nosh t'bezhun(lar)
Expand -- sa'ovau
Expander -- sa'ovayek
Expanse -- iraktra
Expansion -- sa'ovaya
Expansion curve -- sa'ovau-tsa
Expansion engine -- sa'ovau-masu-mishu
Expansion joint -- sa'ovau-lesek
Expansion tank -- sa'ovau-tuhlek
Expansion valve -- sa'ovau-spunek
Expect -- gish
Expectation -- gishat
Expected (n.) -- gishu
Expel -- sahaisau
Expense -- kodona (anc.)
Expensive -- kodonuhk (anc.)
Experience -- veshtau, veshtaya
Experiment (n.) -- spolek (anc.)
Experimental error -- spolek-lafosh
Expert (n.) -- hiyasu
Expiration -- yaushan (ending); sa'le-eshan (med.)
Expire -- yausha (end); sa'le-esh-tor (med.)
Explain -- danau
Explanation -- danaya
Explode -- thorshau
Explosion -- thorshaya
Explosive (adj.) -- thorshauk
Explosives -- thorshau-tukh
Exponent -- ashenek
Exponent laws -- ashenek-gavlar
Exponential distribution -- ashenek-sagan
Exponential function -- ashenek-kek
Exponential growth -- ashenek-to'ovaya
Exponential integration -- ashenek-ketilaya
Exponential series -- ashenek-weizehl
Expose -- sashavau
Exposure -- sashavaya
Exposure dose -- sashavau-fim
Exposure meter -- sashavau-thonek
Exposure value -- sashavau-tala
Express (v.) -- satiben (utter); sagluvau (display, show)
Expression -- satun (utterance); sagluvaya (facial display)
Expulsion -- sahaisaya
Expunge -- ek'enem-tor
Exsanguinate -- ek'khafau
Exsanguination -- ek'khafaya
Exsiccate -- psethau
Extant -- i'hatik
Extemporaneous -- rikoplan-, rikoplanik
Extend -- sadvun-tor
Extender -- sadvun-tukh (chem.), sadvun-vel (mech.)
Extensible -- sadvun-yehat
Extension -- sadvunan
Extensometer -- tinga-rub-thonek
Extensor (anat.) -- sadvunek
Extent -- sadvun
Exterior -- si-, sik (adj.); sin (n.)
Exterior angle -- si-vulu
Exterminate -- ek'stau
Extermination -- ek'staya
External (adj.) -- si-, sik
Externalization -- sikaya
Externalize -- sikau
Extinct -- ek'tevik
Extinction -- ek'tevan
Extinguish -- sayonotau
Extinguisher -- sayonotayek
Extirpate -- ek'snesh-tor
Extirpation -- ek'snesh
Extra (adj.) -- hayaik (additional); weht(-) (more)
Extracellular -- si-nala-, si-nalaik
Extrachromosomal -- si-toltra-, si-toltraik
Extracorporeal -- si-vukhut-, si-vukhutik
Extracranial -- si-grat-, si-gratik
Extract -- saseshau (v.); saseshak (n.)
Extraction -- saseshaya
Extractor -- saseshayek
Extradite -- tosatanau
Extradition -- tosatanaya
Extragalactic -- si-yel-halekik
Extralegal -- si-to-gavik
Extramarital -- si-kun-utik
Extraneous -- ribolaya-, ribolayatik
Extraocular muscle -- bezhun-tash-dvunek
Extraordinary -- wehtsuri(-)
Extrapolate -- sakunotau
Extrapolation -- sakunotaya
Extrasensory perception (ESP) -- si-kash-ralik pakashogaya
Extraterrestrial (adj.) -- si-ek'tra-, si-ek'traik; si-terra-, si-terrupik
Extraterritorial -- si-tsokal-, si-tsokalik
Extrauterine -- si-sudef-, si-sudefik
Extravagance -- madon'es
Extravagant -- madon-, madonik
Extravasate -- si-mev-tasau
Extravasation -- si-mev-tasaya
Extravascular -- si-mev-, si-mevik
Extravehicular activity (EVA) -- si-hali-torai
Extreme (adj.) -- mair-, mairik
Extremely high frequency (EHF) -- mair-pid-vakav'es (MPV)
Extremely low frequency (ELF) -- mair-neik-vakav'es (MNV)
Extremity (anat.) -- si-vukhut-krus
Extrude -- hishidorau
Extrusion -- hishidoraya
Extrusive rock -- hishid-kov
Exuberance -- mabuhl'es
Exuberant -- mabuhl-, mabuhlik
Exudate -- stan-tukh
Exudation -- stan
Exude -- stan-tor
Exuviation -- saweinaya
Eye (n.) -- bezhun
Eyeball (n.) -- bezhun(-kal)
Eyebolt -- pakuv-terk
Eyebrow -- bezhun-zehl
Eyedropper -- bezhun-thekek
Eyeglasses -- (bezhun-)zaneshu (anc.)
Eyehole (peephole) -- zan-sharu
Eyelash -- bezhun-isach
Eyelet -- pi'sharu
Eyelid, Inner -- tvi-bezhun-wein
Eyelid, Outer -- si-bezhun-wein
Eyepiece -- zan-krus
Eyestalk -- bezhun-pi'fek
Eyestrain -- bezhun-his
Eyewitness (n.) -- toglantausu
Fable -- yehvaru
Fabric (clothing) -- sai-tukh
Fabricate -- zhuk-tor
Fabricator -- zhukek (device); zhuksu (person)
Façade (building) -- kelimuk (contraction of "kel-limuk")
Face (n.) -- limuk
Face-lift -- limuk-sazehlanaya
Facet (side) -- (khush-)vla (crystal); (ek'zer-)vla (gem); pulva (aspect)
Facial (adj.) -- limuk-, limukik
Facile (easy) -- hag-, hagik
Facility -- kebitra (place); hag'es (ease)
Facing -- limak
Facsimile -- rom-va'asaya (exact copy); raf-glakuv-sasaya (fax)
Fact -- kla-min (anc.)
Faction -- seshsat (anc.)
Factor (n.) -- klai
Factorial -- klayanek
Factoring -- klain
Factory -- zhuk-om (anc.)
Factual -- kla-minik
Facultative parasite -- on-neshuhk
Faculty -- kup'es (ability); sutra (staff)
Fade -- spoh, spoh-tor
Fadeless -- spoh-famik
Fader (device) -- spohek
Fail -- vravshau
Fail-safe -- shati-vravshau-korsayek (SVK)
Failure -- vravshaya
Fairing (aero.) -- tehn-zaseshau-wein
Fairy -- pu'a (anc.)
Faith -- odva
Falcate -- urokesor-tsaik
Falciform -- urokesor-shidik
Falcula -- tsa-spahk
Fall -- tevan, tev-tor
Fallacious -- rilokav-, rilokavik
Fallacy -- rilokav'es
Fallible -- laf-yehat
Fallout -- satev-tukh
False -- riyeht(-) (adj.); yeht-fam (adv.)
False alarm -- riyeht-vikayek
False bottom -- riyeht-lanet
False color -- riyeht-kur
False start -- riyeht-palikaya
Falx -- urokesor-vel
Fame -- khin
Family (kin) -- pi'maat
Famine -- mair-yem-penak
Famous -- khinik
Fan (n.) -- sovek (cooling device); vaikausu (devotee)
Fang -- wu-zud
Fantasize -- kropau
Fantasy -- kropaya
Far -- irak(-)
Fare (v.) -- hal-tor (go); yokul (eat); panavau (get by)
Farewell (n.) -- rom-halan
Farm -- uroshal (n.); uroshitau (v.)
Farmer -- uroshitausu (TGV), uroshalsu (MGV)
Farmhand -- uroshal-zupsu
Farmhouse -- uroshal-kelek
Farmland -- urozh-solektra
Farrago -- pa-rish
Farther -- weh-irak
Farthest -- dan-irak
Fascia -- zhel (band); dohn (board); tersau-thalv (anat.)
Fascicle -- pi'slahtra
Fascicular -- pi'slahtra-, pi'slahtraik
Fascinate -- sem-tor
Fascinating -- sem-rik
Fascination -- sem
Fast -- sahr-, sahris (adj.); sahris (adv.); riyokul (v.)
Fast-acting -- sahr-toraik
Fasten -- terau
Fastener -- terayek
Fat -- thel-, thelik (adj.); -- thel'a (n., anc.)
Fat metabolism -- thel'a-di'kish-torek
Fate -- buk
Fateful -- buk-bosh
Father -- sa-mekh (male parent); yatau (to sire)
Fatigue -- zung, zung-tor
Fatigue limit -- zung-grei
Fatigue test -- zung-nisan
Fatty acid -- thel'a-sash
Faucet -- sayumak
Fault (n.) -- dvun-zehl (geol.); lafot (defect)
Faulty -- lafotik
Fauna -- aushfatra
Fax -- raf-glakuv-sasau, raf-glakuv-sasaya
Fear -- pthak (n.), ptha (v.)
Fearful -- pthak-bosh
Fearless -- pthak-fam
Feast -- gadzhak (n.); gadzhai (v.)
Feat -- torsh
Feather (n.) -- kid
Feathery -- kidik
Febrile -- taulik
Fecal -- pekh-, pekhik
Fecalith -- pekh-kov
Feces -- pekh
Fecund -- brash-, brashik
Fecundity -- brash'es
Fed, to be -- puyem-tor
Federal (adj.) -- teruk
Federation -- teraya
Federation Standard English -- teraya-eingelsu
Fee -- uz
Feeble -- kobat(-)
Feed (v.) -- yem-tor
Feedback (n.) -- pla'fun
Feeder -- yemek
Feel (v.) -- olau
Feeler -- olayek
Feeler gauge -- olau-mik-yal
Feeling (anat.) -- olaya
Feign -- vup-tor
Feint (n.) -- vup
Feldspar -- tashuhl
Fellow (n.) -- sasu (man); katravahsu (associate); besu (companion)
Female -- ko(su) (n.); ko-, koyik (adj.)
Feminine -- kogavik
Femininity -- kogav'es
Feminize -- koyau
Femoral artery -- uzh-khaf-mev t'abru-mal
Femoral nerve -- nen-wel t'abru-mal
Femur -- abru-mal-hinek
Fen -- map
Fenestra -- krani
Fenestration -- krani-sharushan
Feral -- kwai(-) (wild); funkwai(-) (reverted to a wild state)
Ferment (v.) -- siselau
Fermentation -- siselaya
Fermium -- sheh-tukh
Ferocious -- keimen(-) (anc.)
Ferocity -- keimen'es
Ferric chloride -- reh-lafu t'shek-tukh
Ferric oxide -- reh-eshu t'dah-shek-tukh
Ferriferous -- shek-tukh-mayik
Ferrous oxide -- eshu t'shek-tukh
Ferrous sulfate -- vlau-keh-eshu t'shek-tukh
Ferry -- mes-hali (n.); mes-lesh (v.)
Ferryboat -- mes-masu-hali
Fertile -- kanash-, kanashik
Fertility -- kanash'es
Fertilization -- vikantaya
Fertilize -- vikantau
Fertilizer -- kanash-tukh
Fester (v.) -- vugau
Festival (n.) -- gad-muf (anc.)
Fetal -- tvi-kan-buyik (TGV); tenkan-, tenkanik (MGV)
Fetch (retrieve) -- zaprah
Fetid -- rasvil-, rasvilik
Fetology -- tenkan-tal
Fetoscope -- tenkan-zan-vel
Fetus -- tvi-kan-bu (TGV), tenkan (MGV)
Feud -- naul, naul-tor
Fever -- tau
Feverish -- taulik
Few -- zam-, zamik (adj.); zamu (n.)
Fiancé -- sa-kugalsu
Fiancée -- ko-kugalsu
Fiber -- slah
Fiber-optic cable -- ha'gel-slah-elakh
Fiberglass -- slah-makh
Fiberscope -- ha'gel-slahik zan-vel
Fibrillate -- rikodikau
Fibrillation -- rikodikaya
Fibroid tumor -- slah-gnal
Fibroma -- slah-gnal
Fibromyositis -- dvunek-slah-yonshaya
Fibrositis -- slah-nalatra-yonshaya
Fibrous -- slah-, slahtik
Fibrous tissue -- slah-nalatra
Fibula -- vaukh-hinek
Fiction (literature) -- glenokitau-tanaf
Fictitious -- riyeht(-) (false); glenon-, glenonik (imaginary)
Field (n.) -- solai (meadow, etc.); vunai (electromagnetic, etc.)
Field coil -- vunai-pakuv
Field current -- vunai-katrom
Field discharge -- vunai-khrasaya
Field frequency -- vunai-vakav'es
Field generator -- vunai-ferek
Field hand -- solai-zupsu
Field magnet -- vunai-seshan-vel
Field star -- sa'awek-yel
Field strength -- vunai-karik'es
Field test -- na-shid-nisan
Field theory -- vunai-wihka
Field winding -- vunai-kuvoran
Fiend -- shaka
Fiendish -- shakaik
Fierce -- kei(-) (anc.)
Fiery -- yonal-, yonalik
Fifteen -- leh-kau
Fifth -- kau'rak
Fifty -- kau-leh
Fight -- puk, puk-tor
Fighter -- puksu (person); puk-hali (vehicle)
Figment -- glenel (anc.)
Figure (n.) -- khlop
Figurine -- pi'sukhlop
Filament -- pi'elakh (TGV); pelakh (MGV)
Filament lamp -- pelakh-ha'gelek
File (document) -- deik, deik-tor
Filiform -- pelakh-shidik, (og-)elakh-shidik
Fill -- boshau, boshaya
Filler -- boshau-tukh
Filling (n.) -- boshak
Film (n.) -- wontin (thin layer); ha'gel-dud (photography)
Filter -- kapol; kapol-tor
Filter bed -- kapol-lantra
Filter feeder -- kapol-yokulek
Filter paper -- kapol-dun
Filtrate -- fna-kapol-masu (liquid), fna-kapol-tukh (solids)
Filtration -- kapol-toran
Fin -- ralek
Finagle -- bukufunau
Final (adj.) -- kim-, kim-shah (anc.)
Finale -- kim-krus
Finalist -- kimsu
Finalize -- kim-tor
Finally -- t'forti (anc.)
Finance (v.) -- donkes-tor
Financier -- donkessu
Find -- talal, tal-tor
Finder -- talek (device); talsu (person)
Fine (adj.) -- tok-ti(-) (well); mapi' (very small); marom(-) (very good)
Fine (penalty) -- dotokau, dotokaya
Fine art -- rom-tanaf
Fine-tooth comb -- beyi-zud-dref
Fine-tune -- faika-tvelkau
Finger (n.) -- ozh
Fingernail -- ozh-felu
Fingerprint (n.) -- ozhidar
Fingerprint scanner -- ozhidar-glashayek
Fingertip -- ozh-sfek
Finish -- shaht, shahtau
Finite -- soshaht-, soshahtik
Fire -- yon (n.); pohshau (v.)
Fire control -- pohshau-tash
Fire engine -- tehn-yon-hali
Fire foam -- tehn-yon-puhsh
Fire retardant -- yon-vohr-tukh
Fire suppressant -- yon-nelau-tukh
Fire suppression system -- yon-nelau-torektra
Fire wall -- yon-temok
Firearm -- pohshayek (TGV), pohshek (MGV)
Fireball -- yonkal
Fireboat -- yon-masu-hali
Firebomb (n.) -- yon-thorshek
Firebreak -- yon-foshek
Firebrick -- yon-dok
Firecracker -- thorsh-leitri
Firefight -- pohshautra
Firefighter -- sayonotausu
Firelight -- yon-ha'gel
Fireman -- sayonotausu
Fireplace -- yon-sha'ti
Firepower -- pohshau-tepul
Fireproof -- yon-teht
Fireside -- yon-shal
Firewood -- yon-lapan
Fireworks -- thorsh-kurosahlar
Firm (adj.) -- pes-, pesik
Firn -- maz-izh
First -- wuh'rak
First, at -- palikauk
First aid -- nen-skasaya
Fish -- aluk (n.); aluk-kum-tor (v.)
Fishbone -- aluk-hinek
Fishbowl -- aluk-kak
Fisherman -- aluk-kumsu
Fishhook -- aluk-kum-kik
Fishing pole -- aluk-kum-fek
Fission -- galu-dahshaya
Fission bomb -- galu-thorshek
Fission product -- galu-dahshau-torvak
Fission reactor -- galu-dahshau-folayek
Fissionable -- galu-dahshau-yehat
Fissiped -- el-ukalik
Fissure -- thresh
Fist (n.) -- ozh-dukal
Fit (v.) -- nunau
Five -- kaukuh
Fix (v.) -- teslau (repair); nodolau (set into place)
Fixation (chem.) -- nodolaya
Fixed element -- nodo-velak
Fixed point -- nodo-sfek
Fjord -- klehp
Flaccid -- nemosik
Flag (n.) -- haifan
Flagellum -- dvunel-pi'harr
Flagon -- magol (anc.)
Flagpole -- haifan-fek
Flagship -- fik-hali
Flagstaff -- haifan-zeh
Flake (n.) -- wef
Flambeau -- yonag (anc.)
Flamboyance -- praskul'es
Flamboyant -- praskul-, praskulik
Flame (n.) -- yai
Flameout (n.) -- yonan-pehkaya
Flameproof -- yai-teht
Flamethrower -- yon-pohshek
Flammability -- yon-yehat'es
Flammable -- yon-yehat
Flap (aero.) -- pi'rala
Flap angle -- pi'rala-vulu
Flap setting -- pi'rala-dvolaya
Flash -- kahai (v.), kahat (n.)
Flash flood -- ak'wik-abrash
Flash point -- kahai-sfek
Flasher (device) -- kahatek
Flask -- mashek
Flat -- pa'ash(-)
Flatfoot -- pa'ash'ya (contraction of "pa'ash-ash'ya")
Flatter (v.) -- snuhkrol-tor
Flattery -- snuhkrol
Flatulence -- pekhalan'es
Flatulent -- pekhalan-mayik
Flatus -- pekhalan
Flaw (n.) -- lafot
Fléchette -- pi'kli
Flee -- sasahr-tor
Fleet (n.) -- halitra
Flesh (n.) -- kahm
Flex (v.) -- tedvun-tor
Flexible -- rubilauk (adaptable); tedvunik (pliable/pliant)
Flexion -- tedvun
Flexor (anat.) -- tedvunek
Flexure -- tedvun(an)
Flicker -- hanuvau, hanuvaya
Flier (n.) -- hashsu (person); hashek (a thing that flies)
Flight -- hash (act of flying); hashalan (trip); sasahr (escape)
Flight control -- hash-tash
Flight deck -- sov-hali-tol (aircraft carrier); hashsu-shal (cockpit)
Flight engineer -- hash-mishek
Flight envelope -- hash-greyan
Flight level -- hash-pidek
Flight path -- hash-yut
Flight recorder -- hash-vipladayek
Flight status -- hash-nosh
Flight surgeon -- hash-hassu
Flint -- kil-tukh
Flip -- vathlau, vathlaya
Flipper -- mahalek
Float -- markek (n.); markau (v.)
Floatplane -- markek-sov-hali
Flocculant -- terkarf-tukh
Flocculate -- terkarf, terkarf-tor
Floccule -- terkarf-vel
Flock -- treit (n.); (pa)treitau (v.)
Floe, Ice -- le-suma-marshak
Flood -- abrash, abrash-tor
Floodgate -- masu-temep
Floodlight (n.) -- zup-ha'gelek
Floodplain -- abrash-eiktra
Floodwall -- abrash-temok
Floodwater(s) -- abrash-masu
Floodway -- abrash-mashyut
Floor (n.) -- lan-tol
Floor lamp -- lan-tol-ha'gelek
Floor plan -- lan-tol-torbesan
Flora -- kastra
Floral arranger -- svai-zehlausu
Floret -- wuh-svai-krus
Florist -- svai-zhuksu
Flotation -- markaya
Flow -- yumau, yumaya
Flow monitor -- yumau-thonek
Flow regulator -- yumau-pakhartayek
Flow sensor -- yumau-kashek
Flower -- svai, svai-tor
Flowmeter -- yumau-thonek
Fluctuate -- kapralau
Fluctuation -- kapralaya
Flue -- samev
Fluency (language) -- ek'ariben'es
Fluent (language) -- ek'ariben-, ek'aribenik
Fluid (n.) -- yumasu
Fluidity -- yumasu'es
Flume -- zhelesh-mashyut
Fluoresce -- sau-ha'tanau
Fluorescence -- sau-ha'tanaya
Fluorescent -- sau-ha'tanauk
Fluorine -- hosh-tukh
Fluorocarbon -- hosh-nol-tukh
Fluroscope (n.) -- sau-ha'tanau-gluvayekik zan-vel
Flush -- kluhvau, kluhvaya
Flush valve -- kluhvau-spunek
Fluster -- paikau, paikaya
Flute (musical instrument) -- kolchak
Flutter -- nuv, nuv-tor
Flux (n.) -- gasu
Flux capacitor -- gasu-tsorek
Flux coupler -- gasu-teretek
Fluxmeter -- gasu-thonek
Fly (v.) -- hash-tor
Flyby (n.) -- meht-hashan
Flying boat -- masu-sov-hali
Flyover (n.) -- abru-hashan
Flywheel -- ar'ka-halek
Foam -- puhsh, puhshau
Foamy -- puhshik (made of or resembling); puhshalik (covered by)
Focal length -- thakau-wu-vath
Focal plane -- thakau-pa'ashtra
Focal point -- thakaya; teretau-sfek (math.)
Focal ratio -- thakau-tavat
Focus -- thakau, thakaya; teretau-sfek (math.)
Focused, to be -- puthakau
Focusing barrel -- thakau-wun-mev
Foe -- hahf (adversary); nemut (enemy)
Fog (n.) -- ihsek (anc.)
Fog-drip -- ihsek-masu
Fogbound -- ihsek-pasht
Fogbow -- ihsek-kesek
Foggy -- ihsekweik
Foghorn -- ihsek-vikayek
Föhn, Foehn (wind) -- lamekh-suk'kunel-salan
Foil (metal) -- moktin
Fold -- hesha, heshan
Foliage -- mortra
Foliate (adj.) -- mor-shidik
Folic acid -- khub-sash
Foliose -- mor-kahk
Folk (n.) -- sular (general plural for people); sutra (populace)
Folklore -- shasol-kethtra
Folks -- mekhu (parents); sular(-ves) (people)
Folktale -- sutra-varu
Follicle -- pi'haf
Follow -- zahal-tor
Follower -- zahelsu
Following (n.) -- zahalan
Foment -- tauvolau
Font -- hiktra (type); mashulek (fountain); shu-pal (source)
Food -- yem-tukh
Food chain -- yem-zektra
Food dispenser -- yem-tanek
Food poisoning -- yem-gisaman
Food preparer -- pilsu
Food synthesis unit -- yem-fereik-kebi
Fool (n.) -- duhsu
Foolery -- duh
Foolish -- duh-, duhik
Foolishness -- duh'es
Foolproof -- vrav-teht
Foot -- ash'ya (anc.)
Footbridge -- lates-mesut
Foothills -- nen-kunellar
Footless -- ash'ya-fam
Footpath -- lates-yut
Footprint -- ash'yaidar
Footwear -- ash'ya-sai-vel
For -- na'
Foramen -- sharu
Forb -- ri-yarik bar-got
Forbid -- zadau
Forbidden -- zad-, zadik
Force -- nekwitau, nekwitaya
Force field -- fosh-vunai
Force field barrier -- fosh-vunai-foshek
Force field generator -- fosh-vunai-ferek
Forced, to be -- punekwitau
Forceful -- nekwitau-bosh
Forceps -- ruskarayek
Forcible -- nekwitau-yehat
Ford -- masmezh, masmezhau
Forearm -- ne-kar
Forebears -- orfik-kel (anc.)
Forebrain -- fa-shad
Forecast -- fezanikau, fezanikaya
Foredeck -- fa-lan-tol
Forefather -- orfik-sasu
Forefinger -- kehr-ozh
Forefront -- dan-fa-krus (foremost part); dan-fa-shi (foremost place)
Foreground (n.) -- fa-mesu
Forehead -- fa-patam
Foreign -- k'shatri(-) (anc.)
Foreigner -- k'shatrisu
Foreleg -- fa-mal
Foreman -- zup-fulagsu
Foremast -- faik mashalo-thalv-lap
Foremost -- dan-fa-, dan-faik
Foremother -- orfik-kosu
Forename -- wuhr-ahm
Forepart -- fa-krus
Foreplane -- fa-rala
Foresee -- fa-glan-tor
Foresight -- fa-glan
Forestay -- fa-elakh
Forewarn -- fa-vikau
Forest -- laptra
Forestry -- laptra-ek'tal
Foretell -- fa'ariben
Forever -- ek'wak
Forge -- zhuk-fasek (n.); zhuk-fas-tor (v.)
Forget -- yen-tor
Fork (n.) -- snauk
Form -- shid (n.); shidau (v., mold), shidorau (v., create, build)
Formal (adj.) -- hotor-, hotorik
Format -- yidor, yidor-tor
Formation -- shidoraya
Formatting -- yidoran
Formless -- shid-fam
Formula -- nik-tok (anc.)
Formulate -- nik-tok-tor
Fortress -- klomak (anc.)
Forty -- keh-leh
Forward(s) -- fa'rak
Fossa -- pi'razh (depression, pit); skehl (groove)
Fossette -- pi'razh
Fossil (n.) -- vesht-ha-kov
Fossilize -- kovau
Foul (adj.) -- thruhk(-) (offensive); rislauk (impure); flalik (polluted)
Found (v.) -- afer-tor
Foundation -- nen (base); kel-nen (building); trahkel (establishment)
Foundation pile -- (kel-)nen-nefek
Foundation stone -- kel-nen-kov
Founder (n.) -- afersu (establisher); vishizhuksu (foundry worker)
Foundry -- vishizhukel
Fountain -- mashulek (decorative); sayumak (spring); shu-pal (source)
Fountainhead (source) -- nen-shu-pal
Four -- kehkuh
Fourteen -- leh-keh
Fovea, Foveola -- pi'razh
Fowl (n.) -- kushel
Fractal (n.) -- nup
Fraction (math.) -- krusek
Fracture -- shau, shaya
Fragile -- shau-yehat
Fragment -- karf, karfau
Fragmentation -- karfaya
Fragrance -- svail
Fragrant -- svailik
Frame -- nentu (n.); nentulau (v.)
Framework -- nentu(tra)
Francium -- uzh-tukh
Fraternal twins -- t'dahsular s'natya-yu-murlar
Fratricide -- kaisu-riyeht-staya
Fraud -- tehs
Fraudulent -- tehs-bosh
Fray (v.) -- shrau
Freckle (n.) -- pi'kur-shal
Free -- el-, elik (adj.); el-tor (v.)
Free charge -- el-falun
Free electron -- el-u'gal
Free radical -- el-galk
Free will -- el-dvelan
Freeborn -- el-keshtanik
Freedom -- el'es
Freeze -- le-sumau, le-sumaya
Freeze-dry -- pseth-le-sumau
Freezer -- le-sumayek
Freezing level -- vok t'le-sumaya
Freezing nucleus -- svitan-vel t'le-sumaya
Freezing point -- sfek t'le-sumaya
Frequency -- vakav'es
Frequency band -- vakav'es-zhel
Frequency converter -- vakav'es-rushanek
Frequency deviation -- vakav'es-tekeret
Frequency discriminator -- vakav'es-sakathilayek
Frequency distribution -- vakav'es-sagan
Frequency doubler -- vakav'es-dahtayek
Frequency modulation (FM) -- vakav'es-nakihtilaya
Frequency response -- vakav'es-kesaya
Frequency synthesizer -- vakav'es-fereikek
Frequency tolerance -- vakav'es-wivel'es
Frequent (adj.) -- vakav-, vakavik
Fresh -- slu-, sluk
Freshwater (n.) -- slor-masu
Friable -- hag-snaipauk
Friction -- tetalaya
Friction clutch -- tetalau-dan-runemek
Friction drive -- tetalau-yeturek
Friction feed -- tetalau-yemek
Friction layer -- tetalau-tin
Fried, to be -- pupol-tor
Frieze (ornamental) -- fanet-zhel
Friend -- t'hai'la (pl. t'hai'lu)
Fright -- kolthak
Frighten -- koltha
Fringe (n.) -- geldel (decorative border); rihk (edge)
From -- s'
From (a long way) -- kwi'
From (a superior) -- fasei
Frond -- wehk-mor
Front (n.) -- khom (end); praduk (meteor.)
Frost (n.) -- le-su (anc.)
Frostbite -- le-suma-yontaya
Frosty -- le-suyik
Froth (n.) -- puhsh
Frown -- kwal, kwal-tor
Frozen (adj.) -- le-sumalik
Fructification -- savasaya
Fructify -- savasau
Fructose -- savas-slor-tukh
Fruit -- savas (n.); savasau (v.)
Frustration -- nafuhlaya
Fry (v.) -- pol-tor
Fuchsia (color) -- ug'gahv-kur
Fuel -- hal-tukh (n.), hal-tukhau (v.)
Fuel injector -- hal-tukh-vipohshayek
Fuel oil -- hal-elmin
Fuel pump -- hal-tukh-spol
Fuel tank -- hal-tukh-tuhlek
Fugacious -- rikwon-, rikwonik
Fulcrum -- snet
Full -- bosh(-)
Fumarole -- fal-pa-razh
Fume (n.) -- panaz
Fumigate -- panapu-tor
Fumigation -- panapu
Fun -- mihrsh (n.); mihrsh-bosh (adj.)
Function (n.) -- (is-)kek (math.); is-lof (use)
Fundamental -- nen-, nenik
Fundamental form -- nen-shid
Fundamental group -- nen-travek
Fundamental particle -- nen-pi'gal
Fundamental system -- nen-torektra
Fundamental unit -- nen-kebi
Funds -- donketu
Funeral -- mem-lu til-kum (anc.)
Fundus -- nafek-nen
Fungus -- luk
Funnel (n.) -- woht
Fur (n.) -- ausachya
Furuncle -- pi'tak
Fuscous -- mu-kur
Fuse -- shau-vel (n.); kaunshau (v.)
Fuselage -- vukh
Fusiform -- magu-shidik
Fusion -- nala-kaunshaya (biology); galu-kaunshaya (physics)
Fusion reactor -- galu-kaunshau-folayek
Future -- fa-wak
Fuzz -- zihn
Fuzzy logic -- zih-ozhika
Gabion -- krohk
Gable -- an-bet (anc.)
Gadget -- zuvel
Gadolinium -- tuvar-tukh
Gain -- nazh(-kap), nazh-tor
Gain control -- nazh-tash(ek)
Galactic -- yel-halek-, yel-halekik
Galactic circle -- yel-halek-kuv
Galactic coordinate -- yel-halekik shi-kethel
Galactic noise -- stukh-ralash
Galactic plane -- yel-halek-pa'ashtra
Galactic rotation -- yel-halek-dan
Galaxy -- yel-halek
Gale -- karik salan
Galena (lead ore) -- ras-kov
Gall (med.) -- thel'a-zalu-masu
Gall bladder -- thel'a-zalu-nafek
Gallery -- tanaf-shi'gluvaun (place that displays artworks)
Galley -- af'tum (kitchen); suk'fel-masu-hali (ship)
Gallium -- bral-tukh
Gallop -- ausahr, ausahr-tor
Gallows -- geld-stau-nentu
Gallstone -- kov s'thel'a-zalu-nafek
Galvanize -- tsautau
Game (n.) -- zhagra
Gamete -- vinik guv-nala
Gametocyte -- rivinik guv-nala
Gametogenesis -- guv-nala-storaya
Gamma radiation -- pih-saya
Gamophobia -- kun-ut-pthak
Gang hook -- wehk-kik
Gang mold -- zehl-kushizh-vel
Gang saw -- zehl-zuneshek
Gang switch -- zehl-dvelek
Ganglion (nerve) -- weltra
Gangplank -- thro-dohn
Gangrene (n.) -- nalatra-yem-tevakh
Gangway -- thro-yut
Gantry -- zup-thro-kispek (rocketry); abonentu (support frame)
Gap (n.) -- haf
Garage (n.) -- pi'hali-kel
Garbage -- guhsh
Garden (n.) -- bah-ker (anc.)
Gardener -- bahsu
Gargantuan (adj.) -- masuk'
Gargle (v.) -- snuhglau
Garment (n.) -- ain
Garnet -- kaht
Garret -- kamu-tvi-shal
Garrison (n.) -- shi'ask'ersu
Garter -- ash'ai-zhel
Gas (oxygen, etc.) -- pa-tukh
Gas constant -- pa-tukh-ek'kat
Gas exchange -- pa-tukh-di'kizh
Gas flow separator -- dahshayek t'pa-tukh-yumaya
Gas gangrene -- nalatra-yem-tevakh k'pa-tukh
Gas grenade -- pa-tukh-thorshek
Gas mask -- pa-tukh-limein
Gas pipe -- pa-tukh-mev
Gas turbine -- mor-dayek t'pa-tukh
Gaseous exchange -- pa-tukh-di'kizh, pa'kizh
Gasket -- fen-tivel
Gasoline -- hal-masu
Gasoline engine -- hal-masu-mishu
Gasometer -- pa-tukh-thonek
Gasp -- hushau, hushaya
Gastight -- pa-tukh-fenk
Gastrectomy -- skaun-sa'haf-snem
Gastric gland -- skaun-sa'haf-pi'nafek
Gastric juice -- skaun-sa'haf-masu
Gastric ulcer -- skaun-sa'haf-razhen
Gastritis -- skaun-sa'haf-yonshaya
Gastroenteritis -- yonshaya t'neik-skaun-ek'ur
Gastroenterology -- skaun-ek'ur-tal
Gastroesophageal reflux -- pla'yumaya t'skaun-sa'haf-tuhllar
Gastrointestinal tract -- neik-skaun-ek'ur
Gastropod -- ek'ash'ya
Gasworks -- pa-tukh-kebitra
Gate (n.) -- temep
Gatekeeper -- temep-dvinsu
Gatepost -- temep-lehk
Gateway -- temep-sharu
Gather -- hoknau
Gathering -- hohnaya
Gauge (n.) -- mik-yal
Gavage -- mev-yeman
Gear (n.) -- zud-halek (mechanical); tanovau-tukh (supplies)
Gel -- khlup, khlupau
Gem -- ek'zer
Gender -- guv
Gender identity -- guv-sha'es
Gene -- tol
Gene flow -- tol-yumaya
Gene pool -- tol-patra
General -- pa'es-, paik (adj.); kahr-lan (rank)
General adaptation -- pa'es-rubilaya
General anesthesia -- ek'kashan-ne-meil
General diameter -- pa'es-fna-thon
General position -- pa'es-rak
Generate -- fer-tor
Generator -- ferek
Genesis -- tveshu (origin); storaya (creation)
Genetic -- tol-, tolik
Genetic code -- tol-kiht
Genetic disease -- tol-has
Genetic engineering -- tol-mish-tal
Genetic marker -- tol-ulidek
Genetics (study) -- tol-tal
Genitalia, External -- si-guv-kruslar
Genome -- tol-var
Genotype -- tol-ves
Genus -- komak
Geochemistry -- solektra-meil-tal
Geodesic -- skonn-zehlik
Geohydrology -- ne'rak-masu-tal
Geology -- solektra-tal
Geomagnetic activity -- solektra-seshan-toran
Geomagnetism -- solektra-seshan
Geometric distribution -- khlop-thon-sagan
Geometric sequence -- khlop-thon-zehlanaya
Geometric series -- khlop-thon-weizehl
Geometry -- khlop-thonik su'us-ek'tal
Geomorphology -- solektra-shid-tal
Geophysics -- solektra-tor-tal
Geophyte -- ne-lesh-kastik
Geosuture -- kovtra-ragel-shal
Geriatrics -- shakhu-tal
Germ -- talvot
Germanium -- tovek-tukh
Gerontology -- shakhuvaya-tal
Gestation -- sudef-wak
Get -- prah
Get back -- zaprah
Get by -- panavau
Geyser -- masu-pohshuk
Ghost -- tam'a (anc.)
Giant (n.) -- masuk'veh
Gift -- tan (present); ta'an (older form for very valuable items)
Gigantic -- masuk'
Gill -- masu-eshanek
Gingiva -- zud-nalatra
Gingivitis -- zud-nalatra-yonshaya
Girl -- ko-kan
Give -- tan-tor
Give access -- throks (anc.)
Given, to be -- putan-tor
Gizmo -- zuvel
Glaciation -- (ek')le-suma-wein
Glacier -- dvun-le-sumatra
Glaciology -- le-suma-tal
Gland -- pi'nafek
Glass -- makh
Glassblower -- makh-salursu
Glasses (spectacles) -- (bezhun-)zaneshu
Glassmaker -- makh-zhuksu
Glaucoma -- (ritsuri) bezhun-ne'hish-nosh
Glob -- vihk
Globe -- ek'tra-dukal
Globular cluster -- dukal-yel-travek
Glossalgia -- lahv-kusut
Glossitis -- lahv-yonshaya
Glottis -- spes-vel
Glow -- min, min-tor
Glucose -- nen-slor-tukh
Glucosuria -- ritsuri-nosh t'nen-slor-tukh svi'vazh
Glut -- (pid-)mau-tan
Gluteus -- pla'krus-dvunek
Glutton -- (yem-)mausu
Glycosuria -- pid-nosh t'slor-tukh svi'vazh
Gneiss -- thrakh (anc.)
Gnomon -- kruhk
Go -- hal-tor
Goal -- terai
God -- ekon; Oekon
Gold (n.) -- kin-tukh
Gold foil -- kin-tukh-thalv
Gold leaf -- kin-tukh-mor
Golden -- kin-kur
Goldenrod (color) -- yelas-kur
Gonad -- guv-nafek
Gonadotropin -- dau-tukh t'guv-nafek
Gong (n.) -- kep
Good -- rom
Goofy -- duh-, duhik
Googol -- teh-ris-su'us
Gorn (being/language) -- Gornarsu
Grab -- runem, runem-tor
Graben (geol.) -- dvun-zehl-treshaya
Gradient -- vulak
Grain -- yartik
Grammar -- zhit-isan
Granite -- zasuhl (anc.)
Grant (v.) -- vahl
Graph -- sfek-besan (n.), sfek-bes-tor (v.)
Graphite -- lerash-nol-tukh
Grasp -- ruskarau, ruskaraya
Grass -- yar
Grassland -- yartra
Grave (n.) -- shi'vukhut
Gravel -- krus-kov
Gravimeter -- ne-seshan-thonek
Gravimetric pulse -- seshilan-sagaya
Gravimetric scanner -- seshilan-glashayek
Gravimetric shear -- seshilan-eitaya
Gravitic mine -- seshu-ip-thorshek
Graviton -- sesh'gal
Graviton beam -- sesh'gal-zehlek
Graviton field -- sesh'gal-vunai
Graviton stabilizer -- sesh'gal-tihetilayek
Gravity -- ne-seshan
Gray -- zhai-kur
Gray matter -- zhai-nalatra
Great -- lo'uk
Greater than (math.) -- weht do
Green -- yar-kur
Greenhouse -- kastik-kel
Greenhouse effect -- kastik-kel-daya
Greenhouse gas -- pa-tukh t'falek-pash
Greenstick fracture -- treshau-shaya (TGV), treshaya (MGV)
Greet -- na'shau
Greeted, to be -- puna-shau
Greeting -- na'shaya
Grenade -- lehm-thorshek
Grid (n.) -- vis
Grief -- tushat
Grind (v.) -- grazhau
Grinder -- grazhayek
Groin -- neikah
Gross anatomy -- nen-vukhut-tal
Ground -- solektra
Ground cover -- lap-solektra-wein
Ground layer -- kas-solektra-tin
Groundwater -- ne'rak-masu
Group (n.) -- travek
Grove -- pi'laptra
Grow -- to'ovau
Growing season -- to'ovau-tevun-yonuk
Growth -- to'ovaya; to'ovak (biol., med.)
Growth hormone -- to'ovau-dau-tukh
Growth regulator -- to'ovau-khartek
Guard -- klashausu (n.), klashau (v.)
Gubernaculum -- pihlora-vel
Guest -- be'hai'la (anc.)
Guide -- kakhartau (v.); kakhartayek (mech.), kakhartausu (person)
Gulf (ocean.) -- suk'tchol
Gullet -- yokul-mev
Gum -- lag
Gums (mouth) -- zud-wadi
Gun -- pohshayek (TGV), pohshek (MGV)
Guyot -- masutra-pa'ash-kunel
Gymnosperm -- riwein-nei-kastik
Gynecologist -- ko-hassu
Gynoecious -- ko-gohik
Gynoecium -- ko-svai-krus
Gypsum -- aukh (anc.)
Gyrodyne relay -- pada-toranu-gol'dvunek
Gyromagnetic stabilizer -- pada-seshan-tihetilayek
Gyroscope -- vo'ekti-padanek
Habit(s) -- es'merka (anc.)
Habitat -- ha'kiv-shal
Hafnium -- dzhanya'an-tukh
Hail (n.) -- masu-kov
Hair -- isach (single strand), isachya (multiple strands)
Hair follicle -- isach-kal
Half -- ulef (anc.)
Half-life -- ulef-ha'kiv
Halite -- alem-kov
Hall, Hallway -- tvur
Hallux -- wuh'rak gof
Halo -- pau
Halophilic -- alem-ashauk
Halophyte -- alem-solektra-kastik
Hammada (geol.) -- salan-fleit-skonn
Hammer -- mah-vel (n.), mah-tor (v.)
Hand -- el'ru (anat.); elek (clock, gauge)
Hand grenade -- (el'ru-)lehm-thorshek
Hand phaser -- el'ru-wek-zehlek
Handle (n.) -- el'rek
Hang -- geldau, geldaya
Hangar -- hali-kel
Happen -- pavesh-tor
Happy -- kunli(-)
Happy Birthday -- shika karf-tak pon-tau
Harass -- smertau
Harassment -- smertaya
Hard -- lerash(-)
Harden -- lerashau
Hardness -- lerash'es
Harm (v.) -- klau
Harmonic coordinate -- kril-shi-kethel
Harmonic distribution -- kril-sagan
Harmonic equation -- kril-vo'ihn
Harmonic function -- kril-kek
Harmonic number -- kril-su'us
Harmonic sequence -- kril-zehlanaya
Harmonic series -- kril-weizehl
Harmony -- kril'es
Hassium -- leh-keh-tukh
Hat -- taik (modern, military, etc.), patam-sai (traditional)
Hatch (n.) -- thro-svep
Hate (n.) -- fnu-ven (anc.)
Have (own) -- ma
Have (participial) -- ki'
Head (anat.) -- patam
Heal -- hakau
Healer -- hakausu
Healing -- hakaya
Health -- muhl'es
Healthy -- muhl-bosh
Heap (n.) -- tuh
Hear -- zhu-tor
Heard, to be -- puzhu-tor
Hearing (med.) -- zhu
Heart -- khaf-spol
Heart attack -- khaf-spol-mahai
Heart chamber -- tvi-shal t'khaf-spol
Heart failure -- khaf-spol-vravshaya
Heart rate -- khaf-spol-tav
Heart valve -- khaf-spol-spunek
Heartbeat (rhythm) -- nel-dath t'khaf-spol
Heartburn -- skaun-yon
Heat -- falek, falek-tor
Heater -- falekek
Heaven -- oigen
Heavy -- ras (anc.)
Hectogon -- teh-vla
Heel (n.) -- timut
Height -- pidek
Hekistotherm -- pid-samek-kastik
Held, to be -- pumeskarau
Helicopter -- da-rala-hali
Heliophyte -- ek'ha'gel-kastik
Helium -- tahal-tukh
Helix -- kulan
Hell -- bogozh (anc.)
Helm (station) -- dakharau-shal
Helophyte -- ulef-masu-kastik
Help -- gol'nev (n.), gol-tor (v.)
Helper -- gol'nevsu
Hemangioma -- khaf-mev-gnal
Hematology -- khaf-tal
Hematoma -- khaf-yarek
Hematuria -- vazh-khaf-nosh
Hemoglobin -- khaf-esh-meil
Hemolytic anemia -- ritsuri-nehaya-nosh t'khaf-meil
Hemophilia -- ritsuri-vihk-nosh
Hemorrhage -- khafaya
Hemostasis -- khafau-pehkaya
Hepatitis -- nehasamek-yonshaya
Hepatology -- nehasamek-tal
Hepatoma -- nehasamek-gnal
Heptadecagon -- leh-steh-vla
Heptagon -- steh-vla
Herb -- bar-got (anc.)
Herbovore -- kastik-yokulsu
Herd (n.) -- kuht
Here -- la, la'
Hereditary -- samekhik
Heretic -- ak'spra (anc.)
Hermaphrodite -- on-kuvsu
Hermaphroditic -- on-kuvik
Hernia -- faka
Herpetology -- ukraluk-tal
Hesitation -- vaunah
Hesperidium -- duf-krus-savas
Heterochrony -- natya-wak-vin
Heterogamete -- natya-guv-nala
Heterogamy -- natya-guv-kanashivaya
Heteromorphic -- natya-shidik
Heterophylly -- natya-mor-nosh
Heterosis -- rish-hakar
Hexadecagon -- leh-sheh-vla
Hexagon -- sheh-vla
Hexahedron -- sheh-muk
Hexaoctahedron -- sheh-oh-muk
Hexose -- sheh-slor-tukh
Hiatus -- sharu (med.); tin-svi'shaya (geol.)
Hiccup -- huhk, huhk-tor
Hide (v.) -- ip-sut (anc.)
Hidden (adj.) -- ip-, ipik
High -- pid
High plain -- pid-eiktra
High tide -- pid-mashen
High-water interval -- svi-wak t'pid-masu
High-water mark -- ulidar t'pid-masu
Highland(s) -- pid-shal(tra)
Hill -- kunel
Hilum -- tersau-ulidar
Hindsight -- za-glan
Hinge (n.) -- tu'adayek
Hip -- gaf
Hirsutism -- isach'es-nosh
Hiss -- shisya, shisau
Histochemistry -- numo-kelek-tal t'nala eh nalatra
Histology -- numo-kelek-tal
Historic -- vesht-varik
History -- vesht-var
Hit -- kwul, kwul-tor
Hoax (n.) -- tasadi
Hodgepodge -- pa-rish
Hold -- meskarau, meskaraya
Holding cell -- potau-tvi-shal
Hole -- razh
Holmium -- te'rikh-tukh
Holo-emitter -- reh-bikuv-sayek
Holodeck -- reh-bikuv-sutauk
Hologram (object or non-sentient being) -- reh-bikuv
Hologram (image of sentient being) -- reh-bikuvsu
Holographic projector -- reh-bikuv-salehmek
Holomatrix -- reh-bikuv-viskulan
Holy -- vai
Home -- ha-kel
Homeostasis -- tihet-vo'ektilahr-venek
Homosexual (n., male) -- sa-ka-ashausu
Homosexual (n., female) -- ko-ka-ashausu
Honest -- trau
Honesty -- trau'es
Honor -- dor, dor-tor
Honorable -- dorli (anc.)
Honored, to be -- pudor-tor
Honored one (person) -- osu
Hood -- fash
Hook (n.) -- kik
Hope -- rok, rok-tor
Horizon -- ir-zehl
Horizontal -- yutik
Horizontal fault -- yutik dvun-zehl
Hormone -- dau-tukh
Horn (of an animal) -- stonn
Horotely -- bov-wakrubaya
Horripilation -- isachya-shen
Horst (geol.) -- dvun-zehl-shen
Hospital -- shi'has
Host (n.) -- kasu
Hot -- fal
Hour -- wadan
House -- kelek
How -- uf
Howl -- vlut (n.), vlur (v.)
Huge -- masuk'
Hull -- vukh
Human (adj.) -- komihn
Humerus -- abru-kar-hinek
Humid -- sov-masupik
Humidity -- sov-masu'es
Humification -- ha-solek-storaya
Humus -- ha-solek
Hunger (n.) -- avon (anc.)
Hunger (v.) -- avon-telik (anc.)
Hungry -- k'avon
Hurricane -- suk'masutra-eshu'a
Hurt (to injure) -- dash-tor
Husband -- sa-telsu
Hyaline -- makhik
Hyaline cartilage -- nen-rihinek
Hybrid -- rish-ha-vel
Hybrid vigor -- rish-hakar
Hybrid zone -- rish-ha-shal
Hydraulic action (geol., physics) -- dvun-masu-torai
Hydraulics (study) -- masu-mish-tal
Hydremia -- ritsuri-pid-tavat t'khaf-masu
Hydric -- pid-masu'es-kasik
Hydroclastic rock -- masu-torai-kov
Hydrodynamics -- masu-dvun-tal
Hydrogen -- masu-tukh
Hydrolith -- samasu-kov
Hydrologic(al) cycle -- masu-da-nel
Hydrology -- masu-tal
Hydrolysis (biochem.) -- tukh-masu-folaya
Hydrometeorology -- sov-masu-tal
Hydrometer -- masu-thonek
Hydronephrosis -- ritsuri-masu-sa'ovaya t'kapol-nafek
Hydrophobia -- masu-pthak
Hydrophyte -- pid-masu'es-kastik
Hydroponics -- risolek-to'ovayek
Hydrospanner -- vunai-mish-raul
Hydrosphere -- masu-ek'shal
Hydrostatics -- masu-shom-tal
Hydrothermal deposit -- fal-masu-titaya
Hygrometer -- sov-masu-thonek
Hygrophilous -- masu-shal-ashauk
Hygroscopic nucleus -- svitan-vel t'masu-shidau
Hygroscopic water -- solek-potau-masu
Hyoid bone -- lahv-hinek
Hyperbaric chamber -- tvi-shal t'pid-sov-ne'hish
Hyperbola -- pidvalu
Hyperbolic geometry -- pidvalu-khlop-thonik su'us-ek'tal
Hyperbolic plane -- pidvalu-pa'ashtra
Hyperbolic point -- pidvalu-sfek
Hypercapnia -- pid-nosh t'dah-eshu t'nol-tukh svi'khaf
Hyperemia -- pid-shal-khaf
Hypergeometric distribution -- pid-khlop-sagan
Hypergeometric function -- pid-khlop-kek
Hypergeometric series -- pid-khlop-weizehl
Hyperglycemia -- pid-nosh t'khaf-slor-tukh
Hypernea -- sahris-eshan
Hyperopia -- za-thakau-nosh
Hyperpigmentation -- ritsuri-pid-nosh t'wadi-kur
Hyperplasia -- pid-krus-storaya
Hyperpyrexia -- ritsuri-pid-nosh t'vukhut-falek'es
Hypertension -- pid-khaf-ne'hish
Hypertrophy -- krus-sukaya
Hypervelocity impact -- kwul t'dan-pid-threshan
Hyperventilation -- nuh'mau-eshan
Hyphen -- pakh
Hypogean -- ne-solektra-hatik
Hypoglossal nerve -- vinem-lahv-wel
Hypoglycemia -- neik-nosh t'khaf-slor-tukh
Hypolimnion -- glu-masu-tin t'suk'muzh
Hypopigmentation -- ritsuri-neik-nosh t'wadi-kur
Hypoplasia -- neik-krus-storaya
Hypospray -- pa-vipohtek
Hypotension -- neik-khaf-ne'hish
Hypotenuse -- sames-vulu-zehl
Hypothalamus -- is-lof-svitan
Hypothesis -- ul-wihka
Hypoxia -- nuh'neik-esh-tukh svi'khaf
Hysterectomy -- sudef-snem
Ice -- le-suma (anc.)
Ice age -- le-suma-pal
Ice floe -- le-suma-marshak
Ice shelf -- le-suma-eiktra
Iceberg -- (masutraik) le-suma-vel
Ictus -- mahai
Ideal (n.) -- tangu
Ideal number -- tangu-su'us
Ideal point -- tangu-sfek
Identical -- ka
Identical twins -- t'dahsular s'ka-yu-mur
Identification -- shasutan
Identify -- shasutan-tor
Identity -- sha'es
If -- kuv
Igneous rock -- zul-kov
Ignite -- yon-tor
Igniter -- yonek
Ignition -- yonan
Ignore -- bau-tor
Ignored, to be -- pubau-tor
Iliac artery -- uzh-khaf-mev t'neik-vukhut
Iliac vein -- os-khaf-mev t'neik-vukhut
Ill -- has-bosh
Illness -- has-mar
Illogic -- riozhika
Illogical -- riozhikaik
Image -- glakuv, glakuvau
Imaginary -- glenon-, glenonik
Imaginary number -- glenon-su'us
Imaginary point -- glenon-sfek
Imagination -- glenonaya
Imagine -- glenonau
Imitate -- va'amau
Immature -- rivin-, rivinik
Immediate(ly) -- iyi
Immiscible -- rirish-yehat
Immune -- tefosh-, tefoshik
Immune response -- tefosh-kesaya
Immune system -- tefosh-torektra
Immunity -- tefosh'es
Impact -- kwul, kwul-tor
Impede -- rashertau
Implant -- vishitau, vishitaya
Important -- yauluhk (anc.)
Impregnate -- viyatau
Improptu -- rikoplan-, rikoplanik
Impulse drive -- kwitau-yeturek
Impulse engine -- kwitau-mishu
Impulse flow regulator -- kwitau-yumau-pakhartayek
In (prep.) -- svi'
In situ -- tvi-shitik (med.); svi'rak
In utero -- tvi-sudefik
In vitro -- saha-velik
In vivo -- tvi-ha-velik
Inactive -- yukup-, yukupik
Incision -- nesh
Incite -- tauvolau
Incline -- vul, vul-tor
Inclinometer -- galat-thonek
Include -- vinam-tor
Inclusion -- vinam
Inclusion map -- vinam-besan
Indeed -- sprah
Indehiscent -- rinei-savas-tu'ashik
Independence -- tikopah (anc.)
Index -- nakh, nakh-tor
Index finger -- kehr-ozh
Indicator -- yal
Indigenous -- salatik
Indigo -- mu'pla-kur
Indium -- nuhsh-tukh
Individual (person) -- wuhsu
Indolent -- vohris-storaya
Induce -- vimevilau
Inducer -- vimevilayek
Induction -- vimevilaya
Induction grid -- vimevilau-vis
Induction modulator -- vimevilau-nakihtilayek
Induction stabilizer -- vimevilau-tihetilayek
Induration -- lerashaya
Inertial damper -- kahla-fishek
Infant -- kan-bu
Infarction -- tev-nalatra-storaya
Infection -- vivotaya
Infertile -- rikanashik
Infinite -- va'; vaik
Infinity -- va'es
Inflammation -- yonshaya
Inflate -- visovau
Influent -- vi-yumuk
Inflorescence -- wek-svai-velek
Information -- ro'fori (anc.)
Infructescence -- wek-savas-velek
Infusion -- vismashaya
Ingest -- yokul
Inguinal hernia -- neikah-faka
Inhalation -- vi'le-eshan
Inhale -- vi-esh-tor
Inherent -- tvi-keshik
Inhibit -- netehnovau
Inhibitor -- netehnovayek
Initiator -- palikayek
Inject -- vipohshau
Injection -- vipohshaya
Injector -- vipohshayek
Injure -- dash-tor
Injury -- dash
Ink (n.) -- neshuk
Inner -- tvi-, tvik
Inner ear -- tvi-kaluk
Inner hatch -- tvi-thro-svep
Inoculation -- vi-kasaya
Inoculum -- vi-kas
Insect -- ravot
Inselberg (geol.) -- sa'awek-koval
Inside -- svi'; svi'udish
Insignia -- terseht
Insignia communicator -- terseht-sviribayek
Inspiration -- vi'le-eshan
Insemination -- sa-neitaya
Instability -- rifihet'es
Institute (n.) -- trahokna
Institution -- trahokna
Insulin -- slor-dau-tukh
Insult (v.) -- wahtau
Intake (mech.) -- prah-vel
Integer -- ek'su'us
Integral (n.) -- ketil
Integral calculus -- ketilik pitoh-su'us-ek'tal (TGV), ketil-su'us-ek'tal
(MGV)
Integral equation -- ketil-vo'ihn
Integrate -- ketilau
Integration matrix -- ketilau-viskulan
Integrator -- ketilayek
Integrity -- ket'es
Integumentary system -- ek'wadi-torektra
Intellect -- kash-to-vel (anc.)
Intelligent -- kash-tok (anc.)
Intensity -- flan'es
Intercept -- fnakau, fnakaya
Intercom -- tvi-sviribayek
Intercom system -- tvi-sviribau-torektra
Intercom unit -- tvi-sviribau-kebi
Intercooler -- tvi-samuyek
Interest (n.) -- set'ko
Interesting -- set'ki
Interface (n.) -- tvihanek
Interfere -- snertau
Interior angle -- tvi-vulu
Interlink -- tvinaf
Intermittent -- rilik
Intermittent stream -- rilik pilash
Intermix chamber -- rish-folau-tuhlek
Internal combustion engine -- tvi-yontau-mishu
Internal injury -- tvi-dash
Internal organs -- tvi-nafeklar
Internal security monitor -- tvi-shar-glantayek
Internal transporter node -- tvi-ifisek-kal
Interphase -- tvi-wek
Interphasic coil spanner -- tvi-wekik pakuv-mish-raul
Interplexing beacon -- tvi-wehkilau-glaribek
Interrupt -- svi-shau
Interruption -- svi-shaya
Intersect (v.) -- tvimesau
Intersection -- tvimesaya
Interstice -- tvi-stukh
Interval -- tvi-eku (math.); tvi-wak (pause)
Intestine -- pekh-mev
Into -- vi'
Intraosseous -- vihinekik
Intravasation -- vimevaya
Intravenous -- viosik
Introduce -- ragtau
Introduced, to be -- puragtau
Introduction -- ragtaya
Intrude -- vi-kwitau
Intrusion -- vi-kwitaya
Invent -- fereik-tor
Invention -- fereik-vel
Inventor -- fereiksu
Inverse (adj.) -- abomesauk
Inversion -- abomesaya
Invert -- abomesau
Inverter -- abomesayek
Investigate -- men-hil-tor
Investigator -- men-hilsu
Involuntary -- shatipik
Iodine -- nesh-tukh
Ion -- falun-krus
Ion drive -- falun-krus-yeturek
Ion transtator -- falun-krus-mesnoshek
Ionization -- falun-shetaya
Ionosphere -- falun-shetau-ek'shal
Iridium -- ahl-tukh
Iridoncus -- kurak-puv
Iridotomy -- kurak-sharushan
Iris -- kurak
Iritis -- kurak-yonshaya
Iron (metal) -- shek-tukh
Irregular -- ripakhaik
Island -- vikuvtra
Isobar -- ka-ne'hish-zehl
Isodyne relay -- ka-toranu-gol'dvunek
Isohedron -- ka-vla
Jade -- yar-kov
Jar (n.) -- kak
Jaundice -- kur-nosh t'thel'a-zalu-masu svi'khaf
Jaw -- ahs
Jealous -- kis-ka (anc.)
Jeffries tube -- thro-mev t'Dzhefris
Jelly -- khlup
Jewel -- ek'zer (anc.)
Jewelry -- ek'zeru (anc.)
Join together -- terau
Joint (anat.) -- lesek
Joke (n.) -- kha'wal (anc.)
Journey -- halovau, halovaya
Joy -- mak
Jugular vein -- os-khaf-mev t'talu
Juice (med.) -- samasu
Juice, Fruit -- savas-masu
Jump (v.) -- spen-tor
Jungle -- nu'ri-masu-laptra
Justice -- yeht-gav
Kalemia -- spoh-tukh svi'khaf
Karst plain (geol.) -- bogosh-eiktra
Karyokinesis -- nala-dahsaya
Karyolymph -- nala-svitan-masu
Karyolysis -- nala-svitan-nehaya
Karyon -- nala-svitan
Karyotype -- toltra-besan
Keel (ship) -- (masu-hali-)plat
Keep (v.) -- potau
Keratalgia -- bezhun-wadi-kusut
Keratin -- si-ketek
Keratitis -- bezhun-wadi-yonshaya
Keratoderma -- stonn-wadi
Keratopathy -- bezhun-wadi-has
Kernel -- nei-eku
Ketoacidosis -- nalesh-sash-nosh
Ketone -- nalesh(-tukh)
Ketone body -- nalesh-vel
Ketonemia -- ritsuri-pid-nosh t'nalesh-vellar svi'khaf
Ketonuria -- ritsuri-pid-nosh t'nalesh-vellar svi'vazh
Ketose -- nalesh-slor-tukh
Ketosis -- pid-nalesh-nosh
Key -- tal-muv (anc.); neik-vikuvtra (ocean.)
Keyboard -- ozh-svin-math
Kidney -- kapol-nafek
Kill (v.) -- stau
Killed, to be -- pustau
Kind (type) -- ves
Kinesiology -- vukhut-dvun-tal
Kinetic detonator -- dvukwul-thorshayek
Kinetosis -- dvunel-has-mar
King -- sa-te'kru
Kinsman -- tomasu
Kiss -- shok, shok-tor
Kitchen -- af'tum (anc.)
Klingon -- Tlingansu
Knee -- mal-nef
Knee joint -- mal-nef-lesek
Kneecap -- mal-nef-hinek
Knife -- lipau
Knob -- elat
Knoll -- pi'kunel
Know -- fai-tor
Knowledge -- fai-tukh
Known (n.) -- fainu
Known, to be -- pufai-tor
Knuckle -- ozh-lesek
Krypton -- l'langon-tukh
Kwashiorkor -- fam-ketek-has
Kyphosis -- tchorka-pla'dor(-nosh)
Labor -- zup, zup-tor
Laboratory -- ek'tal-zup-shal
Laccolith -- patam-zul-koval
Laceration -- nesh
Lack -- fam, fam-tor
LaCoya spanner -- mish-raul t'LaKoya
Lacrimal duct -- bezhun-masu-mev
Lacrimal gland -- bezhun-masu-pi'nafek
Lacrimation -- bezhun-mashaya
Lactase -- thas-skaun-zalu
Lactation -- thasaya
Lactiferous duct -- thas-mev
Lactose -- thas-slor-tukh
Ladder -- pu'uth (anc.)
Lagoon -- masutra-muzh
Lahar -- fal-vrel-yumaya
Lake -- suk'muzh
Lamina -- thalv-velek
Laminate (adj.) -- tinik
Lamp (elect.) -- ha'gelek
Lamp (with fuel and wick) -- yonet
Lampblack -- nol
Lance (n.) -- li-wun
Lanceolate -- li-wun-shidik
Land (n.) -- solektra (ground); shasol (nation)
Landing bay -- fisolekau-sutauk
Landslide (rock and soil) -- solek-skish
Landslide (rock only) -- kov-skish
Language -- gen-lis (anc.)
Lantern -- (makh-)yonet
Lanthanum -- vrodak-tukh
Laparoscope -- feshek-zan-vel
Laparotomy -- feshek-sharushan
Large -- suk
Laryngitis -- shi'spes-yonshaya
Laryngopharynx -- neik-drahk
Larynx -- shi'spes
Laser -- ha'zehlek
Laser cannon -- ha'zehlek-thorshun
Last -- kim-shah (adj.); palesh-tor (v., endure)
Latch (n.) -- kuhr
Late -- tab-ma (anc.)
Lateral impulse control system -- vlaik kwitau-tash-torektra
Lateral impulse thruster -- vlaik kwitau-kwitek
Latex -- kas-wan-tukh
Lathe -- da-skrimek
Lattice -- nentu-vis
Launch -- spusau, spusaya
Launch bay -- spusau-sutauk
Launch sequencer -- spusau-zehlanayek
Launched, to be -- puspusau
Lava -- zul
Lava flow -- zul-yumaya
Lava lake -- zul-muzh
Lava tube -- zul-ur
Lavender (color) -- pulu-kur
Law -- to-gav (anc.)
Lawrencium -- nau-tukh
Lay -- ti
Layer -- tin
Lazy -- kas'el (anc.)
Lead (metal) -- ras-tukh
Lead (v.) -- fulag-tor
Lead, to be -- pufulag-tor
Lead-acid battery -- ras-sash-kipof
Leaf -- mor
Leaflet -- wuh-mor-krus
Leak -- tasau, tasaya
Lean -- galat, gal-tor
Learn -- oren-tor
Least, At -- k'puu (anc.)
Leather -- duf
Leave -- trasha
Lee wave -- hayal-sov-pral
Left (direction) -- los'rak
Leg -- mal
Legacy -- visak'a (anc.)
Leisure -- el-wak
Length -- wu-vath
Lengthen -- wuvau
Lens -- gelek
Lentic -- hayal-masutik
Lenticular -- dah-si-gelekik
Lepidote -- pi'wef-weinik
Lepis -- pi'wef
Leptodermous -- wonil-wadilik
Lesbian (n.) -- ko-ka-ashausu
Lesion -- sval
Less -- ten
Less than (math.) -- ten do
Lesson -- tupa
Let -- kal-tor
Letter (alphabet) -- zun
Leukocyte -- wan-khaf-nala
Leukoplakia -- wan-shal-bosh t'nala-tin
Leukotrichia -- wan-isachya-bosh
Levator (anat.) -- ashenek
Levee (n.) -- pamashok
Level -- vok, vok-tor; vok-, vokik
Liane, Liana -- man-kastik
Librarian -- dunapsu
Library -- shi'dunap
Library computer -- oska-tum-vel
Lie (on) -- ti
Lieutenant (naval/Starfleet) -- ot-lan
Lieutenant (army/marine) -- wuh-lan, fosh-lan
Lieutenant commander (Starfleet) -- tra-lan
Life -- ha'kiv
Life cycle -- ha'kiv-da-nel
Life support -- ha'kiv-nenikaya
Lifeboat -- rishan-hali
Lifeform -- ha-vel
Lifepod -- rishan-tvi'haf
Lift (v.) -- aberau
Ligament -- hinek-tersayek
Light (not dark) -- ha'gel(-)
Light (weight) -- ta'hal
Light blue -- ha'pla-kur
Light bulb -- ha'gelek
Light green -- ha'yar-kur
Light panel -- ha'gel-math
Lighthouse -- (masu-)ha'zehl-kel
Lighting -- ha'gelan
Lightning -- igen-wesh
Like -- tishau, tishaya
Likely -- kesik
Limb (anat.) -- sikrus
Limb (botany) -- (lap-)kar
Limbic system -- zherka-torektra
Limestone -- vom-tukh
Limit (n.) -- grei
Limit point -- grei-sfek
Limnology -- slor-masu-tal
Line (n.) -- zehl
Line element -- zehl-velak
Line segment -- zehl-krus
Linear algebra -- zehlik seht-su'us-ek'tal
Linear equation -- zehl-vo'ihn
Linear group -- zehl-travek
Linear intermix system -- zehlik rish-folau-torektra
Linear intermix chamber -- zehlik rish-folau-vel
Linear operator -- zehl-el'torayek
Liner, Ocean -- masutra-su-yata
Linguistics -- gen-lis-tal
Lining -- tvitaya
Link -- naf, naf-tor
Linked, to be -- punaf-tor
Lint -- saizhiv
Lip -- bru
Lipemia -- pid-thel'a-nosh svi'khaf
Lipoma -- thel'upik gnal
Lipoprotein -- thel'a-ketek
Liposarcoma -- thel'a-nala-rasahtra
Liquid -- masu
Liquify -- vimashau
List (lean) -- galat, gal-tor
List (catalog, index) -- feim, feim-tor
Literature -- kitau-tanaf
Lithiasis -- nafek-kov-torvaya
Lithification -- kovtaya
Lithium -- pim-tukh
Lithosphere -- kov-ek'shal
Lithuresis -- kov-vazhaya
Little -- pi'
Little finger -- wuhr-ozh
Littoral (area) -- mashen-shahov-shal
Littoral (system) -- gef-glu'es
Live (v.) -- ha-tor
Live (a long time) -- dif-tor
Liver (anat.) -- nehasamek, nehasamau-nafek
Liverwort -- yekvat
Load -- tus, tus-tor
Loaded, to be -- putus-tor
Loam -- makrizhiv
Lobe -- shal-kal
Locate (v.) -- tal-tor (find); shitau (put into place)
Located, to be (situated) -- shiyau
Location -- shi
Lock (n.) -- klachek
Lock (v.) -- klacha
Locus -- eku-svitan
Loess (löss) -- salan-sal-titaya
Logarithm -- talashenek
Logarithmic distribution -- talash-sagan
Logarithmic integral -- talash-ketil
Logarithmic number -- talash-su'us
Logarithmic spiral -- talash-kulan
Logic -- ozhika
Logical -- ozhikaik
Long -- wu
Long-lasting (adj.) -- wu-palesh-, wu-paleshik
Long-term (adj.) -- wu'nil-, wu'nilik
Longevity -- difan'es (lifespan); wu'nil'es (lasting)
Look -- glazhau
Loop (n.) -- pakuv
Loose -- thal
Lore -- kethtra
Lose -- pak-tor
Loss -- pak
Lost -- paki-, pakik
Lost, to be -- pupak-tor
Lotic -- yumau-masutik
Loud -- ral
Love -- ashau, ashaya
Low -- neik
Low tide -- neik-mashen
Low-water interval -- svi-wak t'neik-masu
Low-water mark -- ulidar t'neik-masu
Lower (adj.) -- weh-ne-, weh-neik
Lower (v.) -- ne-tor
Lower factorial -- weh-ne-klayanek
Lower integral -- weh-ne-ketil
Lower limit -- weh-ne-grei
Lower sum -- weh-neik hau-ov
Loyal -- fonn
Loyalty -- fonn'es
Lumbago -- ne-pla'dor-kusut
Lumbar nerve -- ne-pla'dor-wel
Lumbar vertebra -- ne-pla'dor-hinek
Luminescence -- dakh-ha'tanaya
Lump -- vihk
Lunar eclipse -- aikum-ek'duv
Lunar regolith -- aikum-solek
Lunch -- khi-gad-yem
Lune -- tvimesau-kes-krus
Lung -- esh-sa'haf (TGV), eshaf (MGV)
Lutetium -- kern-tukh
Lymph -- yak(-masu)
Lymph node -- yak-kal
Lymph vessel -- yak-mev
Lymphocyte -- yak-nala
Lymphoma -- yak-gnal
Lysosome -- skaun-pi'vel
Isokinetic cannon -- ka-dvun-thorshun
Isokinetic containment field -- ka-dvunik tuhlau-vunai
Isolation hatch -- dahshau-shal-svep
Isolinear buffer circuit -- ka-zehlik fukat-raf-kuv
Isolinear emitter -- ka-zehlik sayek
Isolinear memory chip -- ka-zehlik vokau-val
Isolinear processor -- ka-zehlik patorayek
Isolinear static memory core -- ka-zehlik vit-vokau-tviyan
Isomagnetic conduit -- ka-seshan-mev
Isosceles trapezoid -- dah-kaik wuh-vlavla-vel
Isosceles triangle -- dah-kaik reh-vla
Isotherm -- ka-falek'es-zehl
Isotope -- galu-dahsu
Isthmus -- solektra-naf
Irritant -- ornat (anc.)
Irritate -- ornai (anc.)
Irritated -- orniaga (anc.)
Itch -- drizh, drizh-tor
Itching -- drizhan
Iterate -- ashivau
Iteration -- ashivaya
Iterative evolution -- ashiv-velek-wakrubaya
Machine -- mish-vel
Macroclimate -- suk'shal-ek'nosh
Macrophage -- suk'yokul-nala
Madam -- (ko-)osu
Madness -- so-resh (anc.)
Magenta -- mol-kur
Magma -- (tvi-)zul
Magma chamber -- zul-tvi-shal
Magnathrust propulsion unit -- datau-kebi t'seshan-kwit
Magnesium -- wal-tukh
Magnet -- seshan-kov, seshan-vel
Magnetic -- seshan-, seshupik
Magnetic activity -- seshan(-vunai)-toran
Magnetic anomaly -- seshupik flekh'es
Magnetic constrictor -- seshan-khluhkayek
Magnetic field -- seshan-vunai
Magnetic field drive -- seshan-vunai-yeturek
Magnetic field intensity -- karik'es t'seshan-vunai
Magnetic plasma guide -- seshan-snazh-kakhartayek
Magnetic repulsor -- seshan-kwitayek
Magnetic seal -- seshan-fen
Magnetic storage bottle -- seshan-korsau-tuhlek
Magnetism -- mokev-seshan
Magnetite -- seshan-tukh
Magnetometer

