STAR TREK Galerija

STAR TREK Izdvojeno
11.07.2008.

Karemme

Karemme su jedna od humanoidnih vrsta Gama kvadranta. Prvi susret sa ovom vrstom uspostavili su Ferengiji koji su pokušali sklopiti ugovor sa njima o kupnji Tulinovog vina (Tulaberry wine) 2370. godine. Bili su jedina članica Dominija koja je trgovala sa Federacijom, iako ne izravno nego preko Ferengijskog saveza.

Karemme imaju vrlo razvijenu trgovinu i cijelo njihovo društvo je zasnovano na tome. Nema podataka kada su postali članovi Dominija. Dana im je određena vrsta autonomije jer je pretpostavka da su jedan od ekonomskih stupova Dominija. Karemme kontaktiraju sa Dominijem preko Vorti. Prvi neuspješni pokušaj kontakta sa Dominijem pokušan je upravo preko Karemma. Kako je već rečeno, trgovina sa Federacijom se odvijala preko Ferengija kao posrednika. Karemme vjeruju da svaka roba treba biti prodana po prihvatljivoj cijeni čime zaključujemo da imaju neku vrstu trgovačkog kodeksa. Međutim, Ferengiji ne bi bili Fernegiji kada u tome ne bi vidjeli priliku za dodatnu zaradu. Nametnuli su dodatne poreze i takse na svoju robu. Takav način ponašanja u trgovini je šokirao Karemme koji su nakon toga prijetili prekidom poslovanja sa Federacijom 2372. godine. Karemmski brod se tada susreo sa predstavnicima Federacije, točnije USS Defiantom, kako bi izrazili svoje negodovanje oko uvjeta trgovanja i riješili nesuglasice. Međutim, tijekom sastanka napadnuti su od strane dva jem'Hadarska napadačka broda. Jem'Hadari nisu bili zadovoljni trgovinom jedne od svojih članica sa Federacijom i pokušali su uništiti i Defiant i Karemmski brod kao opomenu. Defiant je uspio uništiti jem'Hadarske brodove i spasiti posadu karemmskog broda. Trgovina sa Karemmama se završila 2373. godine kada je zatvorena crvotočina.

Pretpostavka je da će se sada poslije Dominijskog rata i otvaranja crvotočine trgovina sa Karemmama nastaviti.