STAR TREK Galerija

STAR TREK Izdvojeno
11.07.2008.

Dosiji

Dosiji su još jedna humanoidna vrsta Gama kvadranta. Jedna su od važnijih saveznika Dominija. Dosijsko društvo se uvelike temelji na ekonomiji i poslovanju. Iznimno su agresivni u poslovnim pregovorima.

Susret sa ovom vrstom dogodio se 2370. godine kada su Ferengiji, predstavljeni Quarkom i Pelom, tražili način proširivanja svojih poslovnih veza u Gama kvadrantu. Njihova namjera je bila sklapanje ugovora o otkupu 100.000 vata Tulinovog vina (Tulaberry wine).

Kako Dosi nisu mogli ispuniti zahtjev za tolikom količinom, uputili su ih na Karemme koji su bili važan ekonomski stup Dominija. To je bio prvi i jedini susret sa ovom vrstom Gama kvadranta.