11.07.2008.

Vulkanski jezik (II dio)

C (nastavak)

Clutter (n.) -- pa-guhsh
Cnidoblast -- ten-rakus-nala
Coagulant -- vihk-tukh
Coagulum -- vihk
Coal -- kastik-kov
Coalesce -- terto'ovau
Coarse -- dir-, dirik
Coast (n.) -- gef
Coat (clothing) -- to-pal (anc.)
Coating -- fi-wein
Coaxial antenna -- dah-da-sfekik kash-ral
Coaxial cable (coax) -- elakh t'dah-da-sfek (EDDS)
Coaxial filter -- dah-da-sfekik kapol
Coaxial relay -- dah-da-sfekik gol'dvunek
Cobalt -- pla-tukh
Cobalt chloride -- dah-lafu t'pla-tukh
Coccolith -- guv-smol-mathra
Coccus -- dukal-talvot
Coccygeal vertebra -- harr-hinek
Coccyx -- harr-hinektra, tvi-harr
Cochlea -- tvi-kaluk-pakuv
Cockpit -- hashsu-shal
Cocoon (n.) -- rada-wein
Code (n.) -- kiht
Coding capacity -- kihtau-tsoh
Coding sequence -- kihtau-zehlanaya
Coefficient -- kakratulek
Coeliac -- feshek-, feshekik
Coelom -- wuhr-vukhut-pi'tauk
Coenzyme -- dah-zalu
Coevolution -- ter-wakrubaya
Cofactor -- ter-klai
Coffin -- tevikeh-natuhn
Cog -- halek-zud
Coherent (adj.) -- thak-, thakik
Coherent neutrino beam -- thak-ska'gal-zehl(ek)
Coherent pulse -- thak-sagaya
Cohesion -- terepaya
Coil (n.) -- pakuv
Coil spanner -- pakuv-mish-raul
Coin (n.) -- buhn (anc.)
Cold (adj.) -- samek(-)
Cold front -- samek-praduk
Colitis -- pekh-mev-yonshaya
Collagen -- rinalaik slah-ketek
Collapse -- neshau, neshaya
Collate -- krus-zekau
Colleague -- kazhuksu
Collect -- tershau
Collection -- tershaya
Collector -- tershausu
Collide -- terkwul-tor
Collider (device) -- terkwulek
Collision -- terkwul
Collision bulkhead -- terkwul-tvi-temok
Colon -- pekh-mev
Colonel -- shal-lan
Colony -- sashila
Color -- kur, kur-tor
Color analyzer -- kur-nisayek
Color balance -- kur-vo'ektaya
Color blindness -- kur-glan-fam
Color correction -- kur-yehtan
Color filter -- kur-kapol
Color picture -- kur-bikuv
Color separation -- kur-dahshaya
Color temperature -- kur-falek'es
Color vision -- kur-glan
Colorimeter -- kur-thonek
Colorimetry -- kur-thon
Colostomy -- pekh-mev-sharutaya
Colpitis -- keshtan-ur-yonshaya
Colpocele -- keshtan-ur-faka
Colpoptosis -- keshtan-ur-set
Colposcope -- keshtan-urik zan-vel
Colpospasm -- keshtan-ur-runev
Column (structural) -- tsek
Coma -- ritevakh (med.); zehl-yel-tam (head of a comet)
Comb -- (isachya-)dref, dref-tor
Combat (n.) -- morov (anc.)
Combination -- terish
Combine (v.) -- terish-tor
Combined, to be -- puterish-tor
Combust -- yontau
Combustion -- yontaya
Combustion chamber -- yontau-tvi-shal
Come -- sarlah
Come out (v.) -- sasarlah
Comet -- zehl-yel
Command (v.) -- khartau
Command processor -- khartau-patorayek
Commander (naval/Starfleet) -- zhel-lan
Commence -- palikau
Commencement -- palikaya
Comment -- tuhskau, tuhskaya
Commission -- kadvin, kadvin-tor
Commissioned, to be -- pukadvin-tor
Commit -- kugau
Commitment -- kugaya
Commodore -- travek-lan
Common -- tsuri(-)
Communicate -- sviribau
Communication -- sviribaya
Communications laser -- sviribau-ha'zehlek
Communications relay -- sviribau-gol'dvunek
Communicator -- sviribayek
Community -- shila (town); ha-travek (biology)
Compact (v.) -- lerakhovau
Compactor -- lerakhovau-vel
Companion -- besu
Companionship -- besu'es
Compass (n.) -- seshan-kharat-thonek
Compassion -- utan'es
Compensate -- torabrau
Compensator -- torabrayek
Compete -- kuhlau
Competition -- kuhlaya
Competitive exclusion -- kuhlau-sanan
Compile -- travilau
Compiler (device) -- travilayek
Complete (adj.) -- ovsot(-), ovsotik
Complete (v.) -- ovsoh (anc.)
Complex (adj.) -- wehkon-, wehkonik
Composite -- tertin; tertitau
Compositor -- tertitayek
Compound (chem.) -- meilaktra
Compress (v.) -- lerakhovau
Compressed air -- lerakh-sov
Compression -- lerakh'es
Compressor -- lerakovayek
Compulsion -- riyeht-aitlun
Computer -- tum-vel
Computer bank -- tum-vel-kutra
Computer bay -- tum-vel-sutauk
Computer core -- tum-vel-tviyan
Computer display -- tum-vel-gluvayek
Computer interface -- tum-vel-tvihanek
Computer memory -- tum-vel-vokaya
Computer science -- tum-vel-ek'tal
Concave -- vi-tauk-, vi-taukik
Conceal -- ip-sut (anc.)
Concolorate (zoology) -- ka-kur-vlaik
Concrescence -- vinokaya
Concrete (material) -- nok
Concussion (med.) -- kwul-kolaya
Condensation -- sasov-saya (process); sasov-masu (liquid)
Condensation nucleus -- svitan-vel t'sasov-saya
Condenser (chem.) -- sasov-mashayek
Condition(s) -- nosh
Conduct (v.) -- spa-tor
Conduction -- span
Conductive -- spa-, spayik
Conductivity -- spa'es
Conductor (elect.) -- spayek
Cone -- thav (botany); ikun (geom. shape)
Confidence -- guhl'es
Configuration -- pazekaya
Configure -- pazekau
Confirm -- wugau
Confirmation -- wugaya
Confluence -- teret-yumaya
Confront -- nagau
Confrontation -- nagaya
Conglomerate (geol.) -- teret-kov
Conic section -- ikun-fna-krus
Conifer -- thav-lap
Connect -- tersau
Connecting dorsal -- tersau-ralek
Connection -- tersaya
Connective tissue -- tersau-nalatra
Connectivity -- tersa'es
Connector -- tersayek
Consanguinity -- teret-zulan'es
Consciousness -- hokni'es
Conservation -- korsaya
Conserve -- korsau
Consider -- panah-tor
Consistency -- tsurkan'es
Consistent -- tsurkan-, tsurkanik
Consolidate -- lerasha
Consolidation -- lerashan
Constant -- ek'ka-, ek'kayik (adj.), ek'kat (n.)
Constellation -- yel-nel-dath
Construct -- torvau
Construction -- torvaya
Constructive -- torvau-, torvauk
Consummate (v.) -- plathau
Contain -- tuhlau
Container -- tuhlek
Containment field -- tuhlau-vunai
Containment system -- tuhlau-torektra
Contaminate -- rislau
Contamination -- rislaya
Contents -- tuhllar
Continent -- ek'kovtra
Continental climate -- ek'kovtra-ek'nosh
Continental drift -- ek'kovtra-dvun
Continental plate -- ek'kovtra-math
Continental shelf -- sagefik ek'kovtra-sadvun-nef
Continental slope -- gosh-nefik ek'kovtra-sadvun-vul
Continue -- fator
Continuity -- fator'es
Continuum -- ek'eku
Control -- tash, tash-tor
Control board -- tash-dohn
Control circuit -- tash-raf-kuv
Control column -- tash-el'rek
Control console -- tashal (old contraction of "tash-shal")
Control current -- tash-katrom
Control panel -- tash-math
Control pedestal -- tash-nelka
Control rod -- (folayek-)tash-fek
Control voltage -- tash-toruk'es
Controlled, to be -- putash-tor
Controller -- tashek (device); tashsu (person)
Contusion -- wadi-yarek
Convection -- da-kuv-falek'es
Converge -- teretau
Convergence -- teretaya
Convergent evolution -- teretau-wakrubaya
Convergent lens -- teretau-gelek
Convergent thinking -- teretau-nahan
Conversion -- rushan
Conversion factor -- rushan-klai
Conversion gain -- rushan-nazh
Conversion loss -- rushan-pak
Conversion ratio -- rushan-tavat
Convert (n.) -- rushansu
Convert (v.) -- rushan-tor
Converter -- rushanek
Convex -- satauk-, sataukik
Convey -- zhelesh
Conveyer -- zheleshek
Convoy -- nik'el (anc.)
Convulsion (med.) -- mahai
Cook -- fassu; fas-tor
Cooked, to be -- pufas-tor
Cool (adj.) -- samu(-)
Cool (v.) -- samuyau
Coolant -- samuyau-tukh
Cooler (n.) -- samuyek
Cooperate -- terkadau
Cooperation -- terkadaya
Coordinate (n.) -- shi-kethel
Coping saw -- tsa-zuneshek
Copper -- khaf-tukh
Copper ore -- yar-tukh, eshu t'dah-khaf-tukh
Copper sulfate -- vlau-keh-eshu t'khaf-tukh
Coprophobia -- pekh-pthak
Copse -- pi'laptra
Copy -- va'asau, va'asaya
Cord -- elakh
Cordate -- khaf-spol-shidik
Corditis -- elakh-yonshaya
Core (n.) -- tviyan
Core sample -- tviyan-li-fal
Cornea -- bezhun-wadi
Corneous -- stonn-lef'es-kahk
Corner (n.) -- teruk
Corolla -- kur-mortra
Corona (astron., meteor.) -- pau
Coronary artery -- uzh-khaf-mev t'khaf-spol
Coronary bypass -- khaf-spol-pamutaya
Coronary circulation -- da-kuvaya t'khaf-spol-dvunek
Coronary occlusion -- khaf-spol-klotaya
Coronary thrombosis -- vihk-klotaya t'khaf-spol
Corporal (rank) -- neksu
Corpse -- tevikeh (old contraction of "tevik-veh")
Corpuscle -- el-nala
Correct -- yeht, yeht-tor
Correction -- yehtan
Corridor -- tvur
Corrie (geol.) -- ku-li-razh
Corrode -- meilokul
Corrosion -- meilokulan
Cortex -- si-wein
Corundum -- yon-khush
Cosecant -- vath-sfek-aus
Cosine -- vath-tavat-zes
Cosmic dust -- stukh-grazhiv
Cosmic rays -- stukh-ha'zehllar
Cosmology -- stukhtra-tal
Cosmos -- stukhtra
Cotangent -- vath-sfek-vel
Cotyledon -- wuhr-nei-mor
Cough -- huhsh, huhsh-tor
Could -- kupi-
Council -- shikh-orna
Count (v.) -- tum-tor
Counter (device) -- tumek
Countermeasures -- tehnokatlar
Country (nation) -- shasol (anc.)
Couple (n.) -- shif
Coupler -- teretek
Coupling -- tersayek
Courier -- skladasu
Course -- rivak
Course correction -- rivak-yehtan
Course programming panel -- rivak-tumau-math
Courteous -- nuhk
Courtesy -- nuhk'es
Cove -- pi'tchol
Cover -- wein, wein-tor
Cover glass -- wein-makh
Cover paper -- wein-dun
Cover slip -- numakh-wein
Cowl -- weinat
Crack -- treshau, treshaya
Craft (vehicle) -- hali
Cramp -- runelau, runelaya
Crane (n.) -- aberayek
Crane barge -- aberayek-(masu-)hali
Crane magnet -- seshan-vel-aberayek
Crane motor -- aberayek-mishu
Cranial nerve -- patam-wel
Cranium -- patam-hinektra
Crank (n.) -- el'dayek (hand); dvudayek (mech.)
Crankcase -- dvudau-natuhn
Crankshaft -- dvudau-fek
Crash -- tevul, tevulau; tevul-tor
Crash test -- tevul-nisan
Crater -- kwul-razh (impact); zul-razh (volcano); thorsh-razh
Crawl (v.) -- ukrau
Create -- fereik-tor
Creation -- fereikan
Creative -- fereik
Creativity -- fereik'es
Creator -- fereiksu
Creator, The (God) -- Ofereiksu
Crepuscular -- torupik du'neik-ha'gel-wak
Crest -- dan-pid-sfek (geol.); sazasfek
Crevasse -- glu-treshaya
Crevice -- treshaya
Crew (n.) -- (hali-)sutra
Crewman (rank) -- nensu
Crimp -- hesvulau, hesvulaya
Crimson -- hirat-kur
Crisis -- burun
Crisscross (n.) -- tuhs-tuhs
Cristate -- sazasfek-mayik
Critical -- burun-, burunik (in a crisis); bol-, bolik (vital)
Critical angle -- bol-vul
Critical frequency -- bol-vakav'es
Critical humidity -- bol-sov-masu'es
Critical mass -- bol-shivak
Critical pressure -- bol-ne'hish
Critical rate -- bol-tav
Critical size -- bol-suk'es
Critical speed -- bol-threshan
Critical temperature -- bol-falek'es
Critical voltage -- bol-toruk'es
Critical volume -- bol-mog'es
Crop(s) -- urozh (anc.)
Cross -- tuhs, tuhsau; mes-tor
Cross fire -- tuhs-pohshaun
Cross hair -- tuhs-isach
Cross section -- fna-krus
Cross-breeding -- rish-kosh-vesaya
Cross-country (adj.) -- mes-solektra-, mes-solektraik
Cross-cultural -- mes-iyula-, mes-iyulaik
Cross-examination -- tuhs-linisaya
Cross-examine -- tuhs-linisau
Cross-eyed -- tuhs-bezhun-, tuhs-bezhunik
Cross-fertilization -- rish-vikantaya
Cross-index (v.) -- mes-nakh-tor
Cross-legged (adj.) -- tuhs-mal-, tuhs-malik
Cross-national -- mes-shasol-, mes-shasolik
Cross-pollinate -- rish-kas-vikantau
Cross-pollination -- rish-kas-vikantaya
Cross-reference (n.) -- tuhs-dzhinaya
Crossable -- mes-yehat
Crossbar -- tuhs-mofek
Crossbow -- dvudau-kes-wun
Crossbreed (n.) -- rish-ha-vel
Crosscurrent -- mes-katrom
Crosscut saw -- tuhs-nesh-zuneshek
Crossing -- mes (place where crossed); mesan (act of crossing)
Crossover (n.) -- abru-mes
Crossroad -- tuhs-yut
Crosstown (adj.) -- mes-kahr-, mes-kahrik
Crosswalk -- su-mes
Croup (med.) -- kan-huhsh
Crowbar -- ihv-mofek
Cruciate -- tuhs-shidik
Crucible -- klim-yerak
Crucible furnace -- klim-yerak-fasek
Crucible tongs -- klim-yerak-el'abrashayek
Cruciform -- tuhs-shidik
Cruise control -- shati-threshan-tashek
Cruise missile -- besan-yon-kliton
Crumble (v.) -- snaipau
Crush (v.) -- plesh-tor
Crust (n.) -- puhnk (bread, etc.), si-kov-shal (geol.)
Cry -- maf, maf-tor
Cryogenic (adj.) -- samu-tor-, samu-torik
Cryogenic fluid -- samu-tor-masu
Cryogenics -- samu-tukh-tal
Cryometer -- samu-thonek
Cryophilic -- samek-ashauk
Cryophobia -- samu-pthak
Cryosphere -- le-suma-ek'shal
Cryostat -- samu-dvelek
Crypt -- brag
Cryptozoic -- ip-hatik
Cryptozoology -- tal t'ip-ha-vellar
Cryptozoon -- ip-ha-vel
Crystal -- khush
Crystalline -- khushik
Crystallization -- khushaya
Crystallize -- khushau
Crystallography -- khush-ek'tal
Cubbyhole (n.) -- sha'ti (anc.)
Cube (n.) -- sheh-muk (shape); rehs'us (number)
Cube (v.) -- rehsau
Cube root -- rehs'us-gir
Culm -- lesek-pi'fek
Cultivate -- sokasitau
Cultivation -- sokasitaya
Cultivator (equip.) -- sokasitayek
Culture (n.) -- iyula (beliefs & customs, etc.); sokulm (biology)
Culvert -- smash-yut
Cumulative (adj.) -- tabruk-, tabrukik
Cumulonimbus (cloud) -- tra-masu-wan
Cumulus (cloud) -- tra-wan
Cuneate -- shivek-shidik
Cuneiform -- shivek-shidik (adj.); shivek-kitaun (writing)
Cup -- monek
Cupboard -- tsorayek
Cupola -- relk
Curb (n.) -- yut-del
Cuprite (a copper ore) -- eshu t'dah-khaf-tukh
Cupulate -- monek-shidik
Cupule -- monek-vel
Curable -- bohrau-yehat
Curative (n.) -- bohrau-tukh
Cure -- bohrau, bohraya
Curettage -- has-theshaya
Curet, Curette (n.) -- has-theshayek
Curium -- dah-tukh
Curl (n.) -- tcha
Currency (money) -- donku
Current -- katrom (elect., hydro.); masutra-pilash (ocean.)
Curtail -- pen-tor
Curtain (n.) -- skahan (pl. skahanu)
Curvature -- tchakat
Curve (n.) -- tsa
Curvilinear -- tsa-zehl-, tsa-zehlik
Cusp -- sfek
Cuspidate -- sfek-mayik
Custody -- to-tashan
Custom (n.) -- oyut
Custom-built (adj.) -- wuhin-torvalik
Custom-made (adj.) -- wuhin-tortik
Customary -- oyut-, oyutik
Customer -- klepovausu
Cut -- nesh, nesh-tor
Cutaneous -- wadi-, wadiyik
Cute -- petakov (anc.)
Cuticle (nail) -- felu-nen-wadi
Cutter (device) -- neshek
Cyan (color) -- hish-pla-kur
Cyanic acid -- nol-sov-sash
Cyanide -- nol-sovu
Cyanobacterium -- pla-yar-talvot
Cyanogen -- nol-sov-tukh
Cyanosis -- (ritsuri) pla-wadi-nosh
Cyanotic -- pla-wadi-noshik
Cyberneticist -- kritash-ek'talsu
Cybernetics -- kritash-ek'tal
Cyborg -- kritashsu
Cycle (n.) -- da-nel
Cyclic (adj.) -- da-nel-, da-nelik
Cyclist -- haleksu
Cyclometer -- halek-dan-thonek
Cyclone -- suk'sov-dan
Cylinder -- tu'mev
Cylindrical -- tu'mev-shidik
Cyma -- oluhk-tsa
Cymbal -- bling
Cymophobia -- pral-pthak
Cynic -- linsu
Cynical -- lin-, linik
Cynicism -- lin'es
Cynopodous -- si-spahk-ash'yaik
Cyst -- shaf
Cystic -- shaf-, shafik
Cystitis -- vazh-shal-yonshaya
Cystoscope -- vazhaf-zan-vel
Cystostomy -- vazhaf-tu'ashan
Cystotomy -- vazhaf-neshan
Cytochemistry -- nala-meil-tal
Cytogenetics -- nala-tol-tal
Cytology -- nala-tal
Cytophilic -- nala-ashauk
Cytoplasm -- (nen-)nala-tukh
Cytoskeleton -- nala-nenikaya
Cytostatic -- nala-pehkauk
Cytotechnologist -- nala-shasutansu
Cytotechnology -- nala-shasutanan
Cytotoxic -- nala-hasamik
Cytotoxin -- nala-hasam
Dacryo-adenitis -- yonshaya t'bezhun-masu-pi'nafek
Dacryocystitis -- yonshaya t'bezhun-masu-sa'haf
Dacryorrhea -- ritsuri-pid-yumaya t'bezhun-masu
Dacryopyosis -- ritsuri-nosh t'kuhka svi'bezhun-wadi-torektra
Dactyl -- uk
Dactyledema -- ritsuri ozh-masu-hoknaya
Dactylitis -- uk-yonshaya
Dactylology -- ozh-sviribau-tanaf
Dactylomegaly -- ritsuri-suk-nosh t'uklar
Daffy -- duh-, duhik
Dagger -- lipitah
Daily -- kanok-gadik
Dais -- skaf
Damage -- zakar, zakar-tor
Damage control -- zakar-tash
Damp(en) (v.) -- fish-tor
Dampener -- fishek
Dampening field -- fish-vunai
Damper (device) -- fishek
Damping -- fishan
Dance -- tam, tam-tor
Dancer -- tamsu
Dandruff -- (patam-)wadi-grazhiv
Danger -- tehvar
Dangerous -- tehvar-bosh
Dark -- mu'gel-, mu'gelik
Dark adaptation -- mu'gel-rubilaya
Dark blue -- spo-kur
Dark gray -- ras-kur
Dark green -- mu'yar-kur
Dark matter -- mu'gel-tukh
Dark nebula -- mu'gel-stukh-wan
Dark reaction -- mu'gel-folaya
Darken -- mu'glau
Darkness -- mu'gel'es
Darling (adj.) -- ashal-, ashalik (beloved); petakov(-) (cute)
Darling (person) -- ashal-veh
Dart (n.) -- kli
Dash(board) -- glutash-dohn
Dashpot -- fish-vel
Data -- faik
Data crystal -- faik-khush
Data input access panel -- thro-wein t'faik-svin
Data interface -- faik-tvihanek
Data network -- faik-vistra
Data node -- faik-kal
Data processing -- faik-patoraun
Data processor -- faik-patorayek
Data retrieval -- faik-zaprahn
Data storage -- faik-tsoraya
Data storage device -- faik-tsorau-vel
Database -- faiktra
Database management -- faiktra-khartaya
Date (n.) -- kinuf (anc.)
Daughter -- ko-fu
Daughter cell -- kan-nala
Daughter nucleus -- kan-nala-svitan
Davit -- vla-aberayek
Dawn (n.) -- gad-keshtan
Day -- gad
Daybreak -- gad-keshtan
Daydream -- rirun, rirun-tor
Daylight (n.) -- gad-ha'gel
Daymare -- gad-eshu'a
Daytime (adj.) -- gad-wak-, gad-wakik
Dead (adj.) -- tevik
Dead, The -- Tevanu
Deadly -- teval-, tevalik
Deaf -- zhu-fam
Deaf, The -- Zhu-famu
Deafness -- zhu-fam'es
Dear (n.) -- tal-kam
Dearth -- fam
Death -- tevakh
Deathless -- tevakh-fam
Deathly -- tevakh-kahk
Debark (v.) -- skahal-tor (ship, etc.); snem-tor lap-wadi (tree)
Debility -- fam-karik'es(-nosh)
Débridement -- skek-nalatra-snem
Débris -- guhsh(-tukh)
Débris flow -- guhsh-yumaya
Debt -- sa'akh (anc.)
Decagon -- leh-vla
Decahedron -- leh-muk
Decalcification -- sahinekaya
Decant -- skamukau
Decay -- nehau, nehaya
Deceit -- tehs
Deceive -- tehs-tor
Decelerate -- vohrau
Deceleration -- vohraya
Deception -- tehsat
Decide -- klopau
Decidua (med., zool.) -- po-tukh
Deciduous -- set-mor-, set-morik (botany); saset-, sasetik (med.)
Deciduous tooth -- kan-zud, saset-zud
Deciduous tree -- set-mor-lap
Decimal (adj.) -- leh-, lehik
Decimal system -- neh-leh-torektra
Decision -- klopaya
Deck (floor) -- lan-tol
Declaration -- afsakaya
Declare -- afsakau
Decode -- sakiht-tor
Decoder (device) -- sakihtek
Decollate -- sakrus-zekau
Decolorize -- sakurau
Decommission -- sakadvin-tor
Decompile -- satravilau
Decompiler -- satravilayek
Decompose -- ek'nehau
Decomposition -- ek'nehau
Decortication -- kas-wein-snem (bot.); nafek-wein-snem (med.)
Decrease -- nelau, nelaya
Decrypt -- sasatilau
Decryption -- sasatilaya
Decryption matrix -- sasatilau-viskulan
Deduct -- nenem-tor
Deduction -- nenem
Deep (adj.) -- glu(-)
Deep space -- glu-stukh
Deep space imaging system -- glakuvau-torektra t'glu-stukh
Defecate -- pekhau
Defecation -- pekhaya
Defect (n.) -- lafot (anc.)
Defective -- lafot-mayik
Defend -- fosh-tor
Defense -- fosh
Deficient -- pafam(-)
Deficiency -- pafam'es
Define -- mesprah
Definition -- mesprahn
Deflate -- sasovau
Deflation -- sasovaya
Deflect -- sakwitau
Deflection -- sakwitaya
Deflection angle -- sakwitau-vul
Deflection coil -- sakwitau-pakuv
Deflection yoke -- sakwitau-feretai
Deflectometer -- sakwitau-thonek
Deflector -- sakwitayek
Deflector array -- sakwitayek-zehlaya
Deflector field generator -- sakwitayek-vunai-ferek
Defoaming agent -- sapuhsh-tukh
Deform -- sashidau
Deformation -- sashidaya
Deformity -- riyeht-shid'es
Degeneration -- tehn-storaya
Dehiscence -- nei-savas-tu'ashan
Dehiscent -- nei-savas-tu'ashik
Dehiss circuit -- sashisau-raf-kuv
Dehydrate -- nemashau
Dehydration -- nemashaya
Delay -- vohtau, vohtaya
Delete -- enem-tor
Deletion -- enem
Deliver -- tefu (anc.)
Delivery -- tefuk (anc.)
Delta (geol.) -- selk
Delta radiation -- kih-saya
Delta wing -- reh-vla-rala
Deltaic deposit -- selk-titaya
Deltoid (adj.) -- reh-vla-shidik
Deltan (person/language) -- Deltasu
Delusion -- plokh
Demand -- haishau, haishaya
Demineralization -- sa'ek'tukhaya
Demodulate -- sakihtilau
Demodulator -- sakihtilayek
Demon -- eshu'a (anc.)
Demultiplexer -- sawehkantayek
Dendriform -- lap-shidik
Dendrite (anat.) -- wel-gel
Dendrochronology -- lap-kuv-tal
Dendrophobia -- lap-pthak
Denial -- wafaya
Denominator -- ne-su'us
Dense -- ihn-, ihnik
Densitometer -- ihn-thonek
Density -- ihn'es
Dent (n.) -- tuhk
Dental caries -- zud-nehaya
Dental formula -- zud-nik-tok
Dentate -- zudlar-rihkik
Denticulate -- pi'zudlar-rihkik
Dentine -- zud-tukh
Dentist -- zud-hassu
Dentition -- zudtra
Deny -- wafau
Deodorant -- savilau-tukh
Deodorize -- savilau
Deossification -- hinek-ek'tukh-pak
Deoxyribonucleic acid (DNA) -- sash t'dah-ha-svitan (SDH)
Depart -- trasha
Departure -- trashan
Departure gate -- trasha-temep
Departure time -- trasha-wak
Depend -- nerau
Dependable -- nerek
Dependent -- ner-, nerik
Dependent function -- ner-is-kek
Dependent variable -- ner-vuhnayek
Depilatory (n.) -- isachya-snem-tukh
Deplete -- neis-tor
Depletion -- neis
Depolarize -- sanarakau
Deposit -- titau, titaya
Depression (meteor.) -- neik-shal
Depressurize -- sahish-tor
Depth -- gluder
Depth finder -- gluder-thonek
Dermabrasion -- wadi-grashaya
Dermal -- wadi-, wadiyik
Dermal regenerator -- wadi-vaferek
Dermatitis -- wadi-yonshaya
Dermatology -- wadi-tal
Dermatophyte -- wadi-luk
Dermis -- tvi-wadi
Derrick -- aberofek
Desalination -- sa'alemashaya
Descend -- tev-tor
Descent -- tevan
Describe -- kethelvau
Description -- kethelvaya
Desensitize -- sakashovau
Desert -- eshikh
Desertification -- eshikh-storaya
Desiccant -- psethilau-tukh
Desiccate -- psethilau
Desiccation -- psethilaya
Desiccator -- psethilayek
Designate -- bablivau
Designation -- bablivaya
Desire -- aitlun (n.); aitlu (v.)
Desk -- kitau-skaf
Desquamation -- wadi-foshuhn
Destiny -- buk
Destroy -- vashau
Destruction -- vashaya
Destructive -- vashauk
Detach -- dahl-tor
Detached retina -- dahlik glan-nalatra-tin
Detect -- patal-tor
Detection -- patalan
Detector -- patalek
Détente -- rapahanek
Deteriorate -- sakluhkau
Deterioration -- saklukhaya
Determine -- satalau
Detonate -- thorshau
Detonator -- thorshayek
Detour -- pamutau, pamutaya
Detoxification -- nehasamaya
Detoxify -- nehasamau
Detrimental -- zakaran-, zakaranik
Detritivore -- ha-guhsh-yokulsu
Detritus -- ha-guhsh (biol.); thal-tukh (geol.)
Deuterium -- dah-masu-tukh
Develop -- storau
Developed (adj.) -- stor-, storik
Developer (device) -- storayek
Deviant (adj.) -- teker-, tekerik
Deviate -- teker (anc.)
Deviation -- tekeret
Device -- el'mish
Devote -- vaikau
Devotion -- vaikaya
Devour -- ketau
Devout -- vaikar-, vaikarik
Dew -- asal-masu
Dew point -- asal-masu-sfek
Dewdrop -- asal-masu-thek
Dewfall -- asal-masu-tevan
Diabetes -- ritsuri-nosh t'slor-dau-tukh
Diagnose -- nosh-satalau
Diagnosis -- nosh-satalaya
Diagnostics -- nosh-nisaklar
Diagonal -- mes-zehl-, mes-zehlik; (vul-)mes-zehl (math.)
Diagram (n.) -- ufesan
Dial (n.) -- mik
Diameter -- fna-thon
Diamond (mineral) -- lerash-khush
Diaphoresis -- wadashaya
Diaphoretic -- wadashau-aishaik (adj.); wadashau-tukh (n.)
Diaphragm (anat.) -- esh-dvunek
Diaphysectomy -- wu-hinek-snem
Diaphysis -- wu-hinek
Diaphysitis -- wu-hinek-yonshaya
Diarrhea -- masu-pekh(-nosh)
Diary -- gad-dunap
Diatom -- masutra-mazhuyik numo-ha-vel
Dichroic -- dah-kur-, dah-kurik
Dichromatism (med.) -- dah-kur-zhelik glan-fam'es
Dictator -- stis-fulagsu
Dictionary -- zhit-dunap
Die (v.) -- tev-tor
Dielectric (n.) -- rispayek
Diet (n.) -- yokul-montra (intake); yokul-tashan (controlled eating)
Differ -- nati (anc.)
Difference(s) -- natyan (anc.)
Different -- natya(-) (anc.)
Differential (math.) -- natilak
Differential diagnosis -- natya-nosh-satalaya
Differential calculus -- natilauk pitoh-su'us-ek'tal
Differential equation -- natilak-vo'ihn
Differential geometry -- natilak-khlop-thonik su'us-ek'tal
Differential operator -- natilak-el'torayek
Differentiate -- natilau
Differentiation -- natilaya
Difficult -- rihag-, rihagik
Difficulty -- rihag'es
Diffuse (v.) -- sas-tor
Diffuser -- sasek
Diffusion -- sasak
Diffusivity -- sas'es
Dig (v.) -- hil-tor
Digametic -- dah-guv-nalaik
Digest (v.) -- skau-tor
Digested, to be -- puskau-tor
Digester -- skaunek
Digestible -- skau-yehat
Digestion -- skaun
Digestive gland -- skaun-pi'nafek
Digestive tract -- skaun-ek'ur
Digger (tool) -- hilek
Digit -- uk (anat.); un (math.)
Digital clock -- un-wak-vel
Digital computer -- saga-tum-vel
Digital filter -- saga-kapol
Digital recorder -- saga-vipladayek
Digital signal -- saga-glantokaya
Digital watch -- karik un-wak-vel
Digitate -- sau-krusik
Digitize -- unsagau
Digraph -- dah-zun
Digress -- savariben
Digression -- savarun
Dihedral -- aberala-vul (aero.); dah-pa'ashtra-vul (math.)
Dike (n.) -- zul-mev (geol.); pamashok (levee)
Dilate -- eiksha
Dilation -- eiksharu
Dilithium -- dah-pim-tukh
Dilithium crystal -- dah-pim-khush
Dilithium mining facility -- van-kebitra t'dah-pim-tukh
Dilithium reactor -- dah-pim-folayek
Dim -- neik-ha'gel-, neik-ha'gelik (adj.); ha'gel-ne-tor (v.)
Dimension -- tinga (measurement); retuka (physics)
Dimer -- dah-ketek
Dimerous -- dah-krusik
Dimictic -- dah-da-kuvauk
Diminish -- nelau
Dimmer (switch) -- ha'gel-neyek
Din (n.) -- stiralash
Dine (v.) -- aru-yokul
Dinghy -- pi'fel-hali
Dining room -- shi'yem
Dinner -- aru-yem
Dinosaur -- fe-vesht-varik terra-vash-ukraluk
Diode -- dah-narafek
Dioecious -- natya-kasik
Dip -- spis, spis-tor
Dipeptide -- dah-skaulu
Diphasic -- dah-wek-, dah-wekik
Diphthong -- dah-ralash-vel
Diphyletic -- dah-zehl-tveshuk
Diphyodont -- dah-zud-ekuk
Diplegia -- on-shivaya
Diplococcus -- dah-dukal-talvot
Diploid (n.) -- dah-toltra-nala
Diploma -- skunap
Diplomacy -- duta'es
Diplomat -- dutar (anc.)
Diplomatic -- dutar-, dutarik
Diplomatic courier vessel -- dutar-shan-hali
Diplopia -- dah-glan
Dipsomaniac -- ritash-naliveh-aitlusu
Dipsophobia -- mon-pthak
Dipterous -- dah-rala-, dah-ralaik
Direct -- khar-, kharik; khartau
Direct action -- khar-torai
Direct capacitance -- khar-tsor'es
Direct data entry -- khar-faik-svin
Direct current (DC) -- wuh-kharat-katrom
Direct injection -- khar-vipohshaya
Direct lighting -- khar-ha'gelan
Direct manipulation -- khar-el'taranaya
Direct printing -- khar-hishan
Direct sound -- khar-ralash
Direct wave -- khar-pral
Directed angle -- khart-vulu
Direction -- kharat
Direction angle -- kharat-vulu
Direction finder -- kharat-talek
Direction switch -- kharat-dvelek
Directional (adj.) -- kharat-, kharatik
Directional antenna -- kharat-kash-ral
Directional drilling -- kharat-spitaun
Directional filter -- kharat-kapol
Directional loudspeaker -- kharat-saralashek
Directional microphone -- kharat-viralashek
Directional receiver -- kharat-poprahek
Directional relay -- kharat-gol'dvunek
Directional transmitter -- kharat-sasayek
Director -- khartausu
Directory -- khar-feim
Dirigible (n.) -- pa-sov-hali
Dirt -- kitek
Dirty -- kitork(-)
Disability -- rikup'es
Disable -- rikup-tor
Disappear -- sasaudau
Disassemble -- saferetau
Disassortative mating -- rika-ves-katelaya
Disaster -- koshvar
Disc -- mathra
Discharge -- khrasau, khrasaya
Discharger -- khrasayek
Discipline (n.) -- nahr
Disconnect (v.) -- satersau
Disconnection -- satersaya
Discontinuity -- rifator'es
Discriminant -- sakathilak
Discriminate -- sakathilau
Discrimination -- sakathilaya
Discriminator -- sakathilayek
Disease -- has
Disembark -- skahal-tor
Disembodied -- savukhut-, savukhutik
Disembowel -- sayorkunau
Disengage -- dahl-tor
Disguise -- pasut, pasutau
Disgust -- spa'ash
Dishonest -- ritrau
Disinfect -- tehn-vivotau
Disinfectant -- tehn-vivotau-tukh
Disinfection -- tehn-vivotaya
Disintegrate -- fezhilau
Disintegrator -- fezhilayek
Disk -- mathra
Disk brakes -- mathra-vohrayeklar
Disk camera -- mathra-glayek
Disk centrifuge -- mathra-sadan-dahshayek
Disk drive -- mathra-yeturek
Disk filter -- mathra-kapol
Disk pack -- mathra-tuh
Disk valve -- mathra-spunek
Dislike -- ritishau, ritishaya
Dislocation -- sashitaya
Dispense -- tan-tor
Dispenser -- tanek
Dispersal -- saganaya
Dispersal barrier -- saganau-foshek
Dispersal mechanism -- saganau-tor-vel
Disperse -- saganau
Dispersed, to be -- pusaganau
Disphenoid -- dah-shihvek-vel
Displace -- sa'dvun-tor
Displacement -- sa'dvun
Display -- gluvau, gluvaya; gluvayek
Disposable -- sashitau-yehat
Disposal -- sashitaya
Dispose -- sashitau
Disregard (v.) -- bau-tor
Disrupt -- feshel-tor
Disrupter -- feshelek
Disrupter beam -- feshelek-zehl
Disrupter induction coil -- feshelek-vimevilau-pakuv
Disruption -- feshel
Dissect -- dahli-nesh-tor
Dissection -- dahli-neshan
Dissolution -- fezhaya
Dissolve -- fezhau
Dissolved oxygen level -- fezhal-vok t'masu-esh-tukh
Dissonance -- mes-stirilaya
Distance -- ir
Distant -- irak(-)
Distill -- (masu-)kan-dahshau
Distillation -- (masu-)kan-dahshaya
Distortion -- saznek
Distract -- saglakolau
Distraction -- saglakolaya
Distress (n.) -- flakosh
Distress beacon -- flakosh-glaribek
Distress signal -- flakosh-glantokaya
Distribute -- sagan-tor
Distribution -- sagan
Distribution cable -- sagan-elakh
Distribution factor -- sagan-klai
Distributor -- saganek
District -- kahkrus
Disturb -- ertau
Disturbance -- ertaya
Disymmetric -- dah-talikalik
Diurnal (daily, in daytime) -- gad-wak-, gad-wakik
Diurnal (active during the day) -- du-gad-, du-gadik
Diurnal intensity -- gad-wak-flan'es
Diurnal range -- gad-wak-eik'es
Diurnal variation -- gad-wak-vuhnaya
Dive -- taul, taul-tor
Diver -- taulsu
Diverge -- satau
Divergence -- risteraya (meteor.); sataya (deviate, spread, etc.)
Divergent lens -- satau-gelek
Divergent sequence -- satau-zehlanaya
Divergent series -- satau-weizehl
Diversion -- mutaya
Divers (adj.) -- vuhnauk
Diverse -- natya(-), rikahkwa(-)
Diversity -- vuhnaya
Divert -- mutau
Diverter -- mutayek
Divide -- dahsau, dahsaya
Divine (adj.) -- ekon-, ekonik
Diving bell -- taul-vakh
Diving board -- taul-dohn
Diving suit -- taul-saikhut
Dividend -- vi-dahsau-vel
Division -- dahsaya
Divisor -- dahsayek
Dizygotic twins -- t'dahsular s'natya-yu-murlar
Do -- tor
Dock -- kif, kifau
Docking (n.) -- kifaya
Docking latch -- kifau-kuhr
Docking light -- kifau-ha'gel
Docking port -- kifau-svep
Doctor (n., med.) -- hassu
Doctrine -- dvatai
Document -- kisev
Documentation -- kisevtra
Dodecagon -- leh-dah-vla
Dodecahedron -- leh-dah-muk
Dodge (v.) -- savlau (evade); sayutau (move out of the way)
Dolichocephalic -- wu-patam-, wu-patamik
Doll -- su-leitri
Dolmen -- pashov (anc.)
Dolomite -- desh-tukh
Dolomitic limestone -- desh-vom-tukh
Dolostone -- desh-kov
Domain -- grenat
Dome (n.) -- ub
Domestic (adj.) -- ha'kel-, ha'kelik
Domesticate -- ha'kelikau
Domestication -- ha'kelikaya
Dominance -- abru'es
Dominant -- abrupik
Dominate -- abrukhau
Domination -- abrukhaya
Dominator -- abrukhausu
Donate -- tan-tor
Donation -- tanan
Donor -- tansu
Door -- svep (anc.)
Doorcase -- svep-nentu
Doorframe -- svep-nentu
Doorjamb -- svep-lehk
Doorkeeper -- svep-dvinsu
Doorknob -- svep-elat
Doormat -- svep-pev
Doorpost -- svep-lehk
Doorsill -- svep-sku
Doorstep -- svep-ashef
Doorstop -- svep-klotek
Doorway -- svep-sharu
Dormancy -- yukup'es
Dormant -- yukup-, yukupik
Dormant phase -- yukup-wek
Dormant volcano -- yukup-zul-kunel
Dorsal fin -- pla'dor-ralek
Dorsalgia -- pla'dor-kusut
Dorsiferous -- pla'dor-leshanik
Dorsiflexion -- pla'vulaya
Dorsigrade -- fi-pla'uk-latesik
Dose (n.) -- fim
Dosimeter -- fim-thonek
Dosimetry -- fim-thon
Double (v.) -- dahtau
Double agent -- dah-zamasu
Double bond -- dah-tel
Double cone -- dah-ikun
Double door -- dah-svep
Double entry -- dah-svin
Double exponential distribution -- dah-ashenek-sagan
Double exponential integration -- dah-ashenek-ketilaya
Double exposure -- dah-sashavaya
Double floor -- dah-lan-tol
Double helix -- dah-kulan
Double hull -- dah-vukh
Double integral -- dah-ketil
Double series -- dah-weizehl
Double vision -- dah-glan
Double wall -- dah-temok
Doubt -- vet, vet-tor
Doubtful -- vet-bosh
Dough -- ned
Down(ward) -- ne'le
Downwind -- ne'salanik
Draft (n.) -- fnalan (air); ne-haf (under a ship)
Drag (v.) -- zaseshau
Drain -- smashaya (loss); smash-mev (pipe); smashau (v.)
Drainage -- smashaya
Drapes (n.) -- skahanu
Draw (v.) -- bes-tor
Drawer (desk, etc.) -- zish-nef
Drawing -- bes
Dream -- run, run-tor
Drier (device) -- psethayek
Drift -- marau, maraya
Drill -- spitau; spitayek
Drill bit -- spitau-zus
Drill chuck -- (spitau-)zus-meskarayek
Drill press -- spitau-el'lamok
Drink -- mon, mon-tor
Drinkable -- mon-yehat
Drip -- thezh, thezh-tor
Drip-proof -- thezh-teht
Drive (n.) -- yeturat (motivation, need, urge); yeturek (mech.)
Drive (v.) -- yetur (anc.)
Drive section -- yeturek-krus
Drive shaft -- yetur-fek
Driveline, Drivetrain -- yetur-ek'zehl
Driver -- yetursu (person); yeturak (software); mahyeturek (machine)
Driver coil -- yetur-pakuv
Driveway -- awek-thro-yut
Drizzle -- pi'sov-masu; pi'sov-mashau
Drogue parachute -- seshau-tev-sai
Drone (aero.) -- risu-sov-hali
Drop (n.) -- set (fall); nes (lowering); thek (rain, tear, etc.)
Drop (v.) -- set-tor (to let fall); ne-tor (to lower)
Drop arm (mech.) -- set-kar
Drop cloth -- thek-sai
Drop hammer -- set-mah-vel
Drop point -- set-sfek
Drop tank -- set-tuhlek
Drop valve -- set-spunek
Droplet -- pi'thek
Droplight -- geldau-ha'gelek
Dropsonde -- set-sov-nisayek
Dropsy -- ritsuri-masu-hoknaya
Drosometer -- asal-masu-thonek
Dross -- mopuhsh
Drought -- pseth-wak-krus
Drown -- mastevau
Drug (n.) -- ta'bek (anc.)
Drug resistance -- ta'bek-tehnaya
Drum -- vluhn, vluhn-tor
Drumbeat -- vluhn-kuhsh
Drupe -- kahm-savas
Drupelet -- pi'kahm-savas
Dry -- pseth, psethau
Dry cell battery -- pseth-nala-kipof
Dry dock -- smash-hali-kif
Dry ice -- le-suma s'dah-eshu t'nol-tukh
Dry measure -- pseth-thon
Dry rot -- pseth-nehaya
Dry season -- pseth-tevun-yonuk
Dry steam -- pseth-zhis
Dry valley -- pseth-pilashik ku-li
Dry weight -- herbosh-rasath
Duality -- dah'es
Dub (v.) -- abevipladau
Dubious -- vet-bosh
Dubnium -- leh-wuh-tukh
Duct (n.) -- mev
Ducting -- mevtra
Duel (n.) -- pagun (anc.)
Duet (n.) -- dah-mavaya
Dull (adj.) -- guhf-, guhfik (boring); pas-, pasik (not sharp)
Dune -- sef
Duo -- dahek
Duodecimal (adj.) -- leh-dah-, leh-dahik
Duonetic coupler -- dah-fel-teretek
Duplex (adj.) -- on-kharat-, on-kharatik
Duplicate -- va'asau, va'asaya
Dust -- grazhiv
Dust storm -- grazhiv-sahriv
Dustcover -- grazhiv-wein
Dustpan -- fnash-sunil
Duty -- gu-vam (anc.)
Dwarf (n.) -- kobsu
Dwelling -- kelek
Dyad -- zun-shif
Dye -- kur-tor, kur-tukh
Dynamic (adj.) -- toranu-, toranik
Dynamo -- toranelek
Dynamometer -- smish-thonek
Dysentery -- rasah-masu-pekh
Dysfunction -- ritsuri-is-lof
Dysgraphia -- ritsuri-kitau-nosh
Dyskinesia -- ritsuri-dvun-nosh
Dyslexia -- ritsuri-telv-nosh
Dyslogia -- ritsuri-nahp-nosh
Dyson sphere -- ek'kal t'Daison
Dysosmia -- ritsuri-fnish-nosh
Dyspepsia -- ritsuri-skaun-nosh
Dysphagia -- ritsuri-vinem-nosh
Dysphasia -- ritsuri-stariben-nosh
Dysphonia -- ritsuri-spes-nosh
Dyspnea -- ritsuri-esh-nosh
Dysprosium -- khreit-tukh
Dystrophy -- nalatra-tehn-storaya
Dysuria -- ritsuri-vazh-nosh
Each -- tik
Eager -- nayik
Ear -- kaluk
Earache -- kaluk-kusut
Eardrum -- zhu-nalatra-tin
Early -- ten-mal
Earn -- pinkau
Earnings -- pinkaunu
Earphone -- kaluk-ralashek
Earpiece -- kaluk-vel
Earring -- kaluk-mokuv
Earth -- Terra (planet); solektra (ground)
Earth colors -- solek-kureklar
Earth current -- solektra-katrom
Earth sciences -- ek'tra-ek'tallar
Earthborn -- fi'Terra-pukeshtaik
Earthbound -- fi'Terra-telanik
Earthling (n.) -- Terrasu
Earthly -- terrupik
Earthquake -- solektra-hutaya
Earthquake intensity -- solektra-hutau-flan'es
Earthquake magnitude -- solektra-hutau-pul'es
Easement -- krotchilaya
East -- she'rak
Eastern -- she'rak-, she'rakik
Eastward(s) -- na'she'rak
Easy -- hag-, hagik
Eat -- yokul
Eatable -- yokul-yehat
Eatery -- yokul-mahr-kel
Eave(s) -- kamu-mesyel(lar)
Ebb tide -- ne'le-mashen
Ebullator -- masu-esta-falekek
Ebulliometer -- kan-sfek-thonek
Ebullition -- kanan
Eccentric (adj.) -- risvitan-, risvitanik
Eccentric angle -- risvitan-vulu
Eccentric load -- risvitan-tus
Eccentricity -- risvitan'es
Ecdemic (zool.) -- akan(-)
Echelon -- vus
Echo (n.) -- vava
Eclipse (n.) -- ek'duv
Ecology -- malat-tal
Economist -- iskan-talsu
Economize -- yeht-korsau
Economy -- yeht-iskan'es (efficient use); iskan (system)
Ecophysiology -- (malat-)ek'shalik is-lof-tal
Ecospecies -- shal–ne-koshtri
Ecosphere -- ha-ek'shal
Ecosystem -- ha-ek'torektra
Ecotone -- prah-shal
Ecotype -- shal-ha-ves
Ecru (color) -- ha'mazhiv-kur
Ecstasy -- prahk'es
Ecstatic -- prahk-, prahkik
Ectoderm -- si-nalatra
Ectogenesis -- si-vukhut-storaya
Ectoparasite -- skonn-neshuhk
Ectophloedal -- fi-lap-wadiyik
Ectopia cordis -- ritsuri-shitik khaf-spol
Ectopic pregnancy -- ri-sudef-k'kan'es
Ectotherm (zool.) -- si-falek-aushfa
Eddy (n.) -- pi'tehn-katrom (counter-current), pi'tchef (whirlpool)
Eddy current -- tehn-katrom
Edema -- ritsuri-masu-hoknaya
Edentate, Edentulous (adj.) -- zud-fam-, zud-famik
Edible -- yokul-yehat
Edge -- rihk; rihkau
Edge effect -- rihk-daya
Edge tool -- rihk-raul
Edging -- rihkaya
Edit -- ver-tor
Edition -- yadan
Editor -- versu
Effect -- daya
Effective -- dau-bosh
Effectiveness -- dau-bosh'es
Efferent -- salesh-, saleshik
Efficiency -- yeht-urgam'es
Efficiency rating -- yeht-urgam'es-tavan
Efficiency ratio -- yeht-urgam'es-tavat
Efficient -- yeht-urgam(-)
Effluent -- sayumuk
Effort -- urgam
Egg -- yu-mur
Eggbeater -- yu-mur-rishek
Eggshell -- yu-mur-fo
Ego -- shayuf
Egocentric -- shai-svitan-, shai-svitanik
Egocentrism -- shai-svitan'es
Egomania -- ek'shai-svitan'es
Egotism -- ritsuri-shai'es
Egress -- ruken, ruk-tor
Eidetic -- zat-glak-, zat-glakik
Einsteinium -- kau-tukh
Ejaculate -- khrasau
Ejaculation -- khrasaya
Ejaculatory duct -- khrasau-mev
Eject -- sadakh (anc.)
Ejecta (geol.) -- sadakh-tukh
Ejection -- sadakhat
Ejection seat -- sadakh-ku-san
Ejector -- dakh-vel, sadakhek
Ektrodachtylia -- kesh-fam-uk
Élan -- buhl'es
Elapse -- veshau, veshaya
Elapsed time -- veshal-wak
Elbow -- kar-nef
Elderly (adj.) -- shakhupik
Elderly, The (n.) -- Shakhu
Elect -- todvel-tor
Election -- todvelan
Elector -- todvelsu
Electric -- raf-, rafik
Electric bell -- raf-kus-vakh
Electric burn -- raf-yontaya
Electric eye -- raf-glayek
Electric flux -- raf-gasu
Electric light -- raf-ha'gelek
Electric motor -- raf-mishu
Electric propulsion -- raf-dataya
Electric shock -- raf-kolaya
Electrical conductivity -- raf-spa'es
Electrical discharge -- raf-khrasaya
Electrical engineering -- raf-mish-tal
Electrical power distribution -- raf-tepul-sagan
Electrical storm -- igen-wesh-sahriv
Electrician -- raf-tor-velsu
Electricity -- raf-tepul
Electrification -- rafaya
Electrify -- rafau
Electrochemistry -- raf-meil-tal
Electrocute -- rafostau
Electrocution -- rafostaya
Electrocyte -- raf-nala
Electrode -- narafek
Electrodynamic fluid -- raf-toranu-masu
Electrokinetics -- raf-dvun-tal
Electrolysis -- raf-nifaya
Electrolyte -- falun-krus-tukh, falun-krus-masu
Electrolyze -- raf-nifau
Electromagnet -- raf-seshan-vel
Electromagnetic brake -- raf-seshan-vohrayek
Electromagnetic field (EMF) -- raf-seshan-vunai
Electromagnetic generator -- raf-seshan-ferek
Electromagnetic induction -- raf-seshan-vimevilaya
Electromagnetic pulse (EMP) -- raf-seshan-sagaya
Electromagnetic radiation -- raf-seshan-saya
Electromagnetic switch -- raf-seshan-dvelek
Electromagnetic unit -- raf-seshan-kebi
Electromagnetic wave -- raf-seshan-pral
Electrometer -- raf-natya-thonek
Electromotive force -- raf-dvun-nekwitaya
Electron -- u'gal
Electron beam -- u'gal-ha'zehl
Electron gun -- u'gal-pohshek
Electron mass -- u'gal-shivak
Electron microscope -- u'galik numo-zan-vel
Electron pair -- u'gal-shif
Electron resonance scanner -- u'gal-kusilau-glashayek
Electron scanning -- u'gal-glashaun
Electron shell -- u'gal-fo
Electron stream -- u'gal-salash
Electronegative -- raf-u'rak(-)
Electronic -- raf-ar'kada-, raf-ar'kadaik
Electronic control -- raf-ar'kada-tash
Electronic countermeasures (ECM) -- raf-ar'kada-tehnokatlar
Electronic flash -- raf-ar'kada-kahat
Electronic ignition -- raf-ar'kada-yonan
Electronic mail (email) -- raf-ar'kada-sakat
Electronic microphone -- raf-ar'kada-viralashek
Electronic shutter (camera) -- raf-ar'kada-ha'wein
Electronic switch -- raf-ar'kada-dvelek
Electronic tuning -- raf-ar'kada-tvelkaun
Electronics -- u'gal-yumau-tal (study); raf-ar'kada-vellar (equipment)
Electronics bay -- raf-ar'kada-sutauk
Electroplating -- raf-slaun
Electropositive -- raf-a'rak(-)
Electrostatic -- shi-raf-, shi-rafik
Electrostatic charge -- shi-raf-falun
Electrostatic field -- shi-raf-vunai
Electrostatic generator -- shi-raf-ferek
Electrostatic induction -- shi-raf-vimevilaya
Electrostatic microphone -- shi-raf-viralashek
Electrostatic shield -- shi-rafik fo-dan
Electrostatics -- shi-raf-tal
Electrothermal -- raf-falek-, raf-falekik
Elegance -- sohk'es
Elegant -- sohk-, sohkik
Elegy -- v'hak (anc.)
Element -- meilak (chem.); velak (math.)
Elemental analysis -- meilak-nisaya
Elementary -- nen-, nenik
Elementary function -- nen-kek
Elementary number -- nen-su'us
Elementary operation -- nen-el'toraya
Elementary particle -- nen-pi'gal
Elevate -- ashenau
Elevation -- ashenaya (raising); (sov-)pidek (altitude)
Elevator -- sa'adek (lift); ashenayek (aero., anat.)
Eleven -- leh-wuh
Elevon -- ashen-padukau-rala
Eliminate -- snem-tor
Elimination -- snem (removal); vazh-snem (urine); pekh-snem (feces)
Elite -- Snapidu (n.); snapid-, snapidik (adj.)
Elitism -- snapid'es
Elixir -- glozho (anc.)
Ellipse -- yuv
Ellipsoid -- yuvan
Ellipsoidal calculus -- yuvanik pitoh-su'us-ek'tal
Ellipsoidal coordinate -- yuv-shi-kethel
Elliptic(al) -- yuv-, yuvik
Elliptic cone -- yuv-ikun
Elliptic curve -- yuv-tsa
Elliptic function -- yuv-kek
Elliptic integral -- yuv-ketil
Elliptic logarithm -- yuv-talashenek
Elliptic trammel -- yuv-bes-raul
Ellipticity -- yuvik'es
Elongate -- wuvau
Elongated -- wuvauk
Elongation -- wuvaya
Elsewhere -- kitok-wilat
Elude (v.) -- savlau (evade); stron-tor (escape)
Elutriate -- pu-dahshau
Elutriation -- pu-dahshaya
Eluvium -- skrash-tukh
Emanicipate -- su'el-tor
Emanicipation -- su'elan
Embankment -- vulosoltra
Embark -- fihal-tor
Embed -- vishitau
Ember -- kilyon
Embolectomy -- snem t'el-klotau-vel
Embolism (med.) -- mev-klotaya
Embolus -- el-klotau-vel
Embrace -- nartau, nartaya
Embroidery -- og-tanaf
Embryo -- ten-kan-bu (TGV), pi'tenkan (MGV)
Embryogenesis -- pi'tenkan-storaya
Embryology -- pi'tenkan-tal
Embryonic, Embryotic -- pi'tenkan-, pi'tenkanik
Emerald (n.) -- yar-khush
Emerge -- sasarlah
Emergency -- kef-, kefik; kef-yet
Emergency anti-grav thruster -- kefik tehn-sesh-kwitek
Emergency battery -- kef-kipof
Emergency bridge -- kvath-tash-svitan
Emergency containment grid -- kef-tuhlau-vis
Emergency flush intake -- prah-vel t'kef-kluhvaya
Emergency flush vent -- kef-kluhvau-krau
Emergency generator -- kef-ferek
Emergency hatch -- kef-thro-svep
Emergency landing leg -- kef-fisolekau-mal
Emergency medical hologram (EMH) -- kefik has-reh-bikuvsu
Emergency life support -- kef-ha'kiv-nenikaya
Emergency survival compartment -- kef-rishan-tsorayek
Emergency switch -- kef-dvelek
Emergency transporter -- kef-ifisek
Emesia -- pluhkan
Emetic (n.) -- plukh-tukh
Emission -- saya
Emit -- sau
Emitter -- sayek
Emitter array -- sau-zehlaya
Emollient -- wadi-mosek
Emotion(s) -- zherka
Emotional -- zherka-bosh
Emotionless -- zherka-fam
Empathic -- rigolauk
Empathy -- rigolaya
Empennage -- sov-hali-harrtra
Emperor -- sa-eik-te'krusu
Empire -- eik-te'kru
Empower -- totepulau
Empress -- ko-eik-te'krusu
Empty (adj.) -- herbosh
Empyema -- pi'tauk-kuhka-hoknaya
Emulsible -- dah-mashauk
Emulsifier -- dah-mashek
Emulsion -- dah-masu
Encapsulate -- pahafolau
Encase -- patuhl-tor
Encephalitis -- shad-yonshaya
Encephalocele -- shad-faka
Encephalon -- shad
Encephalopathy -- shad-has
Enchain -- panaflakhau
Encircle -- vikuvau
Encirclement -- vikuvaya
Enclose -- vi'ikap-tor
Encode -- vikiht-tor
Encoder -- vikihtek
Encounter -- snagel, snagel-tor
Encounter group -- snagel-travek
Encourage -- kastorau
Encouragement -- kastoraya
Encroach -- visnuhpau
Encroachment -- visnuhpaya
Encrust -- papuhnkau
Encrustation -- papuhnkaya
Encrypt -- visatilau
Encryption -- visatilaya
Encryption matrix -- visatilau-viskulan
Encyclopedia -- danau-dunap
End -- shaht, shahtau
Endanger -- vitehvar-tor
Endarteritis -- yonshaya t'uzh-khaf-mev
Endeavor (n.) -- nakarat (anc.)
Endemic -- la'tveshulauk
Ending (n.) -- shahtan
Endless -- shaht-fam
Endobiotic -- tvi-hatik
Endocarditis -- yonshaya t'tvi-tin t'khaf-spol
Endocardium -- tvi-tin t'khaf-spol
Endocrine gland -- tvi-sau-pi'nafek
Endocrine system -- tvi-sau-torektra
Endocrinology -- tvi-sau-tal
Endolithic -- tvi-kov-hatik
Endolymph -- tvi-kaluk-masu
Endometriosis -- risudef-tvitaya-nosh
Endometritis -- sudef-tvitaya-yonshaya
Endometrium -- sudef-tvitaya
Endoparasite -- tvi-neshuhk
Endophyte -- tvi-kas-kastik
Endoplasm -- tvi-tukh
Endorphins -- kusut-nemik tvi-shad-keteklar
Endoscope -- tvi-zan-vel
Endoscopy -- tvi-zanan
Endoskeleton -- (tvi-)hinek-teraya
Endosperm -- nei-yem-nalatra
Endosteum -- tvi-hinek-tvitaya
Endothelium -- tvi-skonn-nalatra
Endotherm (zool.) -- tvi-falek-aushfa
Endotoxin -- tvi-hasam
Endozoic -- tvi-aushfa-, tvi-aushfaik
Endpoint (math.) -- shaht-sfek
Endurance -- palesh
Endure -- palesh-tor
Enema -- pekh-razh-pun
Enemy -- nemut (anc.)
Energize -- tepulau
Energy -- tepul
Energy balance -- tepul-vo'ektaya
Energy barrier -- tepul-foshek
Energy field -- tepul-vunai
Energy focusing matrix -- tepul-thakau-viskulan
Energy gain -- tepul-nazh
Energy level -- tepul-vok
Energy loss -- tepul-pak
Energy management -- tepul-khartaun
Energy transfer -- tepul-shan
Enforce -- togolau
Enforcement -- togolaya
Enforcer -- togolausu
Engine -- mishu
Engineer -- mishek
Engineering -- mish-tal (field); mish-shal (spaces)
English (language) -- eingelsu
Engrave -- thes-tor
Engraver -- thessu
Engraving -- thes
Engulf -- shonau
Enlarge -- sukau
Enlargement -- sukaya
Enlarger -- sukayek
Enigma -- del-ri (anc.)
Enjoy -- tizh-tor
Enjoyment -- tizh'es
Enormous -- masuk'
Enough -- hiyet (anc.)
Enrich -- tvidon-tor
Enrichment -- tvidon'es
Ensiform -- shek-mor-shidik
Ensign -- wuh-lan (naval rank); (seht-)haifan (flag)
Enter -- svi-tor
Enteritis -- pekh-mev-yonshaya
Enthusiasm -- buhl'es
Enthusiastic -- buhl-, buhlik
Entomophobia -- ravot-pthak
Entry -- svin
Enucleation -- ek'krus-snem
Enuresis -- ritash-vazhaya
Environment -- ek'sitra
Environmental control -- ek'sitra-tash
Environmental systems monitor -- glantayek t'ek'sitra-torektralar
Enzootic -- la'tveshulauk
Enzyme -- zalu
Eolian -- salan-, salanik
Ephemeral (adj.) -- mapen-palesh-, mapen-paleshik
Ephemerophyte -- sahr-kastik
Epibiotic -- fi-hatik
Epicranium -- patam-wadi-tin(lar)
Epidemic -- shal-has-sak
Epidemiology -- has-sak-tal
Epidermis -- si-wadi
Epididymis -- pi'sa-nei-mev
Epigean -- solektra-skonn-hatik
Epiglottis -- vinem-pi'rala
Epilation -- isach-gir-snem
Epilepsy -- skichra (anc.)
Epilimnion -- abru-masu-tin t'suk'muzh
Epipelic -- fi-vrel-hatik
Epiphyte -- fi-vath-kastik
Epiphytotic -- kas-shal-has
Episcleritis -- bezhun-wan-yonshaya
Epistaxis -- han-khafaya
Epitaxial -- tin-khush-to'ovauk
Epitaxy -- tin-khush-to'ovaya
Epithelial cell -- wein-nala
Epithelial tissue -- wein-nalatra
Epithelium -- wein-nala-tin
Epixylous -- fi-lapan-to'ovauk
Epizoic -- fi-aushfa-to'ovauk
Epizoon -- aushfa-wadi-hatik aushfa
Epoch -- nauf
EPS conduit -- raf-snazh-mev
EPS regulator -- raf-snazh-pakhartayek
EPS relay -- raf-snazh-gol'dvunek
EPS system -- raf-snazh-torektra
Equal (adj.) -- ka; ka-, kaik
Equal-area projection -- ka-shal-salehm
Equality -- ka'es
Equation -- vo'ihn
Equator -- dahs-da-kuv
Equidistant -- ka-ir-, ka-irik
Equilateral arch -- ka-reh-kesek
Equilateral hyperbola -- ka-pidvalu
Equilateral polygon -- ka-wehk-vla
Equilateral roof -- ka-reh-kamu
Equilateral triangle -- ka-reh-vla
Equilibrium -- vo'ektilahr
Equilibrium constant -- vo'ektilahr-ek'kat
Equilibrium point -- vo'ektilahr-sfek
Equinox -- ka-gad
Equip (v.) -- tanovau
Equipment -- tanovau-tukh (gear); mishitra (machinery)
Equipped, to be -- putanovau
Equivalence -- ka-tala'es
Equivalent -- ka-tala-, ka-talupik
Era -- nuhs
Erase -- snishau
Eraser -- snishayek
Erasure -- snishaya
Erbium -- bal-tukh
Erbium laser -- bal-tukh-ha'zehlek
Erect (v.) -- abru-tor
Erectile tissue -- abru-nalatra
Erection -- abrun
Erector (anat.) -- abrun-dvunek
Ergometer -- dvunek-thonek
Ergonomics (study) -- zup-dvun-tal
Ergophobia -- ar'kada-pthak, zup-pthak
Ergot -- yartik-luk
Ergotism -- has-mar s'yartik-luk
Erode -- skrashau
Erogenous -- guv-kastorilau-, guv-kastorilauk
Erosion -- skrashaya
Erosive -- skrashauk
Erotic -- guv-dau-, guv-dauk
Err -- laf-tor
Errand -- skrol
Erratics (geol.) -- hafau-kov-tukh s'dvun-le-sumatra
Erroneous -- laf-bosh
Error -- lafosh (anc.)
Error code -- laf-kiht
Error message -- laf-skladan
Error signal -- laf-glantokaya
Erucic acid -- blavla-sash
Eruct -- skaun-sa'haf-sovau
Eructation -- skaun-sa'haf-sovaya
Erumpent -- sathorauk
Erupt -- sposh-tor
Eruption -- sposhan
Erythema -- wadi-yon'es s'pi'haf-mev-eikan
Erythrism -- mayon-kurau-nosh
Erythroblast -- khaf-orfik-nala
Erythrocyte -- yon-khaf-nala
Erythroderma -- wadi-yon'es-nosh
Erythropoiesis -- torvaya t'yon-khaf-nalalar
Escalate -- sa'ovau (expand); abulau (increase)
Escalator -- shenek
Escapable -- stron-yehat
Escape -- stron, stron-tor
Escape hatch -- stron-thro-svep
Escape velocity -- stron-threshan
Escapee -- stronsu
Escapology -- stron-tanaf
Eschar (med.) -- yontaya-net
Esophagus -- yokul-mev
Esoteric -- grei-faitik
Esotropia -- vi'le-da-nosh t'bezhun(lar)
Especially -- wa, wa'
Essential -- bolaya-, bolayatik
Essential element -- bolaya-meilak
Essential oil -- bolaya-elmin
Establish -- afer-tor
Esteem -- vam
Ester -- vilash
Esterase -- vilash-zalu
Estimate -- talupau, talupaya
Estrogen -- ko-dau-tukh
Estuary -- masutra-riflash
Etch (v.) -- sash-thes-tor
Eternal -- ek'wak-, ek'wakik
Eternity -- ek'wak'es
Ethane -- sampa-tukh
Ethereal -- ri-ek'tra-, ri-ek'traik
Ethical -- tomayeht-, tomayehtik
Ethnicity -- ne-koshtri'es
Ethnocentric -- ne-koshtri-svitanik
Ethnology -- ne-koshtri-tal
Ethyl -- nena-tukh
Ethylene -- nepa-tukh
Etiolation -- mu'gel-to'ovaya
Etiology -- aishan-tal
Etiquette -- yeht-shila-kloshai
Etymology -- zhit-vesht-tal
Eugenicist -- tash-noshtra-talsu
Eugenics -- tash-noshtra-tal
Euhaline -- krus-alem-masupik
Eukaryote -- svitan-ha-gel
Eulittoral zone -- gan-gef-shal
Eulogize -- kroliben
Eulogy -- krolun
Eunuch -- risakallarsu
Eupeptic -- rom-skaunik
Euphonious -- rom-ralashik
Euphoria -- muhl-olau'es
Euphoriant -- muhl-olau-ta'bek
Euphoric -- muhl-olauk
Euphotic zone -- masu-ha'gel-shal
Eupnea -- tsuri-pa'kizh
Europium -- shanai-tukh
Eurybathic -- fan-lanet-kupik
Euryecious -- eik-shal-hatik
Euryhaline -- eik-alem'es-kupik
Euryoxic -- ek'esh-tukh-kupik
Euryphagic -- eik-yokulik
Eurythermal -- eik-falek'es-kupik
Eurytopic -- eik-nosh-wivelauk
Eustachian tube -- kaluk-mev
Euthanasia -- rom-staya
Euthanize -- rom-stau
Euthenics -- muhl-olau-tal
Eutrophic -- don-katik
Evacuate -- sashalotau
Evacuation -- sashalotaya
Evade -- savlau
Evanescence -- rikwon'es
Evanescent -- rikwon-, rikwonik
Evaporate -- na-sovau
Evaporation -- na-sovaya
Evaporator -- na-sovayek
Evaporimeter -- na-sovau-thonek
Evaporite -- na-sovau-kov
Evasion -- savlaya
Evection -- yelaikaya
Even (adj.) -- kauk (level); viyi-, viyik (not odd)
Even (adv.) -- ruhm
Even function -- viyi-is-kek
Even number -- viyi-su'us
Evening -- khru
Event -- pavek
Event horizon (astron.) -- pash-yel-krup
Eventful -- pavek-bosh
Eventual -- poshaht-, poshahtik
Evergreen (adj.) -- kwon-mor-, kwon-morik
Evergreen (n.) -- kwon-mor-kastik (plant), kwon-mor-lap (tree)
Evergreen forest -- kwon-mor-laptra
Every -- kanok
Everybody -- kanok-veh
Everyone -- kanok-veh
Everyplace -- kanok-wilat
Everything -- kanok-vel
Everywhere -- kanok-wilat
Evict -- sakelekau
Eviction -- sakelekaya
Evil -- ek'rasahkos (adj.); ek'rasah (n.)
Eviscerate -- sayorkunau
Evolution -- wakrubaya
Evolutionary lineage -- wakrubau-zehl'es
Evolutionary rate -- wakrubau-tav
Evolutionary trend -- wakrubau-venek
Evolve -- wakrubau
Evulsion -- saseshaya
Exact (adj.) -- faika-, faikaik
Exact differential -- faika-natilak
Exact equation -- faika-vo'ihn
Exact science -- talkup-ek'tal
Examination -- linisaya
Examine -- linisau
Example -- li-fal (anc.)
Excavate -- razhil-tor
Excavation -- razhilan
Excavator (device) -- razhilek
Exceed -- namautau
Exceeding (adj.) -- namautauk
Excel -- marom-tor
Excellence -- marom'es
Excellent -- marom(-)
Exception -- kulauf
Excercise (n.) -- tusok
Excess -- mau-tan
Excessive -- mauyik
Excellent -- ohrom
Exchange -- di'kizh, di'kizh-tor
Exchange force -- di'kizh-nekwitaya
Exchange matrix -- di'kizh-viskulan
Exchange rate -- di'kizh-tav
Excise (v.) -- snesh-tor
Excision -- snesh
Excitable -- tepor-yehat
Excite -- teporilau
Excitement -- tepor'es
Exciter (elect.) -- teporek
Exciting -- teporilauk
Exciton -- razh-u'gal-shif
Exclaim -- sporiben
Exclamation -- sporun
Exclave -- dahs-krus
Exclude -- sanan-tor
Exclusion -- sanan
Exclusion principle -- sanan-dvatai
Exclusive -- sananik
Exclusivity -- sanan'es
Excrement -- pekh
Excrete -- sasnem-tor
Excretion -- sasnem
Excuse -- tobeg, tobeg-tor
Execute -- fitor (carry out); tostau (put to death)
Execution -- fitoran (carrying out); tostaya (death)
Executioner -- tostausu
Executive (n.) -- fitartausu
Executor, Executrix -- fitorsu
Exert -- pidesh (anc.)
Exertion -- pideshan
Exfoliate -- wadi-foshuhl
Exfoli

11.07.2008.

