STAR TREK Galerija

STAR TREK Izdvojeno
24.07.2008.

Dakala

Za vrijeme posjeta ovomu planetu, posada broda Enterprise NX otkrila je različite životinjske vrste. Iako je kapetan Enterprisea, Jonathan Archer, smatrao da je površina planeta zaleđena, njegova je posada na nekoliko mjesta otkrila isparavanja vrućeg zraka iz unutrašnjosti planeta. Većina životnih oblika uglavnom je bila koncentrirana na takvim područjima. Prva časnica Enterprisea, T'Pol, nije otkrila nikakve dokaze o postojanju humanoidnog života na Dakali.

Energetski tragovi u blizini ekvatora upućivali su na prisutnost broda. Pokušali su uspostaviti kontakt, ali bez uspjeha. Nedugo nakon toga izvidnički tim odlazi šatlom na površinu planeta. No, prilikom skeniranja broda infracrvenim zračenjem nailaze na poteškoće, zbog toga što je toplina sa planeta bila prejaka.

Vulkanski izvori na planetu sličili su onima u nacionalnom parku Yellowstone, špilje su bile poput onih na Denevi 1, a velika prostranstva pod šumama podsjećala su na Novi Zeland. Na planetu žive i vrlo zanimljive životinje poput drayjina, crva-bušilica, vatrenih vukova, te flouroscentnih stonoga.

Enterprise je 2151. godine u blizini ekvatora locirao skupinu Eska. Naime, Eske su posjećivali ovaj planet zbog lova. To su činili već devet generacija, no samo četiri dana u godini.

Na Dakali nije bilo inteligentnog humanoidnog života, no primati koje Eske nisu lovili postajali su razvijeniji. Iako su Eske izbjegavale lov na inteligentna bića, ipak su, ne znajući da se radi o inteligentnim bićima, lovili vrstu mjenjolika – wraithe, kojima je Enterprise pomogao da se skriju od lovaca.