STAR TREK Galerija

STAR TREK Izdvojeno
24.07.2008.

Betazed

Planet Betazed, smješten u Alfa kvadrantu, važan je član Federacije.

Sustav, kojeg je dio i Betazed, sastoji se od pet planeta. Najbliži suncu je planet Hynozad, najsjajniji objekt na nebu Betazeda. Ima velik kulturni i mitološki značaj i zbog toga su Betazoidi odlučili ograničiti njegovo istraživanje i proučavanje i ostaviti ga obavijenog misterijom.

Betazed II, matični planet, u orbiti ima tri mala mjeseca: Avandar, Merandar i Keylandar. Njihove orbite se ne podudaraju te se rijetko mogu vidjeti na nebu sva tri u isto vrijeme. Kad se ipak pojave zajedno, Betazoiđani tome pridaju veliki značaj.

Ostali planeti u sustavu su plinoviti divovi s prstenovima i smrznutim mjesecima te su slabo istraženi. U orbiti Betazeda III nalazi se orbitalna istraživačka stanica.

Betazedski matični planet umnogome je sličan Zemlji. Sastoji se od pet velikih kontinenata i mnogo otoka, a veći dio planeta prekriven je vodom. Kontinenti su većim dijelom prekriveni močvarama, prašumama i šumama s travnjacima. Godišnja doba su blaga. Kišno razdoblje je u proljeće.

Betazed je jedan od svjetova u Federaciji koji ne odobrava umjetnu kontrolu vremena. Radi toga je povremeno poharan tornadima, uraganima i sličnim nepogodama.

Glavni grad je Medara, smješten na najvećem kontinentu, Hedeyi.