Vulkanski jezik

A, An -- wuh
Abacus -- tum-nentu
Abaxial (bot., zool.) -- irak-da-sfekik
Abbreviate -- zhipenau
Abbreviation -- zhipenaya
Abcission -- ha-snem
Abdomen -- feshek
Aberrant -- rivesik
Ability -- kup'es
Ablactation -- pehk-thasaya
Ablation -- falkrashaya
Able -- kup
Ablepharia -- fam-bezhun-wein
Ablogenesis -- ha-nen-tveshu
Ablotic -- rihatik
Ablutophobia -- wu'sibau-pthak
Abnormal -- ritsuri
About -- pa, pa'
Above -- abru'
Abrachia -- fam-karlar
Abrade -- grashau
Abranchiate -- masu-eshanek-fam
Abrasion -- grashaya
Abrasive (n.) -- gashayek
Abscess -- pi'tak
Abscissa -- pa'ash-sfek-pit
Abscission (bot.) -- kas-krus-fosha
Absent -- tadek-adir (anc.)
Absolute -- ek'es-, ek'esik
Absolute age -- ek'esik ya'shakhuv
Absolute ceiling -- ek'es-pid-tin
Absolute convergence -- ek'es-teretaya
Absolute humidity -- ek'esik masu'es
Absolute magnitude -- ek'esik pul'es
Absolute value -- tsuri-tala; ek'es-tala
Absolute weight -- ek'es-rasath
Absolute zero -- ek'es-ris
Absorb -- vi-seshau
Absorbent (n.) -- vi-seshayek
Absorption -- vi-seshaya
Absorption band -- vi-seshau-zhel
Absorption lines -- vi-seshau-zehllar
Absorption spectrum -- vi-seshau-kurtra
Abundance -- mau-yan
Abyss -- gosh
Abyssal deposits -- (glu-)gosh-titayalar
Abyssal-benthic zone -- glu-gosh-shal
Abyssopelagic -- (glu-)gosh-masutraik
Acataphasia -- rish-nahp-nosh
Accelerate -- sahrau
Acceleration -- sahraya
Accelerator -- sahrayek
Accelerometer -- sahrau-thonek
Accept -- nar-tor
Accepted, to be -- punar-tor
Access panel -- thro-wein
Accident -- kisheya
Accompany -- sailau
According to -- fupa s'
Account (n.) -- khrosahp
Accretion (med.) -- fito'ovaya
Accretion disk -- fito'ov-mathra
Accumulate -- hoknau, tabrukau
Accumulation -- hoknaya, tabrukaya
Accumulator (elect.) -- kipof
Acellular -- rinalaik
Acerophobia -- sfith-pthak
Acetic acid -- sfith-masu-sash
Acetone -- nen-nalesh(-tukh)
Ache (n.) -- sut
Achievement -- srashiv
Achluophobia -- mu'gel-pthak
Achromasia -- spoh-wadi-nosh
Acid (compound) -- sash
Acid (solution) -- sash-masu
Acid rain -- sash-sov-masu
Acidemia -- pid-sash-nosh
Acidic -- sash-, sashik
Acidity -- sash'es
Acidosis -- ritsuri-sash-nosh
Acousticophobia -- ralash-pthak
Acknowledge -- nafai-tor
Acquire -- prah
Acquired behavior -- prah-kloshai
Acquired characteristics -- prah-noshtralar
Acquired immunity -- prah-tefosh'es
Acquisition -- prai
Acrophobia -- pidek-pthak
Acropetal -- na'umik
Across -- mes'
Act (v., in a play, etc.) -- per-tor
Actinic rays -- glakuv-ha'zehllar
Actinium -- r'dahn-tukh
Actinodermatitis -- saya-wadi-yonshaya; yel-wadi-yontaya, yel-wadi-yonshaya
Actinoid (zool.) -- yel-shidik
Actinomycosis -- halek-talvot-has
Actinotherapy -- ha'zehl-ben-gun
Action -- torai
Activate -- vitorau
Activated carbon -- vitor-nol-tukh
Activated charcoal -- vitor-yonol-tukh
Activator -- torai-vel (elect., mech.); vitorayek (bio., chem.)
Active -- torupik
Active array -- torupik zehlaya
Active device -- torupik el'mish
Active electrode -- torupik narafek
Active fault -- torupik dvun-zehl
Active filter -- torupik kapol
Active margin -- torupik rihkal
Active resistance -- torupik tehnaya
Active volcano -- torupik zul-kunel
Activity -- toran
Activity coefficient -- toran-kakratulek
Actor, Actress -- per-ithop (anc.)
Acuity -- zat'es
Aculeate (biol.) -- salum-, salumik
Acupria (Vulcan "anemia") -- fam-khaf-meil (svi'hasular k'yar-khaf-nalalar)
Acupuncture -- lum-ben-gun
Acutance -- glakuv-zat'es
Acute -- zat
Acute angle -- zat-vulu
Acylic (bot.) -- kulanik
Adapt -- rubilau
Adaptation -- rubilaya
Adapter -- rubilau-vel
Adaptive array -- rubilau-zehlaya
Adaptive radiation -- rubilau-saya
Adaxial (biol.) -- na-da-sfekik
Add -- hau
Addend -- hau-vel
Addict -- tessau; tessausu
Addiction -- tessaya
Addition -- haya
Additional -- hayaik
Additive function (math.) -- hau-is-kek
Additive process -- hau-torek
Address -- shi'yavekh
Adduction -- na-dvunel
Adendritic -- wel-gel-famik
Adenitis -- pi'nafek-yonshaya
Adenoid -- za-han-pi'nafek
Adhesion -- terpaya
Adhesive (n.) -- terpayek
Adiabatic -- ri-falek'es-rubaik
Adiabatic change -- ri-falek'es-rubaik rubah
Adiabatic equation -- ri-falek'es-rubaik vo'ihn
Adiabatic lapse rate -- ri-falek'es-rubaik sov-shen-tav
Adiabatic process -- ri-falek'es-rubaik torek
Adiactinic -- ri-ha'gel-torupik
Adipose tissue -- thel'upik nalatra
Adit -- ek'tukh-razh; thro-ur
Adjacent -- beyi-, beyik
Adjective -- rub-zhit
Adjust -- namishau
Administer -- ekhartau
Administrator -- ekhartausu
Admiral -- halitra-lan
Admiral, Rear -- nik'el-lan
Admiral, Vice -- shaltra-lan
Adopt -- thanai
Adoption -- thanah
Adoral -- be'ru'lutik
Adrenal gland -- abru-kapol-nafek
Adsorb -- fiterpau
Adsorbent (n.) -- fiterpayek
Adsorption -- fiterpaya
Advance -- storilau, storilaya
Advanced -- stor
Advection -- sov-yutik-dvun
Advection fog -- ihsek s'lamekh-masu-sov mes'samek-solektra
Advice -- na'shikh (anc.)
Advise -- na'shikhau
Adze -- lapan-shidek
Aeolian deposit -- salan-titaya
Aeolian tone -- salan-molu
Aerate -- sov-tan-tor
Aerated concrete -- sov-tan-nok
Aeration -- sov-tanan
Aerial (adj.) -- sovik
Aerial (antenna) -- (pi')kash-gel
Aerobe -- sov-ha-vel
Aerobic -- sov-ladik
Aerodynamic balance -- sov-dvun-vo'ektaya
Aerodynamic braking -- igen-tukh-vohraun
Aerodynamic heating -- sov-dvun-falekan
Aerodynamics -- sov-dvun-tal
Aerodyne -- ras-sov-hali
Aerofoil -- aberala
Aerology -- (ek')sov-tal
Aeronautics -- hash-tal
Aerostat -- ta'hal-sov-hali
Aerothermodynamics -- sov-falek-tal
Afebrile -- tau-fam
Affair -- ukhru-vishan (anc.)
Affect -- dau
Afforestation -- laptra-storaya
Aflagellar -- dvunel-pi'harr-fam
Afraid -- kwes
After -- po'; po-
Afterbirth -- po-tukh
Afterburner -- saguhsh-yontayek
Afterdamp -- dah-eshu t'nol-tukh
Aftermath -- po-wak
Afternoon -- aru (anc.)
Aftershock -- po-hutaya
Again -- va'ashiv
Against -- tehnat
Agalactia -- fam-thas-nosh
Agate -- grut
Age (life) -- ya'shakhuv (anc.)
Age (period, era) -- pal
Agenesis -- ritveshu
Agglutinate -- navihkau
Agglutination -- navihkaya
Agglutinin -- vihk-tukh
Agglutinogen -- vihk-tukh-torek
Aging -- shakhuvaya
Aggregate -- karf-kov (n., geol.), karf-tor (v.)
Aggression -- kresan
Aggressive -- kres-, kresik
Aggressive behavior -- kres-kloshai
Aggressive mimicry -- kres-va'amaya
Agitate -- pahutau
Agnosia -- fam-naglashaya-nosh
Agoraphobia -- tu'ashal-pthak
Agraphia -- fam-kitaya-nosh
Agree -- sep-wafikh (anc.)
Agrestal -- risokasitalik
Agriculture -- urokasaya
Agrizoophobia -- kwai-aushfa-pthak
Agronomy -- urozh-solek-tal
Aichmophobia -- sfek-vel-pthak
Aid -- mamut (n., anc.), mamuk (v., anc.)
Aide -- gol'nevsu
Aileron -- padukau-rala
Aim -- mokh, mokh-tor
Air -- sov
Air absorption -- sov-vi-seshaya
Air bladder -- sov-sa'haf
Air brake (aircraft) -- sov-vohrayek
Air brush (n.) -- sov-achut
Air compressor -- sov-lerakovayek
Air conditioner -- sov-noshek
Air conditioning -- sov-noshaya
Air conditioning duct -- sov-noshau-mev
Air duct -- sov-mev
Air embolism -- sovik khaf-mev-klotaya
Air filter -- sov-kapol
Air intake -- sov-prah-vel
Air lock -- fna-svep
Air mass -- sovtra
Air pocket -- abru'lik sov-razh
Air pump -- sov-spol
Air pressure -- sov-ne'hish
Air shaft -- sov-ur
Air sickness -- hash-has-mar
Air speed -- fna-sov-threshan
Air valve -- sov-spunek
Aircraft -- sov-hali
Airflow -- sov-yumaya
Airfoil -- aberala
Airframe -- sov-hali-veltra
Airglow -- sov-min
Airless -- sov-fam-, sov-famik
Airliner -- sov-su-yata
Airmanship -- hash-renkup'es
Airport -- shi'sov-hali
Airship -- (tepulik) pa-sov-hali
Airtight (adj.) -- sov-fenk(-)
Airway (med.) -- esh-mev
Airway obstruction -- esh-mev-klotaya
Airworthy -- hash-ek'manik
Akinesia -- fam-dvunel-nosh
Alabaster -- tanaf-kov
Alarm (device) -- vikayek
Albedo -- ha'gel-haulan-tavat
Albino (n.) -- fam-kursu
Albumin -- tesihk
Alcohol -- naliveh
Alcoholism -- naliveh-tessaya
Algae -- smollar
Algebra -- seht-su'us-ek'tal
Algebraic -- seht-su'us-, seht-su'usik
Algebraic curve -- seht-su'us-tsa
Algebraic function -- seht-su'us-kek
Algebraic number -- seht-su'us
Algology -- smol-tal
Algophobia -- kusut-pthak
Algorithm -- kilkau-torek
Alidade -- dah-glanekik pa'ash-pasu-skothonek
Alien (adj.) -- akan(-)
Alien (n.) -- akansu
Align (v.) -- zehl-tor
Aligned -- zehlik
Aligned, to be -- puzehl-tor
Alignment -- zehl'es
Alike -- kahkwa (anc.)
Alimentary canal -- skaun-ek'ur
Alimentary system -- skaun-torektra
Aliquot -- tukh-nisauk pi'li-fal
Alkalemia -- pid-sovash-nosh
Alkali -- sovash
Alkali granite -- sovash-zasuhl
Alkali metals -- sovash-mokevlar
Alkaline -- sovash-, sovashik
Alkaline battery -- sovash-kipof
Alkaline earth metals -- sovash-solek-mokevlar
Alkalosis -- ritsuri-sovash-nosh
All -- ek; ek'
Allele -- tol-shid
Allelomorph -- tol-shid
Allergen -- tehn-folau-tukh
Allergy -- tehn-folaya
Allow -- kal-tor
Alloy (n.) -- rish-mokev
Alluvial fan -- ne-tin-sovek
Alluvial mining -- ne-tin-vanan
Alluvial plain -- ne-tin-eiktra
Alluvium -- ne-tin (s'masu-titaya)
Ally (n.) -- puk'ai'la
Almost -- siyah
Alogia -- pak t'stariben-kup'es
Alone -- sa'awek
Alopecia -- isachaya-pak
Alpha decay -- sih-nehaya
Alpha emitter -- sih-sayek
Alpha particle -- sih-pi'gal
Alpha radiation -- sih-saya
Alpha rays -- sih-zehllar
Alpine (adj.) -- pid-kunel-, pid-kunelik
Also -- isha
Alter -- rubitau
Alternate (v.) -- krusitau
Alternate angle -- krusit-vulu
Alternate exterior angle -- krusit-si-vulu
Alternate interior angle -- krusit-tvi-vulu
Alternating series -- krusit-weizehl
Alternative medicine -- vath-has-tal
Alternator -- ek'ka-ferek
Altimeter -- pidek-thonek
Altitude -- sov-pidek
Altitude switch -- sov-pidek-dvelek
Altitude valve -- sov-pidek-spunek
Altocumulus (cloud) -- pid-tra-wan
Altostratus (cloud) -- pid-tin-wan
Altruism -- vathu-tunan
Aluminum -- wan-tukh
Aluminum foil -- wan-tukh-thalv
Aluminum leaf -- wan-tukh-mor
Aluminum powder -- wan-tukh-grazhiv
Alveolitis -- esh-nala-yonshaya
Alveolus -- esh-nala
Always -- kwon-sum
Amalgam (chem.) -- masumok-rish-mokev
Amastia -- fam-thasek-nosh
Amathophobia -- grazhiv-pthak
Amaze -- taurau
Amazed, to be -- putaurau
Amazement -- tauraya
Amazing -- taurauk
Ambassador -- kevet-dutar (anc.)
Amber -- puhku
Ambient -- pa-nosh-, pa-noshik
Ambient noise -- pa-nosh-ralash
Ambient temperature -- pa-nosh-falek'es
Ambulatory -- lates-kupik
Ambulophobia -- lates-pthak
Americium -- wuh-tukh
Amethyst -- gahv
Amino acid -- sash t'ha-torek
Ammonia -- reh-masuyu t'sov-tukh
Amnesia -- vokaya-pak
Amniocentesis -- sudef-masu-nisan
Amniotic fluid -- sudef-masu
Amniotic sac -- sudef-masu-sa'haf
Among us -- akhlami
Among them -- ekhlami
Amorphous -- fam-shidik
Amount -- nosahp
Amp(ere) -- norak
Amplifier -- ashenayek
Amplitude -- tsulaya
Amplitude distortion -- tsulau-saznek
Amplitude limiter -- tsulau-greyek
Amplitude modulation (AM) -- tsulau-nakihtilaya
Amplitude peak -- tsulau-feh
Ampoule, Ampule (med.) -- has-mashek
Amputate -- sanesh-tor
Amputation -- sanesh
Amychophobia -- thesh-pthak
Amyoplasia -- fam-dvunek-storaya
Amyotrophia, Amyotrophy -- dvunek-pak-nosh
Amylum (bot.) -- (kas-)slok
Anabatic -- abru-dvunik
Anabatic wind -- (kunelik) abru-dvun-salan
Anabolic -- torvau-torik
Anabolism -- torvau-torek
Anadromous -- zalmatrupik
Anaerobe -- risov-ha-vel
Anaerobic -- risov-ladik
Anal -- pekh-razh-, pekh-razhik
Analgesic (n.) -- kusut-nem-tukh
Analog clock -- elek-wak-vel
Analog computer -- vuhna-tum-vel
Analog filter -- vuhna-kapol
Analog recorder -- vuhna-vipladayek
Analog signal -- vuhna-glantokaya
Analog watch -- karik elek-wak-vel
Analysis -- nisaya
Analyst -- nisausu
Analytic continuation -- nisau-fatoran
Analytic function -- nisau-kek
Analytic set -- nisau-eku
Analyze -- nisau
Anaphase -- toltra-dahsaya
Anaphylactic shock -- pid-folau-kolaya
Anatomy (study) -- vukhut-tal
Ancestors -- orfik-kel (anc.)
Anchor (boat/ship) -- masu-vohrayek
Ancraophobia -- salan-pthak
And -- eh, heh
Andiron -- yon-lapan-nentu
Andorian (person/language) -- Andorsu
Androecious -- sa-gohik
Androecium -- sa-svai-krus
Androgen -- dau-tukh t'sa-noshtra
Android -- sutorsu
Androphobia -- sasu-pthak
Anemia -- fam-khaf-meil (svi'hasular k'yon-khaf-nalalar)
Anemometer -- salan-thonek
Anemophily -- k'salan-vikantaya
Aneroid barometer -- dvunek-elekik sov-ne'hish-thonek
Anesthesiologist -- kashan-nesu
Anesthesiology -- kashan-ne-tal
Anesthetic -- kashan-ne-meil
Aneurysm -- khaf-mev-eikan
Angel -- ha'su
Anger -- resha, reshan
Angiologist -- vukhut-mevsu
Angiology -- vukhut-mev-tal
Angiosperm -- wein-nei-kastik
Angle (n.) -- vulu
Angle bracket -- vulu-mad
Angle gauge -- vulu-mik-yal
Angle iron -- vulu-vel
Angle of approach -- betau-vulu
Angle of arrival -- lasha-vulu
Angle of attack -- hash-vulu
Angle of deflection -- sakwitau-vulu
Angle of departure -- trasha-vulu
Angle of heel -- galat-vulu
Angle of incidence -- skonn-tev-vulu
Angle of reflection -- haul-vulu
Angle of refraction -- ha'zehl-vulau-vulu
Angle of repose -- ek'an-tuh-vulu
Angle of roll -- padukau-vulu
Angle of slide -- tuh-tev-vulu
Angle of stall -- ek'an-hash-vulu
Angle of view -- zan-vulu
Angry -- reshnek
Anguish -- thonau, thonaya
Anguished (adj.) -- thonauk
Angular acceleration -- vukharat-sahraya
Angular divergence -- vukharat-sataya
Angular frequency -- vukharat-vakav'es
Angular momentum -- vukharat-dvunelinak
Angular velocity -- vukharat-threshan
Anhydrous -- fam-masupik
Animal (adj.) -- aushfamaluhr (anc.)
Animal (n.) -- aushfa (anc.)
Anion -- u'rak-falun-krus
Ankle -- mal-nik
Annual (adj.) -- kanok-tevunik (yearly); wuh-tevunik (botany)
Anode -- a'rak-narafek
Anomalous -- flekh-, flekhik
Anomaly -- flekh'es
Anorchia -- fam-sakal-nosh
Anosmia -- fam-fnish-nosh
Another -- wuh'ashiv
Anovulation -- fam-yukaya
Anoxia -- fam-esh-tukh
Answer -- kilko(-srashiv), kilko-tor
Answered, to be -- pukilko-tor
Antacid -- tehn-sash-meil
Antenna -- kash-gel
Antenna feeder -- kash-gel-elakh
Antenna field -- kash-gel-vunai
Antenna grid -- kash-gel-vis
Antenna impedance -- kash-gel-rasnertaya
Antenna resistance -- kash-gel-tehnaya
Anterior -- khom'rak
Anthelion -- mesyut-yel(-stivan)
Anther -- lesh-patam t'kas-sa-nei
Antheridium -- sa-guv-nafek t'ek'os-kastiklar
Antherocyte -- rivinik kas-sa-nei t'ek'os-kastiklar
Antherozoid -- kas-sa-nei t'ek'os-kastiklar
Anthesis -- svai-tu'ashya-wak
Anthocyanin -- yar-gahv-kurek
Anthrophobia -- svai-pthak
Anthropology -- kominsu-tal
Antibaryon -- tehn-pu'gal
Antibiotic (n.) -- tehn-talvot(-tukh)
Antibody -- fosh-galutravek
Anticline -- abru-vul
Anticoagulant -- tehn-vihk-tukh
Anticollision beacon -- tehn-terkwul-glaribek
Anticyclone -- vath-sov-dan
Antidote -- tehn-gisam-tukh
Antiemetic -- tehn-slakh-tukh
Antifouling paint -- gisam-vukhut-kras (t'masu-halilar)
Antigen -- tehn-vel
Antigrav(ity unit) -- tehn-ne-seshanek
Antilock brake system -- tehn-klachaik vohrau-torektra
Antilogarithm -- satalashenek
Antimatter -- tehn-tukh
Antimony -- kra-tukh
Antimutagen -- tehn-tselayek
Antimycotic -- tehn-luk-tukh
Antineutrino -- tehn-ska'gal
Antineutron -- tehn-ta'gal
Antiparticle -- tehn-pi'gal
Antipodal point -- mesyut-sfek
Antiproton -- tehn-a'gal
Antipruritic -- tehn-drizh-tukh
Antipyretic -- tehn-tau-tukh
Antiquark -- tehn-pihl
Antique -- ek'os(-); ek'os-vel
Antiroll bar -- tehn-padukau-mofek
Antiserum -- tehn-has-masu
Antitoxin -- tehn-hasam-tukh
Antitussive -- tehn-huhsh-tukh
Antivenin -- tehn-ausham-tukh
Antler -- stonn
Antlophobia -- abrash-pthak
Anuria -- ritsuri-vazhaya-nosh
Anus -- pekh-razh
Anvil -- mah-vihpan
Any -- fan(-)
Anyone -- fan-veh
Anything -- fan-vel
Anything else -- fan-kitok
Anywhere -- fan-wilat
Apart -- k'wuhli
Apartment -- ha-shal
Apeirophobia -- va'es-pthak
Aperture -- sharu
Apex -- um
Aphagia -- ritsuri yokul-vinem-nosh
Aphasia -- gen-lis-pak (s'shad-sval)
Aphelion -- yel-irak-sfek
Aphenphosmphobia -- puesthul-pthak
Aphonia -- spes-pak(-nosh)
Aplanate -- pa'ashtrupik
Apnea -- esh-pehkaya-nosh
Apodal, Apodous -- ash'ya-fam-, ash'ya-famik
Apogee -- irak-sfek
Apogee motor -- irak-sfek-mishu
Apomorphic -- stor-shidik
Apothem -- svitan-sazehl t'tsuri-wehk-vla
Appendage -- si-krus (anat., zool.); si-vel (bot.)
Appetite -- yeht-avon
Appear -- saudau
Appoint (v.) -- kru'minaakh (anc.)
Appointment -- kru'mina (to a position, etc.); latva (meeting)
Approach -- betau, betaya
Approach lights -- betau-ha'gellar
Approach speed -- betau-threshan
Approval -- messaya
Approve -- messau
Aquaduct -- masu-ur
Aquamarine -- muzh-kur
Aquarium -- aluk-kelek
Aquatic -- masu-hatik
Aqueous -- masupik
Aqueous humor -- tvi-bezhun-masu
Aqueous tissue -- masu-tsorau-nalatra
Aquiculture -- uromashaya
Aquifer -- masu-kovtra
Aramid fiber -- klath-slah
Arc -- kes
Arc lamp -- kes-ha'gelek
Arc minute -- kes-suk'krus
Arc second -- kes-pi'krus
Arc welder (device) -- kes-falterayek
Arcade -- kesek-weizehl
Arccosecant -- abomesayik vath-sfek-aus
Arccosine -- abomesayik vath-tavat-zes
Arccotangent -- abomesayik vath-sfek-vel
Arch (n.) -- kesek
Archegonium -- ko-guv-nafek t'ek'os-kastiklar
Archeology -- veshtsu-tal
Archibenthic zone -- gan-gosh-shal
Archipelago -- vikuvtra-travek
Architect -- te'koshfet (anc.)
Architecture -- te'koshif (anc.)
Architype -- nen-ves
Archives -- oska
Arcsecant -- abomesayik weht-sfek-aus
Arcsine -- abomesayik vul-tavat-zes
Arctangent -- abomesayik wuh-sfek-vel
Area -- shal
Arenaceous -- mazhiv-lef'es-kahk
Areola -- kur-kuv
Arete -- nas-rihk-tauf
Argillaceous -- pid-krizhivik
Argon -- im-tukh
Argument (math.) -- nerau-kek-vuhnayek
Arid -- maut-pseth
Aril -- nei-si-to'ovak
Arithmetic -- nen-su'us-ek'tal
Arithmophobia -- su'us-pthak
Arkose -- tashuhl-mazhiv-kov
Arm -- kar
Armature -- radanek
Armor -- fo-wein
Armor plate -- fo-wein-math
Armory -- shi'wun
Army -- ask'er
Around -- pa'
Array -- zehlau, zehlaya
Arrest (stop) -- pehkau, pehkaya
Arrester -- pehkayek
Arrhythmia -- ritsuri nel-dath t'khaf-spol
Arrival -- lashan
Arrive -- lasha
Arrow -- kliton
Arroyo -- pi'spathel
Arsenic -- gis-tukh
Arsenic trioxide -- reh-eshu t'dah-gis-tukh
Arsenic trisulfide -- reh-vlau'u t'dah-gis-tukh
Art -- tanaf (anc.)
Arteriole -- pi'uzh-khaf-mev
Artery (anat.) -- uzh-khaf-mev
Arthralgia -- lesek-kusut
Arthritis -- lesek-yonshaya
Articulation -- terfitilaya
Artificial -- sutor-, sutorik
Artificial gravity -- sutor-ne-seshan
Artificial gravity generator -- ferek t'sutor-ne-seshan
Artificial gravity plate (grav-plate) -- ne-seshan-math
Artificial heart -- sutorik khaf-spol
Artificial insemination -- sutorik sa-neitaya
Artificial intelligence -- sutor-kash-tok'es
Artificial kidney -- sutorik kapol-nafek
Artificial satellite -- sutor-aikum
Artist -- tanafsu
Artistic -- tanafluk
As -- vah; u'
Asbestos -- slah-tukh, slah-kov
Asbestosis -- slah-eshaf-has
Ascend -- she-tor
Ascent -- shen
Ascent thruster -- shen-kwitek
Ascorbic acid -- nen-savas-sash
Asexual -- riguv-, riguvik
Asexual reproduction -- riguv-kanashivaya
Ash(es) -- vitush
Ashamed -- kafus-, kafusik
Ask -- ya'akash (anc.)
Aspect (n.) -- pulva
Aspect ratio (aero.) -- rala-pul-tavat
Asphalt -- solektra-ulm; elyutau-ulm
Assay (v.) -- tukh-nisau
Assayer -- tukh-nisausu
Assemble -- feretau
Assembly (gathering) -- feretaya
Assembly (mech.) -- feretai
Assimilate -- vinem-tor
Assimilated, to be -- puvinem-tor
Assimilation -- vinem
Assist (v.) -- gol-tor
Associate -- katravahsu (n.), katravah (v.)
Association -- katravek
Associative learning -- katravek-orenan
Associative memory -- katravek-vokaya
Associative storage -- katravek-tsoraya
Assortative mating -- ka-ves-katelaya
Astatine -- dvor-tukh
Asteroid -- pi'ek'tra
Asthenia -- fam-karik'es-nosh
Asthenosphere -- abru-tvi-kovtra
Astringent (n.) -- (wadi-)wufkau-tukh
Astrobleme -- skrash-kwul-razh
Astrogator -- stukh-kharayek
Astrogeology -- s'udish-solektra-tal
Astrometric sensor -- stukh-thonau-kashek
Astronomer -- yel-talsu
Astronomy -- yel-tal
Astrophysicist -- stukh-talsu
Astrophysics -- stukh-tal
Asymmetric -- ritalikalik
Asymmetry -- ritalikal
Ataraxis -- kash-hayal'es
Athazagoraphobia -- zhuk-fak-pthak
Atmosphere -- igen-tukh
Atmospheric line -- sov-ne'hish-zehl
Atmospheric motion -- sov-dvun
Atmospheric pressure -- sov-ne'hish
Atmospheric tides -- sov-ne'hish-mashenlar
Atmospheric water -- sov-masu-nakh
Atom -- galu
Atomic -- galu-, galupik
Atomic bomb -- galu-thorshek
Atomic clock -- galu-wak-vel
Atomic energy -- galu-tepul
Atomic mass -- galu-shivak
Atomic number -- galu-su'us
Atomic structure -- galu-velek
Atomic weight -- galu-rasath
Atresia -- fam-sharushan-nosh
Atrium -- tvi-shal
Attack -- nashiv, nashiv-tor
Attainment -- bai'elkhrul-akteibuhl (anc.)
Attitude control (aero.) -- hash-shul-tash
Attitude indicator -- hash-shul-yal
Attract -- skamau
Attraction -- skamaya
Atychiphobia -- vravshaya-pthak
Audible -- zhu-yehat
Audiofrequency -- zhu-vakav'es
Audiology -- ralash-tal
Auditory canal -- zhu-ur
Auditory center -- zhu-svitan (t'shad)
Auditory nerve -- zhu-wel
Auditory ossicles -- zhu-pi'hineklar
Aunt -- ezyet (anc.)
Aural -- kaluk-, kalukik
Auricle (of ear) -- si-kaluk
Aurophobia -- kin-tukh-pthak
Aurora -- igen-gellar
Autecology -- shatri-malat-tal
Author -- kitausu
Authority -- ek'te'kru
Authorize -- ek'te'kau
Autism -- saktra-nosh
Autistic -- saktra-, saktraik
Autoclave (n.) -- ne'hish-falek-vel (chem.); ne'hish-ek'puyek (med.)
Automate -- shatilau
Automatic -- shati-, shatik
Automatic camera -- shati-glayek
Automatic control -- shati-tash
Automatic docking system -- shati-kifau-torektra
Automatic door -- shati-svep
Automatic exposure -- shati-sashavaya
Automatic frequency control (AFC) -- shati-vakav'es-tash
Automatic gain control -- shati-nazh-tash
Automatic gate -- shati-temep
Automatic landing system -- shati-fisolekau-torektra
Automatic mixture control -- shati-rish-tash
Automatic phase control -- shati-wek-tash
Automatic pilot -- shati-hashek
Automatic shutter -- shati-ha'wein
Automatic stabilizer -- shati-tahetilayek
Automatic transmission -- shati-mesmishek
Automatic tuning -- shati-tvelkaun
Automatic voltage regulator -- shati-toruk-pakhartayek
Automatic volume control -- shati-ral'es-tash
Automatic weather station -- shatik igen-va-wurzel
Automation -- shatilaya
Automysophobia -- pukitork-pthak
Autonomic -- sa'a, sa'atik
Autonomic movement -- sa'a-dvun
Autonomic nervous system -- sa'a-wel-torektra
Autonomic reflex -- sa'a-tvisek
Autonomous -- sa'a-, sa'atik
Autonomous vehicle -- sa'a-hali
Autopilot -- shati-hashek
Autopsy (n.) -- tevikeh-nisaya
Autorotation -- sa'a-dan
Autosome -- riguv-toltra
Autostabilizer -- shati-tahetilayek
Autotropic -- shai-torvau-, shai-torvauk
Autumn (season) -- Tasmin, "Tasmeen" (colloquial); urozh-wak (scientific)
Autumnal equinox -- ka-wak-gad t'urozh-wak
Auxiliary -- kvath-, kvathik
Auxiliary air intake -- kvathik sov-prah-vel
Auxiliary control (room) -- kvath-tash-svitan
Auxiliary core -- kvath-tviyan
Auxiliary lift motor -- kvath-aberau-mishu
Auxiliary power -- kvath-tepul
Auxiliary power interface -- kvath-tepul-tvihanek
Auxiliary rotor -- kvath-pi'dayek
Auxiliary switch -- kvath-dvelek
Auxiliary tank -- kvath-tuhlek
Auxin -- wu-dau-tukh
Auxocyte -- du-dahsau-nala
Auxometer -- sukmakhau-tepul-thonek
Available -- la'ka-yehat
Available light -- la'ka-ha'gel
Available power -- la'ka-tepul
Avalanche -- (suk')izh-skish; (suk')kov-skish
Average (adj.) -- bov-, bovik
Average -- bov, bov-tor
Average current -- bov-katrom
Average curvature -- bov-tchakat
Average speed -- bov-threshan
Aversive stimulus -- tehn-kastoran
Avian (adj.) -- kushel-, kushelik
Aviator -- (sayik) hashsu
Aviatrix -- (koyik) hashsu
Avid -- nayik
Avulsion -- sa-tres
Awe -- tesha, teshan
Awed, to be -- putesha
Awl -- razhek
Ax(e) -- la'ash
Axenic -- riakan(-); wuh-koshtri-, wuh-koshtrik
Axial compressor -- da-sfek-lerakovayek
Axial engine -- da-sfek-mishu
Axial flow turbine -- da-sfek-yumauk mor-dayek
Axial ratio -- da-sfek-tavat
Axial response -- da-sfek-kesaya
Axial vector -- da-sfek-vukharat
Axil -- fek-tersau-vul
Axile -- svitan-fekik
Axiom -- ka'yed (anc.)
Axis -- da-sfek
Axis of symmetry -- talikal-da-sfek
Axle -- da-fek
Axle weight -- da-fek-rasath
Axon -- wel-elakh
Axonal amplifier -- wel-elakh-ashenayek
Axonometry -- thon t'khush-da-sfek
Azimuth -- ir-zehl-kes
Azimuth angle -- vulu t'ir-zehl-kes
Azimuth marker -- ulidek t'ir-zehl-kes
Azonal soil -- rivin-solek
Azoospermia -- ovsotik sa-nei-fam
Azotemia -- pid-sovu-vok svi'khaf
Azoturia -- pid-sovu-vok svi'vazh
Azygous -- ri-shifik
Azymia -- fam-zalu-nosh
Baby -- kan-bu
Baccate (adj.) -- nei-savas-kahk
Bacillemia -- nosh t'fek-talvot svi'khaf
Bacillophobia -- pthak t'numo-ha-veller
Bacilluria -- nosh t'fek-talvot svi'vazh
Bacillus -- fek-talvot
Back (n.) -- pla'dor
Back mutation -- za-tselaya
Back pressure -- pla-ne'hish
Back up (v.) -- pla-tor (reverse); kvath-korsau (save)
Backbone -- plat
Backdraft -- zafnalan
Backfire -- po-thorshau, po-thorshaya
Backflow (n.) -- pla-yumaya
Background (n.) -- za-mesu
Backshore -- pid-shahov
Backswamp -- ne-flash
Backup (adj.) -- kvath-, kvathik
Backup data network -- kvath-faik-vistra
Backup file -- kvath-deik
Backward(s) -- pla'rak
Backwash -- sayumaya
Backwater -- pla-masu
Bacteremia -- nosh t'talvot svi'khaf
Bacterial -- talvot-, talvotik
Bactericide -- talvot-stau-tukh
Bacteriology -- talvot-tal
Bacteriophobia -- talvot-pthak
Bacterium -- talvot
Bacteruria -- nosh t'talvot svi'vazh
Bad -- rasahkos (anc.)
Baffle (n.) -- hertak
Baffle plate -- hertak-math
Bag -- sa'haf
Bajoran -- Beidzhorsu
Bake -- leipau
Baker -- leipausu
Bakery -- leip-kel
Balance (equilibrium) -- vo'ektau, vo'ektaya
Balance (scales) -- vo'ekti
Balance arm -- vo'ek-kar
Balance bar -- vo'ek-mofek
Balance box -- vo'ek-natuhn
Balance crane -- vo'ek-aberayek
Balance point -- vo'ek-sfek
Balance spring -- vo'ek-mopakuv
Balance weight -- vo'ek-rasath
Balance wheel -- vo'ek-halek
Balanced amplifier -- vo'ektal-ashenayek
Balanced circuit -- vo'ektal-raf-kuv
Balanced network -- vo'ektal-vistra
Balanced polymorphism -- ka-wehk-shidan
Balanced system -- vo'ektal-torektra
Balcony -- fah-yat (anc.)
Ball -- dukal
Ball bearing -- dukal-kuvish
Ball cock -- markau-kar-spunek
Ball lightning -- dukal-igen-wesh
Ball valve -- dukal-spunek
Ball-and-socket joint -- dukal-guf-lesek
Ball-peen hammer -- dukal-patamik mah-vel
Ballast (ship) -- tihet'es-rasath-tukh
Ballistics -- tal t'dvunan-vel svi'seshan-vunai
Balloon (n.) -- sov-dukal
Balneology -- wu'sibau-tal
Band (n.) -- zhel
Bandage -- zhumav
