STAR TREK Galerija

STAR TREK Izdvojeno
23.07.2008.

Andoria

Glavni svijet Adorijanskog Carstva, jednog od osnivača Ujedinjene Federacije Planeta. Andorija je ledeni mjesec u orbiti plinovitog diva s prstenovima.

Nastanjena Andorijancima - humanoidima s plavom kožom, bijelom kosom i antenama te podvrstom Aenarima (slijepa albino vrsta) koji žive u izolaciji od ostatka svijeta. Njeni gradovi građeni su ispod zemlje kako bi što bolje iskoristili termalnu energiju planeta. Povezani su tisućama kilometara dugim tunelima.

Temperatura raste iznad točke ledišta samo na nekoliko tjedana u godini, što se smatra "valom vrućine". Sredinom ljeta uobičajena temperatura je oko -28°.

Umjetnička Akademija Andorije smatra se najboljom i najprestižnijom u Federaciji.

Blizina Vulkana često je dovodila do konflikata između Carstva i Vulkanaca, uglavnom zbog njihovih sumnji u teritorijalne pretenzije Andorijanaca.