STAR TREK Galerija

STAR TREK Izdvojeno
22.07.2008.

Sporazum o savezu

Službeni je dogovor između Ujedinjene Federacije Planeta i Klingonskog Carstva. Prema uvjetima sporazuma, svaka strana može zatražiti pomoć u borbi protiv svojih neprijatelja. (TNG: "Redemption, Part I") Vulkanski veleposlanik Sarek bio je jedan od ključnih aktera tijekom pregovora kojima je stvoren savez.

Federacijsko-klingonski savez doveo je do promjene u ravnoteži moći Alfa i Beta kvadranata, pošto su se dva nekadašnja neprijatelja ujedinila.

Romulansko Carstvo gurnuto je u stranu, nesposobno da se natječe protiv kombiniranih sila Federacije i Klingonaca. Romulanci su posvetili poveliku količinu resursa nastojanju da unište savez, no bez uspjeha.

Dominij je, pak, 2372. godine, uspio razbiti Savez, manipulirajući Klingoncima i nagovorivši ih na ničim izazvanu invaziju na Kardasijansku Uniju. Savez je ipak obnovljen tijekom slijedeće godine, nakon što je Dominij udružio snage sa Kardasijancima u ratu protiv Klingonaca.