Banish -- sahaisau
Banishment -- sahaisaya
Bandsaw -- zhel-zuneshek
Bank -- kutra
Banner -- hai-fan
Bar (metal) -- mofek
Bar code -- fek-kiht
Bar graph -- fek-besan
Bar magnet -- fek-seshan-kov
Barchan -- dah-stonn-sef
Bare -- wein-fam(-), wein-famik; sai-fam(-), sai-famik
Bare conductor -- wein-fam-spayek
Barefoot (adj.) -- sai-fam-ash'yaik
Barge (n.) -- tus-hali
Barium -- zon-tukh
Barium sulfate -- vlau-keh-eshu t'zon-tukh
Bark (botany) -- lap-wadi, kas-wadi
Barn -- aushfa-kel
Barograph -- sov-ne'hish-besan(ek)
Barometer -- sov-ne'hish-thonek
Barrel -- subok (container); wun-mev (gun)
Barrier -- foshek
Baryon -- pu'gal
Baryon number -- pu'gal-su'us
Baryon sensor -- pu'gal-kashek
Basal body -- nen-vukhut
Basal ganglia -- nen-weltralar
Basalt -- ushek (anc.)
Base -- sovash (chem.); nen (foundation); nen-su'us (number)
Base angle -- nen-vulu
Base level -- nen-tin
Base metal -- u'mokev
Base pair -- nen-shif
Base unit -- nen-kebi
Base vector -- nen-vukharat
Baseboard -- temok-nen-dohn
Baseline -- nen-zehl
Basement -- ne-shal
Bashful -- fus-, fusik
Basic (easy, simple) -- vel-, velik
Basic (fundamental) -- nen-, nenik
Basket -- ki'haf (anc.)
Basophilic -- sovash-ashauk
Bass (low frequency sound) -- neralash
Bass boost -- neralash-aboraya
Bass frequency -- neralash-vakav'es
Bast (botany) -- si-tin t'lap-vukhut
Batch (n.) -- def
Bath -- wu'sibav (anc.)
Bathe -- wu'sibau
Batholith -- neik-zul-kov
Bathophobia -- gluder-pthak
Bathyal zone -- glu-masutra-shal
Bathybic -- glu-masutra-, glu-masutraik
Bathycardia -- nosh t'neik-khaf-spol
Bathylimnetic -- glu-suk'muzh-hatik
Bathymetry -- glu-masutra-thonaya
Bathyscaph -- glu-masutra-hali
Bathysphere -- glu-masutra-vel
Battery (elect.) -- kipof
Battery booster -- kipof-aborayek
Battery charger -- kipof-falunayek
Baud -- glantokau-threshan
Baud rate -- glantokau-threshan-tav
Bauxite -- wan-tukh-van
Bawl (v.) -- vlei, tusa
Bay (n.) -- tchol
Bayonet -- pohshek-tilek, pohshayek-tilek
Be (v.) -- nam-tor
Beach -- shahov
Beach cusp -- dah-stonn-pi'sef (t'shahov)
Beacon -- glaribek
Beak iron -- mah-vihpan-stonn
Beam (constr.) -- zeh
Beam (ray) -- ha'zehl; (-)zehl
Beam antenna -- ha'zehl-kash-gel
Beam emitter -- ha'zehl-sayek
Beam force selector -- ha'zehl-nekwitau-dvelek
Beam splitter -- ha'zehl-dahshayek
Beam width selector -- ha'zehl-eik'es-dvelek
Bear -- lesh (carry, support); keshta (give birth to)
Beard -- hisahk
Bearing (mech.) -- kuvish
Bearing wall -- lesh-temok
Beat (v.) -- kuhsh-tor
Beautiful -- vaksurik
Beauty -- vaksur
Because -- fai'ei (TGV); fayei (MGV)
Beckon -- takau
Become -- shetau
Bed -- sar-tak (furniture); lan-tol (geology)
Bedrock -- nen-kov
Bedroom -- shi'yuk
Beetle -- sark
Before (in front of) -- fa'
Begin -- palikau
Beginning -- palikaya
Behave -- kloshah
Behavior -- kloshai
Behind (prep.) -- za'
Beige -- ha'mazhiv-kur
Being (lifeform) -- hasu
Belemnoid -- kli-shidik
Belfry -- kus-vakh-kispek
Belief -- dva
Believe -- dva-tor
Believed, to be -- pudva-tor
Believer -- dvasu
Bell -- kus-vakh
Bell curve -- tuh-tsa
Bell metal -- kus-vakh-mokev
Bellow (v.) -- vlei
Belly (n.) -- nehg
Belly tank -- ne-tuhlek
Below -- ne'
Belt -- zhel (mech., etc.); san-zhel (clothing)
Belt drive -- zhel-yeturek
Benamite crystal -- benam-tukh-khush
Bench -- wu-ku-san (seat); zhuk-pasu (work surface)
Bend -- vulau, vulaya
Beneath -- ne'rak
Benefit -- rufai (n.); rufah (v.)
Benign -- rigath
Benthic zone -- masu-lanet-shal
Benthos -- ha-vellar t'masu-lan-tol
Benzene -- kukev(-tukh)
Benzene ring -- kukev-mokuv
Berkelium -- reh-tukh
Berry -- nei-savas
Beryl -- dzhan(-khush)
Beryllium -- dzhan-tukh
Beside -- be'
Bet -- sihau, sihaya
Beta decay -- tih-nehaya
Beta emitter -- tih-sayek
Beta particle -- tih-pi'gal
Beta radiation -- tih-saya
Beta rays -- tih-zehllar
Betazed (person/language) -- Beitazedsu
Béton -- nok
Béton armé -- fokarikal-nok
Betray -- svik-tor
Betrayal -- svik
Betrayed, to be -- pusvik-tor
Better -- weh-rom
Between -- svi'
Bevel -- vulumau, vulumaya
Bevel gear -- vulu-zud-halek
Beyond -- mesakh
Bezel -- ek'zer-tam (gemology); makh-meskarayek (watch, etc.)
Bézier curve -- tsa t'Kusak
Biaxial -- dah-da-sfekik
Bibliophobia -- dunap-pthak
Bicentric -- dah-svitan-, dah-svitanik
Bicentric distribution -- dah-svitan-shitaya
Bicuspid (adj.) -- dah-sfek-, dah-sfekik
Bicycle -- dah-halek
Bidirectional -- dah-kharat-, dah-kharatik
Biennial (adj.) -- dah-tevunik
Bifacial leaf -- dah-limuk-mor
Bifid -- dah-krusik
Big -- suk, suk'
Bigeneric -- dah-komak-, dah-komakik
Bigeneric hybrid -- dah-komakik rish-ha-vel
Bilabiate -- dah-bru-, dah-bruyik
Bilateral -- dah-vla-, dah-vlaik
Bilateral symmetry -- dah-vla-talikal
Bile -- thel'a-zalu-masu
Bile duct -- thel'a-zalu-mev
Bile salts -- thel'a-zalu-alemlar
Bilge -- smashau-shal (t'masu-hali)
Bilge keel -- tehn-padukau-ralek (t'masu-hali)
Bilge pump -- smashau-shal-spunek (t'masu-hali)
Biliary tract -- thel'a-zalu-ek'ur
Bimanual (adj.) -- dah-el'ruhik
Binary (adj.) -- dah-, dahik; dah-krus-, dah-krusik
Binary code -- dah-kiht
Binary fission -- ek'dahsaya
Binary notation -- dah-pitohat
Binary scale -- dah-mathu
Binary star -- dah-yel
Binaural -- dah-kaluk-zhuyik
Binocular (adj.) -- dah-bezhun-, dah-bezhunik
Binoculars -- dah-zan-vel
Binomial (n.) -- dahsu'us
Binomial array -- dahsu'us-zehlaya
Binomial coefficient -- dahsu'us-kakratulek
Binomial distribution -- dahsu'us-sagan
Binomial function -- dahsu'us-kek
Binomial theorem -- dahsu'us-kek'yed
Binovular twins -- t'dahsular s'natya-yu-murlar
Bio-scanner -- ha-glashayek
Biochemistry -- ha-meil-tal
Bioclastic rock -- ha-zarahk-kov
Bioclimatology -- ha-ek'nosh-tal
Biodiversity -- ha-don-ka'es
Biogenic -- ha-torvauk, ha-storauk
Biogenic compound -- ha-storau-tukh
Biogenesis -- ha-storaya
Biogeography -- ha-solektra-tal
Biohazard -- ha-tehvar
Biological -- ha-, hatik
Biological clock -- ha-wak-vel
Biological control -- ha-tash
Biological race -- ha-koshtri
Biological warfare -- ha-vel-ahkhan
Biology -- ha-tal
Bioluminescence -- ha-ha'tanaya
Biomass -- hatra
Biome -- ha-kas-shal
Biometeorology -- igen-va-tal t'ha-vellar
Biomimetic gel -- ha-va'amau-khlup
Biophysics -- ha-tor-tal
Biopsy (n.) -- nalatra-nisan
Biosphere -- ha-ek'shal
Biostratigraphy -- ha-tin-tal
Biosynthesis -- ha-fereikan
Biosynthetic limb -- ha-sutorik sikrus
Biota -- shal-ha-veltra
Biotic -- ha-, hatik
Biotic association -- ha-katravek
Biotic barrier -- ha-foshek
Biotic factor -- ha-klai
Biotite -- nesh-timazh-kov
Biotopographic -- ha-solektra-shidik
Biotroph -- sakasu-nalatra-neshuhk
Biotype -- ha-ves
Biozone -- wak-ha-shal
Bipedal -- dah-mal-latesik
Bipinnate -- dah-patik
Bipolar coordinate -- dah-naik shi-kethel
Bipyramid -- dah-rekun
Biramous -- dah-gel-, dah-gelik
Bird -- kushel
Birth -- keshtan
Birthday -- gad t'keshtan
Birthmark -- keshtan-kur-vel
Bisect -- dah-nesh-tor (cut); dahlefau (math.)
Bisector -- dahlefayek
Bisexual (adj.) -- dah-guv-, dah-guvik
Bisexuality -- dah-guv'es
Bismuth -- grok-tukh
Bisphenoid -- dah-shihvek-vel
Bite -- zeshau, zeshaya
Bitter -- sfith(-)
Bitumen -- vesuhl (anc.)
Black -- nesh-kur
Black hole -- stukh-wak-razh; pash-yel
Blacksmith (n.) -- shek-zhuksu
Blade (n.) -- (wun-)mor
Blade angle -- mor-vulu
Bladder (anat.) -- vazh-sa'haf (TGV), vazhaf (MGV)
Blame -- tenah, tenai
Blanket (bedding) -- yuk-sai
Blast -- thorshau, thorshaya
Blast shutter -- thorsh-fo-wein
Blastocyst -- tab-nala-dukal
Blaze (n.) -- yon
Bleach -- laf-, lafau
Bleaching -- lafaya
Bleed -- khafau
Bleeding -- khafaya
Blend -- herish, herish-tor
Blender (device) -- herishek
Blennophobia -- shuhk-pthak
Blepharitis -- bezhun-wein-yonshaya
Bless -- kudau
Blessing -- kudaya
Blight (n.) -- luk-has
Blind (adj.) -- glan-fam
Blind, The -- Glan-famu
Blindness -- glan-fam'es
Blister (n.) -- yontau-masu-vihk
Blivet -- hal-tukh-sa'haf
Blizzard -- izh-sahriv
Blob -- vihk
Block -- klotau (v.); vihpan (chunk of wood, etc.)
Blockage -- klotaya
Blood -- khaf
Blood cell -- khaf-nala
Blood clot -- khaf-vihk
Blood coagulation -- khaf-vihkaya
Blood count -- khaf-tum
Blood donor -- khaf-tansu
"Blood fever" -- plak-tau (anc.)
Blood flow -- khaf-yumaya
Blood group -- khaf-maat
Blood plasma -- (bosh-)khaf-masu
Blood poisoning -- khaf-gisaman
Blood pressure -- khaf-ne'hish
Blood sugar -- khaf-slor-tukh
Blood test -- khaf-nisan
Blood typing -- khaf-vesaya
Blood vessel -- khaf-mev
Bloom -- svai, svai-tor (flower); sposhan (explosive growth)
Blooming -- svai-tu'ashya
Blow (v.) -- salur
Blow up (v.) -- thorshau (explode); visovau (inflate)
Blower (device) -- salur-vel
Blown sand -- salan-mazhiv
Blowpipe -- salur-mev
Blue (color) -- pla-kur
Blue-green (color) -- pla-yar-kur
Blueprint (n.) -- torvau-besan
Blunt (adj.) -- pas-, pasik (not sharp); it-fam (tactless)
Board (n.) -- dohn
Boat -- masu-hali
Body -- vukhut
Body cavity -- vukhut-pi'tauk
Bog (n.) -- flasikh
Bohrium -- leh-reh-tukh
Boil (med.) -- pi'tak
Boil (v.) -- kan-tor
Boiler -- kanek
Boilermaker -- kanek-zhuksu
Boiling point -- kan-falek'es
Bold -- vakh
Bole (botany) -- lap-fek
Bolide -- thorsha-wesh-kov
Bollard -- kif-lehk
Bolt (mech.) -- terk, terkau
Bolus -- yemtra
Bomb -- thorshek; thorshkau
Bombardment -- thorshkaya
Bomber (vehicle) -- thorshek-hali
Bonanza -- don-kut (anc.)
Bond -- tel, tel-tor
Bonded (adj.) -- telik
Bonded, One who is -- telsu
Bonding (n.) -- telan
Bone -- hinek
Bone marrow -- hinek-masu
Book -- dunap
Bookbinder -- dunapshausu
Bookbinding -- dunapshaya
Bookcase -- dunap-tsorayek
Boolean algebra -- seht-su'us-ek'tal t'Seshet
Boom (sound) -- ork, orkau
Boost -- aborau, aboraya
Booster -- aborayek
Booster coil -- aborau-pakuv
Booster pump -- aborau-spol
Booster rocket -- aborau-yon-hashek, aborayek
Booster station -- aborau-wurzel
Boot (n.) -- kluf
Border (n.) -- ek'zehl
Bore (ocean.) -- pilash-mashen-pral
Bore (v.) -- spitau
Boreal climate -- pid-desh'rak-ek'nosh
Boreal forest -- pid-desh'rak-laptra
Boreal zone -- pid-desh'rak-shal
Boric acid -- sash t'rak-reh-eshu
Boring (adj.) -- guhf-, guhfik
Boring bar -- spitau-mofek
Boring machine -- spitau-mishu
Boring tool -- spitau-raul
Born, to be -- pukeshta
Boron -- rak-tukh
Borrow -- yahv-tor
Boss (n.) -- feihan
Botany -- kastik-tal
Both -- on
Bother (v.) -- ertau
Bottle -- mashek
Bottle glass -- mashek-makh
Bottom (n.) -- lanet
Bouchon -- da-sfek-radet (t'wak-vel)
Boulder -- suk'kov
Bounce -- rukau, rukaya
Boundary -- krup
Boundary layer -- krup-tin
Bow (n.) -- khom-krus (ship); kes-wun (weapon); ovulaya
Bow (v.) -- ovulau
Bowl -- yerak
Bowstring -- kes-wun-elakh
Box -- natuhn
Boy -- sa-kan
Bra -- thasek-dah'haf (TGV); thak-dahf (MGV)
Brace (v.) -- fir-tor
Bracelet -- kar-nik-zhel
Brachialgia -- kar-kusut(-nosh)
Brachiocephalic -- patam-kar-, patam-karik
Brachycephalic -- pen-patam-, pen-patamik
Brachycerous -- pen-kash-gelik
Brachydactyly -- (ritsuri) pen-uk-nosh
Bracing (n.) -- firan
Bracing wire -- fir-mokelakh
Bracket (n.) -- mad
Brackish -- krus-alem-masupik
Bradyarthria -- (ritsuri) vohri-stariben-nosh
Bradycardia -- vohri-threshan-nosh t'kahf-spol
Bradykinesia -- (ritsuri) vohri-dvun-nosh
Bradylalia -- vohri-stariben-nosh
Bradypnea -- vohri-threshan-eshan
Braid -- pris, pris-tor
Brain -- shi'nahp (TGV); shad (MGV)
"Brain death" -- ek'tevakh
Brain tumor -- shad-gnal
Brain waves -- shad-katromlar
Brake -- vohrau; vohrayek
Brake band -- vohrau-zhel
Brake drum -- vohrau-vluhn
Brake lining -- vohrau-tvitaya
Brake pad -- vohrau-trak
Brake parachute -- vohrau-tev-sai
Brake shoe -- vohrau-shihvek
Branch (n.) -- gel (path, segment); kas-gel (bush); lap-gel (tree)
Branch (v.) -- gel-tor
Branchiostegal -- masu-eshanek-weinik
Brass -- dvesh-tukh
Brazier -- fas-nentu (cooking); psethek (drying); lamekhek (warming)
Bread -- kap
Break -- shau, shaya
Break into little pieces -- zarahk-tor
Breaker -- (raf-)shayek (elect.); kik-pral (ocean.)
Breakfast -- asal-yem
Breakthrough -- sastoraya
Breakwater -- pral-foshek
Breast -- thasek (TGV); thak (MGV)
Breast bone -- tuf-hinek
Breast pump -- thas-spol
Breath -- esh
Breathe -- esh-tor
Breathing -- eshan
Breccia -- zarahk-teret-kov
Breed (n.) -- kosh-ves
Breeder reactor -- fereik-folayek
Breeze (n.) -- pi'salan
Brick -- dok
Brick clay -- dok-krizhiv
Bricklayer -- dok-torvausu
Bridge -- tash-svitan (command center); mesut (span)
Bright (adj.) -- ugel-, ugelik (light); klon-, klonik (smart)
Brightness -- ugel'es
Brilliance -- maut-ugel'es (brightness); maut-klon'es (intelligence)
Brilliant (adj.) -- maut-ugelik (very bright); maut-klonik (very smart)
Brine -- alem-masu
Bring -- katau
Brink (n.) -- rihk
Brisket -- neik-tuf (t'aushfa)
Bristle (n.) -- stegel-isach
Brittle -- wei-shau-yehat
Broad-leaf -- eik-mor-kastik, eik-mor-lap
Broad-leaved -- eik-morik
Broadcast -- sasau, sasaya
Brochure -- dunesh
Broken, to be -- pushau
Bromine -- fnek-tukh
Bronchial -- eshaf-mev-, eshaf-mevik
Bronchiole -- pi'eshaf-mev
Bronchitis -- eshaf-mev-yonshaya
Bronchoscopy -- eshaf-mev-zanan
Bronchus -- suk'eshaf-mev
Bronze (n.) -- krish(-tukh)
Brood (n.) -- kesh-travek
Broom -- fnash-vel
Brother -- sa-kai
Brown -- khav-kur
Bruise (n.) -- wadi-yarek
Brush (n.) -- achut
Bruxism -- zud-grazhau-nosh
Bryology -- yekuhl-tal
Bubble -- duk, dukau
Bucca -- nak
Buccal cavity -- tvi-ru'lut(-pi'tauk)
Buccal gland -- ru'lut-pi'nafek
Bucket -- mashuk
Buckle (n.) -- tersek
Bud (n.) -- svai-mur (flower); krus-mur (leaf, stem, etc.)
Buffer -- fukat, fukat-tor
Buffer action -- fukat-torai
Buffer battery -- fukat-kipof
Buffer circuit -- fukat-raf-kuv
Buffer solution -- fukat-meil-masu
Buffeting (aero.) -- hash-hutaya
Bug (v.) -- smertau
Build -- torvau
Builder -- torvausu
Building -- kel
Bulb (botany) -- kas-mur
Bulkhead (aircraft/ship) -- tvi-temok
Bull's-eye -- les-svitan
Bump (n.) -- kad
Bundle (anat.) -- slahtra
Bunsen burner -- yontayek t'ek'tal-zup-shal
Buoy -- (markau-)ulidayek
Buoyancy -- abmarkan'es
Buoyant -- abmarkan-, abmarkanik
Burial -- visolektaya
Burn -- yontau, yontaya
Burner -- yontayek
Bursa -- lesek-sa'haf (boshal k'masu)
Bursiform -- sa'haf-shidik
Bursitis -- lesek-sa'haf-yonshaya
Burst -- thorau, thoraya
Bury -- visolektau
Bushing (mech.) -- radet
Bussard collector -- tershayek t'Bussard
Busy -- toran-, toranik
But -- hi
Butte -- (pa'ash-)kunel (non-volcanic); zul-kunel (volcanic)
Butterfly valve -- mathra-spunek
Buttocks -- pla'kruslar
Button -- gonaf
Buttress (n.) -- si-kel-nenikaya
Buy (v.) -- mahr-tor
Bypass -- pamutau, pamutaya; pamutayek
Bypass pump -- pamutau-spol
Bypass valve -- pamutau-spunek
Cabinet -- tsorayek
Cable (n.) -- elakh
Cable buoy -- (markau-)elakh-ulidayek
Cable duct -- elakh-mev
Cable release -- elakh-torai-vel
Cable stitch -- elakh-og, elakh-og-tor
Cabling -- elakhtra
Cache -- tsorau, tsoraya
Cache memory -- tsorau-vokaya
Cacophobia -- watosh-pthak
Cadaver -- tevikeh
Cadet -- ne-lan
Cadmium -- stal-tukh
Cadmium sulfide -- vlau'u t'stal-tukh
Caducous -- ten-tevan-, ten-tevanik
Cage -- kraisek, kraiskau
Calcaneus, Calcaneum -- timut-hinek
Calcareous -- gav-, gavik
Calciferous -- gav-alem-, gav-alemik
Calcification -- hinekaya
Calcination -- tukh-fasan
Calcine -- fasu-tukh
Calcite -- gav-khush-tukh
Calcitonin -- hinek-dau-tukh
Calcium -- hinek-tukh
Calcium carbonate -- gavu t'hinek-tukh
Calcium chloride -- lafu t'hinek-tukh
Calculus -- pitoh-su'us-ek'tal (math.); nafek-kov (med.)
Caldera -- ne'hal-zul-razh
Calendar -- gad-besan
Calf (anat.) -- vaukh
Caliber, Calibre -- wun-fna-thon (gun), mev-fna-thon (pipe)
Californium -- keh-tukh
Caliper(s) -- mes-thonek
Call (v.) -- vutau
Call (out) to -- shoret
Called, to be (communication) -- puvutau
Called, to be (named) -- wimish
Callous (anat.) -- stein
Calm -- hayal
Calorescence -- ha'gel-vish-vasaya
Calorific value -- falek'es-saprah-tala
Calyx (botany) -- svai-mortra
Cam -- ok
Camber -- aberala-tchakat (aero.); abru-tchakat (eng., mech.)
Cambium (botany) -- to'ovau-tin t'lap-vukhut
Cambium (med.) -- tvi-tin t'hinek-nalatra-wein
Campanulate -- kus-vakh-shidik
Camshaft -- ok-fek
Camera -- glayek
Camouflage -- pasut, pasutau
Campaniform -- ub-shidik
Campanile -- kus-vakh-kispek
Campanulate -- kus-vakh-shidik
Can (container) -- mokuhlek
Can (v.) -- kup
Canal -- mev (botany); masu-yut (waterway)
Canard -- fa-rala
Cancer -- rasahtra
Candle(stick) -- ha'fek
Canker (sore) -- wuk
Cannibalism -- sha'ves-yokulan
Cannon -- thorshun (old contraction of "thorsh-wun")
Canopy -- krein (aero.); lap-wein-tin (botany); tevan-sai-vukhut
Cantilever -- wuh-nodol-zeh
Cantilever bridge -- wuh-nodol-zehik mesut
Canyon -- spathel
Cap (hat) -- taik
Capacitance -- tsor'es
Capacitor -- tsorek
Capacity -- tsoh
Capillary -- pi'khaf-mev
Captain (n.) -- ot-lan (army/marines); khart-lan (naval/Starfleet)
Capture -- kum, kum-tor
Caravan -- nik'el (anc.)
Carbon -- nol-tukh
Carbon cycle -- ha-da-nel t'nol-tukh
Carbon dioxide -- dah-eshu t'nol-tukh
Carbon disulfide -- dah-vlau'u t'nol-tukh
Carbon fixation -- nol-tukh-nodolaya
Carbon monoxide -- eshu t'nol-tukh
Carbon star -- nol-tukh-yel
Carbon steel -- nol-tukh-pishek
Carbon tetrachloride -- keh-lafu t'nol-tukh
Carbon value -- nol-tukh-tala
Carbonaceous -- nol-tukh-tuhlauk
Carbonic acid -- sash t'masu-reh-eshu
Carbuncle -- pi'taktra
Carburetor -- hal-sov-mishek
Carcinogen -- rasahtra-torek
Carcinoma -- wein-nala-rasahtra
Card (n.) -- nop
Cardassian -- Kardassu
Cardiac arrest -- khaf-spol-pehkaya
Cardiac muscle -- khaf-spol-dvunek
Cardioblast -- tveshu-nala t'khaf-spol svi'ten-kan-bu
Cardiology -- khaf-spol-tal
Cardiomalacia -- ritsuri-kobatau-nosh t'khaf-spol-dvunek
Cardiomyopathy -- has t'khaf-spol-dvunek
Cardiovascular system -- khaf-ifis-torektra
Carditis -- khaf-spol-yonshaya
Care -- tun, tun-tor
Care for (like) -- tishau
Care for (tend) -- palutunau
Careful -- tun-bosh
Cargo -- tusla
Cargo bay -- tusla-sutauk
Cargo hold -- tusla-tsorau-shal
Cargo module -- tusla-natel
Cargo pod -- tusla-tvi'haf
Cargo storage complex -- tusla-tsorau-keltra
Cargo transporter -- tusla-ifisek
Cargo unit -- tusla-kebi
Carmine (red color) -- kran-kur
Carnelian -- pelkev
Carnivore -- kahm-yokulsu
Carnophobia -- kahm-pthak
Carotene -- kas-zhar-kurek
Carotid artery -- uzh-khaf-mev t'talu
Carpal -- kar-nik-hinek
Carpel -- kas-ko-krus
Carpus -- kar-nik
Carrier -- leshek
Carrier filter -- lesh-kapol
Carrier wave -- lesh-pral
Carry -- lesh
Carry out (to do) -- fitor
Cart (n.) -- hal (anc.)
Cartilage -- rihinek
Cartilaginification -- rihinekaya
Cartography -- besan-tanaf
Cartridge -- svekh
Carve -- skrim-tor
Carving (n.) -- skrim
Caryopsis -- yartik-savas
Cascade -- ash-yumau, ash-yumaya
Case (event) -- nuf
Casein -- thas-tesihk
Caseous -- thuhk-kahk
Casket -- natuhn (box); tevikeh-natuhn (coffin)
Cast (v.) -- vishizhau (manufacturing); lehm-tor (throw)
Cast iron -- vishizh-shek(-tukh)
Cast out (v.) -- dakh (anc.)
Cast steel -- vishizh-pishek(-tukh)
Cast stone -- vishizh-kov
Catabiosis -- tsuri nala-shakhuvaya
Catabolism -- tepul-torek
Catadromous -- yolmatrupik
Catalyst -- torai-tukh
Cataphyll -- neik-rimor
Cataplexy -- zherka-kobatau-nashiv
Catapult (n.) -- sashizhek
Cataract (med.) -- bezhun-ripa'shaya
Catarrh -- tvi-votaya t'prash-nala-tin
Catch (v.) -- kum, kum-tor
Catheter -- smashau-mev
Cathode -- u'rak-narafek
Cathode-ray tube -- u'gal-zehl-mev
Cation -- a'rak-falun-krus
Catoptrophobia -- haulat-pthak
Cattle -- kahtel (Vulcanized Terran word)
Catwalk -- mesah
Caudal fin -- harr-ralek
Caudate -- harr-ma-, harr-mayik
Cauldron, Caldron -- fas-matuhlek
Caulescent -- kas-fek-mayik
Caulk -- mafen, mafen-tor
Cause -- aisha, aishan
Caustic (n.) -- yontau-meil
Caution -- yuzhat, yuzh-tor
Cave -- tauk
Cavern -- suk'tauk
Cavity -- pi'tauk (body); zud-razh (tooth)
Cay -- neik-vikuvtra
Ceiling -- abru-tol
Cell (biology) -- nala
Cell culture -- nala-litra
Cell cycle -- nala-da-nel
Cell differentiation -- nala-natyantek
Cell division -- nala-dahshaya
Cell fusion -- nala-kaunshaya
Cell growth -- nala-to'ovaya
Cell membrane -- nala-wein
Cell wall -- nala-temok
Cellular -- nalatik
Cellulitis -- nalatra-yonshaya
Cellulose -- nen-kas-tukh
Cement (n.) -- kluterek
Center -- svitan
Center of action -- torai-svitan
Center of buoyancy -- abmarkan'es-svitan
Center of gravity -- ne-seshan-svitan
Center of mass -- shivak-svitan
Center of pressure -- ne'hish-svitan
Center of symmetry -- talikal-svitan
Central force -- svitan-nekwitaya
Central nervous system -- nen-wel-torektra
Central processing unit (CPU) -- svitan-patorau-kebi (t'tum-vel)
Centrifugal brake -- sadan-vohrayek
Centrifugal casting -- sadan-vishizhaun
Centrifugal clutch -- sadan-runemek
Centrifugal fan -- sadan-sovek
Centrifugal force -- sadan-nekwitaya
Centrifugal pump -- sadan-spol
Centrifuge (n.) -- (sadan-)dahshayek
Centripetal force -- vidan-nekwitaya
Centromere -- toltra-tersau-vel
Cephalgia -- patam-kusut
Ceramic -- kriz-, krizik
Cerebellum -- dvunek-tash-svitan
Cerebral abscess -- shad-pi'tak
Cerebral blood flow -- shad-khaf-yumaya
Cerebral cortex -- si-tin t'nahp-tash-svitan
Cerebral hemorrhage -- shad-khafaya
Cerebral tumor -- shad-gnal
Cerebrum -- nahp-tash-svitan
Ceremony -- van-kal (anc.)
Cerium -- pran-tukh
Certificate -- to-kisev
Cerulean (sky blue) -- igen-kur
Cervical vertebra -- talu-hinek
Cervix -- sudef-talu
Cesium, Caesium -- zhaimasu-tukh
Chaetophobia -- isachya-pthak
Chain (made of links) -- naf-elakh (TGV), naflakh (MGV)
Chain (series) -- weizehl
Chain block -- naflekh-aberau-vihpan
Chain conveyor -- naflekh-zheleshek
Chain locker -- naflekh-tvi-shal
Chain pump -- naflekh-spol
Chain reaction -- weizehl-folaya
Chain wheel -- naflekh-halek
Chair -- ku-san (anc.)
Chalk -- gav
Chalk line -- gav-zehl
Challenge -- kali-fi, kali-tor
Chamber -- tvi-shal
Champion -- skilamu (anc.)
Change -- rubah, rubai
Changed, to be -- purubai
Channel (n.) -- glantokau-yut (telecomm.); faik-yut (computer); mashyut
(water)
Chaos -- nezhak
Char (v.) -- yonol-tor
Characteristic (n.) -- noshtra
Charcoal (n.) -- yonol-tukh
Charge (n., elect.) -- falun
Charge (v.) -- vifalunau
Charger (device) -- vifalunek
Charging circuit -- vifalun-raf-kuv
Charging current -- vifalun-katrom
Charging voltage -- vifalun-toruk'es
Chart -- besan; besau
Chartreuse -- tehk-kur
Cheat (v.) -- kravau
Check (v.) -- rihamau
Check digit -- rihamau-un
Check valve -- pla-yumau-spunek
Cheek -- nak
Cheese -- thuhk
Chef -- opilsu
Cheilitis -- bru-yonshaya
Chemical -- meil(-tukh)
Chemical balance -- meil-vo'ektaya
Chemical bond -- meil-tel
Chemical compound -- meilaktra
Chemical energy -- meil-tepul
Chemical equation -- meil-vo'ihn
Chemical reaction -- meil-folaya
Chemiluminescence -- meil-dakh-ha'tanaya
Chemistry (study) -- meil-tal
Chernozem -- nesh-solek
Chert -- kohv-mazhiv-kov
Chest (anat.) -- tuf
Chew (v.) -- nal-tor
Chief petty officer -- feihan
Chilblain -- samek-yontaya
Child -- kan
Childbirth -- kan-keshtan
Childhood -- kan-wak
Children -- kanu (TGV), kanlar (MGV)
Chiller (device) -- samuyek
Chime (n.) -- kusek
Chimney -- vuzh-mev
Chine -- vukh-rihk
Chinook (wind) -- lamekh-suk'kunel-salan
Chip (n.) -- val
Chiralgia -- el'ru-kusut
Chitin -- yol
Chlorinate -- lafitau
Chlorination -- lafitaya
Chlorine -- laf-tukh
Chlorophyll -- kas-yar-kurek
Choice -- dvel
Choke (v.) -- khluhkau
Chondroma -- rihinek-gnal
Chondromalacia -- rihinek-mosaya
Chondrosarcoma -- rihinek-rasahtra
Choose -- dvel-tor
Chosen, to be -- pudvel-tor
Chromatic circle -- kur-da-kuv
Chromatid -- toltra-kan
Chromatin -- toltra-tukh
Chromic acid -- sash t'slau-keh-eshu
Chrominance -- kur-thon'es
Chromium -- slau-tukh
Chromodynamic light -- kur-toranu-ha'gel
Chromoelectric force field -- fosh-vunai t'kur-raf-tepul
Chromosome -- toltra
Chromosome mapping -- toltra-besaun
Chromosome set -- toltra-eku
Chromosome sorting -- toltra-wihfelaun
Chroniton -- wak'gal
Chroniton beam -- wak'gal-zehl(ek)
Chronometer -- wak-vel
Chronophobia -- wak-pthak
Chyle -- thel'a-yak(-masu)
Chyluria -- ritsuri-nosh t'thel'a-yak svi'vazh
Chyme -- ulef-skaun-yemtra
Cicatrix -- ulidar
Cilium -- nala-isach
Cinder cone -- vitush-kunel
Cinnabar -- masumok-tukh-van, vlau'u t'masumok-tukh
Circadian rhythm -- gad-da-nelik tvi-farr-dath
Circinate (botany) -- pakuvauk
Circle (n.) -- da-kuv
Circuit -- raf-kuv
Circuit breaker -- raf-kuv-shayek
Circuit diagram -- raf-kuv-ufesan
Circuit relay -- raf-kuv-gol'dvunek
Circuitry -- raf-kuvtra
Circular -- raf-kuv-, raf-kuvik
Circular measure -- raf-kuv-thon
Circular polarization -- raf-kuv-narakaya
Circular saw -- raf-kuv-zuneshek
Circular velocity -- raf-kuv-threshan
Circulate -- da-kuvau
Circulating current -- da-kuvau-katrom
Circulating pump -- da-kuvau-spol
Circulation -- da-kuvaya
Circulator -- da-kuvayek
Circulatory system -- da-kuvau-torektra
Circumference -- pa-thon t'da-kuv
Circumnutation -- kulan-to'ovaya
Cirque (geol.) -- ku-li-razh
Cirrocumulus (cloud) -- tra-tcha-wan
Cirrostratus (cloud) -- tin-tcha-wan
Cirrus (cloud) -- tcha-wan
Citric acid -- savas-sash
City -- kahr
Civilization -- sutenivaya
Clamp (n.) -- stek
Clan -- maat
Clarifier (device) -- pa'shayek
Clarify (explain) -- starpa'shau
Class (n.) -- mohrn
Classification -- mohrnaya
Classify -- mohrnau
Claustrophobia -- ikap-shal-pthak
Clavicle -- dol-hinek
Claw (n.) -- spahk
Clay -- krizhiv
Clean (v.) -- pu-tor
Clear (transparent) -- pa'shi-, pa'shik
Clear (v.) -- pa'shau
Clear air turbulence -- pa'shi-sov-wauk
Cleave (v., split) -- thresh-tor
Cleaver -- threshek
Cleft -- thresh
Cliché -- pstheran
Cliff -- menal
Climate -- ek'nosh
Climate control -- ek'nosh-tash
Climatic change -- ek'nosh-rubah
Climatic trend -- ek'nosh-venek
Climatic zone -- ek'nosh-shal
Climatology -- ek'nosh-tal
Climb (v.) -- man-tor
Clinic -- pi'shi'has
Clinometer -- (el'ru-)vul-thonek
Clinophobia -- sar-tak-pthak
Clitoridectomy -- ko-lok-snem
Clitoris -- ko-lok
Cloaca (zoology) -- ek'shaht-razh
Cloak (clothing) -- to-sai
Clock -- wak-vel
Clod -- (solek-)vihk
Clone (v.) -- tolasau
Close (adj.) -- beyi-, beyik
Close (v.) -- ikap-tor
Closed (adj.) -- ikap-, ikapik
Closed canopy (botany) -- ikap-lap-wein
Closed circuit (n.) -- ikap-raf-kuv
Closed interval -- ikap-tvi-eku
Closed loop (n.) -- ikap-pakuv
Closed set -- ikap-eku
Closed subroutine -- ikap-ne-faikhartek
Clot (n.) -- vihk
Cloth -- sai
Clothes, Clothing -- sai-vel
Cloud (n.) -- wan
Cloud bank -- wantra
Cloud chamber -- wan-pi'shal
Cloud cover -- wan-wein
Cloudiness -- wan-sateh'es
Club (n.) -- muhd (anc.)
Clutch (mech.) -- dan-runemek
C

11.07.2008.

Romulanski jezik (II dio)

M (nastavak)

miite'aesnl (D) - midday (n)
miite'ellaer (D) - lunch (midmeal) (n)
miite'temar (D) - midnight (n)
missaem (D) - neural (adj)
mliank'ie (D) - suspicious (adj)
mnaae (D) - mad, angry (adj)
mnaeri (P) - must (aux. v)
mnaes (D) - come on (excl)
Mnahe (EA 0) - hate, hatred (n)
mnakhao (D) - system (n)
mnashe (P) - inspiration (n)
mnaudh (D) - strength (physical) (n)
mne (P) - four (pron, adj)
mne (P) - news (n)
mneahj (P) - copper (n)
mneahj'ye (P) - coppery, copper-colored (adj)
mnean (P) - we (pron)
mneani (P) - red (adj)
mnei (P) - our (pron)
mneihy (P) - reddish-brown (adj)
mneiyye (D) - use, take advantage of, make do with (v)
mnek'nra (G) - correct, satisfactory, good, well (inf-sup adj, adv)
mnekha (G) - correct, satisfactory, good, well (sup-inf adj, adv)
mnekiir (P) - like, prefer (v)
mnevher (P) - us (prep)
mnha (P) - forty
mnhaell'hu (P) - island (n)
mnhaeu (D) - bargain (n, v*)
mnhe (P) - food (n)
mnhei (EA) - rule (v)
mnhei'sahe (G) - honor (loosely tr.), Ruling Passion (n)
mnheian (EA) - ruler (one who rules)
mnhu (P) - four hundred
mniet (D) - throw (v)
mnih (D) - bone (n)
mniohr (D) - space station (n)
mniue (D) - altitude (n)
mniurr (D) - true, factual (adj)
mniy (D) - beard (n)
mnuei (D) - threaten (v)
mnyiener (P) - give, add (v)
modherr (P) - hard, difficult, challenging (adj)
mogai (D) - a Rihannsu-sized carnivorous bird native to ch'Rihan (n)
mohaes (D) - gown (n)
moht'soh (P) - stomach (med n)
mohtiri (P) - stomach (n)
mollais (D) - new, distinct, unique (adj)
monaeta (D) - gripe (v)
mondae (D) - guess (n, v*)
moraere (D) - energize (i.e. thrusters, transporter) (v)
morairi (D) - guard (n, v*)
morhhae (D) - impact, strike (n, v*)
morlas (F) - explode (v)
morlatta (D) - destruction, ruin, devastation (n)
morllej (F) - explode (v)
mos (P) - prepare, make, fix (v)
mosaene (D) - misinterpret (v)
mosaram (D) - breeze, wind (n)
mosarum (P) - carrier (n)
mosarum'haer (P) - freighter (n)
mrei (EA 11) - come, approach, near (unexpectedly) (v)
mrht, merht (EA 0) - but (conj)
mulaere (D) - obey, practice, observe (v)
murais (D) - negative (adj)

N

na (D) - known as, called (v)
na (EA 11, RW 12) - the (art)
naegare (D) - greedy (adj)
naehna (D) - crowd (v)
naenu (D) - deserted, empty, uninhabited (adj)
naetea (D) - nag (n, v*)
naetrh (D) - sector, zone (n)
naeuul (D) - cage (n)
nahi (RW 75) - name (something one is called by, not neccessarily one's true name, which it is sometimes considered dangerous to give freely) (n)
nai (P) - hand (n)
narvasam (D) - nest, roost (n)
navassa (P) - birth (n)
ne (P) - more (suff to adj, formal)
nectrai (D) - excite (v)
nei'rrh (G) - bird, small and venomous, hummingbird-like (n)
neijh (D) - coat, jacket (n)
neiss (D) - accept (v)
nenhrai (D) - cut, trim (hair) (v)
nerha (P) - time unit (10 ihnehra, 5.5 sec) (n)
nesthai (D) - farm (n*, v)
neth . . . nah'lai (G) - either . . . or (conj)
nfaiistur (EA 11) - quadrant (n)
nhaeh (D) - belly (n)
nhaidh (D) - cockroach (n)
nhaih (D) - rock, stone, pebble (n)
nharves (F) - nest (n)
nhayrh (D) - rough (adj)
nhnae (D) - debate (v)
nhrai (D) - become (v)
nhyrh (D) - alert, warn (v); alert* (n)
niaezh (D) - feeling, vibes (n)
niehae (D) - visit (n, v*)
nihasae (D) - decrease (v)
nihhs (D) - shortcut (n)
nihnak (D) - decide, judge, conclude (v)
nihroi (D) - ask, question (v)
nil (P) - less (suff to adj, formal)
nirhmn (D) - treason (n)
nnaekhan (P) - steal, rob (v)
nnaen (P) - take, remove (v)
nnea (D) - of (possessive) (prep)
nnearh (EA 36) - your (formal pron, inf-sup)
nnefi (P) - tax, tithe, toll (n)
nneihe (P) - brown (yellowish) (adj)
nneikha (P) - empire, dominion; region controlled by a people (e.g. the Rihannsu Empire; dr. nnefi) (n)
nnhai (D) - confer (v)
nnharai (D) - cut (v)
nniehv (EA 36) - ready, prepared (an object) (adj)
nniet (D) - beam, transport beam (n)
nniyh (D) - transceiving device (for data) (n)
nnoihr (D) - acid (n)
nnui (P) - foreign, outer, fringe (adj)
nnuihs (D) - strong (adj)
nnuil (D) - retreat (v)
nnulhlle (P) - incompetent, unskilled, unable to perform adequately (not an insult) (adj)
nnvoih (D) - vertical (adj)
nnyyrh (D) - tongue (n)
nodaire (D) - guide, lead (n, v*)
nohtho (D) - crazy, mad, insane (adj)
noimn (D) - section (n)
nomaes (D) - head (n)
notht (P) - health, well-being (n)
nouhha (D) - god (n)
nra (P) - most (suff to adj, formal)
nrai (D) - close, shut (v)
nuberae (D) - expect (v)
nuhirrien (G) - lit "look-toward", charisma (n)
nuhur (D) - absent (i.e. "he is absent") (adj)
nunh (D) - present (adj)
nunn (P) - metal sheet, foil (n)
nvaeih (D) - circle (n)
nvaih (P) - jump (v)
nvaimn (D) - right (side) (adj)
nvaiyy (D) - worsen (v)
nvehh (D) - suffix (n)
nveim (D) - aid (v)
nveiss (D) - same (adj)
nveni (P) - walk (v)
nviahr (D) - woman (n)
nvialmn (D) - soldier, member of the military (n)
nvihha (D) - antimatter (n)
nvimn (D) - worthless (adj)
nviomn (D) - board, go aboard (v)
nviyn (D) - troops (n)
nvoii (D) - ride (n, v*)
nvoimn (D) - various (adj)

O

o'ss'uq (I) - still, yet (adv)
oaht (D) - bandage (n)
oaiit (D) - being (nonhumanoid) (n)
oailra (D) - cautious (adj)
oal'lhlih (G) - announce the presence/ arrival (sup-inf) (v)
oali (RW) - arrival(n)
oallea (D) - bite (n, v*)
oann (D) - acceptance (n)
oasllra (D) - cape (clothing) (n)
Ocala, Okhala (F) - Fire, the Element (n)
ochei (P) - corridor (n)
oelh (P) - happy, excited, joyful, exhilarated (adj)
ohrain (D) - journal, log (n)
ohreth (P) - dust (n)
ohrie (D) - command (v)
oi (D) - also (conj)
oiaekh (D) - uninteresting (adj)
oii (RW 57) - match, correlate (v)
oiidh (D) - accidentally, by accident (adv)
oiimna (D) - unusual (adj)
oiius (D) - toilet (n)
oikoumene (D) - edge (n)
oinna (D) - solution (as in an answer) (n)
oira (G) - "battle-control", bridge or battle bridge (n)
oirhie (D) - contradict (v)
oiru (D) - dregs (n)
oiuu'n mnekha (RW 58) - all's well (phrase, sup-inf)
ojmhi (P) - plain, simple (adj)
ok'haez (I) - save from damage or destruction (v)
Okhala, Ocala (F) - Fire, the Element (n)
olhao (D) - respect (n, v*)
onkian (P) - see ankhian
onnta (D) - advance (v)
onra (D) - connect (v)
onre (P) - next (adj)
optaere (D) - fair (adj)
optrao (D) - impulse drive/power (n)
org'hanian (D) - Organian (n)
orhae (D) - rescue, save (n, v*)
orhain (P) - decree (v)
orheika (D) - ancestor (n)
orho (D) - produce (v)
ormiin (P) - decide, choose (the best of several options) (v)
orrha (P) - director (n)
ortaim (D) - justice (n)
osehra (D) - desert (v)
ouahh (D) - star system (n)
ourai (D) - fire, starfire, plasma (n)
ourhhe (D) - wait (for) (v)
ourrhi (D) - civilize (v)
ouwefvh (P) - plastic (n); also rhuhm (depending on its chemical composition)
ouye (D) - beautiful (adj)
ouyyir (D) - serious (adj)
ovhshau (P) - write (physical act of) (v)
ovrhei (P) - doubt (v)

P

pa'rshed (D) - thirsty* (adj)
paectum (D) - engineer (n)
paedei (D) - obliterate (v)
paehhos (D) - myth (n)
paeira (D) - nevertheless, however, nonetheless (conj)
paenhe (D) - daughter (n)
paerium (D) - noisy (adj)
paeros (D) - nonsense (n)
paesin (D) - hull (n)
paessus (D) - entity (n)
paetha (D) - depressed (adj)
paeti (D) - meeting, assembly* (n); meet*, encounter* (v)
pailiir (D) - gunpowder (n)
pailus (D) - gun, handgun (n)
paius (D) - fuel (n)
panairr (D) - hear, detect (v)
pangaere (D) - endure, last (v)
partair (D) - grammar (n)
partrai (D) - have, possess (v)
pathal (P) - information, data (n)
patned pra krsh (D) - never (adv)
payr (D) - may (adv)
pehai (D) - present (n); present,*, give* (v)
pehhaer (D) - instinct (n)
pelaere (D) - prepare, get ready (v)
peraere (D) - number (n); number*, count* (v)
pertaen (D) - manuscript (n)
phenno (P) - belt, strip, narrow region (n)
Phi'lasasam (D) - military training center, the Rihannsu Academy (n)
phi'lasasam (D) - military training (n)
phiraifv, phi' (P) - military (adj)
phralae (D) - talk (v)
pictae (D) - guilty (adj)
pilaih (D) - gunner (n)
pinhere (D) - guest (n)
plaaere (D) - hate, detest (v)
plaeh (D) - blood (fig.), ancestry, temperament (n)
plaerre (D) - scow (n)
plhere (D) - enter, go in (v)
plicare (D) - error, mistake (n); err*, make a mistake* (v)
pokot (P) - warm, slightly hot (adj)
praehh (D) - resource (n)
Praetelh (D) - president (as in president of a company) (n)
praevus (D) - handsome (adj)
precari (D) - several (adj)
pretaium (D) - hangover (n)
pulsua (D) - presentation (n)
pungere (D) - escort (v)
putaere (D) - equipment, gear (n)

Q

qafhumh (P) - mutilate (v)
qiuu (G) - all (of them/you) (pron)
qiuu'n (G) - all (of these) (pron)
qiuu, qiuu'n, qiu (oaii) (G) - all, everything (pron)

R

ra (EA 36) - fine, excellent (adj)
ra'khoi (RW) - revenge (n)
ra'kholh (G) - avenger (n)
Ra'tleihfi (RW 210) - capital city of ch'Rihan (n)
rae (I) - indicates a question, especially one in the subjunctive mood
raeda (D) - celebration (n); celebrate* (v)
raegma (D) - hinder*, interfere* (v); hindrance*, interference* (n)
raeler (D) - often (adv)
raenasa (D) - high command (n)
raez (I) - prevail, overcome, triumph, win (v)
rahaen (D) - high (adj)
raihiw'sheh (D) - advocate, one who speaks for another in court (n)
raiter (D) - orbit (n*, v)
raivus (D) - hand, foot, paw, extremity (n)
ralaar (P) - sky (n)
ranasai (D) - defeat (v)
raon (D) - accomplishment (n)
rau (RW) - let (suffix to v)
ravsam (P) - sibling (irreg n)
rawn (P) - slowly (adv)
ray (P) - bad (adj)
re (P) - free (adj)
recendt (D) - large, big (adj)
reghaih (P) - military (n)
regul'han (D) - Regulan (adj, n)
regul'hus (D) - Regulus (n)
reh (EA 10) - I (inf-sup formal pron)
rehei (RW 172) - fourth-name (arch. nickname) (n)
rehhae (D) - watch, observe (v)
rehillh (P) - ashen (adj)
rhai agree, assent (v) -
rehto (D) - delay (v)
rehvie (P) - planet, world (n)
rei'karanha, rei'karansu (D) - Imperial legionnaire(s) (personal guards of the Praetorate) (n)
rekkhai, rreki (G) - sir (inf-sup, n)
retaenir (D) - opponent, adversary (n)
reuvh (D) - accelerate (v)
rha, rh'e (G) - fig. "indeed, is that so, oh yeah?" (int)
rhaaer (D) - crystal (geologic formation) (n)
rhaaih (D) - chain (n)
rhaarh (D) - achievement (n)
rhaau (EA 11) - actually (adv)
rhadam (P) - person (irreg n)
rhadheis (I) - dear or close friend (n)
rhae (RW) - on, start, begin (imp. v)
rhaerr'iv (I) - even, moreover, indeed (intensive or emphatic) (adv)
rhaetelh (D) - executive (adj, n*)
rhaetelh (P) - owner (n)
rhai (P) - agree, assent (v)
rhai'hlan (P) - disagree absolutely, strongly oppose, defy (v)
rhaimn (D) - dull yellow (adj)
rhana (D) - court (n)
rhanne (P) - I (formal pron)
rhe (P) - fifty
rhe (P) - room, chamber (n)
rhe (P) - truly, indeed (adv)
rhe've (EA 11) - indeed?, truly? (int)
rheahk (D) - school (n)
rhede (P) - half (n)
rheh (RW 25) - after (adv)
rhehdi (D) - suffering (n); suffer* (v)
rhehh (D) - conflict (n)
rheis (D) - ache (n, v*)
rhhae (EA 0) - I, this one (formal pron)
rhhaedh (D) - classification (n)
rhhaein (D) - ice, frost, snow, frozen water (n)
rhhaensuriuu (EA 0) - in my opinion, as far as I know (adv)
rhi (EA 2) - five (pron, adj)
rhienn (P) - blood (lit.) (n)
rhifv (P) - when (corr)
rhihae (D) - translate (v)
rhihv (D) - concern (n)
rhill (D) - rude (adj)
rhioy (P) - annihilate (v)
rhirh (D) - sentence (n)
rhivann (P) - whenever (corr)
rhiymn (D) - tradition (n)
rhiynv (D) - concerned (about) (adj)
rhiyrh (D) - emperor (n)
rhoi (D) - below, area below (n)
rhssiiy (D) - sign (a treaty, a name, etc.) (n*, v)
rhu (P) - five hundred
rhudh (RW 59) - use, employ, exert (v)
rhuhm (D) - plastic; also ouwefvh (depending on its chemical composition) (n)
ri (P) - least (suff to adj, formal)
ri'lae-fv'htaiell (EA 37) - fig. "You have the bridge, You have command" (sup-inf phrase)
riam (P) - her (poss pron)
rianov (P) - weaponsmaster (n)
ridaere (D) - harvest (n, v*)
Rihan (RW) - Romulan (inf. adj, n)
rihan (RW) - declared (n)
Rihanh (G) - Romulans (as a people) (n)
Rihanha (G) - Romulan (n, adj)
Rihannsu (G) - Romulans (pl. n)
rii (P) - she (pron)
riien (P) - their (f pron)
riin (P) - they (f pron)
riivha (P) - her (dat pron)
riivher (P) - them (f pron)
rilhta (D) - somebody, anybody (pron)
riov (RW) - commander (Starfleet captain) (n)
riud (D) - or (conj)
rjudhe (D) - target (v)
rogaere (D) - hang (v)
rokhelh (P) - defender (of a region), patroller (n)
rokhinu (D) - difficult, troublesome (adj)
rotulai (D) - explain (v)
rr'hynv (D) - concerned (about) (adj)
rraefv (D) - situation (n)
rreinnte (P) - tree, specifically a phylum of tree-analogues native to the Homeworlds (n)
rreki (RW 22) - sir (see rekkhai)
rrh (RW) - foster, keep, hold (v, adj affix)
rrh'eilln (D) - carrier, transporter, vehicle (n)
rrh-thanai (G) - hostage-fostering (n)
rrhaar (D) - that (pron)
rrhaeth (D) - eyebrow (n)
rrhandh (P) - wood (n)
rrhanh (P) - support (n)
rrhaul (P) - seize (v)
rrhiet (D) - starship with warp capability (n)
rrhiol (D) - valley (n)
rrhuieh (P) - desire (v)
rruieh (P) - want, desire, fancy (v)
ru (D) - to, until, as far as (prep)
rudhai (D) - sin (n, v*)
ryak'na (D) - garbage, trash material (also an insult) (n)

S

s'ha'idan (D) - salutation to equal (v)
s'harien (RW) - one of the swords made by the Vulcan of the same name dr. 'pierceblood', Old High Vulcan (n)
s'ten (P) - brave, daring (adj)
s'tivh (RW 53) - to have done, to cause to be done ('I am having the house painted (by someone else)') (v)
sa' (P) - with (prep)
sa'khaloaii (I) - unity, brotherhood (without gender) (n)
saarh (P) - dish, specific food (n)
sacaer (D) - handful, few (adj)
Sad'onna (P) - genealogy (n)
Sad'onnav (P) - genealogist (n)
sadaere (D) - jump (n)
saedi (D) - ammunition (n)
saehfe (D) - burn, feel hot (v)
saehne (D) - officer (n)
saehus (D) - proclaim (v)
saeihr (P) - star (n)
saemna (D) - castle (n)
saevha (P) - crewperson (volunteer) (n)
saghomh (P) - award (v)
sagomh (P) - award* (n)
sahe (EA) - passion, emotion (in general; as opposed to reason or impassiveness) (n)
sahe'lagga (D) - passion flower (term of affection) (n)
sahhae (D) - destroy, end, eradicate (v)
sahraer (D) - exceptional, special (adj)
sahull (I) - sacrifice (v)
saidere (D) - invention (n); invent* (v)
saihlan (I) - alone, isolated (adj)
saith (P) - peace, tranquility (n)
saivre (D) - opinion (n)
saiy (P) - yellowish-green (adj)
saj (P) - small, insignificant (adj)
salihnd'yeal (P) - scanner (specific device) (n)
salihnir (P) - scanner (specific device) (n slang)
sangais (D) - excited (adj)
sanhae (D) - danger (n)
sarhai (D) - custom (n)
savhe (P) - exit (n)
secaere (D) - interruption (n); interrupt* (v)
seha (P) - thirty (pron, adj)
sehu (P) - three hundred (pron, adj)
sei (P) - three (pron, adj)
seiHehllirh (RW 145) - government, Tricameron (n)
seiiya (D) - dictionary (n)
seijea (D) - time, keep time (n*, v)
seiyya (D) - ruin, destroy, demolish (v); ruins* (n)
sekhuae (D) - examine (v)
selae (D) - fly, float, hover (v)
sellien (P) - falling, growing worse, declining (adj)
sentaire (D) - excellent, irreproachable, unblemished (dr. tarais) (adj)
sesketh (D) - a dessert made of a sugary confection twisted on a spice stick (n)
sevihf (P) - around (prep, w/nom)
sh'ben (D) - salutation to inferior (v)
shad (P) - day (n)
shad elet (P) - today (formal n)
shad onre (P) - tomorrow (formal n)
shaenha (D) - deceive (v)
shaeni (P) - purple (adj)
shanaku (D) - data transmission (n)
shaoi (P) - salutations (n)
shaoi'kon (D) - salutation to superior (v)
sheg (P) - hair (on the body) (n)
shianev (P) - spear (n)
shibae (D) - red-violet (adj)
shie (D) - calculate (v)
shiefvu (P) - listen (v)
shikaen (D) - family (n)
shinarae (D) - deteriorate, disintergrate, fall apart (v)
shinhae (D) - cruise (v)
show (P) - hot (adj)
siaedae (D) - salute (n, v*)
sien (EA 12) - time (n)
sienae (P) - talon (of a small- to mid-sized bird) (n)
sienov (P) - sword (n)
sienovan (P) - swordsperson (n)
sihaer (D) - city (n)
sihhus (D) - preserve (v)
sihndari (F) - swarm (n)
simhoni (D) - wait, remain, stay (v)
sipaere (D) - invasion (n); invade* (v)
siu (EA 12) - time (n)
siufve (D) - some, any (adj)
siur (EA) - past (prep w/ gen)
siure(n) (G) - minute(s) (50.5 sec) (n)
siurrh (D) - sensor (n)
sivas (P) - locality (n)
skhra (D) - underground (n)
slhie (D) - contain (an enemy, the military term) (v)
slykhe (D) - fat, corpulant, bloated, greedy (adj)
smae (D) - compel (v)
soah (D) - chocolate (n)
sodain (D) - paper clip (n)
solaere (D) - help, aid (n, v*)
soqey (P) - bag (n)
sora (P) - birthday (n)
sorifvh (P) - surrender (v)
sparae (D) - eat away at, corrode (v)
spolaim (D) - hard (like a rock) (adj)
sraes (D) - muscle (n)
ss'ue (D) - a tube (n)
ssaed (D) - choice, will, desire (n)
ssaedhe (P) - brave, gallant (adj)
ssaith (D) - tricorder (n)
ssalli (P) - vegetable (n)
ssaollh (P) - spoon, ladle (n)
sseihhi (D) - tolerate (v)
sseikea (G) - a hyena-like animal (n)
ssejfe (P) - sash (n)
sseu (D) - beg, plead (v)
sshaer (D) - data (numerical), statistics (n)
ssiebh (D) - colonel (the rank) (n)
ssifefva (P) - antidote against artificial poisons (n)
ssifegho (P) - antidote against natural poisons, antivenin (n)
ssiun (EA 11) - for, to, towards (prep)
ssouh (D) - alien (n)
ssraei (D) - want, prefer (v)
sstaere (D) - expand (v)
ssuaj (EA 2) - understand (v)
ssuaj-ha (G) - understood (inf(P) -sup v)
ssuej-d'ifv (G) - do you understand? (sup-inf, phrase)
ssuvh (D) - status (n)
ssuy (EA 2) - yet, still (adv)
staehh (D) - press (n*, v)
staere (D) - perfect (v)
steki (P) - sky-blue (adj)
stelai (P) - sector (n)
stelai ler'khelloann (D) - The Klingon Neutral Zone (n)
stelai ler'lloann (D) - The Federation Neutral Zone (n)
stelam (D) - star (n)
stev (P) - now (corr)
stevha (P) - some other time (corr)
sthe (RW) - do, perfom, carry out, accomplish (v)
sthea (RW) - request (n)
sthea'hwill (G) - fig. "I request [action] be done at once" (sup-inf, polite phrase)
stheirhn (P) - ask, request (v)
stuol (D) - prosperous (adj)
surhu (D) - discover (v)
suriuu (EA 0) - present time
susse (EA) - "she-", female (colloq. adj prefix)
suvchagh (P) - investment, stock (n)
swaes (D) - toe (n)
swaet (D) - center (n)
swuil (D) - accuse (v)

T

t'liss (F) - bird-of-prey starship (n)
ta (RW) - position, place, state of being (n)
ta'khoi (G) - screen off (phrase)
ta'rhae (G) - screen on (phrase)
ta(i) (G, RW 57) - screen, viewer (slang); view, look (n, v prefix)
ta-hrenn (RW 57) - look there, look at this (phrase)
tactau (D) - exile, unwilling (see lheollah) (v)
tae (RW 26) - find, search out (v)
taeiih (D) - viewing screen (n)
taein (D) - popular (adj)
taekhos (D) - information (n)
taeller (D) - healthy (adj)
taemon (D) - reddish-orange (adj)
taenos (D) - identical (adj)
taentre (D) - exhaust (v)
taere (D) - lie, recline (v)
taerha (D) - demolish (v)
taeron (D) - infirmary (n)
taev (P) - humorous (adj)
tafv (EA) - trustworthy, reliable (proper name, adj)
tagor (P) - talon (of a very large bird); cage, prison (n)
tahkil (D) - spine (n)
tahll (D) - sublight (adj)
tahn'soh (P) - liver (med n)
tahnari (P) - liver (n)
taicir (D) - opportunity (n)
taikhos (D) - noun (n)
tainct (D) - intelligence, understanding (n)
taith (D) - accumulate (v)
takar (F) - comet (n)
takas (P) - multi-unit living structure, apartment building (n)
takas'rhe (P) - apartment (n)
takhse (P) - currency unit, chain, (colloq) unfair or too restrictive arrangement or contract (n)
Tal Shiar (S) - the Rihannsu secret police and intelligence agency (n)
talasagam h'sarin (P) - transporter (eng n)
talat (P) - carry (v)
talla (P) - duty, obligation (to something not involving personal honor), responsibilty (n)
tamh (P) - reach (n)
taolhe (D) - pick up (v)
taome (D) - how (adv)
taorhum (D) - interference (n)
taortuu (D) - execute*, put to death*, kill* (v)
tarais (D) - penalize (v); penalty* (n)
te (EA 11) - course, heading (n)
teelis (P) - song (n)
tehann (P) - desert (n)
tehos (D) - phaser (personal) (n)
tehsmaer (D) - prosper (v)
teidr (D) - arms (small) (n)
teillh (P) - mercy, kindness, charity (n)
telaet (D) - elder (pron)
temarr (F) - night (n)
temnei (D) - analysis (n)
tempaer (D) - intentionally, on purpose (adv)
tendaer (D) - interesting (adj)
terha (D) - dark, dim (adj)
terrh (D) - darkness (n)
th'anaih (RW) - hostage (n)
th'ann'rhe (RW) - brig (n)
th'ann'vnau, th'ann-a'vnau (RW) - escaped prisoner(s) (n)
th'ann(-a) (G) - prisoner (n)
tha (I) - so, to such an extent, so much (adv)
thaaes (D) - undress (v)
thaai (D) - logic (n)
thaebe (D) - learn (v)
thaehos (D) - passenger (n)
thaele (D) - pause (n, v*)
thaessu (D) - Vulcan (person) (n)
thaiin (P) - negotiation (n)
thaiina (P) - negotiator (n)
thalaeh (D) - hill (n)
thaliij (P) - mountain (n)
thao (D) - fever (n)
tharon (P) - sit (v)
the (P) - eight (n)
theah (P) - now (adv)
thealh (D) - responsible (adj)
theil (P) - may (pref to v)
theirr (P) - guardian (n)
thermae (D) - hypnotize (v)
thha (P) - eighty (pron, adj)
thhaei (D) - Vulcan (planet) (n)
thhaer (D) - uneasy (adj)
thhu (P) - eight hundred (pron, adj)
Thieurrull (*D) - Hellguard, a failed colony planet (uninhabited) (n)
thiich (D) - live (adj,v)
thilleitr (I) - feel, touch (active) (v)
thiolha (P) - coordinator (n)
thllen (D) - result, as in "I want results" (n)
thoi (D) - describe (v)
thollghun (P) - polygonal (adj)
thomhtaa (P) - spit; (colloq) slander, insult (v)
thoyefvh (P) - plasma (chem. n)
thra-hwaeswe (I) - together (adv)
thrad (P) - lie, prevaricate (v)
thraedt (D) - compete (v)
thraefvai (P) - surround (v)
thrafv (D) - sharp, quick-witted (adj)
thrai(in) (G) - a wolf- or wolverine-like animal (n)
thural (D) - a small rodent-like aquatic mammal sometimes used as a pet (n)
tie-hh'ellaer (D) - breakfast (firstmeal) (n)
tillaer (D) - insurrection (n)
tintear (D) - intelligent (adj)
tivh (P) - this (corr)
tlaru (P) - intelligence, information (n)
tlhei (G) - my word, my command (n)
tlhojur (D) - hour (local time unit of ch'Havran) (n)
tllhe (D) - shot (n)
tohr (D) - long (time) (adj)
toirha (D) - cooperate (v)
tolmaen (D) - landing party (n)
traedh (D) - smell (passive), stink (v)
Trh'ill (D) - Trill (adj, n)
tuaq (P) - fall/winter season (n)
tui (P) - fat, fruitful, plentiful (adj)
tyrh (D) - chin (n)
tyyhh (D) - clothing (n)

U

u' (RW 25) - and (conj)
ua (I) - oh, alas (int)
uaefv (D) - cave (n)
uaenn (D) - away from (prep)
uaith (D) - tree (n)
uan (P) - pain, angst (n)
uasharr (P) - screen, monitor, instrument panel (n)
uehiuy (D) - trip (v); misstep* (n)
uennth (D) - steam (n)
uerrhro (P) - bitterness (emotion) (n)
ueshae (D) - court-martial (n, v*)
ugh (P) - joke, jest (n)
ughi (P) - tunic, sleeved and side-fastening (n)
uhaene (D) - melt (v)
uhaii (D) - deadly (adj)
uhfea (D) - simple, straightforward (adj)
uhhaae (D) - so, then, thus, in that case (adv)
uhhael (D) - ring (for finger) (n)
uhhmos (D) - predecessor (n)
uhjae (D) - smart (adj)
Uhlan (D) - junior rank in the Rihannsu infantry (n)
uhtea (D) - tighten (v)
uhtra (D) - see (v)
uihvu (D) - betray (v)
uirae (D) - charge (up) (v)
ulaere (D) - introduction (n); introduce* (v)
ulhao (D) - confess (v)
ulhei (D) - ancient (adj)
ullaere (D) - measure (n, v*)
ullbi (P) - round, bulbous (adj)
ullho (P) - dark, hidden, unforseeable, unknown (adj)
ullie (D) - conspire (v)
ulluae (I) - lose oneself or one's way (lit. and fig.) (v)
ulluahn (I) - lost (adj)
ulluna (I) - loss (n)
umaere (D) - interrogation (n); interrogate* (v)
umhi (P) - sharp, pointed (adj)
umnei (D) - choke (v)
unhaiy (D) - tempt (v)
urhae (D) - ashamed (adj)
urhik (P) - fall/winter season in temperate climes (n)
urhik (P) - spring season (n)
urhillh (P) - glass (material) (n)
urhoii (D) - brag (v)
urrhaa (D) - all gone (adj)
urri, urr (RW) - go (v)
urrobafv (P) - wetlands, swamp, marsh (n)
urru (G) - go to (imp. v)
urstev (P) - dismiss (v)
us (P) - strength (n)
usae (D) - sorry (adj)
ussibh (P) - shirt, undershirt (n)
ustal (P) - lift (physically) (v)
ustalam (D) - lifter, a type of cargo conveyance (n)
ustalh (F) - lifter (n)
uvhae (D) - cheat (v)
uykirrh (P) - injustice (but not crime) (n)

V

vadas (P) - glide (v)
vadasko (P) - glider (n)
vaed'rae (G) - lit "hear me", attend me (formal phrase)
vaed'rehai (RW) - professor (n)
vaedhl (D) - boring (adj)
vaedn (RW) - attend, heed, listen to (v)
vaeha (P) - who, which (corr)
vaehf (D) - vocabulary (n)
vaehha (D) - slightly, a little bit (adj)
vaehkh (D) - derogatory term meaning neighbor, used for a stranger (alien) (n)
vaeidr (D) - society (n)
vaelg (D) - knee (n)
vaenair (D) - fatal (adj)
vafann (P) - whatever (corr)
vagram (D) - unfaithful (adj)
vah (RW) - what (corr)
vah-udt (G) - lit "What rank?", "Who are you (to be asking/doing this)?" (phrase)
vahhari (D) - prohibit (v)
vahhrer (D) - judgement (n)
vahhta (D) - contain (have inside) (v)
vahk (D) - conspiracy (n)
vahl'kev (P) - brain (medical) (n)
vahuus (D) - pleasure (n)
vaiht (D) - coordinates (n)
vailiu (D) - ascend (v)
vainnh (D) - rifle (n)
vaiyr (D) - compromise (v)
vajerha (P) - lieutenant (not a rank) (n)
valaere (D) - judge (n, v*)
valhaer (D) - power (political) (n)
vang'radam (P) - traitor, betrayer (n)
varuul (S) - scoundrel (vulgar n)
vas' (P) - flyer, something that flies (n)
vastam (P) - wing (as a line, group, or branch), lit. "flightreach" (n)
vastaram (D) - flying object (n)
vautha (D) - space, room (n)
vauthil (D) - triumph, victory (n)
ve (P) - if (conj)
vectau (D) - explosive (n)
vehann (P) - whoever (corr)
Vehe'rrIhlan (RW 133) - "Non-Apology" (n)
veherr (RW 133) - apology (n)
veiann (P) - for whatever reason (corr)
veigh (P) - food (most common n)
veiht (D) - announcement (n)
veir (P) - why (conj)
veisa (P) - how (corr)
veisann (P) - however, in whatever way (corr)
ven (EA 10) - my (assigned) duty (inf-sup, n suffix)
venire (D) - experiment (n, v*)
veohus (D) - sore (n)
veoth (D) - child, offspring (n)
verelan (P) - graceful, elegant, beautiful (adj)
vergaere (D) - expert (adj)
vhieelh (P) - corona (n)
vhuin (P) - have, allow, permit (v)
viahra (D) - sting (n, v*)
vidhaes (D) - history (n)
viduus (D) - happy, glad, cheerful (adj)
vihroi (D) - call, name (v)
viinerine (D) - a traditional dish (food) (n)
vikra (P) - where (corr)
virael (D) - reach (n*, v)
visaer (D) - overhead (n)
viyyd (D) - unconscious (adj)
vnai (RW) - release (v)
vnu, vnau (G) - loose, wild, game (adj)
voi (P) - why (corr)
voiann (P) - for whatever reason (corr)
vorta'vor (S) - Rihannsu Eden or Heaven (n)
votha (P) - for some other reason (corr)
voyyer (D) - over (adj)
vr' (EA 12) - for, with regards to, concerning ('a need for improvement', 'time for a change') (adv)
vriafwe (P) - science (all sciences taken as a whole) (n)
vriha (G) - highest, superior (adj)

W

waenhu (D) - disappear (v)
waes (D) - messy, sloppy (adj)
wagi (D) - a type of dense, prickly brush (n)
wah'soh (P) - lymph organ (med n)
wahkir (P) - lymph organ (n)
wahnaek (D) - decay (v)
waith (P) - cultivated field, farmland (n)
wanae (D) - counterfeit (adj, v*)
wanarae (D) - damage, cause damage (n*, v)
whaenra (D) - credit (monetary unit) (n)
whaimn (D) - distressed, in distress (adj)
whhea (D) - tickle (v)
whoi (P) - mess up (vulgar phrase)
wort (P) - bastard (insult; disgraceful ancestry, not literally illegitimacy) (n)

Y

y'hhau (D) - informal greeting (v)
ya (D) - armed, as in "disruptor armed," or "ya-ie'yakk" (adj)
yaekh (D) - ruthless (adj)
yana (D) - count, include (v)
yhaes (D) - meteor (n)
yhaim (D) - drop (v)
yhea (P) - swift, sudden (adj)
yhfev, yhfivrii (P) - run, move (v)
yhfi'etrehh (RW) - turbolift (n)
yhfi-ss'ue (G) - "travel-tubes", public ground transportation (n)
yhfillain, yhfi' (RW) - transportation (n)
yhfir'afwe (RW) - physics (n)
yhfiri (RW) - walk (v)
yhfivrii (RW) - run, move (v)
yhisu (D) - dread (n, v*)
yhopae (D) - panic (n, v*)
yhutaen (D) - pants, slacks; more formal than fvalo (n)
yrrha* (D)transmission (n) -
yuuhhai* (D)fine, tax (v) -
yuuhhai* (D)tax, fine (v) -
yie (EA 0) - assert, affirm (to be true) (v)
yiekher (P) - force upon (v)
yikh (P) - alien (adj)
yikirru (I) - enemy (n)
yita (P) - crime (general), disorder (n)
yrrha (D) - 1. transmit (v) 2. transmission (n)
ysrri (D) - torture (n)
yuuhhai (D) - fine, tax (n, v)
yy'a (D) - die willingly (v*)
yyhle* (D)
yyambae (D) - omit (v)
yyasha (D) - depend on (v)
yydlhei (D) - photon torpedo (n)
yyhaeih (D) - solid (adj)
yyhle (D) - play, game (n*, v)
yyitai (D) - doubt (n, v*)
yytaera (D) - depart (v)

Z

zhown (P) - cold* (adj)

11.07.2008.

Romulanski jezik

A

a'rhea (D) - dear-heart (n)
aab (P) - egg (n)
aaemir (D) - nervous (adj)
aaenhr (D) - colony (n)
aafvun (P) - coat, outer covering, shell (n)
aahfae (D) - stab (v)
aaith (D) - sad (adj)
aaiydh (D) - uniform (n)
aathe (P) - branch, as of a tree (n)
aavhnoll (P) - field, as an electromagnetic (n)
abhae (D) - climb (v)
abhhil (D) - useful (adj)
abilai (D) - passionate (adj)
abrai (D) - open (adj*, v)
achdhess (P) - complex, complicated thing (n)
achghifv (P) - molecular (adj)
achhu (D) - primitive (adj)
adaehd (D) - thrust (n*, v)
adhu (I) - give freely, implying that giver benefits as much as reciver (v)
aedhai (D) - temple (structure) (n)
aedn'voi (RW 53) - information (lit. "answer-why") (n)
aednae (RW) - answer (n)
aedt (D) - base (military term) (n)
aedt (P) - near (prep w/dat)
aefau (P) - abundance, great supply (n)
aefen (D) - prefix (n)
aefhve (RW) - welcome (v)
aefnumn (D) - plant (n, v)
aefvadh (G) - fig."be welcome" (int)
aefvoi (D) - volunteer (n, v*)
aefvriha (D) - head administrator (n)
aegein (D) - gas (n)
aeh'lla (RW) - cloak (military abbr. for cloaking device) (n)
aeh'lla-ifv (RW) - cloaking device (n)
aehaa (D) - dignity (n)
aehallh (G) - illusion, monster-ghost, nightmare, false image (n)
aeher (D) - pleased (adj)
aehf (D) - aft (n)
aehfvi (D) - comply (v)
aehhen (D) - plan (n*, v)
aehhrr (D) - metal (n)
aehjae (D) - bear (a burden), support (v)
aehka (D) - rotten (adj)
aehkha (D) - desert (n)
aehkhifv (D) - pain (med. n)
aehkhifv (P) - destruction, disappearance, eradication (n)
aehnne (P) - lake, pond, enclosed body of water (n)
aehuho (D) - hide, disguise (v)
aehuus (D) - patient (n)
aehv (D) - voice (n)
aehyy (D) - abuse, misuse, ill-treat (n*, v)
aei (P) - it (nom pron)
aeihk (D) - building, structure; anything large constructed by people (n)
aeihmn (D) - shore leave (n)
aeiiht (D) - together (adj)
aeilhh (D) - mean (adj)
aeim (P) - its (pron)
aeir (EA) - laugh (v)
aeirlai (EA) - laugh (n)
aeivha (P) - it (dat pron)
aekea (D) - tight (adj)
aekhei (D) - shoot (v)
aekhho (D) - descend (v)
aekhhwi (P) - water (n)
aekhra (D) - agree, match (v)
aekhsah (I) - weep, cry (v)
aekhwinarrae (P) - ocean (n)
Ael (G) - proper name, "winged"
aeleir (P) - outer space (n)
aelhe (D) - think (v)
aelhih (D) - brain, mind (n)
aellae (D) - agriculture (n)
aemae (D) - blow one's top (v)
aememn (D) - self-confident (adj)
aemhig (D) - nova (n)
aemni (D) - attention, pay attention (v)
Aen v'Stelam* (D) - Wing of the Star (or StarWing), a popular name for Rihannsu ships (n)
aen (EA) - wing (of a bird) (n)
aen'rhien (P) - bloodwing (n)
aenaer (D) - ransom (n*, v)
Aendeh (D) - major (the rank) (n)
aendon (D) - odd, uneven, mismatched (adj)
aenha (D) - destination (n)
aenhta (D) - slingshot (n)
aennh (D) - breathe (v), breath* (n)
aensai (D) - cunning (adj)
aeohh (D) - prefer (v)
aepha (P) - compose, write (v)
aepi (D) - even (adj)
aerae (D) - bother (v)
aerhii (D) - require (v)
aerlhi (D) - blame, ascribe, attribute (v)
aerreh (RW) - value (non-monetary), worth (n)
aerrh (D) - above, area above (n)
aesh (P) - force (branch of military service) (n)
aeshim (D) - patrol (n*, v)
aesnl (D) - day, the light period of one tel (versus night, as opposed to tel (day meaning amount of time) , which means 12 tarim) (n)
aestur (D) - percent (n)
aetan (D) - menu (n)
aetheaa (D) - assembly (of people) (n)
aethhon (D) - funeral (n)
aethhon (P)- artisan, craftsman (n)
aethl (D) - between, area between (n)
aethra (D) - trick (n, v*)
aeu (P) - that (corr)
aeudt (D) - cliff (n)
aeuhht (D) - chronometer (n)
aeura (P) - something else (corr)
Aeuthn qiu oaii mnek'nra? (RW 58) - Fig. "Alls'-well?", lit. "Advise me [whether] all is well" (formal, inf.-sup.) (phrase)
aevhhl (D) - restless (adj)
aevr (D) - flight (n)
aevumih (D) - empire, kingdom, holding; region ruled/owned by a single person (n)
aeyyas (D) - disaster (n)
afvha (P) - citizen (legal) (n)
afvillhei (P) - governor (n)
afvrr (D) - closed, shut (adj)
afvu (D) - black (as space), empty, lifeless (adj)
afw'ein (G) - reason (thought, rather than excuse or purpose) (n)
afwe (EA) - discipline, science (n)
afweirrea (P) - teacher, instructor, professor (n)
agheak (P) - corps (n)
agoa (P) - loose, not tight (adj)
agollh (P) - eat, nourish oneself (v)
aheimn (D) - variety (n)
ahhaid (D) - sublight speed (n)
ahiu (D) - tooth (of an herbivore/omnivore) (n)
ahiu'aehkhifv (D) - toothache (n)
ahiuan (P) - forest, wood, wilderness (n)
ahlh (D) - animal (n)
ahllhu (D) - switch (n, v*)
ahr' (EA 0) - this is (ind. n. prefix/infix)
ahrrein'firh (P) - caution (n) - ahrrein; "observe caution" (phrase)
ahta (P) - pump (v)
ahtma (P) - arm, offshoot, branch (n)
ahyan (D) - away team (n)
Aidoann (G) - proper name, "moon"
aigre (D) - many, numerous (adj)
aihai (G) - flatlands, plains, prairie (n)
aihei (P) - attend, care for, minister to (v)
aihhiu (D) - unhappy (adj)
aihkh (D) - after (prep)
aihkhmiite (D) - afternoon (n)
aihknae (D) - charge (military term) (v)
aihn (D) - weapon (anything used as a weapon) (n)
aihr (G)- this is (ind. n. prefix/infix)
aihrifv (P) - service (as in type of job) (n)
aihrrei (P) - serve (another person) (v)
aihsa (P) - new, young (adj)
aihth (D) - battle array (n)
aikhos (D) - memory banks (n)
ailhun (D) - wife (n)
ailmna (D) - bold (adj)
aimehn (EA 12) - reckoning, score, debt (non-monetary) (n)
aimnaa (D) - alter (v)
ainama (D) - devise, invent (v)
ainhha (D) - offense (n), offend* (v)
ainnh (D) - vicious (adj)
airai (D) - boss (v)
airifvir (P) - civilian sector (non-government service) (n)
aisha (D) - device (n)
aismor (D) - option, possibility (n)
aith (P) - hurt, pain (v)
aithaen -1. computer program (n) 2. program (a computer) (v)
aitia (D) - pickle, preserve (n*, v)
aiyae (D) - developed (i.e. civilization) (v)
akden, akdn (P) - later, at a later time (adv)
akeh (D) - blame, responsibility (n)
akh (RW 40) - war, great war (n)
akhae (D) - back away from, back off (v)
akheamn (D) - bend (v)
akhitha (P) - speaker (on behalf of others) (n)
akhiy (P) - black, dark (adj)
akhoii (D) - dilithium (n)
akhoii'rhaaer (D) - dilithium crystal (n)
akhssar (P) - poetry (n)
aled (P) - able (adj)
alehu (D) - ability (n)
alha (P) - master, owner (n)
alhu (D) - for, because (conj)
alleik (D) - alert, prepare oneself, be vigilant (v); alerted*, prepared* (adj)
allihv (D) - museum (n)
allkha (P) - conscripted soldier (n)
amaer (D) - mustache (n)
amnaei (D) - throw away (v)
amnait (D) - humanoid (n)
amnei (D) - tactical (adj)
amnei'chikaru (D) - tactical display (n)
amnei'saehne (D) - tactical officer (n)
amneie (D) - vacate (v)
amneo (D) - ring (circular path/pattern) (n)
amnhhei (D) - tactics (n)
amnuei (D) - ridicule (v)
amosarr, mosarum (F) - carrier, warship, mothership (e.g. aircraft carrier) (n)
amton'wi-kha (D) - promiscuous (adj)
anaerai (D) - cure (v)
anaesu (D) - discipline (n, v*)
anahos (D) - powerful (adj)
anarhai (D) - dawn (n)
anasai (D) - detest, despise, be disgusted by (v)
aneha (P) - that one (corr)
anehore (P) - someone else (corr)
anhae (D) - dish (on which food is placed) (n)
anhelae (D) - place, location (n); place*, locate* (v)
animaur (D) - pay attention (v)
ankhian, onkian (S) - temperature unit; 0 = freezing point of water, 255 = boiling point of water at standard ch'Rihan atmospheric pressure, 12 ankhians is roughly equivalent to 35 F (n)
anna (RW) - bonding, joining (n)
annha (D) - marry (v)
anofv (P) - weapon (something specifially designed for that purpose) (n)
anofv-ihl (P) - weapon (projectile) (n)
anofv-oann (P) - blunt weapon (n)
anofv-sen (P) - bladed weapon (n)
anuu (D) - discourage (v)
aodaet (D) - code (n)
aodhh (D) - clever (adj)
aodt (D) - selfish (adj)
aoi (P) - forever (adv)
aoi'hlan (I) - never (adv)
aoll (P) - tower (n)
aonra (D) - sabotage (v)
aorre (D) - adjust (v)
aou (P) - that over there (pron)
arahtih (D) - scientist (n)
arakha (D) - collide (v)
Areinnye (RW 66) - hell, underworld (n)
argere (D) - insubordinate (adj)
arhaen (D) - horizontal (adj)
arham (P) - my (pron)
arhbeu (P) - beat, bludgeon, strike (v)
arhem (P) - I (pron)
arhi (D) - emotion, feeling (one in particular) (n)
arhoe (D) - accomplish (v)
arhva (P) - me (pron)
arianofv (P) - military service (n)
arifv (P) - division (n)
arifv etrehafwe (P) - engineering division (n)
arifv vriafwe (P) - sciences division (n)
ariuh (D) - boot (military) (n)
arkhiann (P) - assault (n)
arrain (RW) - lieutenant, centurion (n)
arredhau(d) (EA 2) - deciphering, decoding (n)
arrenhe (D) - skilled (adj)
arrenhe (P) - graceful, lithe, swift (adj)
Arrhae (G) - proper name, "worthy, worth-in-cash"
arrhai, arrhe-aevr (D) - merchant, (literally "worth-in-cash flight") (n)
arrhe (G) - worth-in-cash (n)
arthhi (P) - chef (n)
asha (D) - disagree (v)
askain (D) - ignorant (adj)
astev (P) - at that time (corr)
at'deh (I) - lip (n)
ataehkh (D) - dirty (adj)
ataemon (D) - ponytail (n)
ataen (D) - dirt, filth (n)
atehmn (D) - disable (v)
atlai (P) - large river (n)
atraem (D) - inhabitant (n)
atsaen (D) - perhaps (adv)
au (RW 25) - that (subord. conj)
au'e (G) - yes, "oh yes!" (int)
audaen (D) - robe (n)
aueth (RW) - advise (v)
auethn (G) - advise/answer a query, "advise me" (v)
auethnen (RW) - advisor (n)
aulha (D) - select (adj, v*)
aulhta (D) - shut in, confine, imprison (v)
aumh (P) - stick (n)
avaihh (D) - warp drive (n)
avastam (D) - wedge* (n)
Avilh (P) - Earth, the Element (n)
avrrhi (P) - frontier, boundary (n)
Avrrhinul (P) - Neutral Zone (lit. "Outmarches") (n)
avsta (P) - wedge (v)
awaenndraev (EA) - computer (n)
awaenndraevha'afwe (EA 11) - computer science (n)
awevh (P) - easy, not difficult (adj)
awhae (D) - accommodate (v)
aye (P) - white, colorless (adj)

B

baerhar (D) - nacelle (n)
baerhie (D) - foreign, alien (adj)
Bah'jorann, Bah'jorann-a (D) - Bajoran(s) (adj, n)
baorse (D) - insist (v)
bataere (D) - frustrated (adj)
batlem (P) - wounded (adj)
bedah (P) - lit. "be well", goodbye, farewell (int)
bedaoi (P) - goodbye forever
beest (P) - stay, stop, halt (v)
ben (P) - inferior (n)
bendain (D) - foreigner (n)
bhaaen (D) - teachings (n)
bhaeht (D) - chore, task (n)
bhai (D) - farewell (very informal) (v)
bhai'allh (D) - farewell to several people (very informal) (v)
bhaie (D) - alarm (n)
bhaohh (D) - violent (adj)
bhaon (D) - sincerity (n)
bhath (P) - fang (n)
Bhet'sad (D) - Betazoid (adj, n)
bhhaes (D) - neck (n)
bhhrae (D) - mortal (n)
bhikhegh (P) - electromagnetic (adj)
bhiyy (D) - transport (n, v)
bhoewen (P) - smaller river (n)
bhudt (D) - boy (n)
bhuut (D) - accusation (n)
bhveinu (EA 11) - border (d. "territory-fringe") (n)
bilire (D) - peace, absence of war (n)
bilire-ahi (D) - peaceful, not warlike (adj)
boaes (D) - necklace (n)
bolaes (D) - harmful (adj)
bont (P) - give, yield, bestow (v)
bontdet (D) - give unwillingly (v)
bontwe (D) - give willingly (v)
bota (P) - rank pin or pip (n)
bresasam (D) - gathering or assembly (n)
bressas (P) - assembly (of objects) (n)
brhon (D) - morning (n)
bricae (D) - prize (n)
brisaer (D) - game (n)
brochae (D) - notice (n, v*)
bruaon (D) - neighbor (n)
bvoeh'rhe (P) - sickbay (n)

C

caaeda (D) - feed (v)
caedere (D) - evade, take evasive action (v)
caehhere (D) - event, occurence, phenomenon (n)
caelis (D) - energy, power (n)
caelis'caeri (D) - energy field (n)
caelis'oaiit (D) - energy being (n)
caene (D) - postpone (v)
caernu (D) - eye (n)
caevuus (D) - era (n)
caihe (D) - pity (n, v*)
caire (D) - join (v)
calanam, kalanam (P) - large area or region (n)
caotai (D) - fleet (ocean) (n)
Card'hassin, Card'hassin-a (D) - Cardassian(s) (adj, n)
catoena (D) - establishment (n); establish*, set up* (v)
ceald (D) - engine (n)
cehlaer (D) - galaxy (n)
celaere (D) - espionage (n)
celliea (D) - falling (adj)
ch'Havran (G)- Remus, lit. "of the Travellers" (n)
ch'Rihan (G) - Romulus, lit. "of the Declared" (n)
chaerh (D) - display, show (picture) (n*, v)
chaetoi (D) - cry out, shout, scream (v)
chaghe (P) - cash, money (n)
chaisha (D) - disobey (orders, commands) (v)
challh (P) - overseer (n)
chameto (D) - defend (v)
chathai (D) - displeased (adj)
chi (P) - dirt, earth (n)
chisu (D) - disperse, scatter (v)
choch (P) - quickly (adv)
chohha (D) - dislike (a person) (v)
chon (D) - here, hereabouts (n)
chordae (D) - fake (adj)
churria (P) - bush, sapling (n)
cipaere (D) - navigate (v)
cipaerih (D) - navigator (n)
cl'vangam* (D) - act of revenge (n)
claehis (D) - nose (n)
cohaers (D) - fascinated (adj)
colare (D) - encourage (v)
comtae (D) - fanatical (adj)
conhae (D) - evil (adj)
copai (D) - fall (v)
cordais (D) - faith (n)
coupaer (D) - far, remote (adj)
couvae (D) - fault, blame, condemn (n, v*)
cracain (D) - fault (seismic) (n)
cradol (D) - fate (n)
craeft (D) - fed up (adj)
craeul (D) - fist (n)
crafain (D) - few, infrequent (adj)
craie (D) - fib, lie (n, v*)
crawae (D) - feel, touch (v)
crycae (D) - fill (v)
cuaire (D) - fix, repair (v)
cubaere (D) - exaggerate (v)
cufhae (D) - finished, accomplished (adj)
culaina (D) - flee, get out (v)
culhas (D) - promise (n*, v)
cumaen (D) - everywhere (n)
cunaemn (D) - essential, necessary (adj)
cunaeus (D) - energizer (n)
cupae (D) - fail (v)
cutaes (D) - floor (n)
cuuhaes (D) - native (n)

D

d' (D) - grand, great (prefix) (adj)
d'anna (P) - marriage (n)
d'elo (D) - Rihannsu game of stones and sticks traced back to Ancient Vulcan (n)
d'hannam (D) - prayer (n)
d'lata (P) - honorable death (n)
d'navassa (D) - birth (referring to an intelligent being) (n)
D'ravsai (D) - The Great Brothers, the ancient species believed to have seeded many forms of intelligent life throughout the galaxy (known to the Federation as 'The Preservers'). Worshipped as gods in one Rihannsu religion. (n)
d'sora (P) - coming of age ceremony held when a child reaches age five (n)
d'tethos (D) - phaser rifle (n)
d-navassa'tel (D) - birthday* (n)
dabhae (D) - free (oneself), become independent (v)
daedo (D) - flap, flutter, wave (v)
daeftan (D) - girl (n)
daefv (D) - belt, sash (n)
daegnus (D) - exact, perfect (adj)
daehhe (D) - maintenance (n); maintain* (v)
daehhra (D) - hassle, bother, annoy (v)
daehlen (D) - friend (n)
daehp (D) - name, christen; create, make (n*, v)
daeien (D) - frequency (radio) (n)
daeinos (D) - immortal (adj)
daekr (D) - claim (territory) (v)
daelft (D) - good (excl)
daelh (D) - lateral (adj)
daeman (D) - galactic rim (n)
daemnh (D) - freedom, independence (n)
daendle (D) - fortunate, lucky (adj)
daengi (D) - infect (v)
daenhh (D) - scent, odor (n)
daenn (D) - group, party (n)
daeohre (D) - freeze (v)
daeop (D) - lazy (adj)
daeorc (D) - fore (n)
daerhhu (D) - concentrate (v)
daesn (D) - administration (n)
daete (D) - maneuver (n, v)
daetra (D) - hassle, annoyance, problem (n)
Daeus (D) - general (rank) (n)
daevire (D) - forget (v)
daew (D) - honest (adj)
daie (P) - yes, of course, certainly (int)
daigae (D) - foolish, silly (adj)
daihl (D) - flag (n)
daihne (D) - inhabited (adj)
dailce (D) - label (n, v*)
dainhka (D) - flood (n, v*)
daiplao (D) - infection (n)
daire (D) - forbid (v)
dairh (D) - leak (n*, v)
daise (G) - chief, principle, senior, foremost (adj prefix)
daisemi'in (G) - chief among several (adj)
daisen (D) - frozen (adj)
daith (D) - control panel (n)
daivus (D) - jurisdiction (n)
dalaredh (P) - busy (adj)
damne (D) - fool* (n, v)
dan (P) - equal (adj)
daodae (D) - kneel (v)
daold (D) - lame (adj)
daom (D) - left (side) (adj)
darhhan (D) - hair (material) (n)
dathe (P) - honor, face (n)
debaere (D) - gargle (v)
dedreen (P) - conceal (v)
defaehre (D) - genesis (n)
deihu (G) - Senator, "elder" (n)
deihu'kri (P) - Senate Building (n)
deihu'rhe (P) - Senate Chambers (n)
deihuit (P) - Senate (n)
dekon (P) - help (v)
delairus (D) - goal (n)
deleth (F) - defender (of a specific person), bodyguard, protector (n)
delevhas (D) - shield (n)
delhais (D) - lake (n)
dellae (D) - glow (v)
delon - see dhelan
demhos (D) - gift, talent (n)
denae (D) - follow (v)
denebhan (D) - Denebian (n)
denebhan'ahlh (D) - Denebian slime devil (n)
dermai (D) - happen, occur (v)
desaise (D) - insult (n, v*)
descai (D) - heat (n, v*)
deyhhan (D) - husband (n)
dha (P) - ten (pron, adj)
dha (RW 59) - in, "from now", "from my mark" (temporal sense, post w/nom)
dha'rudh (P) - jerk, fool (n)
dhaeg (D) - foot (n)
dhaehhr (D) - agency (n)
dhaei (P) - tenday, week (n)
dhaekav (P) - ally (n)
dhael (P) - bird (in general) (n)
dhaemn (D) - chair (n)
dhaesan (D) - module (n)
dhaie (D) - arrive, achieve, attain (v)
dhaihfu (D) - dishonest (adj)
dhaile (D) - identify (v)
dhaolp (D) - laterally (adv)
dhat, dh' (P) - not (expresses negative for verbs in subjunctive or imperative mood) (adv)
dhei (P) - thousand (pron, adj)
dhelan, delon (F) - swift, fleet (adj)
dheno (P) - security (general sense, or applied to organization)(n)
dheyyan (D) - honored (adj)
dhhae (D) - lend (v)
dhhaol (D) - body (n)
dhiamn (D) - room, space (n)
dhiarhe (P) - power (political, ecomonic, etc) (n)
dhiu (D) - clip (v)
dhiys (D) - citizen, inhabitant (n)
dho (P) - fold (v)
dhoaal (D) - surrounding, encirclement (n)
dhoer (D) - clipped (adj)
dhoiuy (D) - stuff (v)
dhoss (P) - folded (adj)
dhraeu (D) - work, toil (v)
dhroi (D) - answer (n*, v)
dhuil (D) - anger (n)
diadaen (D) - heavy (adj)
diae (D) - care for/about, take care of (v)
diam (P) - him (pron)
diamn (D) - always (adv)
diehv (D) - robot (n)
dierha (P) - hour (5050 seconds) (n)
difuorh (P) - square (adj)
digaer (D) - home, house, dwelling-place (n)
dignair (D) - good (adj)
dii (P) - he (pron)
diien (P) - their (m pron)
diin (P) - they (m pron)
diivha (P) - his (pron)
diivher (P) - them (m pron)
dinaes (D) - privilege (n)
dinglh (P) - restaurant (n)
dinglha (D) - hungry (adj)
dipsae (D) - inferior (adj)
dirhae (D) - injure, hurt, abuse (v)
diserhn (D)- assistant (n)
diy (D) - column (n)
dlhei (D) - torpedo (n)
dlhei-ss'ue (D) - torpedo tube (n)
doaege (D) - language (n)
doakhi (D) - stink (n, v*)
docaere (D) - keep, save (v)
docgae (D) - know (v)
dochai (D) - speech, writing; communication of any sort (n); lecture*, address* (n, v)
doehk (D) - manual, by hand (adj)
dohhae (D) - house, inhabited building (n)
dohht (D) - line, rope (n)
dohtor (D) - force field (n)
dokkae (D) - kick (v)
domaere (D) - force, physical (e.g. gravity) (n)
doprae (D) - announce, reveal (v)
dosais (D) - left over (n)
dotaen (D) - legal (adj)
draao (D) - army (n)
draed (D) - life (n)
draedet (D) - life-support system (n)
draegan (D) - limit (n*, v)
draeihh (D) - light (weight), buoyant, insubstantial (adj)
draemn (D) - liquor (n)
draene (D) - inform (v)
draeorh (D) - life sign (n)
draere (D) - observation (n); observe* (v)
draes (D) - male, man (n)
draeudt (D) - vacation (n)
drahha (D) - like, be pleased by (v)
draomn (D) - twilight (n)
drihaen (D) - long, lengthy (distance) (adj)
droakh (D) - young, youthful (adj)
drolae (D) - look, search, seek (v)
drusae (D) - scan (n, v*)
druusmn (D) - scanner (someone or something that scans) (n)
dryhae (D) - loosen (v)
duhaen (D) - just, merely (adv)
duhhus (D) - lip (n)
duimn (D) - advanced, highly developed (adj)
dukid (P) - breeches (n)
durrhan (D) - forehead (n)
dva (P) - puncture; use for its intended purpose; e.g."use (fly) the ship", "use (drink) the glass of water" (v)
dvaer (RW 59) - only (adv)
dynt (D) - great, wonderful (adj)
dypshj (D) - partner, ally (n)
dyyhti (D) - law (n)
dyynl (D) - impressive (adj)
dyypan (D) - incompetent (insult) (adj)

E

e (P) - more (suff. to adj)
e'ayy (D) - year, on Vulcan (arch. n)
e'lev, heis'he (D) - love, "my love" (n)
eafva (D) - thing (informal n)
eaha (P) - sweet-tasting (adj)
eahe (D) - progress (n, v*)
eahhyu (D) - round up (v)
eaidos (D) - expedition (n)
eallu (D) - complain (v)
eamn (D) - charming (adj)
ebhae (D) - annoy (v)
ecimae (D) - in that case, then, thus, so (adv)
ecraser (D) - field (of land) (n)
ecurai (D) - hope (n, v*)
edaht (D) - conglomeration (n)
edaiht (D) - word (as in a compilation of letters) (n)
edaol (D) - strange (adj)
efveh (D) - authority, power (legal/social) (n)
efveimne (D) - alphabet, the Rihannsu writing system (n)
efvi (P) - fear (v)
efvir (P) - group (n)
efwrohin (EA 11) - patrol (n)
egaesih (D) - pajamas (n)
eghadh (P) - unexpected, surprising (adj)
eh't (RW 57) - pair, couple (denoting objects with a direct connection, not simply two of something)
ehaes (D) - pleasant (adj)
ehainos (D) - miner (n)
ehfai (D) - earthquake (n)
ehhaai (D) - sleep (v)
ehhae (D) - bright, light, shiny (adj)
ehhedra (D) - overtake (v); pass (n); pass through*, proceed* (v)
ehhit (D) - surface (n)
ehief (D) - consequential thing, something important (n)
ehkifv (D) - consul (n)
ehkikh (D) - support (military term) (n)
ehktoi (D) - consent (v)
ehl'ein (EA 0) - without reason
ehlei (P) - rash (adj)
ehlrh (D) - question (n)
ehlu (D) - abandon, to lose (v)
ehoma (P) - leg (n)
ehr (P) - decimal point (n prefix)
ehraet (D) - tired (adj)
ehrefv (D) - squadron (n)
ehrehin (P) - build, construct (v)
ehrhe (D) - skin (n, v)
ehrie (D) - green, blod-colored (adj)
ehrr (D) - any (of a group), any one, whichever (pron)
ehsaeh (D) - usual (adj)
ehsiu (D) - well, so (excl)
ehswe (D) - scare (v)
ehtea (D) - change (v)
ei'krih (P) - home, hearth (n)
eial (D) - alone (adj)
eibhul (D) - tribble* (n)
eidae (D) - attempt (v)
eiheu (D) - calm (adj)
eihllu (D) - wake up (v)
eihss (RW) - sun (n)
eihwai (D) - superior, better (adj)
eiihu (D) - concentrate on, focus on, think only about (v)
eiiur (D) - sour (adj)
eij (P) - color, hue (n)
eikohh (D) - weapon (nonlethal) (n)
einnae (D) - ring (a bell or alarm) (v)
eirai (D) - admire (v)
eireth (P) - authority, commission, organization (n)
eirhiss (D) - grounds, property (n)
eirrae (D) - steal (ritually) (v)
eisae (P) - day (25.25 hours) (n)
eisaha (P) - some other way (corr)
eisifv (P) - tomorrow (n) (common)
eisll (P) - today (n) (common)
Eisn (G) - lit "Homesun", fig. 128 Trianguli (n)
eisran (P) - yesterday (n)
eitara (D) - deny (v)
Eitreih'hveinn (G) - Farmers' Festival (n)
eitreihh (RW) - festival (n)
eitroi (EA 2) - your (assigned) duty (sup - inf, n suffix)
eiuuh (D) - trunk (storage object) (n)
eiyyae (D) - roam, rove (v)
eiyyha (D) - transfer (n, v*)
ejhoi (D) - choose, decide (one or the other; with finality) (v)
ekhaem (D) - rich (adj)
ekhaid (D) - universe (n)
ekhau (D) - approach, propose, request (v)
ekhe (P) - thin, sparse (adj)
ekhesai (D) - mercy, forgiveness (n)
ekhiel (D) - council (n)
ekhok (P) - form, compose (v)
el (P) - from (post, w/nom, gen)
el (P) - senior (adj)
elet (P) - this (intangible event or situation)(pron)
elhaeu (D) - warning (n); warn* (v)
elhaon (D) - vegetation (n)
elhhao (D) - rob (v)
eliu (EA 2, 10) - finish (v)
ellaer (D) - meal (n)
eloher (D) - origin (n)
emaehe (D) - mine (n, v*)
emael (D) - not (adv)
emafhai (D) - disguise (n, v*)
emaifha (D) - disease (n)
embaele (D) - mix (n, v*)
embolae (D) - negotiate, bargain, haggle (v)
emhi (D) - discuss (v)
emnaae (D) - smoke (n*, v)
emnein (D) - parallel (adj)
emotae (D) - noble, nobility (n)
en (EA 0) - all, entirety, whole (n)
enaere (D) - jog, run (v)
enarrain (G) - senior centurion, commodore (UFP) (n)
eneh (RW 12) - father (n)
enemae (D) - occupation (n); occupy* (v)
enerredh (P) - graduate (v)
enfaer (D) - obstruct (v); obstruction* (n)
enhaire (D) - outside (n)
enn (P) - force (v)
enriov (RW) - senior commander (Starfleet admiral) (n)
enuare (D) - proceed, progress, move forward (v)
enudh (P) - speech, monologue (n)
enviy (D) - bartender (n)
eolh (D) - mouth (n)
eoth (P) - net, mesh, web (n)
epohh (D) - pet (n)
equitorum (D) - Crew class* (n)
eredh(in) (P) - cadet(s) (n)
erei'arrain (D) - "Subcenturion," Lieutenant Junior Grade (n)
erei'enriov (D) - "Sub-senior Commander," Vice Admiral of fleet (n)
erei'riov (G) - subcommander (Starfleet lieutenant commander or XO) (n)
erein (G) - antecenturion, subcenturion (Starfleet ensign) (n)
erh' (P) - part of (in fractions) (adj)
erhhae (D) - participate (v)
erhiu (D) - eavesdrop (v)
erho (D) - dish, course (food) (n)
erhwi (P) - third (n)
eri (P) - heir, successor (not necessarily a relative) (n)
eriuu (P) - anything (n)
ernrae (D) - instruct, teach (v)
erohae (D) - matter (n, v)
errae (D) - chat (v)
errhi (D) - attack (v)
esaahe (D) - control (v)
esael (D) - manage (v); manager* (n)
eseahv (I) - wander (v)
eshae (D) - fierce (adj)
etahrae (D) - convey (v)
eth (P) - tooth, fang (n)
ethae (D) - easy, simple, not complex (adj)
ethaon (D) - poison (n*, v)
etmnau (D) - snow (n, v*)
etrafv (P) - repair (as in "The repairs will take a week") (n)
etrafvar (P) - repair* (v)
etrakhan (P) - damaged (adj)
etrakhifv (P) - damage (to inanimate object) (n)
etrefvir (P) - repair (as in "in good repair") (n)
etreh'rhe (EA) - engineering (room, deck) (n)
etrehafwe (EA) - engineering (as a skill, science) (n)
etrehh (EA) - machine (n)
etremn (D) - machinery (n)
etrhei (D) - serve, help, assist (v)
etrifven (P) - repair(s) (n)
euhre (D) - planet (astr. n)
euslh (D) - corrupt (adj)
euukh (D) - vein (n)
evied (D) - retired (adj)
eyaa (P) - spiral (while falling) (v)
eyhon (P) - road, street (n)
eyiv (P) - helmet (n)

F

fablae (D) - procrastinate (v)
fadh (D) - dull (adj)
faeder (D) - putrid (adj)
faedhe (D) - relax, rest (v)
faehe (D) - projection (n); project (on a screen, etc.)* (v)
faehhn (D) - promote (v); promotion* (n)
faehhon (D) - overhead (adj)
faehht (D) - secret (n)
faehor (D) - ready, standing by (of a person) (adj)
faehtan (D) - religion (n)
faehun (D) - radan (crude dilithium crystal) (n)
faekha (D) - receive (v)
faelh (D) - refuge (n)
faelirh (D) - son (n)
faell (D) - rare (adj)
faema (D) - punish (v)
faemn (D) - cheek (n)
faeoh (D) - rain (idiomatic), mild sandstorm, precipitate (v); rain* (n)
faeond (D) - recommend, suggest (v); recommendation, suggestion* (n)
faeor (D) - put, impose, inflict (v)
faerh (D) - pupil (of eye) (n)
faerla (D) - read (v)
faerre (D) - hit (n, v*)
faeruwa (D) - duty station, station (n)
faeshan (D) - saccharin (n)
faest (D) - pure (adj)
faetor (D) - ray (n)
faeum (D) - security, deposit, collateral (n)
fafvonn (P) - speech, talking (n)
faicol (D) - rebel (v); rebel*, rebellion* (n)
faihra (D) - realization (n); realize* (v)
faiihr (D) - record (n*, v)
faikaru (D) - duty, mission, quest (n)
fanaesu (D) - dysentery (n)
fapevha (P) - round (adj)
faramn (D) - raw, unprocessed (adj)
farhei (D) - cancel (v)
fascae (D) - push (v)
faucon (D) - propel (v)
faumne (D) - raid (v)
faurrh (D) - side (n)
fealh (D) - prove (v)
feallan (D) - proud (adj)
feanna (P) - idiot, fool (n)
Feh'rengi, Feh'rengiin (D) - Ferengi(s) (adj, n)
fehill (P) - end (n)
fermae (D) - purchase (v)
fhaestu (D) - reason (n*, v)
fhuihuhhru (RW 11) - brouhaha, fight, argument, row (n)
fhuokha (P) - runner, messenger (n)
fhyyr (D) - regret (n, v*)
fihaele (D) - recognize (v)
fiihma (D) - dumbfounded, shocked (adj)
firhai (P) - observe, practice (a custom or holiday) (v)
flaehe (D) - remind (v)
flaeon (D) - stay, remain, linger (v)
flaerhe (D) - rely (v)
flaihh (D) - remember (v)
flaiihe (D) - relieve (v)
flyyht (D) - resent (v)
folium (D) - genius (n)
fortnepas (D) - all, exclusively, solely (adj)
fothi (P) - wide (adj)
fraeta (D) - report (n, v*); tell, inform (v)
fraire (D) - rendezvous (n, v*)
fryylh (D) - resign (v)
fuhhe (D) - resemble (v)
fumae (D) - duel (n, v*)
futaiha (D) - dry (n, v*)
fvaae (D) - confusion (n)
fvadni (P) - name, truename (n)
fvadt (P) - damn (vulgar int)
fvaeihh (D) - translator (n)
fvaekh (D) - confused, mixed-up (adj)
fvaennh (D) - war, battle, combat (n)
fvah (RW) - what (pron)
fvai (P) - food (colloq n)
fvai(in) (G) - child's riding beast and house pet(s) (n)
fvaih (D) - separate (adj*, v)
fvakh (P) - bad, unsatisfactory (adj)
fvakiir (P) - dislike (v)
fvalo (P) - pants, trousers; less formal then yhutaen (n)
fvaypih (P) - poison (synthetic) (n)
fve (P) - six (pron, adj)
fvehai (P) - worker (n)
fveik (P) - steel (n)
fveik'ey (P) - steel-colored (adj)
fveill (D) - airlock (n)
fveinniatiu (I) - hide (v)
fveirrolh (P) - perserverant, vigilant (adj)
fveod (D) - careless (adj)
fveolh (D) - agonizer, Klingon agonizer (n)
fvha (P) - sixty (pron, adj)
fvheisn (P) - year (380 eisae) (n)
fvhess'll (P) - burden (n)
fvhirrhel (P) - division (military unit) (n)
fvhu (P) - six hundred (pron, adj)
fvhubh (P) - bitter(P) -tasting (adj)
fvhuy (P) - root (n)
fvi (P) - over (prep w/ dat)
fviafv (P) - bright, clear, crystalline (adj)
fviarhe (P) - pressure (political, economic, etc.) (n)
fvienn (P) - force, power, strength (n)
fvil (RW) - land, soil, earth (n)
fvillhaih (G) - Praetorate (n)
fvillhu (G) - Praetor, lit. "landmaster" (n)
fvin (D) - satisfied (adj)
fvinnash (P) - atomic (as elementary particles) (adj)
fviudh (D) - story (n)
fviurr (D) - capital (of a place) (n)
fvoir (D) - while (adv)
fvrihai (P) - administrator (n)
fvullh (P) - substance, essence (n)
fvullhajun (P) - quantum (adj, n)
fvuras (P) - moon, satellite (n)
fyrhh (D) - region (n)
fyyhhan (D) - refuse (v)
fyyhol (D) - represent (v)

G

gaehl (D) - jail, prison, brig, interrogation room (n)
gaelai (D) - precede (v)
gaenoh (D) - okay (adj)
gah'blekiky (P) - calculator (n)
gahn'soh (P) - kidney (med n)
gahnis (P) - kidney (n)
gaih (P) - archway (n)
galae (G) - fleet (dr. "seekers", referring to fleet of ships that undertook the Journey) (n)
galan (F) - seeker (uncommon, ususally proper n)
gallhej (F) - seek, pursue (v)
gekha (P) - fighter, soldier, warrior (n)
gemaen (D) - mind, brain (n)
gen (P) - stand (v)
ghan (P) - ball (as used in sports) (n)
ghleten, gletten (S) - soup, gruel; thin and greasy, derived from plomeek soup (n)
ghoyiph (P) - venom, natural pouson (n)
glohha (D) - hunt (n, v*)
gohhai (D) - function, work, succeed (v)
gonai (D) - helm (n)
gonaiih (D) - helmsman (n)
gorhai (D) - kidnap (v)
graes (D) - old, former, not new (adj)
graihh (D) - glass (tumbler) (n)
grukhai (P) - act, deed (n)
gustai (D) - injured, hurt, abused (adj)

H

h'levreinnye (D) - love-devil, lust-devil (term of endearment) (n)
h'ta (RW) - previous, last attained (adj)
h'ta-fvau (G) - fig. "Come back here!", lit. "To last-place, immediate-return!" (phrase)
h'tah-fvienn (RW 53) - come over here (phrase)
h'trae (D) - race (as in the Romulan race) (n)
h'yhaa (D) - informal greeting, also h'yallh if greeting multiple people (int)
ha (P) - most (suff to adj)
hae (I) - will, shall; something that will occur at an indefinite point in the future (v affix)
hae (RW) - cargo (n)
haedl (D) - baby (n)
haedor (D) - luckily (adv)
haei'n (RW 125) - matter, signify (phrase)
haein (D) - grave (n)
haeiul (D) - turn, revolve (v); turn*, revolution* (n)
haenai (D) - obtain (v)
haenhe (D) - arm (body part) (n)
haenither (P) - cast off/out/away, grow beyond, leave behind (v)
haerh (G) - cargo space (n)
haerhe (D) - swear, vow (n*, v)
haerht (G) - cargo hold (n)
haesemna (D) - distrust (n, v*)
haeth (RW) - cargo (n)
haeul (D) - shoe (n)
haeund (D) - fissure (n)
haeuui (D) - beam (aboard) (v)
haidh (D) - administer (v)
haiyrh (D) - boot spike (n)
haje (P) - regarding (prep w/ gen)
hallh'na (D) - "report to me now" (urgent) (v)
hallhu (D) - word (as in a promise) (n)
hallish (P) - disembowel, gut, slice open (v)
han'etrehh, hanet (slang) (P) - personal communicator (n)
hann'yyo (D) - thank you* (v)
hannam (P) - message, communcation (irreg n)
haodt (D) - accompany (v)
hatham (P) - predator (irreg n)
hathos (P) - hunter (n)
haud (G) - writing (n)
haudet (G) - computer printout (n)
hauol'niykmar (P) - brigade (military) (n)
havra (RW) - travel (v)
havrae (RW) - voyage (n)
havran (RW) - travelers (n)
hdrael (D) - star base (n)
hedaes (D) - mineral (n)
hedrae (D) - hurt (n, v*)
heieu (D) - rest (n, v*); relaxation (n); relax* (v)
heiia (D) - boil (v)
heikhe (D) - smear (n, v*)
Heis'he (EA 0) - love (n)
heith (P) - last one, last among several (pron)
hel (P) - from (post, w/nom, gen)
hemaera (D) - organization (n)
her'u (D) - lonely (adj)
hevam (P) - human (derog n)
heyahh (SW) - mountain (n)
hfaei (D) - send (v)
hfai, hfehan (G) - bond-servant(s) (irreg n)
hfeh'rhe (P) - quarters, room (n)
hfenir (P) - service (as in type of job, more inclusive than division) (n)
hfeniriv (govermental), hrenir (private) (P) - civilian (n, adj)
hfihar (G) - House(s) (clan, family) (irreg n)
hfivann (RW 26) - wherever (corr)
hhaehh (D) - area next to (n)
hhaehh-ahi (D) - next to (adj)
hhaeka (D) - vulgar (adj)
hhaemn (D) - bring (v)
hhaena (D) - drool (n, v*)
hhaes (D) - drunk, intoxicated (adj)
hhaetn (D) - appear, seem, look (v)
hhaidl (D) - throat (n)
hhainein (D) - idea (n)
hhakh (D) - stupid (adj)
hhaonn (D) - speech, noise; vocalization (n)
hhdael (D) - strategy (n)
hhiamn (D) - trifling, trivial, unimportant (adj)
hhihto (D) - disgraced (adj)
hhiudl (D) - thief (n)
hhoasl (D) - suicide (n); commit suicide* (v)
hhotaer (D) - handgun (n)
hhu (P) - hundred (pron, adj)
hhuydn (D) - thrusters (n)
hhuye (D) - sock (n)
hhvaeh (D) - spy (n, v*)
hhveir (D) - battle (literal, betwen two armies or powers) (n)
hhwai (D) - build up, take form (v)
hia (P) - no, oh no (int)
hiafvar (P) - heal (v)
hiakh'mne (P) - illness, sickness, disease (n)
hiakha (P) - injure physically (v)
hiakhan (P) - injured physically (adj)
hiakhifv (P) - injury (physical, to a person) (n)
hiera (D) - ship, vessel (n)
hifvai'rhe (P) - sickbay (n)
hifvarh (P) - health, freedom from illness (n)
hihmn (D) - truce (n)
hiifve'afwe (P) - medicine (the science/art of) (n)
hiifven (P) - medicine (n)
hilai (EA 11) - arrive, get somewhere (v)
hir' (EA 11) - lead by, under command of (prep prefix)
hisl (D) - allow, permit (v)
hiudh (D) - area, district (geographical) (n)
hiyll (D) - battle cruiser (n)
hiyydh (D) - skill (n)
hlae'en (P) - catcher (n)
hlaefv (P) - catch (n)
hlai'hwy (G) - domesticated bird
hlai'vna (G) - wild bird
hlai(in) (G) - bird(s), flightless and edible, ostrich-like (n)
hlei (P) - warm, friendly (adj)
hliuh (D) - surprise (n*, v)
hllue (D) - break (v)
hlluiu (D) - temperature (n)
hlluoi (D) - yawn (n, v*)
hlmnae (D) - try (v)
hlomaus (D) - substitute, alternate, proxy (n); exchange*, substitute* (v)
hlra (D) - careful (adj)
hlumir (D) - light (weight), not heavy (adj)
hlun (EA 12) - again (adv)
hmnaoii (D) - smell (active), scent (v)
hmnei (D) - shine (v); shiny* (adj)
hmnhe (D) - block, prevent (v)
hmnial (D) - aide-de-camp (n)
hna (D) - need, want (v)
hna'h, hnahn (G) - fig. "Go!, Engage!, Do it!" (v suffix)
hnaai (D) - ready, skillful, adroit (adj)
hnaev (P) - offal, crap (n)
hnafirh'au-d (D) - "can you see" (sarcastic) (v)
hnafirh'rau (G) - let me/us see it (phrase)
hnafirhn (G) - see (passive v)
hnafiv (G) - hear (passive v)
hnafiv'au-d (D) - "can you hear" (sarcastic) (v)
hnafiv'rau (G) - let me/us hear it (phrase)
hnahfvier (P) - office (n)
hnahn, hnah (G) - do it, engage, go (int suffix)
hnaith (D) - collar (n)
hnasae (D) - decline, deteriorate (v)
hnhaie (D) - sell (v)
hnhuadr (G) - data transfer (between computers) (n)
hnnai (D) - analyze (v)
hnnial (D) - accomplished, skilled (adj)
hnnieth (D) - potable water (n)
hnoiyika(r) (G) - weasel-like vicious predator (n)
hnvaai (D) - scold (v)
hnvia (D) - simultaneous(ly) (adj, adv)
hnyrrh (D) - smooth (adj)
hoaer (D) - accord (n)
hoauu (D) - buy (v)
hoiimn (D) - treaty (n)
honhos (D) - indigestion (n)
honn (P) - wall (n)
horaem (D) - increase (v)
hra (EA 11) - another (adj prefix)
hra'vae (RW 21, EA 42) - hear another?", fig. expression of wonder, disbelief, "Oh really?" (phrase)
hraefva (P) - around (prep, adv)
hraen (P) - your (pl)
hraikhina (P) - victory, winning (n)
hrao, hrrafv (EA 11) - into (prep w/dat)
hravher (P) - you (pl dat pron)
hre (EA 11) - else, more (adj)
hre va (EA 11) - what else? (phrase)
hreir (D) - civilized (adj)
hren (P) - look (v)
hrenir (private), hfeniriv (govermental) (P) - civilian (adj)
hrenna (I) - eye (n)
hrhae (D) - say (v)
hrian (P) - you (pl nom pron)
hrieha (D) - spin (v)
hrini (P) - harp (n)
hrou (D) - chase (v)
hrrae (D) - fast (adv)
hrrafv (P) - inside (prep w/nom)
hrrau, h'rau (G) - at, on, in (prep, w/nom)
hrrnai (D) - defect (v)
hru (RW) - head of, (one) in charge of (adj prefix)
hru'Airifvir (P) - head of civillian service (arch. n)
hru'hfe (G) - Head of Household, senior servant (n)
hru'hfirh (G) - Head of House, Lord (n)
hruuhi (D) - conquer (v)
hsah (P) - through (post w/ nom)
hsouh (D) - course, route (n)
hssai (D) - break (rules) (v)
hssyrh (D) - plasma (n)
hssyrh'dlhei (D) - plasma torpedo (n)
hteij (G) - transporter (n)
hteij'rhe (RW) - transporter room (n)
htian (D) - retaliate (v)
htilh (D) - sufficient, plenty, more than enough (adj)
htirrn (D) - enemy (n)
hueiul (D) - stubborn (adj)
hulae (D) - pet, stroke (v)
hullillh (P) - triangular (n)
hvai (P) - food (n)
hvai'mos (P) - cook (not chef) (n)
hvei'khenn (P) - thunderstorm (n)
hveid (D) - back (of body) (n)
hveillh (P) - territory (n)
hveinn (P) - farmer (n)
hveith (D) - calendar (n)
hvi (P) - deck (n)
hviu (RW 57) - passenger (n)
hwa (I) - far (adv)
Hwael (RW 25) - journey, arduous journey (also denotes the original Journey from Vulcan to the Homeworlds) (n)
hwai (RW 12) - your (sing pron)
hwaiae (D) - breed (v)
hwaveyiir (G) - "command-executive center", flight bridge (n)
hwavhel (P) - you (sing dat pron)
hweithnaef (EA 0) - diversity, diverse abundance (n)
hwi (EA 10) - you (pron)
hwi (P) - one (adj)
hwiiy (G) - 'you are' (phrase)
hwio (EA 2) - you (sing nom pron)
hwiua (D) - take, seize, grab (v)
hwuih (D) - verb (n)
hwy (RW) - held, domestic (adj suffix)
hwyej (RW) - keep, continue to (v)
hyaa-aifv (P) - disruptor (n)
hyaakh (RW) - phaser (n)

I

i (RW 25) - to (prep)
i (RW 124) - mean, denote (v)
i'Ramnau (RW) - A small city on ch'Rihan (n)
iaafvi (D) - unconditional (adj)
iaehhs (D) - money, assets, wealth (n)
iaeti (D) - trade (n, v*)
iahwil (D) - technician (n)
iarr'voi (D) - agent, instrument, cause (n)
ibaere (D) - ion (n)
idh (EA 36) - completely, fully, very much (adv)
ie (EA 2) - yes (general acknowledgement) (int)
ie'yyak'hnah (G) - fire phasers (phrase)
iehryy (D) - slit (n, v*)
iehvie (D) - confide (v)
iehyyak (G) - phaser banks, multiple phasers (n)
iehyyakih (D) - phaser crew (n)
iera (D) - arrest (v)
ierra (RW 57) - multiple (adj)
ierrha (D) - race (as in the competition) (n, v*)
ieryyrh (D) - vanish (v)
iesiy (P) - white (light), all colors (adj)
iessrh (D) - shoulder (n)
iethul (D) - surgery (n)
ieuhh (D) - beside, area beside (n)
ieuyye (D) - upside down (adj)
ievoi (P) - for any reason (corr)
ifir (P) - fear (n)
ifvhe (P) - do, drive, operate (v)
ifviy (D) - sly (adj)
ih (RW 57) - to, with a specified thing or person recieving the action ('give the sword to me') (prep)
ihfvi (P) - under (prep w/ dat)
ihho (P) - brook (n)
ihhsiu (D) - velocity (n)
Ihhuein (I) - Element of Water (n) -
ihhviu (D) - borrow (v)
ihhwae (D) - verify (v)
ihir (P) - do, be (i.e. What do you do/What are you?) (v)
ihlan (RW 133) - non-, opposite of (adj suffix)
ihlla'hn (RW 84) - fig. "you'll do" (phrase)
ihllu (D) - enough, sufficient (adj)
ihlyyu (D) - tax (n*, v)
ihmne (P) - quarter (n)
ihnerha (P) - second (.55 terran seconds) (n)
ihnna (D) - stand (n, v*)
ihoiy (P) - trail (n)
ihrh (D) - asteroid (n)
ihryh (D) - temporary (adj)
ihsein (P) - force (organized unit of individuals) (n)
ihvaek (D) - solution (liquid) (n)
ihwhei (D) - bury (v)
ii'ssiaev (I) - wonder, ponder, reflect (v)
iikhe (D) - born (adj)
ikaesis (D) - important (adj)
ikei (D) - stoop (v)
ikhau (D) - capture (v)
il (P) - less (suff to adj)
ilaere (D) - improve (v)
ilemifv (P) - sour-tasting (adj)
ilhael (D) - book (n)
ilhra (D) - trust (n, v*)
ilhul (D) - sticky (adj)
illea (D) - chew (v)
illhea (D) - step (n, v*)
illomnah (D) - country, countryside (n)
ilmnie (D) - sphere (n)
ilnethei (P) - mercantile, relating to commerce (adj)
im (P) - least (suff. to adj)
imhai (D) - onward (adv)
imirrhlhhse (RW 12) - screw, f--- (vulgar v, int)
imtemh (P) - salty-tasting (adj)
in'hhui (P) - fish (n)
indaere (D) - emergency (n)
inhhre (D) - raising, increase (n); raise* (v)
innha (D) - thin, slim (adj)
iobh (P) - rain (water) (v)
iohvae (D) - swallow (v)
iolae (D) - agony (n)
ipae (D) - crown (n)
ira (P) - old, aged (adj)
irae (D) - reveal, show (v)
iraeka (D) - congratulate (v)
iraha (P) - oldest (adj)
irai (D) - commit a crime (v)
irea (D) - act, take action (v)
irha (P) - far from (prep, w/ gen)
irhaa (D) - barter (v)
irhein (D) - soft (adj)
irhha (D) - classify (v)
irhis (D) - assist (v)
irho (D) - drink (n, v*)
irhufv (P) - ride (v)
iridhi (D) - study (v)
irikaisha (D) - drill (military) (n, v*)
irrah (D) - member (n)
irrhae (D) - eat, consume, devour (v)
irrhaimehn (EA 12) - to keep a reckoning, to settle a score (v)
irrhyy (D) - collapse (v)
irri (D) - believe (v)
irruhah (P) - secret (adj)
isaeha (P) - anyone (corr)
isaehj'ey (P) - golden, gold-colored (adj)
iseehj (P) - gold (n)
isha (D) - dream (n, v*)
ishae (P) - burn, blaze (v)
isneih (P) - bright yellow (adj)
itaeru (D) - door, gate, barrier (n)
itheil (D) - attitude-control thrusters (n)
iuhae (D) - confine (v)
iuke (P) - smell (fig.), detect (v)
iumnau (D) - urgent (adj)
iumne (D) - revolt, revolution (n); revolt* (v)
iunnh (D) - trouble (n)
iunrrh (D) - catalog (n)
iurai (D) - tough (adj)
iurret (D) - silence (n)
iurrha (D) - weak (adj)
iurrhi (D) - close in, get closer, come nearer (v)
iut (P) - until, up to (post w/ gen)
iut (P) - until, up to and including (post w/ nom)
iuyih (D) - business (n)
ivaht (D) - bridge (something vehicles travel over) (n)
iy'tassiudh (EA 36) - shuttlecraft (n)
iyhwe (D) - argue (v)
iymn (D) - corpse (n)
iyyhae (D) - done (excl)

J

ja (P) - then (conj, adv)
Jaeih (P) - Air, the Element (n)
jaeirh'sie (I) - betray (v)
jahaere (D) - govern (v)
jahkaer (D) - government (n)
jamnae (D) - clear, not obstructed (adj)
jarrh (P) - clay (n)
jhimn (D) - serpent (n)
jhoi (D) - confuse (v)
jhoill (D) - tunic, sleeveless and front-fastening (n)
jhu (D) - angel (n)
jihmn (D) - adversary, sworn enemy (n)
joaie (D) - once (adv)
jol (D) - love (v)
jolan'tru (S) - hello, goodbye, greetings, farewell (int)
jorreh (P) - stone (meterial or surface) (n)
ju (P) - there (statement of satisfaction or completion) (int)

K

k'manatran (P) - outcast (n)
kaedt (D) - tunnel (n)
kaefh (D) - shame (n*, v)
kaeha (P) - this one (corr)
kaehhak (D) - false (adj)
kaehht (D) - alliance (n)
kaeth (D) - acquire (v)
kaeust (D) - object (n, v)
kaevra (P) - heart (n)
kaeyrh (D) - theory (n)
Kah'tan, Kah'tan-a (D) - Caitan(s) (adj, n)
kahlan'soh (P) - heart (med n)
kaidha (P) - aide (n)
kaifa (D) - dominant (adj)
kaisha (D) - dominate (v)
kaisu (D) - district, area (political) (n)
kaitum (D) - famous (adj)
kalabam (D) - type of vicious sandstorm (arch. n)
kalanam, calanam (P) - region, large area (n)
kaleh (P) - knife (n)
kaodt (D) - target (n)
kaohht (D) - starbase or space station (n)
kaol (D) - change (n)
kara (D) - divide (v)
kardai (D) - influence (n, v*)
kardhae (D) - override (v)
karosha (D) - disturb (v)
kasaema (D) - dictatorship (n)
ke'rhin, ke'rhin-a (D) - fellow Rihanha (Rihannsu) (n)
kehaele (D) - nostril (n)
kehhael (D) - holster (n*, v)
kehreh (P) - minute (505 seconds) (n)
kehsu (D) - distress call (n)
keisa (P) - this way (corr)
keshall (P) - escape (v)
ketaen (D) - medicine, drug (n)
kha (EA 11) - soon, imminently (adv)
khaa (P) - sand (n)
khaei (D) - visual (adj)
khaei'chaerh (D) - visual display (n)
khaelfa (D) - dock, hangar, parking lot (n)
khaeus (D) - cloud (n)
khaidoa (P) - month (45.7 days) (n)
khaiell (P) - wind (n)
khallianen (P) - seeker, searcher (n)
khamae (D) - conduct diplomacy, negotiate, mediate (v)
kharhifv (P) - until (adv)
kharifv (D) - diplomat, one who settles disputes (n)
kharnae (D) - diplomacy, tact (n)
khasei (D) - cry (v)
khau (P) - face (of a person) (n)
khaud (D) - source (n)
khawae (D) - embark (v)
kheah (D) - access (n)
khedak (P) - friendly, agreeable, amicable (adj)
khefv (P) - anytime (corr)
kheh (RW 168) - a Vulcan grain, ingredient in ale (n)
khei (RW) - more (adj, adv)
kheid (D) - certainty (n)
khein (P) - indigo (adj)
kheinsa (D) - counselor (n)
kheisifv (P) - day after tomorrow (n)
kheisran (P) - day before yesterday (n)
khell'oann-mhehorael (G) - lit."more of them, from somewhere else", fig. Klingons (n)
khellian (G) - hunter (arch n)
khellrea (P) - legion (military unit) (n)
khent (D) - satisifed*, content* (adj); satisfaction*, contentment* (n)
kheoil (D) - transact (v); transaction* (n)
khfau (P) - palace, noble building (n)
khfi (P) - complex, headquarters, center (n)
khfiya (P) - street (n)
khhae (D) - communicate (v)
khhae'saehne (D) - communications officer (n)
khhe (D) - clean (adj)
khhiu (D) - land, ground, terra firma (n); land* (v)
khhya (D) - exist (v)
khia (RW 25) - you (formal pron, sup-inf)
khied (D) - aggressive (adj)
khiiea (D) - wear (v)
khile'hrei (P) - intelligence agent (n)
khina (EA 11) - ship, starship, spacegoing vessel (n)
khir (EA 11) - here (referring to one's postion in spacetime; 'I am here' or 'Come here,' but not 'Here is the cup') (adv)
khira (P) - anywhere (corr)
khiue (D) - suddenly (adv)
khlenai, khlenaiin (D) - replicator(s) (n)
khlihlan (I) - disgrace, dishonor (actively) (v)
khlinae (P) - honor, do honor to (v)
khlinae arhem (P) - thank you (inf-sup phrase)
khnai'ra (EA) - thank you (sup-inf phrase)
khnai'ra rhissiuy (EA 36) - thank you very much (sup.-inf., courteous phrase)
khoey (P) - orange (adj)
khoi (G) - cease, stop, switch off, finish (v)
khoilmnriir (P) - commandant (n)
kholhr (RW) - vengeance (n)
khre'arrain (D) - Lieutenant Commander class (n)
khre'enriov (D) - "Senior Commander-General," Fleet Admiral class (n)
khre'riov (G) - commander-general, rank above enarrain (Starfleet commodore) (n)
khrein (RW) - general (n)
khrisa (P) - any way (corr)
khru (EA 11, RW 26) - anything (corr)
khru (P) - two hundred (pron, adj)
khruae (D) - find, discover (v)
khu (P) - one hundred (pron, adj)
khuea (D) - achieve (v)
khuea (P) - grass, sprout (n)
khumae (D) - awake (adj)
khyii (D) - sight (on/with a weapon) (n, v*)
kiehv (D) - clumsy (adj)
Kiith Mrevhoqq'ghi (D) - The Rihannsu diplomatic corps (n)
kiith (P) - diplomacy, art of (n)
kiitha (P) - diplomat, ambassador (n)
kilhra (D) - cloak, hide, conceal (v)
kilhra'etrehh (D) - cloaking device (engineering) (n)
kinaen (D) - oath (n)
kivoi (P) - for this reason, because, since (corr)
kla (P) - act, behave (v)
klhu (D) - watch, tend, guard (v)
klivam (P) - Klingon (n)
kll'inghann (G) - Klingon (n)
kllhe (G) - a worm (n)
kllhwnia (RW 12) - crap, excrement (vulgar n)
kneu'ginye (D) - lush, drunkard (n)
knvuk (D) - ugly (adj)
koahl (D) - cook (n*, v)
koai (D) - get (v)
koemae (D) - another (pron)
koihaes (D) - embassy (n)
koimae (D) - distance, range (n)
kolaes (D) - emissary (n)
komhei (D) - dissolve (v)
komne (D) - demand (v)
kon (P) - superior (n)
konae (D) - dispute (n, v*)
konaiya (D) - disregard (v)
kraep (D) - blue, depressed, sad (adj)
kraeter (D) - female, woman (n)
krataen (D) - grain (n)
kre (P) - two (pron, adj)
kreh (P) - thing (n)
krehii (P) - something (n)
krenn (P) - here (corr)
krha (P) - twenty (pron, adj)
kri (P) - building, edifice (n)
kroiha (D) - stop (v)
krowert (P) - soon, in a little while (adv)
kryrh (D) - civilization (n)
kuaon (D) - finger (n)
kuhaos (D) - final, last (adj)
kuhaos'ellaer (D) - dinner (lastmeal) (n)
kuhoira (D) - criminal (n)
kulai (D) - fact (n)
kunhri (D) - crew, crewperson (conscripted) (n)
kuoku (P) - child, young person (n)
kuraend (D) - factory (n)
kuramano (D) - deflectors, deflector shields (n)
kushana (D) - dare (v)
kustais (D) - forest, grove; any group of trees (n)
kuuraen (D) - crime (specific instance) (n)
kveinn (P) - lance (n)
kyr lep (D) - some (adj)

L

'lai (RW 25) - madam (see lhhei)
'le (D) - like, as (as in "looks like a Klingon") (prep)
l'lorel'ei (D) - attractive (adj)
l'oenn-uoira (RW 25) - refreshment (n)
lacendt (D) - small, tiny (adj)
lachnofv (P) - execute (as a punishment) (v)
laectum (D) - ethics (n)
laehhos (D) - paper (n)
laehval (D) - shadow (n)
laemna (D) - hurry (v)
laeosa (D) - research (n, v*)
laepis (D) - impatient (adj)
laetus (D) - corrupt (v)
lagga (D) - a bush noted for its rose-colored flower (n)
lai (EA 11) - area, vicinity, premises (n)
laihen (D) - manual (documentation) (n)
lakasaema (D) - dictator (n)
lakhamet (D) - defective (adj)
lakhraem (D) - defense (n)
lamne (D) - collect (v)
laorh (D) - catastrophe (n)
larr'khinu (D) - different (adj)
lasendt (P) - large, huge, enormous (adj)
lata (P) - death (of a specific being) (n)
latas, latasam (P) - road, path, way (n)
legare (D) - give up, surrender (n, v*)
lehe'jhme (RW 168) - fruit used to make wine (n)
lehrei (P) - agent, representative, intermediary (n)
leih (D) - commander (the position, not the rank) (n)
lepsain (D) - palm (of hand) (n)
ler (P) - near (adj)
lh'hd (RW 83) - proceed (with) (v)
lha (P) - ninety
lhaeil (D) - satellite (n)
lhael (P) - air (not the Element) (n)
lhaell (D) - corporal (rank) (n)
lhaerrh (P) - lift (make higher, better) (v)
lhaerrhnen (D) - lifter (one who lifts) (n)
lhai (D) - ago, as in "three days ago" (adv)
lhaiy (P) - blue (color) (adj)
lhamhe (P) - odd, silly (adj)
lhanmei (P) - company (military unit) (n)
lhanntho (P) - battalion (military unit) (n)
lhanv (P) - door, entranceway, portal (n)
lhao (P) - cold (temperature) (adj)
lheifv-rrh'eilln (D) - cargo carrier (n)
lheollah (P) - exile, willing or knowingly brought upon oneself (v)
lhhea (D) - big (adj)
lhhei, 'lai (G) - madam (n)
lhhwoi-sdei (RW 64) - fig "locking on" or "prepare for transport" (phrase)
lhi (D) - Rihannsu game of wits and riddles (n)
lhi (EA 11) - put, place (v)
lhi (P) - nine (pron, adv)
lhiet (P) - fruit (n)
lhiifv (D) - washroom (n)
lhil (D) - bar, saloon, cocktail lounge (n)
lhiu (EA 11) - stop, enough (v, adv)
lhlli (D) - back (of hand) (n)
lhohnu (P) - silver (n)
lhohnu'ey (P) - silvery, silver-colored (adj)
lhoirhe (D) - sometimes (adv)
lhonae (D) - coward (n)
lhtah (D) - toxic (adj)
lhu (P) - nine hundred
liamn (D) - fast (adj)
liehv (D) - camp (military term) (n)
lihr (RW) - announce, proclaim (v)
lihrae (D) - persuade (v)
linae (D) - gossip, rumor (n, v*)
liorae (D) - light (opposite of darkness) (n)
ll', lla (EA 11) - now (int)
ll'rhoill (I) - break one's word or oath (v)
lla (P) - seventy (pron, adj)
llaehas (D) - irritable (adj)
llaekh (EA) - murder (n)
llaekh-ae'rl (G) - lit "laughing murder", fig. a martial art (n)
llaerae (D) - vent (n, v*)
llaess (P) - boot (n)
llaet'rrh (D) - informal farewell (v)
llaetus (D) - ill, sick (adj)
llai (P) - die (v)
llaihna (I) - conquer, defeat, break (v)
llaihr (P) - death (in general, or personified) (n)
llaiir (P) - flame, fire (not the Element) (n)
llaiirir'eik (I) - homefires, beacons (n)
llairhi (P) - ambassador (n)
llaisnen (P) - warrior (arch. n)
llaiss (P) - battle (between people, ideologies, etc.) (n)
llas-mene (EA 2) - message, dispatch (n)
llea (D) - enjoy (v)
lleifven (P) - attache (n)
lleifven (P) - representative, lit "speaker" (n)
llhiu (D) - suspect (n*, v)
llhnae (D) - return (n, v*)
llhrei'sian (G) - diarrhea, "the runs" (n)
llhusra (P) - curse (n)
lli (P) - seven (pron, adj)
lliash (P) - ice, ice cube (n)
llifv (D) - add (arithmetic) (v)
llifv (P) - later, more late (adj)
llilla (RW) - enough (n)
llilla'hu (G) - enough, sufficient, barely adequate, "that's just enough" (phrase)
lliu (D) - none, nothing (n)
lliura (D) - condemn (v)
lloann (RW) - they (nt pron)
lloann'mhramel (G) - lit."them, from there", fig. "UFP" (n)
lloann'na (G) - Fed, Feddie, lit. "one of them" (n)
lloann'na-hwy (D) - captured UFP member (n)
lloannen (RW) - their (nt pron)
lloannen'galae (G) - Federation fleet (n)
lloannher (RW) - them (nt pron)
lloi (P) - kill (v)
lloveu (P) - tell (as a story) (v)
llu (P) - seven hunrded (pron, adj)
lluadh (P) - sneak, sneaky person (n)
lluoaii (D) - trim (v)
lluoi (D) - substitute, surrogate, replacement (n); substitute*, supplant* (v)
lmnaae (D) - valuable (adj)
lmnae (D) - contribute (v)
lmnou (D) - trunk (of body) (n)
lnarai (D) - dandruff (n)
lohia (D) - practice, train, prepare (v)
lokhos (D) - even so (conj)
lonarai (D) - dangerous (adj)
lonhae (D) - defect (n)
ludaere (D) - estimate (n, v*)
lueain (D) - however, nonetheless (conj)
luhei (D) - satisfy (v)
luhtos (D) - possible (adj)
luiish'dameral (P) - passcard (n)
luishda (P) - passcard (slang n)
lvhiet (P) - art (n)
lyret (P) - truth (n)
lyrr-t'ddreen (D) - concealed truth (n)
lyreth (P) - true (adj)
lyretha (P) - true one (n)

M

macae (D) - nap (n, v*)
maehan (D) - innocence (n)
maehhis (D) - mutiny (n*, v)
maehni (D) - inhabit (v)
maekh (D) - deodorant (n)
maenek (D) - doctor (n)
maens (D) - glove (n)
maeshai (D) - convince (v)
maeyer (P) - transfer (v)
maghi (P) - tunic, sleeved and pullover (n)
mahhoi (D) - to dedicate (v)
maihi (D) - funny (adj)
mandaar (D) - fascinate (v)
mandukar (P) - watch* (v)
mayri (P) - come, appear, show up (v)
mehre (P) - summon, call forth (v)
meikh (D) - tremor (n)
melakol (D) - unit of measure for pressure (n)
mensai (D) - illegal (adj)
meraehh (D) - angle (geometric) (n)
meraere (D) - ground, establish, base (n*, v)
metrain (D) - galley (n)
mhaeli (D) - intend, mean to (v)
mhafv (P) - smell (n)
mhehora (RW) - somewhere else (corr)
mheisa (P) - that way (corr)
mhhamn (D) - innocent (adj)
mhia (P) - summer season (n)
mhiohs (D) - success (n)
mhir (P) - taste (n)
mhirrafv (P) - out of (prep w/ gen)
mhirrafv (P) - outside (prep w/ nom)
mhivoi (P) - for that reason (corr)
mhr'vaat (D) - ambition, hubris, extreme pride (n)
mhrah (P) - there (corr)
mibh (P) - atop (post, w/nom)
mibh (P) - upon (post w/ dat)
miin (P) - choice, selection (n)
miite (D) - middle*, center* (adj, n)
miite'aesnl (D)

11.07.2008.

Klingonski jezik

vp=verb prefix

bI (vp) - you (n/o)
bo (vp) - you (pl)-him/her/it/them
che (vp) - you (pl)-us
cho (vp) - you-me
Da (vp) - you-him/her/it/them
DI (vp) - we-them
Du (vp) - he/she/it-you
gho (vp) - imp: you-us, you (pl)-us
HI (vp) - imp: you-me, you (pl)-me
jI (vp) - I (n/o)
ju (vp) - you-us
lI (vp) - he/she/it-you (pl), they-you (pl)
lu (vp) - they-him/her/it
ma (vp) - we (n/o)
mu (vp) - he/she/it-me, they-me
nI (vp) - they-you
nu (vp) - he/she/it-us, they-us
pe (vp) - imp: you (pl) (n/o)
pI (vp) - we-you
qa (vp) - I-you
re (vp) - we-you (pl)
Sa (vp) - I-you (pl)
Su (vp) - you (pl) (n/o)
tI (vp) - imp: you-them, you (pl)-them
tu (vp) - you (pl)-me
vI (vp) - I-him/her/it/them
wI (vp) - we-him/her/it
yI (vp) - imp: you (n/o), you-him/her/it, you (pl)-him/her/it

vs=verb suffix

ba' (vs) - obviously
be' (vs) - not
beH (vs) - ready, set up (referring to devices)
bej (vs) - certainly, undoubtedly
bogh (vs) - which (relative-clause marker)
choH (vs) - change
chu' (vs) - clearly, perfectly
chugh (vs) - if
chuq (vs) - one another
DI' (vs) - as soon as, when
Ha' (vs) - undo
jaj (vs) - may
laH (vs) - can, able
law' (vs) - seems, apparently
lI' (vs) - in progress
lu' (vs) - indefinite subject
meH (vs) - for (purpose-clause marker)
mo' (vs) - because
moH (vs) - cause
neS (vs) - honorific
nIS (vs) - need
pa' (vs) - before
pu' (vs) - perfective
qa' (vs) - do again, resume
qang (vs) - willing
Qo' (vs) - don't!, won't
qu' (vs) - emphatic
rup (vs) - ready, prepared (referring to beings)
ta' (vs) - accomplished, done
taH (vs) - continuous
vIp (vs) - afraid
vIS (vs) - while
'a' (vs) - interrogative
'egh (vs) - oneself

ns=noun suffix

chaj (ns) - their
Daj (ns) - his/her
Daq (ns) - locative
Du' (ns) - plural (body part)
Hey (ns) - apparent
Hom (ns) - diminutive
lI' (ns) - your (noun capable of using language)
lIj (ns) - your
ma' (ns) - our (noun capable of using language)
maj (ns) - our
mey (ns) - plural (general)
mo' (ns) - due to
na' (ns) - definite
oy (ns) - endearment
pu' (ns) - plural (beings capable of using lanugage)
qoq (ns) - so-called
ra' (ns) - your (pl) (noun capable of using language)
raj (ns) - your (pl)
vaD (ns) - for
vam (ns) - this
vetlh (ns) - that
vo' (ns) - from
wI' (ns) - my (noun capable of using language)
wIj (ns) - my
'a' (ns) - augmentative
'e' (ns) - topic

n=noun

bach (n) - shot
baHwI' (n) - gunner
bang (n) - love, one who is loved
baS (n) - metal
batlh (n) - honor
be' (n) - female, woman
be'Hom (n) - girl
be'nal (n) - wife
be'nI' (n) - sister
begh (n) - deflectors
beH (n) - rifle
bel (n) - pleasure
ben (n) - years ago
bep (n) - agony
beq (n) - crew, crewman
betleH (n) - hand weapon (type of)
bID (n) - half
bIghHa' (n) - prison, jail
bIj (n) - punishment
bIng (n) - area below, area under
bIQ'a' (n) - ocean
bIQ (n) - water
bIQtIq (n) - river
bIreQtagh (n) - bregit lung
bo'DIj (n) - court
bobcho' (n) - module
bom (n) - song
boQ (n) - aid, assistance
boq (n) - alliance
boQDu' (n) - aide-de-camp
bortaS (n) - revenge
botlh (n) - center, middle
bov (n) - era
bu' (n) - sergeant
burgh (n) - stomach
butlh (n) - dirt under fingernails
buv (n) - classification
cha'Hu' (n) - day before yesterday
cha'leS (n) - day after tomorrow
cha'puj (n) - dilithium
cha'pujqut (n) - dilithium crystal
cha (n) - torpedoes
chab (n) - pie, tart, dumpling
chach (n) - emergency
chaDvay' (n) - hertz (frequency)
chal (n) - sky
chamwI' (n) - technician
chap (n) - back (of hand)
chav (n) - achievement
chaw' (n) - permit
chemvaH (n) - animal (type of)
chetvI' (n) - torpedo tube
chIrgh (n) - temple (structure)
cho' (n) - succession
choH (n) - change
choljaH (n) - ponytail holder
chom (n) - bartender
chor (n) - belly
choS (n) - twilight
chovnatlh (n) - specimen
chu'wI' (n) - trigger
chuch (n) - ice
chunDab (n) - meteor
chuq (n) - distance
chuQun (n) - nobility
chuS'ugh (n) - musical instrument (type of)
chut (n) - law
chuvmey (n) - leftovers (grammatical term)
chuyDaH (n) - thrusters
Da' (n) - corporal (rank)
DaHjaj (n) - today
Dap (n) - nonsense
DaQ (n) - ponytail
Daq (n) - site
Dargh (n) - tea
DaS (n) - boot
DaSpu' (n) - boot spike
Dat (n) - everywhere
Daw' (n) - revolt, revolution
De' (n) - data, information
De'wI' (n) - computer
Deb (n) - desert
Degh (n) - helm
Degh (n) - medal, emblem, symbol, insignia
DeghwI' (n) - helmsman
DenIb (n) - Denebia
Dep (n) - being (nonhumanoid)
DeQ (n) - credit (monetary unit)
DeS (n) - arm (body part)
DI (n) - litter, rubble, debris
DIb (n) - privilege
DIch (n) - certainty
DIlyum (n) - trillium
DIp (n) - noun
DIr (n) - skin
DIS (n) - cave
DIS (n) - year (Klingon)
DIvI' (n) - federation, organization
DIvI'may'Duj (n) - Federation battle cruiser
Do (n) - velocity
Doch (n) - thing
DoD (n) - mark (in coordinates)
Doghjey (n) - unconditional surrender
Dol (n) - entity
Dom (n) - radan (crude dilithium crystal)
Dop (n) - side
DoS (n) - target
Dotlh (n) - status
Doy'yuS (n) - Troyius
Du' (n) - farm
Dub (n) - back (of body)
DuH (n) - possibility, option
Duj (n) - instincts
Duj (n) - ship, vessel
Dung (n) - area above, area overhead
DungluQ (n) - noon
Dup (n) - strategy
DuS (n) - torpedo tube
DuSaQ (n) - school
Duy' (n) - defect
Duy'a' (n) - ambassador
Duy (n) - agent, emissary
ghar (n) - diplomacy
ghargh (n) - serpent worm
gharwI' (n) - diplomat
ghe''or (n) - netherworld (where dishonored go)
ghem (n) - midnight snack
ghew (n) - bug, cootie
ghIch (n) - nose
ghIgh (n) - necklace
ghItlh (n) - manuscript
gho'Do (n) - sublight speed
gho (n) - circle
ghob (n) - ethics
ghoch (n) - destination
ghogh (n) - voice
ghojmoq (n) - nurse, nanny, governess
ghojwI' (n) - student
ghol (n) - opponent, adversary
ghom'a' (n) - crowd
ghom (n) - group
ghong (n) - abuse
ghop (n) - hand
ghopDap (n) - asteroid
ghoqwI' (n) - spy
ghor (n) - surface (of a planet)
ghot (n) - person (humanoid)
ghu' (n) - situation
ghu (n) - baby
ghuH (n) - alert
ghum (n) - alarm
ghuv (n) - recruit
Ha'DIbaH (n) - meat, animal
HablI' (n) - data transceiving device
Hal (n) - source
HanDogh (n) - nacelle
Hap (n) - matter
Haq (n) - surgery
HaQchor (n) - saccharin
Haqtaj (n) - scalpel
HaqwI' (n) - surgeon
HaSta (n) - visual display
Hat (n) - temperature
Hatlh (n) - country, countryside
He (n) - course, route
HeDon (n) - parallel course
Hegh (n) - death
HeH (n) - edge
Hergh (n) - medicine
HerghwI' (n) - hypo, pneumatic hypo
HeS (n) - crime
HeSwI' (n) - criminal
HI' (n) - dictator
HI'tuy (n) - dictatorship
HIch (n) - handgun
HIchDal (n) - airlock
HIDjolev (n) - menu
HIp (n) - uniform
HIq (n) - liquor
HIvDuj (n) - attack fighter
HIvje' (n) - glass (tumbler)
Ho''oy' (n) - toothache
Ho' (n) - tooth
Hoch (n) - everyone, all, everything
HoD (n) - captain
Hogh (n) - week (Klingon)
HoH (n) - killing
Hol (n) - language
Hom (n) - bone
Hong (n) - impulse power
Hoq (n) - expedition
Hoqra' (n) - tricorder
HoS (n) - strength, energy, power
HoSchem (n) - energy field
HoSDo' (n) - energy beings
HotlhwI' (n) - scanner
Hov (n) - star
Hovtay' (n) - star system
Hu' (n) - days ago
Hu (n) - zoo
Hub (n) - defense
Hubbeq (n) - Defense Force
Huch (n) - money
HuD (n) - mountain, hill
Hugh (n) - throat
HuH (n) - bile, gall, slime
Human (n) - human
Hung (n) - security
Hur (n) - outside
Hurgh (n) - pickle (cucumber)
Huy' (n) - eyebrow
ja'chuq (n) - succession ritual (ancient)
jabbI'ID (n) - data transmission
jagh (n) - enemy
jaj (n) - day (from dawn to dawn)
jajlo' (n) - dawn
jan (n) - device
jar (n) - month (Klingon)
jat (n) - tongue
jaw (n) - lord
jech (n) - disguise, costume
jey (n) - itinerary
jIb (n) - hair (on head)
jIH (n) - monitor, viewing screen
jIl (n) - neighbor
jInmol (n) - project
jIp (n) - penalty
jo' (n) - machinery
jo (n) - resources
jogh (n) - quadrant
joH (n) - lord
joj (n) - area between
jojlu' (n) - consul
jol (n) - transport beam
jolpa' (n) - transport room
jolvoy' (n) - transporter ionizer unit
jonta' (n) - engine
jonwI' (n) - engineer
joqwI' (n) - flag
jorwI' (n) - explosive
joS (n) - rumor, gossip
juH (n) - home
juHqo' (n) - home world
jup (n) - friend
la''a' (n) - commandant
la' (n) - commander
la'quv (n) - Supreme Commander
lagh (n) - ensign
laH (n) - ability
laj (n) - acceptance
lalDan (n) - religion
lam (n) - dirt
laSvargh (n) - factory
latlh (n) - additional one, other one
leH (n) - maintenance
len (n) - recess, break
leng (n) - trip, voyage
lengwI' (n) - rover (grammatical term)
leQ (n) - switch
leS (n) - days from now
leSpoH (n) - shore leave
leSSov (n) - foresight
lInDab (n) - espionage
lIngwI' (n) - generator
lIy (n) - comet
lo' (n) - tactics, use
loch (n) - mustache
loD (n) - male, man
loDHom (n) - boy
loDnal (n) - husband
loDnI' (n) - brother
logh (n) - space
loH (n) - administration
lojmIt (n) - door, gate
lolSeHcha (n) - attitude-control thruster
lom (n) - corpse
loSpev (n) - quadrotriticale
lot (n) - catastrophe
lotlhwI' (n) - rebel
luch (n) - equipment, gear
lulIgh (n) - refuge
lup (n) - second (of time)
lupDujHom (n) - shuttlecraft
lur (n) - pupil (of eye)
lurDech (n) - tradition
lurgh (n) - direction (spatial)
luSpet (n) - black hole
lut (n) - story
mab (n) - treaty
maghwI' (n) - traitor
malja' (n) - business
mang (n) - soldier
mangghom (n) - army
mangHom (n) - cadet
maQmIgh (n) - omen (dark), sign of evil coming
maS (n) - moon
maSwov (n) - moonlight
matHa' (n) - gunner
mavjop (n) - paper clip
may' (n) - battle
may'Duj (n) - battle cruiser
may'morgh (n) - battle array
meb (n) - guest
megh (n) - lunch
meH (n) - bridge (of a ship)
mem (n) - catalog
mep (n) - plastic
meq (n) - reason
meqba' (n) - legal proceeding (type of)
mI' (n) - number
mIch (n) - sector, zone
mID (n) - colony
mIn (n) - eye
mIp (n) - wealth
mIqta' (n) - machinery
mIr (n) - chain
mIS (n) - confusion
mIv (n) - helmet
mIw (n) - procedure, process
mo' (n) - cage
moch (n) - superior
moHaq (n) - prefix
mojaq (n) - suffix
mol (n) - grave
mon (n) - capital (of a place)
mong (n) - neck
mongDech (n) - collar
mop (n) - robe
moQ (n) - sphere
moy'bI' (n) - slingshot
mu' (n) - word
mu'ghom (n) - dictionary
mu'qaD (n) - curse, insult
mu'tay' (n) - vocabulary
mu'tlhegh (n) - sentence
much (n) - presentation
muD (n) - atmosphere, weather
mughato' (n) - mugato
mughwI' (n) - translator
mung (n) - origin
mut (n) - species
muvtay (n) - initiation
nab (n) - plan, procedure
nach (n) - head
naD (n) - commendation
naDev (n) - here, hereabouts
naDHa'ghach (n) - discommendation
nagh (n) - rock, stone
naH (n) - fruit, vegetable
naQ (n) - staff
nav (n) - paper
nawlogh (n) - squadron
nay' (n) - course (at a meal), dish (at a meal)
ne' (n) - yeoman
negh (n) - soldiers
neHmaH (n) - neutral zone
nejwI' (n) - probe
nem (n) - years from now
nenghep (n) - Age of Ascension
nentay (n) - Rite of Ascension
ngan (n) - inhabitant
ngaq (n) - support (military term)
ngat (n) - gunpowder
ngav (n) - Writer's cramp
ngech (n) - valley, woman's cleavage
ngeHbej (n) - cosmos
ngem (n) - forest, woods
ngeng (n) - lake
nger (n) - theory
ngoch (n) - policy
ngoD (n) - fact
ngong (n) - experiment
ngoq (n) - code
ngoQ (n) - goal
ngup (n) - cape (clothing)
nIch (n) - ammunition
nIH (n) - right (side)
nIHwI' (n) - thief
nIn (n) - fuel
nIQ (n) - breakfast
nItlh (n) - finger
nItlhpach (n) - fingernail
nIvnav (n) - pajamas
no' (n) - ancestors
nob (n) - gift
noch (n) - sensor
noH (n) - war
nol (n) - funeral
noSvagh (n) - deodorant
nov (n) - alien, foreigner
nubwI' (n) - predecessor
nuch (n) - coward
nugh (n) - society
nuH (n) - weapon
nuHHom (n) - small arms
nuHmey (n) - arsenal
nuj (n) - mouth
nur (n) - dignity
nural (n) - Neural
nuralngan (n) - Neuralese
nuv (n) - person (humanoid)
pa' (n) - room
pa' (n) - there, over there, thereabouts
pab (n) - grammar
pabpo' (n) - grammarian
pach (n) - claw
pagh (n) - none
paH (n) - gown
paq (n) - book
paQDI'norgh (n) - teachings
paSlogh (n) - socks
pat (n) - system
patlh (n) - rank (military, governmental)
pegh (n) - secret
peHghep (n) - Age of Inclusion
pem (n) - daytime
pemjep (n) - midday
peng (n) - torpedo
peQ (n) - magnetism
per (n) - label
pey (n) - acid
pIch (n) - fault, blame
pIgh (n) - ruins
pIn'a' (n) - master
pIn (n) - boss
pIp (n) - spine
pIpyuS (n) - pipius
pIqaD (n) - Klingon writing system
pIvghor (n) - warp drive
pIvlob (n) - warp factor
pIw (n) - odor
po (n) - morning
pob (n) - hair (on body)
pogh (n) - glove
poH (n) - time (period of)
poj (n) - analysis
pom (n) - dysentery
pong (n) - name
pop (n) - reward
poq (n) - indigestion
porgh (n) - body
poS (n) - left (side)
potlh (n) - something important
pov (n) - afternoon
pu' (n) - phaser
pu'beH (n) - phaser rifle
pu'beq (n) - phaser crew
pu'DaH (n) - phaser banks
pu'HIch (n) - phaser pistol
puch (n) - toilet
puchpa' (n) - washroom
pugh (n) - dregs
puH (n) - land
pujwI' (n) - weakling
pum (n) - accusation
pung (n) - mercy
puq (n) - child, offspring
puqbe' (n) - daughter
puqloD (n) - son
puyjaq (n) - nova
Qa' (n) - animal (type of)
qa' (n) - spirit
qa'vam (n) - Genesis
qab (n) - face
Qab (n) - theragen
qach (n) - building, structure
qaD (n) - challenge
Qagh (n) - error, mistake
qagh (n) - serpent worm (food)
QaH (n) - help
qaH (n) - sir
qam (n) - foot
qama' (n) - prisoner
Qang (n) - chancellor
Qapla' (n) - success
Qargh (n) - fissure
QaS (n) - troops
Qaw' (n) - destroy
qawHaq (n) - memory banks
Qe' (n) - restaurant
Qeb (n) - ring (for finger)
qech (n) - idea
QeD (n) - science
QeDpIn (n) - science officer
QeH (n) - anger
Qel (n) - doctor, physician
qelI'qam (n) - kellicam
qempa' (n) - ancestor
qep (n) - meeting
qeq (n) - drill (military)
qeS (n) - advice
qevaS (n) - kevas
qevpob (n) - cheek
QI' (n) - military
QI'lop (n) - holiday (name of a)
QI'tomer (n) - Khitomer
QI'tu' (n) - Paradise
qIb (n) - galaxy
QIb (n) - shadow
qIbHeS (n) - galactic rim
QIch (n) - speech (vocal sounds)
qIgh (n) - shortcut
QIghpej (n) - Klingon agonizer
QIH (n) - damage, destruction
qIv (n) - knee
qo' (n) - world, realm
Qo'noS (n) - Kronos
Qob (n) - danger
qoch (n) - partner
Qogh (n) - animal (type of)
qogh (n) - belt
qogh (n) - ear (outside head)
qoH (n) - fool
qoj (n) - cliff
QonoS (n) - journal, log
QoQ (n) - music
qoq (n) - robot
qorDu' (n) - family
qoS (n) - birthday
Qu' (n) - duty, quest, mission, task, chore
Quch (n) - forehead
QuD (n) - insurrection
Qugh (n) - disaster
qughDuj (n) - cruiser
quHvaj (n) - dandruff
Quj (n) - game
qul (n) - fire
qum (n) - government
QumpIn (n) - communications officer
QumwI' (n) - communicator, communications device
qumwI' (n) - governor
qun (n) - history
qup (n) - elder
quprIp (n) - Council of Elders
QuQ (n) - engine
quS (n) - chair
QuS (n) - conspiracy
qut (n) - crystal (geologic formation)
qutluch (n) - hand weapon (type of)
Quv (n) - coordinates
quv (n) - honor
ra'ghomquv (n) - High Command
ra'wI' (n) - commander
ram (n) - night
ramjep (n) - midnight
raQ (n) - camp (military term)
raQpo' (n) - passenger
rav (n) - floor
ray' (n) - targets
reghuluS (n) - Regulus
reghuluSngan (n) - Regulan
rejmorgh (n) - worrywart
rep (n) - hour
retlh (n) - area beside, area next to
rewbe' (n) - citizen
rI'Se' (n) - hailing frequency
rIHwI' (n) - energizer
rIp (n) - council, assembly
rIvSo' (n) - embassy
rIymuS (n) - Remus
ro' (n) - fist
ro'qegh'Iwchab (n) - rokeg blood pie
ro (n) - trunk (of body)
roghvaH (n) - population
roj (n) - peace
rojHom (n) - truce
rojmab (n) - peace treaty
rol (n) - beard
rom (n) - accord
romuluS (n) - Romulus
romuluSngan (n) - Romulan
rop (n) - disease
ropyaH (n) - infirmary
rugh (n) - antimatter
ruStay (n) - bonding ritual
ruv (n) - justice
Sa' (n) - general (rank)
Saj (n) - pet
San (n) - fate
Saqghom (n) - landing party
Sar (n) - variety
Satlh (n) - agriculture
Se' (n) - frequency (radio)
Segh (n) - race, type, sort, class
SeHlaw (n) - control panel
Seng (n) - trouble
Sep (n) - region
Seq (n) - fault (seismic)
Ser (n) - progress
SermanyuQ (n) - Sherman's Planet
SeS (n) - steam
Sev (n) - bandage
SIbDoH (n) - satellite
SID (n) - patient
SIp (n) - gas
So'wI' (n) - cloaking device
SoD (n) - flood
Sogh (n) - lieutenant
Soj (n) - food
Som (n) - hull
Somraw (n) - muscle
SonchIy (n) - death ritual (for a leader)
SoQ (n) - speech, lecture, address
Sor (n) - tree
SoS (n) - mother
SoSnI' (n) - grandmother
Sotlaw' (n) - distress call
Sov (n) - knowledge
Sun (n) - discipline
Sung (n) - native
Sup (n) - resource
Surchem (n) - force field
SuS (n) - wind, breeze
Sut (n) - clothing
SuvwI' (n) - warrior
Suy (n) - merchant
SuyDuj (n) - merchant ship
ta' (n) - accomplishment
ta' (n) - emperor
ta (n) - record
tach (n) - bar, saloon, cocktail lounge
tagh (n) - lung
taj (n) - knife, dagger
taQbang (n) - exhaust
tar (n) - poison
targh (n) - targ
taS (n) - solution (liquid)
tat (n) - ion
tay (n) - ceremony, rite, ritual
tayqeq (n) - civilization
teblaw' (n) - jurisdiction
tej (n) - scientist
tel (n) - wing
tengchaH (n) - space station
tep (n) - cargo
tepqengwI' (n) - cargo carrier
tera' (n) - Earth
tera'ngan (n) - Terran, Earther
tev (n) - prize
tI (n) - vegetation
tIgh (n) - custom
tIH (n) - ray
tIq (n) - heart
tIr (n) - grain
tlhab (n) - freedom, independence
tlham (n) - gravity
tlhaq (n) - chronometer
tlhegh (n) - line, rope
tlhIch (n) - smoke
tlhIl (n) - mineral
tlhIlHal (n) - mine
tlhIlwI' (n) - miner
tlhIngan (n) - Klingon
tlho' (n) - appreciation, gratitude
tlhogh (n) - marriage
tlhon (n) - nostril
tlhoQ (n) - conglomeration
tlhuH (n) - breath
to'baj (n) - animal (type of)
toch (n) - palm (of hand)
toD (n) - rescue
toDuj (n) - courage, bravery
tongDuj (n) - freighter
toplIn (n) - topaline
toQDuj (n) - Bird of Prey (vessel)
totlh (n) - commodore
toy'wI''a' (n) - slave
toy'wI' (n) - servant
tuH (n) - maneuver (military term)
tuj (n) - heat
tum (n) - agency
tup (n) - minute (of time)
tuQDoq (n) - mind sifter (Klingon psychic probe)
tut (n) - column
vaH (n) - holster
vaj (n) - warrior
van'a' (n) - award
van (n) - tribute
vaS'a' (n) - Great Hall
vaS (n) - hall, assembly hall
vatlhvI' (n) - percent
vav (n) - father
vavnI' (n) - grandfather
vay' (n) - somebody, something, anybody, anything
veH (n) - boundary
veng (n) - city
vengHom (n) - village
veQ (n) - garbage
veQDuj (n) - garbage scow
veqlargh (n) - devil, demon, Fek'lhr
verengan (n) - Ferengi
vergh (n) - dock
veS (n) - war
veSDuj (n) - warship
vetlh (n) - cockroach
vI' (n) - marksmanship
vIj (n) - thruster
vIt (n) - truth
voDleH (n) - emperor
vogh (n) - somewhere
voHDajbo' (n) - ransom
volchaH (n) - shoulder
vu'wI' (n) - manager
vub (n) - hostage
vuD (n) - opinion
vulqan (n) - Vulcan (planet)
vulqangan (n) - Vulcan (person)
vutpa' (n) - galley
wa'Hu' (n) - yesterday
wa'leS (n) - tomorrow
wanI' (n) - phenomenon, event, occurrence
waq (n) - shoe
waw' (n) - base (military term)
wem (n) - violation
wep (n) - jacket, coat
weQ (n) - candle
wIch (n) - myth
wIgh (n) - genius
wIv (n) - choice
wIy (n) - tactical display
wo' (n) - empire
woj (n) - radiation
woQ (n) - authority, political power
woS (n) - chin
wot (n) - verb
wuS (n) - lip
wutlh (n) - underground
ya (n) - tactical officer
yab (n) - mind, brain
yaD (n) - toe
yagh (n) - organism
yaH (n) - duty station, station
yaS (n) - officer
yav (n) - ground
yay (n) - victory, triumph
yej (n) - assembly, council
yejquv (n) - High Council
yIb (n) - vent
yIH (n) - tribble
yIn (n) - life
yInroH (n) - life signs
yIntagh (n) - life-support system
yIvbeH (n) - tunic
yo' (n) - fleet (of ships)
yoD (n) - shield
yoj (n) - judgment
yol (n) - conflict
yopwaH (n) - pants
yoq (n) - humanoid
yoS (n) - district, area
yot (n) - invasion
yotlh (n) - field (of land)
yu'egh (n) - wave
yuch (n) - chocolate
yupma' (n) - festival
yuQ (n) - planet
yuQHom (n) - planetoid
yuQjIjQa' (n) - United Federation of Planets
'aD (n) - vein
'aH (n) - paraphernalia
'aj (n) - admiral
'avwI' (n) - guard
'ay' (n) - section
'eb (n) - opportunity
'ech (n) - brigadier
'ejDo' (n) - starship, starship class
'ejyo' (n) - Starfleet
'ejyo'waw' (n) - star base
'elaS (n) - Elas
'eng (n) - cloud
'er (n) - animal (type of)
'et (n) - fore
'etlh (n) - sword
'evnagh (n) - subspace
'Ip (n) - oath
'ISjaH (n) - calendar
'Iv (n) - altitude
'Iw (n) - blood
'Iwghargh (n) - bloodworm
'o' (n) - aft
'och (n) - tunnel
'orghen rojmab (n) - Organian Peace Treaty
'orghen (n) - Organia
'orghengan (n) - Organian
'oSwI' (n) - emissary
'otlh (n) - photon
'oy' (n) - ache, pain, sore
'oy'naQ (n) - painstick
'uD'a' (n) - laser
'uQ (n) - dinner
'urmang (n) - treason
'uS (n) - leg
'utlh (n) - officer
'u' (n) - universe
gheD (n) - prey
ghIlab ghew (n) - glob fly
ghIlaSnoS (n) - Glasnost - ancient political movement
Heghbat (n) - ritual suicide
Heghba' (n) - ritual suicide
moQbara' (n) - a type of martial art
mupwI' (n) - hammer
qa'vaQ (n) - weapon training using a hoop and stick
qIvon (n) - an unspecified body part
quvHa'ghach (n) - dishonor
tuq (n) - House, clan
yIrIDngan (n) - Yridian

v=verb

ba' (v) - sit down
bach (v) - shoot
bagh (v) - tie
baH (v) - fire (e.g. a torpedo, rocket, missile)
bav (v) - orbit
bech (v) - suffer
bej (v) - watch
bel (v) - be pleased
belHa' (v) - be displeased
bep (v) - complain
beQ (v) - be flat
bergh (v) - be irritable
bIj (v) - punish
bIr (v) - be cold
bIt (v) - be nervous, uneasy
bIv (v) - break rules
boch (v) - be shiny
boch (v) - shine
bogh (v) - be born
boH (v) - be impatient
boj (v) - nag
bom (v) - sing, chant
boQ (v) - assist
boS (v) - collect
bot (v) - prevent, block, prohibit
buD (v) - be lazy
bup (v) - quit
buQ (v) - threaten
buS (v) - concentrate on
buv (v) - classify
cha' (v) - show, display
chagh (v) - drop
chargh (v) - conquer
chav (v) - achieve
chaw' (v) - allow, permit
che' (v) - rule, reign, run
chech (v) - be drunk, intoxicated
chegh (v) - return
cheH (v) - defect
chel (v) - add
chen (v) - build up, take form
chep (v) - be prosperous
chep (v) - prosper
cher (v) - establish, set up
chergh (v) - tolerate
chev (v) - separate
chID (v) - admit
chIj (v) - navigate
chIl (v) - lose, misplace
chIm (v) - be empty, deserted, uninhabited
chIp (v) - cut (hair), trim (hair)
chIS (v) - be white
cho' (v) - succeed (to authority)
choH (v) - alter, change
chol (v) - close in, get closer
chong (v) - be vertical
chop (v) - bite
choq (v) - preserve
choS (v) - desert
chot (v) - murder
chov (v) - assess, evaluate
chu' (v) - be new
chu' (v) - engage
chun (v) - be innocent
chung (v) - accelerate
chup (v) - recommend, suggest
chuq (v) - be distant
chuS (v) - be noisy
chuv (v) - be left over
Da (v) - behave as
Dach (v) - be absent
Daj (v) - be interesting
Dal (v) - be boring
Dan (v) - occupy (military term)
Daq (v) - eavesdrop
Daw' (v) - revolt
Dech (v) - surround
Dej (v) - collapse
Del (v) - describe
Dev (v) - lead, guide
DIl (v) - pay for
DIng (v) - spin
DIS (v) - confess
DIv (v) - be guilty
Do' (v) - be fortunate, lucky
Doch (v) - be rude
Dogh (v) - be foolish, silly
DoH (v) - back away from, back off, get away from
Doj (v) - be impressive
Don (v) - be parallel
Don (v) - go parallel to
Doq (v) - be orange, red
DoQ (v) - claim (territory)
Dor (v) - escort
Doy' (v) - be tired
Dub (v) - improve
DuD (v) - mix
Dugh (v) - be vigilant
DuH (v) - be possible
Dum (v) - nap
Dun (v) - be wonderful, great
DuQ (v) - stab
Duv (v) - advance
Duy' (v) - be defective
ghagh (v) - gargle
ghaj (v) - have, possess
ghaq (v) - contribute
ghar (v) - diplomacy (conduct it)
ghatlh (v) - dominate
ghegh (v) - be rough
ghIb (v) - consent
ghIH (v) - be messy, sloppy
ghIj (v) - scare
ghIm (v) - exile
ghIpDIj (v) - court-martial
ghIQ (v) - vacation, take a vacation
ghIr (v) - descend
ghItlh (v) - write
gho' (v) - step on
ghoch (v) - track, track down
ghoD (v) - stuff
ghoH (v) - argue, dispute
ghoj (v) - learn
ghojmoH (v) - teach, instruct
ghom (v) - meet, assemble
ghomHa' (v) - scatter, disperse
ghong (v) - abuse
ghoq (v) - spy
ghor (v) - break
ghoS (v) - approach, go away from, thrust
ghov (v) - recognize
ghuH (v) - be alerted
ghuHmoH (v) - alert, warn
ghum (v) - alarm
ghun (v) - program (a computer)
ghung (v) - be hungry
ghup (v) - swallow
ghur (v) - increase
ghuS (v) - be prepared, ready (to launch)
Ha' (v) - undo
Hab (v) - be smooth
Hach (v) - be developed (civilization)
HaD (v) - study
Hagh (v) - laugh
Haj (v) - dread
Har (v) - believe
Hat (v) - be illegal
Haw' (v) - flee, get out
Hay' (v) - duel
He' (v) - smell, emit odor
He'So' (v) - stink
Hech (v) - intend, mean to
HeD (v) - retreat
Hegh (v) - die
HeghmoH (v) - be fatal
Hej (v) - rob
Hem (v) - be proud
HeQ (v) - comply
HeS (v) - commit (a crime)
Hev (v) - receive
HIgh (v) - fight dirty
HIj (v) - deliver, transport goods
HIv (v) - attack
Ho' (v) - admire
Hob (v) - yawn
HoH'egh (v) - commit suicide
HoH (v) - kill
Hoj (v) - be cautious
Hon (v) - doubt
Hop (v) - be remote, far
HoS (v) - be strong
HoSghaj (v) - be powerful
Hot (v) - touch, feel
Hotlh (v) - scan
Hoy' (v) - congratulate
Hu' (v) - get up
Hub (v) - defend
Huj (v) - be strange
Huj (v) - charge (up)
Hum (v) - be sticky
Hup (v) - punish
Huq (v) - transact
Hurgh (v) - be dark
HuS (v) - hang
Huv (v) - be clear, not obstructed
ja' (v) - tell, report
ja'chuq (v) - discuss, confer
jab (v) - serve (food)
jach (v) - scream, cry out, shout, yell
jaH (v) - go
jang (v) - answer, reply
jaq (v) - be bold
jatlh (v) - say, tell, speak
jaw (v) - chat
je' (v) - buy, purchase
je' (v) - feed (someone else)
jech (v) - disguise
jeD (v) - be thick
jegh (v) - surrender, give up
jeH (v) - be absentminded
jej (v) - be sharp
jen (v) - be high
jeQ (v) - be selfconfident
jeS (v) - participate
jev (v) - storm
jey (v) - defeat
jIH (v) - monitor
jIj (v) - cooperate
jIv (v) - be ignorant
joch (v) - be harmful
joD (v) - stoop
jol (v) - beam (aboard)
jon (v) - capture
joq (v) - flutter, wave
jor (v) - explode
joS (v) - gossip
jot (v) - be calm
jotHa' (v) - be uneasy
jotlh (v) - take down
joy' (v) - torture
jub (v) - be immortal
jubbe' (v) - be mortal
jum (v) - be odd
jun (v) - evade, take evasive action
juS (v) - overtake, pass
juv (v) - measure
lab (v) - transmit data (away from a place)
lach (v) - exaggerate
laD (v) - read
lagh (v) - take apart, disassemble
laj (v) - accept
lam (v) - be dirty
lan (v) - place
lang (v) - be thin
laQ (v) - fire, energize (e.g. thrusters)
largh (v) - smell, sense odors
law' (v) - be many
lay' (v) - promise
le' (v) - be special, exceptional
legh (v) - see
leH (v) - maintain
lel (v) - get out, take out
leng (v) - roam, travel, rove
leS (v) - rest, relax
let (v) - be hard (like a rock)
lI' (v) - be useful
lI' (v) - transmit data (to a place)
lIgh (v) - ride
lIH (v) - introduce
lIj (v) - forget
lIm (v) - panic
lIng (v) - produce
lIq (v) - round up
lIS (v) - adjust
lo' (v) - use
lo'laH (v) - be valuable
lo'laHbe' (v) - be worthless
lob (v) - obey
lobHa' (v) - disobey
loH (v) - administer
loj (v) - be all gone
lon (v) - abandon
lop (v) - celebrate
loS (v) - wait (for)
lotlh (v) - rebel
loy (v) - guess
lugh (v) - be right, correct
luH (v) - yank
luj (v) - fail, lose (a contest)
lum (v) - postpone, procrastinate
lup (v) - transport
lutlh (v) - be primitive
ma' (v) - accommodate
mach (v) - be small
magh (v) - betray
maq (v) - proclaim
maS (v) - prefer
matlh (v) - be loyal
maw' (v) - be crazy
maw (v) - offend
may (v) - be fair
mech (v) - trade
mej (v) - leave, depart
meQ (v) - burn
meq (v) - reason
mer (v) - suprise
mev (v) - stop, cease
mIgh (v) - be evil
mIm (v) - delay
mIp (v) - be rich
mIS (v) - be confused
mISmoH (v) - confuse
mIy (v) - brag
mob (v) - be alone
moD (v) - hurry
mogh (v) - be fustrated
moH (v) - be ugly
moj (v) - become
mol (v) - bury
morgh (v) - protest
moS (v) - compromise
motlh (v) - be usual
motlhbe' (v) - be unusual
mub (v) - be legal
much (v) - present
mugh (v) - translate
muH (v) - execute, put to death
muj (v) - be wrong
mul (v) - be stubborn
mun (v) - intervene
mup (v) - impact, strike
muS (v) - hate, detest
mut (v) - be selfish
muv (v) - join
muvmoH (v) - recruit
nab (v) - plan
naD (v) - praise, command, approve
naDHa' (v) - discommend, disapprove
nagh (v) - mate with
naj (v) - dream
nap (v) - be simple
naQ (v) - be full, entire
nargh (v) - appear
nargh (v) - escape
naS (v) - be vicious
naw' (v) - access
nay (v) - marry (wife does this)
nech (v) - be lateral
nech (v) - move laterally
neH (v) - want
nej (v) - look for, seek, search for
nep (v) - lie, fib
nga'chuq (v) - sex (i.e. perform sex; always subject)
ngab (v) - disappear, vanish
ngach (v) - debate
ngaS (v) - contain (have inside)
nge' (v) - take away
ngeb (v) - be counterfeit, false, fake
ngeD (v) - be easy
ngeH (v) - send
ngej (v) - infect
ngep (v) - override
ngev (v) - sell
ngIl (v) - dare
ngIm (v) - be putrid
ngIp (v) - borrow
ngIv (v) - patrol
ngo' (v) - be old (not new)
ngoH (v) - smear
ngoj (v) - be restless
ngong (v) - experiment
ngor (v) - cheat
ngoS (v) - dissolve
ngotlh (v) - be fanatical
ngoy' (v) - be responsible
ngu' (v) - identify
nI' (v) - be long, lengthy (duration)
nIb (v) - be identical
nID (v) - attempt, try
nIH (v) - steal
nIj (v) - leak
nIS (v) - disrupt, interfere
nIv (v) - be superior
nob (v) - give
noD (v) - retaliate
nogh (v) - writhe
noH (v) - judge, estimate
noj (v) - lend
non (v) - be rotten
nong (v) - be passionate
nop (v) - omit
notlh (v) - be obsolete
nov (v) - be foreign, alien
noy (v) - be famous, well known
nub (v) - be suspect
nuD (v) - examine
num (v) - promote
nung (v) - precede
nup (v) - decrease
nuQ (v) - annoy, bother
nuS (v) - ridicule
pab (v) - follow (rules)
paj (v) - resign
par (v) - dislike
parHa' (v) - like
pav (v) - be urgent
paw' (v) - collide
paw (v) - arrive
pay (v) - regret
pe' (v) - cut
peD (v) - snow
pegh (v) - to keep something secret
pej (v) - demolish
pep (v) - raise
per (v) - label
pI' (v) - be fat
pIch (v) - blame
pIH (v) - be suspicious
pIH (v) - expect
pIm (v) - be different
pIv (v) - be healthy
po' (v) - be expert, skilled
poch (v) - plant
poD (v) - be clipped
poH (v) - time
poj (v) - analyze
pol (v) - keep, save
pon (v) - persuade, convince
pong (v) - name, call
poQ (v) - demand, require
poS (v) - be open, opened
poSmoH (v) - open
potlh (v) - be important
pov (v) - be excellent
pub (v) - boil
puj (v) - be weak
pujmoH (v) - weaken
pum (v) - accuse
pum (v) - fall
pup (v) - be perfect, exact
pup (v) - kick
puQ (v) - be fed up
puS (v) - be few, several
puS (v) - sight (with gunsight)
puv (v) - fly
puy (v) - wreck
qab (v) - be bad
QaD (v) - be dry
qaD (v) - challenge
Qagh (v) - be mistaken
qagh (v) - interrupt
Qagh (v) - to make a mistake
QaH (v) - help
qal (v) - be corrupt
qalmoH (v) - corrupt
Qam (v) - stand
qan (v) - be old (not young)
Qan (v) - protect
qap (v) - insist
Qap (v) - work, function, succeed, win
QaQ (v) - be good
qaq (v) - be preferable
qar (v) - be accurate
qaS (v) - occur, happen
Qat (v) - be popular
qat (v) - wrap
Qatlh (v) - be difficult
Qav (v) - be final, last
qaw (v) - remember
qawmoH (v) - remind
qay' (v) - be a problem, be a hassle
Qay' (v) - blow one's top
Qay (v) - transfer
qeD (v) - vacate
QeH (v) - be angry, mad
qeH (v) - resent
qej (v) - be grouchy, mean
qel (v) - consider, take into account
qem (v) - bring
qeng (v) - carry, convey
Qeq (v) - aim
qeq (v) - practice, prepare
qeS (v) - advise
qet (v) - run, jog
qetlh (v) - be dull, uninteresting
qev (v) - crowd
Qey (v) - be tight
QeyHa' (v) - be loose
QeyHa'moH (v) - loosen
QeymoH (v) - tighten
qI' (v) - sign (a treaty)
qIch (v) - condemn
QID (v) - wound
QIH (v) - damage, destroy
qIH (v) - meet (for the first time)
qIj (v) - be black
QIj (v) - explain
qIl (v) - cancel
qIm (v) - pay attention, concentrate
qImHa' (v) - disregard
QIp (v) - be stupid
qIp (v) - hit (with hand, fist, implement)
qIQ (v) - mutiny
qIt (v) - be possible
QIv (v) - be inferior
Qob (v) - be dangerous
Qoch (v) - disagree
Qochbe' (v) - agree
QoD (v) - maneuver (engines)
Qoj (v) - make war
Qol (v) - beam away
Qom (v) - experience an earthquake or tremor
qon (v) - record, compose music
Qong (v) - sleep
qop (v) - arrest
Qop (v) - be worn out
QopmoH (v) - wear out
qor (v) - scavenge
Qorgh (v) - take care of, care for
QoS (v) - be sorry
Qot (v) - lie, recline
Qotlh (v) - disable
qotlh (v) - tickle
qoy' (v) - plead, beg
Qoy (v) - hear
qu' (v) - be fierce
qub (v) - be rare
Qub (v) - think
Quch (v) - be happy
quch (v) - kidnap
QuchHa' (v) - be unhappy
qugh (v) - cruise
Quj (v) - play (a game)
Qul (v) - research
Qum (v) - communicate
qum (v) - govern
qun (v) - scold
Qup (v) - be young
quq (v) - happen simultaneously
qur (v) - be greedy
QuS (v) - conspire
Qut (v) - be vulgar
quv (v) - be honored
quvmoH (v) - honor
ra' (v) - command
raD (v) - force, compel
ragh (v) - decay
ral (v) - be violent
ram (v) - be trivial, trifling, unimportant
rap (v) - be the same
rar (v) - connect
ratlh (v) - remain
reH (v) - play
rI' (v) - hail
rIgh (v) - be lame
rIH (v) - energize
rIn (v) - be accomplished, finished
rIQ (v) - be injured
rIQmoH (v) - injure
roj (v) - make peace
rop (v) - be sick, ill
roQ (v) - put down
ror (v) - be fat
roS (v) - lick
roSHa'moH (v) - paralyze
rotlh (v) - be tough
ru' (v) - be temporary
ruch (v) - proceed, go ahead, do it
rup (v) - fine, tax
ruQ (v) - control manually, by hand
rur (v) - resemble
Sab (v) - decline, deteriorate
Sach (v) - expand
Sagh (v) - be serious
SaH (v) - be present (not absent)
SaH (v) - care (about)
Sal (v) - ascend
Sam (v) - locate, seek and find
Sang (v) - obliterate
Sap (v) - volunteer
SaQ (v) - cry
Saq (v) - land
Sar (v) - be varied, various
SaS (v) - be horizontal
Saw (v) - marry (husband does this)
Say' (v) - be clean
Say'qu'moH (v) - sterlize
SeH (v) - control
Seng (v) - cause trouble
Sep (v) - breed
Sev (v) - contain (an enemy)
Sey (v) - be excited
SeymoH (v) - excite
SIch (v) - reach
SIgh (v) - influence
SIH (v) - bend
SIj (v) - slit
SIm (v) - calculate
SIQ (v) - endure, bear
SIS (v) - rain
SIv (v) - wonder
So' (v) - hide, cloak
SoD (v) - flood
Sol (v) - quarrel
Son (v) - relieve
Sop (v) - eat
SoQ (v) - be closed, shut
SoQmoH (v) - close, shut
Sorgh (v) - sabotage
Sot (v) - be distressed, be in distress
Sov (v) - know
Soy' (v) - be clumsy
Sub (v) - be solid
Such (v) - visit
SuD (v) - be green, blue, yellow
SuD (v) - take (a chance)
Sugh (v) - install (in office)
Suj (v) - disturb
Sup (v) - jump
Suq (v) - acquire, obtain, get
SuQ (v) - be toxic
Surgh (v) - skin
Sutlh (v) - negotiate
Suv (v) - fight
ta' (v) - accomplish
taD (v) - be frozen
taDmoH (v) - freeze
tagh (v) - begin (a process), initiate
taH (v) - be at a negative angle
taH (v) - continue, go on, endure
tam (v) - be quiet
tam (v) - exchange, substitute
tammoH (v) - silence
taQ (v) - be weird
tay (v) - be civilized
taymoH (v) - civilize
tay' (v) - be together
teb (v) - fill
teH (v) - be true
tem (v) - deny
ten (v) - embark
teq (v) - remove, take off
tet (v) - melt
tey' (v) - confide
tI' (v) - fix, repair
tIch (v) - insult
tIj (v) - board, go aboard
tIn (v) - be big
tIQ (v) - be ancient
tIq (v) - be long, lengthy (of an object)
tIS (v) - be light (weight)
tIv (v) - enjoy
tlha' (v) - chase, follow
tlhab (v) - be free, independent
tlhap (v) - take
tlhaQ (v) - be funny
tlhe' (v) - turn
tlheD (v) - depart
tlhej (v) - accompany
tlhetlh (v) - progress
tlhIb (v) - be incompetent
tlhIj (v) - apologize
tlhIl (v) - mine
tlhIv (v) - be insubordinate
tlho' (v) - thank
tlhob (v) - ask
tlhoch (v) - contradict
tlhoj (v) - realize
tlhol (v) - be raw, unprocessed
tlhong (v) - barter, bargain
tlhov (v) - wheeze
tlhu' (v) - be tempted
tlhu'moH (v) - tempt
tlhuch (v) - exhaust
tlhuH (v) - breathe
van (v) - salute
vIt (v) - tell the truth
vI' (v) - accumulate
tlhup (v) - whisper
tlhutlh (v) - drink
tob (v) - prove
toD (v) - save
togh (v) - count
toj (v) - deceive, trick
toq (v) - be inhabited
tor (v) - kneel
toS (v) - climb
toy' (v) - serve (a master)
tu' (v) - discover, find, observe, notice
tuch (v) - forbid
tuH (v) - be ashamed
tuHmoH (v) - shame
tuj (v) - be hot
tul (v) - hope
tun (v) - be soft
tung (v) - discourage
tungHa' (v) - encourage
tuQ (v) - wear (clothes)
tuQHa'moH (v) - undress
tuQmoH (v) - put on (clothes)
tuv (v) - be patient
val (v) - be clever, smart, intelligent
vang (v) - act, take action
vaQ (v) - be aggressive
vaq (v) - mock
vem (v) - wake up, cease sleeping
vemmoH (v) - wake up (someone)
vID (v) - be belligerent
vIH (v) - move, be in motion
vIng (v) - whine
vo' (v) - propel
vong (v) - hypnotize
voQ (v) - choke
voq (v) - trust, have faith in
voqHa' (v) - distrust
vor (v) - cure
vu' (v) - manage
vul (v) - be unconscious
vum (v) - work, toil
vup (v) - pity
vuQ (v) - fascinate
vuS (v) - limit
vut (v) - cook
vuv (v) - respect
wam (v) - hunt
waQ (v) - obstruct
watlh (v) - be pure
wav (v) - divide
web (v) - be disgraced
wegh (v) - confine
weH (v) - raid
wem (v) - violate
vergh (v) - dock
wew (v) - glow
wIb (v) - be sour
wIH (v) - be ruthless
wIj (v) - farm
wIv (v) - select
woD (v) - throw away
woH (v) - pick up
wov (v) - be light, bright
wuq (v) - decide
wuQ (v) - have a headache
wuv (v) - depend on, rely on
yach (v) - pet, stroke
yaH (v) - be taken away
yaj (v) - understand
yajHa' (v) - misinterpret
yap (v) - be enough, sufficient
yatlh (v) - be pregnant
yay' (v) - be shocked, dumbfounded
yem (v) - sin
yep (v) - be careful
yepHa' (v) - be careless
yev (v) - pause
yIn (v) - live
yIQ (v) - be wet
yIt (v) - walk
yIv (v) - chew
yob (v) - harvest
yoD (v) - shield
yoH (v) - be brave
yon (v) - be satisfied
yong (v) - get in
yonmoH (v) - satisfy
yot (v) - invade
yov (v) - charge (military term)
yoy (v) - be upside down
yu' (v) - question, interrogate
yuD (v) - be dishonest
yuDHa' (v) - be honest
yuv (v) - push
'ang (v) - show, reveal
'argh (v) - worsen
'av (v) - guard
'aw' (v) - sting
'el (v) - enter, go in
'IH (v) - be beautiful, handsome
'Ij (v) - listen
'Il (v) - be sincere
'Ip (v) - vow, swear
'IQ (v) - be sad
'It (v) - be depressed
'Itlh (v) - be advanced, highly developed
'oD (v) - arbitrate, mediate
'ogh (v) - invent, devise
'oj (v) - be thirsty
'ol (v) - verify
'ong (v) - be cunning, sly
'oS (v) - represent
'ov (v) - compete
'oy' (v) - ache, hurt
'oy' (v) - be sore
'ugh (v) - be heavy
'uH (v) - have a hangover, be hung over
'um (v) - be qualified
'ut (v) - be essential, necessary
'uy (v) - press down
ghob (v) - do battle, wage war
nen (v) - be ascended, adult
pe''egh (v) - keep score (lit. "cut oneself", usually on the face)
regh (v) - bleed
'uch (v) - hold

pro=pronoun

jIH (pro) - I, me
maH (pro) - we, us
bIH (pro) - they, them
chaH (pro) - they, them
ghaH (pro) - he, she, him, her
net (pro) - that (previous topic)
SoH (pro) - you
tlhIH (pro) - you (pl)
'e' (pro) - that (previous topic)
'oH (pro) - it

conj=conjuction

joq (conj) - and/or (joining nouns)
qoj (conj) - and/or (joining sentences)
pagh (conj) - either/or (sentences)
ghap (conj) - or, either/or (joining nouns)
je (conj) - also, and (joining nouns)
'a (conj) - but, nevertheless, even so, however
'ach (conj) - but, nevertheless, even so, however
'ej (conj) - and (joining sentences)

excl=exlcamation

Ha'(excl) - let's go, come on
ghobe'(excl) - no (answer to a question)
HIja'(excl) - yes, true (answer to yes/no question)
HISlaH(excl) - yes, true (answer to yes/no question)
luq(excl) - yes, okay, I will
lu'(excl) - yes, okay
maj(excl) - good (expressing satisfaction)
majQa'(excl) - well done, very good
nuqjatlh(excl) - what did you say? huh? what?
nuqneH(excl) - what do you want? (greeting)
pItlh(excl) - done
Qo'(excl) - no
SuH(excl) - ready, standing by
Su'(excl) - ready, standing by
toH(excl) - so, well
wejpuH(excl) - charming (used only ironically)
'eH(excl) - ready
QI'yaH(excl) - *?!#@ (curse)
ghuy'cha(excl) - *@&% (curse)
ghuy'cha'(excl) - *@&% (curse)
Qu'vatlh(excl) - #'@! (curse)
petaQ(excl) - (epithetical curse)
toDSaH(excl) - (epithetical curse)
taHqeq(excl) - (epithetical curse)
yIntagh(excl) - (epithetical curse)
Qovpatlh(excl) - (epithetical curse)
va(excl) - #'@! (curse)
ghay'cha'(excl) - (curse)
baQa'(excl) - (curse)
Hu'tegh(excl) - (curse)

ques=question words
'Iv (ques) - who?
chay' (ques) - how?
ghorgh (ques) - when?
nuq (ques) - what?
nuqDaq (ques) - where?
qatlh (ques) - why?
'ar (ques) - how many? how much?

adv=adverb

batlh (adv) - honored, with honor
chach (adv) - auxiliary, backup
Do' (adv) - luckily
neH (adv) - only, just
reH (adv) - always
vaj (adv) - so, then, thus, in that case
wej (adv) - not yet
bong (adv) - accidentally, by accident
chaq (adv) - perhaps
chIch (adv) - purposely, on purpose, intentionally
DaH (adv) - now
ghaytan (adv) - likely
jaS (adv) - differently
jay' (adv) - intensely (invective)
loQ (adv) - slightly, little bit
nIteb (adv) - alone, acting alone
nom (adv) - fast, quickly
not (adv) - never
pay' (adv) - suddenly
pe'vIl (adv) - forcefully, by force
pIj (adv) - often
QIt (adv) - slowly
rut (adv) - sometimes
SIbI' (adv) - immediately
tugh (adv) - soon
wa'logh (adv) - once
roD (adv) - usually
motlh (adv) - usually

num=number

pagh (num) - zero
wa' (num) - one
wa'DIch (num) - first
cha' (num) - two
cha'DIch (num) - second
wej (num) - three
wejDIch (num) - third
loS (num) - four
vagh (num) - five
jav (num) - six
Soch (num) - seven
chorgh (num) - eight
Hut (num) - nine
wa'maH (num) - ten
maH (num) - ten...(ten thousand, ten hundred...)
vatlh (num) - hundred
SaD (num) - thousand
SanID (num) - thousand
netlh (num) - ten thousand
bIp (num) - hundred thousand
'uy' (num) - million
DIch - ordinal number suffix


Supplemental:

baj (v) - earn (with sentence as object)
batlhHa' (adv) - dishonorably
bol (v) - drool
buSHa' (v) - ignore
chenmoH (v) - form, make, create
Do'Ha' (adv) - unfortunately
Hutlh (v) - lack, be without
jejHa' (v) - be dull
lay'Ha' (v) - break one's word
le'be' (v) - be unexceptional, nonspecific
lItHa' (v) - get off
matlhHa' (v) - be disloyal
mon (v) - smile
nobHa' (v) - give back
nughI' (v) - give (someone) a noogie
ngagh (v) - mate with
ngaQ (v) - be locked
paS (v) - be late
poDmoH (v) - clip
qutlh (v) - be cheap
quvHa' (v) - be dishonored
Sum (v) - be nearby
waH (v) - be expensive
woj (v) - sterilize
yeq (v) - cooperate
'eq (v) - be early
'ur (v) - commit treason

bom mu' (n) - lyrics
boq ru' (n) - coalition
bortaS DIb (n) - Right of Vengeance (a legal right)
botjan (n) - shields, protective force fields on a ship
charghwI' (n) - conqueror, victor
cha'nob (n) - ritual gifts
chon (n) - hunt
chonnaQ (n) - spear
chontay (n) - ritual hunt
Daqtagh (n) - warrior's knife, a specific type of knife
DenIbngan (n) - Denebian
DenIb Qatlh (n) - Denebian slime devil
DevwI' (n) - leader
DuQwI' (n) - spike
Duran lung DIr (n) - Durani lizard skins (food, never uses plural suffix)
gha'tlhIq (n) - GaTH'K, Ode of Respect
ghIntaq (n) - Battle Spear, a specific kind of spear
ghogh HablI' (n) - telephone
ghojmeH taj (n) - boy's knife
Ha'quj (n) - Klingon sash
Heghtay (n) - death ritual
HochHom (n) - most
HoS choHwI' (n) - transtator
lIghon DuQwI' pogh (n) - Ligonian Spike Glove
lIw (n) - temporary substitute, stand-in
lopno' (n) - "party" - probably an event or persons celebrating the event
lem (n) - hoof
lung (n) - lizard-like, salamander-like jabwI' (n) - waiter
creature
lupwI' (n) - bus
mu'qaD veS (n) - curse warfare
naHlet (n) - nut(s)
nalqad (n) - mate challenge
naQjej (n) - hunting spear
nav HablI' (n) - FAX machine
nISwI' (n) - disruptor
nISwI' beH (n) - disruptor rifle
nISwI' HIch (n) - hand-held disruptor, disruptor pistol
norgh (n) - shark-like sea carnivore
no' DIr (n) - ancestor hanging (decoration, not ritual)
nuH bey' (n) - Pride of Weapons
puq poH (n) - generation
peghmey vItlhegh (n) - secrecy proverb
qa'meH (n) - replacement
qa'vIn (n) - coffee
quH (n) - heritage
qurgh (n) - bean, beans
quv bey' (n) - honor display
Qa'Hom (n) - little animal
QongDaqDaq (n) - in bed
raHta' (n) - racht (Klingon food)
targh tIq (n) - heart of targ (food)
teS (n) - ear (hearing organ, inside head)
tIjwI'ghom (n) - boarding party
tIqnagh lemDu' (n) - Tknag hooves (food, always plural)
tonSaw' (n) - Klingon fighting
tuj muvwI' (n) - thermo-suture
tu'HomI'raH (n) - T'oohomIrah, something useless
tlhach (n) - faction, sect
vatlh DIS poH (n) - century
verengan Ha'DIbaH (n) - Ferengi dog - a classic insult
vIno'va' qurgh (n) - finova bean(s)
vItHay' (n) - the truth test
voQSIp (n) - nitrogen
wamwI' (n) - hunter
wornagh (n) - warnog, Klingon ale
yejHaD (n) - institute, institution - larger than yej'an
yej'an (n) - society - smaller than yejHaD
yInSIp (n) - oxygen
yoHwI' (n) - the brave
yuQjIjDIvI' (n) - United Federation of Planets
'ampaS (n) - academy, specialized school
'I' (n) - armpit
'uD (n) - laser
'uD Haqtaj (n) - laser scalpel
'urwI' (n) - traitor

11.07.2008.

Kardasijanski jezik

Atarek - Energizer
Ataraved - Photon
Atarital - Conduit
ataren - phaser
atarital- energy conduit
atared - plasma

cadeka - impules engine

davut - to be a cardassian
dalmak - ship

en - Battle/Fight
enrek - Warrior
enekud - Soldier
enad - Fighting
enran - War
endak - Target
encut - Enemy/Opponent in battle
encep - Defeated Enemy
enap - Attack
enaa - Fight
enateh - to be attacked by
enut - to be in battle
enot - to have been fought
enten - Weapon
enrancep - conquered enemy
enranut - to be at war
et - no, none, nothing, zero, disagreement (n)
etekud - one who just said "no" to a thing, not general view

Finuvital - Sensors/Detectors

gul - command of a ship, commander of a shipcaptain
gulrek - one who commands. As rank: gul.
gulad - commanding
gulcut - crewman on duty, one who is being commanded

hulim - outer space
Hulimrek - Astronaut
Hulimaved - Quantum

Ilparanrek - Terrorist
Ikavaa - To travel
Imerek - Transporter
insad - dampening field
insadran - cloak

pekdalmak - cargo ship

sia - land, space to inhabit

tanmesad - shields
ter - orbit
terok - starbase, one who steadily orbits
terad - orbitting (n)
tunika - warp engine (tunhulim ikavital)
tunikarek - engineer
tunodi - warp speed

unental - torpedo/projectile weapon
unental ataraved - photon torpedo
unental hulimaved - quantum torpedo

11.07.2008.

Karemme

Karemme su jedna od humanoidnih vrsta Gama kvadranta. Prvi susret sa ovom vrstom uspostavili su Ferengiji koji su pokušali sklopiti ugovor sa njima o kupnji Tulinovog vina (Tulaberry wine) 2370. godine. Bili su jedina članica Dominija koja je trgovala sa Federacijom, iako ne izravno nego preko Ferengijskog saveza.

Karemme imaju vrlo razvijenu trgovinu i cijelo njihovo društvo je zasnovano na tome. Nema podataka kada su postali članovi Dominija. Dana im je određena vrsta autonomije jer je pretpostavka da su jedan od ekonomskih stupova Dominija. Karemme kontaktiraju sa Dominijem preko Vorti. Prvi neuspješni pokušaj kontakta sa Dominijem pokušan je upravo preko Karemma. Kako je već rečeno, trgovina sa Federacijom se odvijala preko Ferengija kao posrednika. Karemme vjeruju da svaka roba treba biti prodana po prihvatljivoj cijeni čime zaključujemo da imaju neku vrstu trgovačkog kodeksa. Međutim, Ferengiji ne bi bili Fernegiji kada u tome ne bi vidjeli priliku za dodatnu zaradu. Nametnuli su dodatne poreze i takse na svoju robu. Takav način ponašanja u trgovini je šokirao Karemme koji su nakon toga prijetili prekidom poslovanja sa Federacijom 2372. godine. Karemmski brod se tada susreo sa predstavnicima Federacije, točnije USS Defiantom, kako bi izrazili svoje negodovanje oko uvjeta trgovanja i riješili nesuglasice. Međutim, tijekom sastanka napadnuti su od strane dva jem'Hadarska napadačka broda. Jem'Hadari nisu bili zadovoljni trgovinom jedne od svojih članica sa Federacijom i pokušali su uništiti i Defiant i Karemmski brod kao opomenu. Defiant je uspio uništiti jem'Hadarske brodove i spasiti posadu karemmskog broda. Trgovina sa Karemmama se završila 2373. godine kada je zatvorena crvotočina.

Pretpostavka je da će se sada poslije Dominijskog rata i otvaranja crvotočine trgovina sa Karemmama nastaviti.

11.07.2008.

Dosiji

Dosiji su još jedna humanoidna vrsta Gama kvadranta. Jedna su od važnijih saveznika Dominija. Dosijsko društvo se uvelike temelji na ekonomiji i poslovanju. Iznimno su agresivni u poslovnim pregovorima.

Susret sa ovom vrstom dogodio se 2370. godine kada su Ferengiji, predstavljeni Quarkom i Pelom, tražili način proširivanja svojih poslovnih veza u Gama kvadrantu. Njihova namjera je bila sklapanje ugovora o otkupu 100.000 vata Tulinovog vina (Tulaberry wine).

Kako Dosi nisu mogli ispuniti zahtjev za tolikom količinom, uputili su ih na Karemme koji su bili važan ekonomski stup Dominija. To je bio prvi i jedini susret sa ovom vrstom Gama kvadranta.

11.07.2008.

Agrati

Stručnjaci za tehnologiju promjene uma. Koriste vrlo naprednu tehnologiju kako bi u um zatvorenika usadili izmišljene događaje u zatvoru, tj. umjesto da zatvorenik provede 20 godina u zatvoru, on provede ''izmišljenih'' 20 godina u roku od 5 minuta.
2372., tijekom posjeta Argratima, Miles O'Brien je optužen za špijunažu i podvrgnut simulaciji zatočeništva u zatvoru. Simulacija je bila tako stvarna da je Milesu trebalo dugo da se oporavi.


11.07.2008.

Naceni

Naceni su bestjelesna vrsta koja potiče iz druge galaksije. Imaju izuzetno razvijenu tehnologiju. Posjeduju sposobnost mijenjanja svog fizičkog oblika prema volji. U svom izvornom obliku egzistiraju kao čista sporocistička energija želatinastog oblika koja se pretvara u neku vrstu kamena nakon smrti. Naceni koriste podprostor za svoje kretanje.

Ova vrsta je viđena u dva navrata. Prvi put je 2370. godine biće nazvano Skrbnik prebacilo USS Voyager 70.000ly iz Alfa u Delta kvadrant u kratkom trenutku što dokazuje iznimnu razinu njihove tehnologije. Zajedno sa Voyagerom, Skrbnik je prebacio sa drugog kraja galaksije i kardasijansku Galor klasu, makijski brod SS Val Jean i federacijski znanstveni brod USS Equinox klase Nova. Voyager i Val Jean su bili posljednji brodovi koji su oteti. Kasnije saznajemo da je Skrbnik, nakon što je postao svjestan da umire, prebacio na desetke brodova iz drugih krajeva galaksije tražeći kompatabilni životni oblik koji bi mu omogućio reprodukciju. Razlog za to je odgovornost koju je Skrbnik osjećao za vrstu zvanu Okampa u podzemlju obližnjeg planeta. Naime, otprilike 1.500 godina prije susreta sa Voyagerom, grupa Nacena je došla u našu galaksiju radi istraživanja. Nesretnim slučajem, Naceni uništavaju atmosferu matičnog planeta Okampa. Osjećajući se odgovornim za katastrofu, dva Nacena ostaju kako bi se brinula za preživjele Okampe. Izgrađuju gradove ispod površine planeta koja je zagađena zračenjem. Nedaleko od planeta izgrađuju svojevrsnu mrežu koja ima namjenu slanja energije na planet i opskrbljivanje Okampa. Ovo je imalo i negativnu posljedicu jer su Okampe postale u potpunosti ovisne o Nacenima. Shvativši ovo, ženka Nacena zvana Suspiria odlazi odvodeći sa sobom manju grupu Okampa.

Nakon što je doznao da umire, muški Nacene nazvan Skrbnik (ovim imenom ga zovu Okampe) počinje prebacivati brodove iz raznih dijelova galaksije i provodeći eksperimente nad njihovom posadom kako bi utvrdio genetsku podudarnost sa sobom radi razmnožavanjem. Ne uspijeva naći vrstu genetski kompatabilnu i pri kraju života opskrbljiva Okampe sa višegodišnjom zalihom i umire čime propadaju nade posade Voyagera za povratkom u Alfa kvadrant. Kapetanica Janeway poslije njegove smrti uništava njegovu mrežu kako ne bi pala u ruke Kazoncima.

Drugi susret Voyagera sa drugim pripadnikom Nacene vrste - Suspiriom se dogodio 2372. godine. Suspiria je, nakon odlaska od Skrbnika, konstruirala svoju mrežu na kojoj je pomogla Okampama koje je povela sa sobom da razviju telepatske moći. Nakon susreta, Suspiria napada Voyager smatrajući ih odgovornim za smrt Skrbnika. Nakon uvjeravanja, Suspiria napušta svoju mrežu poslije čega nikada više niti jedan pripadnik ove vrste nije viđen.

11.07.2008.

Kelvanci

Kelvanci su vrlo napredna i moćna vrsta koja potječe iz galaksije Andromeda. Njihova vlastita galaksija je polagano postala nenaseljiva, pa su tako Kelvanci poslali letjelice da potraže nove teritorije koje mogu pokoriti. Brod koji je poslan u našu galaksiju je onesposobljen dok je prolazio kroz energetsku barijeru na rubu galaksije te je tako njegova malobrojna posada bila prisiljena nastaviti u letjelici za spašavanje. Sletjeli su na jedan planet i poslali poziv u pomoć na koji je odgovorio USS Enterprise.

Kelvanci posjeduju sposobnost da transformiraju prvotni fizički oblik živih bića u neki drugi oblik i upravo su tu sposobnost upotrijebili nad većinom posade Enterprisea pretvorivši ih u male čvrste blokove bijele tvari. Na ovaj način su ubrzo preuzeli kontrolu nad brodom ostavljajući u prvotnom obliku samo nekoliko časnika da im pomognu u održavanju broda. Kelvanci su modificirali brodske motore te tako omogućili postizanje velikih brzina na dulje periode. Nakon što su modifikacije završene, krenuli su prema galaksiji Andromeda; očekivano trajanje puta je bilo oko tri stotine godina.

Da bi funkcionirali učinkovitije, Kelvanci su preuzeli humanoidni oblik. Kapetan fregate Spock je uspio nakratko uspostaviti spoj umova sa jednim od Kelvanaca te tako razlučio da je njihov pravi oblik golem u svojoj veličini, sa stotinu izdanaka nalik na udove. Njihovi umovi su bili toliko kompleksni da bi svaki ud mogao istovremeno izvoditi odvojene funkcije. Pošto nisu navikli na humanoidna osjetila i podatke koje dobivaju preko njih, Kelvanci su uskoro postali dezorijentirani. Posada Enterprisea je iskoristila to te ponovno zadobila kontrolu nad brodom.

Kapetan Kirk je Kelvancima ponudio pomoć Federacije ističući da u Mliječnoj stazi postoji mnogo nenaseljenih planeta koje oni mogu zauzeti. Od tada su uspostavljeni miroljubivi odnosi sa Kelvancima.

11.07.2008.

Graditelji sfera

Graditelji sfera su vrsta koja živi u drugačijoj formi postojanja odvojenoj od naše dimenzije. Konstruirali su niz umjetnih sfera da bi stvorili Delfsko prostranstvo, u kojem su rekonfigurirali prostor da bude pogodniji za njih. Također su Ksindijima poznati kao Čuvari, zato što su spasili pet preživjelih ksindijskih vrsta od izumiranja koje je uslijedilo nakon njihovog međusobnog rata u 21. stoljeću.

Odveli su preživjele Ksindije na naseljive planete te su im ukazali gdje se nalaze resursi koje mogu iskorištavati. To je stvorilo povjerenje koje su Ksindiji ukazali Čuvarima tako da su dopustili Čuvarima da njima manipuliraju zbog svojih interesa. Graditelje sfera su također štovali Trianonci koji su ih nazivali Graditelji. Većina trianonske mitologije koja govori o Graditeljima se iskazala povijesno točnom.

Do 26. stoljeća, Graditelji sfera su bili blizu rekonfiguriranja cijele galaksije pošto su stvorili sfere na svakih 50.000 svjetlosnih godina u svim smjerovima. Zaustavljeni su jedino tijekom bitke kod Procyona V, kada se Federacija borila sa Graditeljima. Federacija je pobijedila u bitci te natjerala Graditelje sfera natrag u njihovu domenu prostora.

Graditelji sfera su posjedovali tehnologiju koja ima omogućuje da pogledaju alternativne vremenske linije te tako vide moguće budućnosti. U 22. stoljeću, informirali su Ksindije da će u 26. stoljeću postati žrtve genocidnog napada Zemljana, te da bi trebali uništiti Zemlju kako kasnije ne bi došlo do napada. Vijeće ksindijskih vrsta se složilo s time, pa su u travnju 2153. godine napali Zemlju sa prototipom superoružja.

U prosincu 2153. godine, Graditelji sfera su poslali pokusni subjekt unutar jedne anomalije da razluče modificiraju li sfere Prostranstvo prema njihovim potrebama. Taj subjekt je otkrila posada Enterprisea NX-01. Nakon što su ga maknuli izvan anomalije, njegovo tijelo se počelo dezintegrirati jer očito nije bilo kompatibilno sa našom domenom prostora. Subjekt je prije toga pokušao uništiti Enterprise destabilizacijom warp jezgre, no nije uspio. Prije nego je umro, njegova prisutnost i njegove navedene akcije su pružile dovoljno tragova da pomognu posadi Enterprisea u rješavanju zagonetke sfera i Prostranstva.

Ipak, Graditelji sfera su počeli gubiti kredibilitet kod nekoliko ksindijskih vrsta nakon što im je kapetan Archer pokazao jedan vrijedan dokaz iz budućnosti, koji mu je dao Daniels. Ovo je prisililo Graditelje da se oslone samo na dvije vrste, Reptile i Insektoide, u ostvarivanju svojih planova, iskorištavajući njihovu pohlepu za moći. Da bi osigurali svoju pobjedu, Graditelji su obećali Reptilima i Insektoidima da će vladati novim carstvom Ksindija, ako otmu superoružje i napadnu Zemlju. No posada Enterprisea NX-01 je uspjela onesposobiti Sferu 41, uništivši time cijelu mrežu sfera zajedno sa planom Graditelja. Graditelji koji su još uvijek bili na Enterpriseu u vrijeme kada su se anomalija i sfere uništile, su umrli vrišteći dok su se dezintegrirajući vraćali u svoju dimenziju prostora.

Graditelji sfera su, dok su u našoj dimenziji svemira, ranjivi na izboje iz plazmene puške sa rotirajućom frekvencijom od 32,6 teraciklusa. Ovo je otkrio doktor Phlox koji je proveo nekoliko dugih sati proučavajući fiziologiju pokusnog subjekta.

Čini se da su sve vojne i nadzorne uloge kod Graditelja imale žene, jedino je pokusni subjekt bio muškog spola.