STAR TREK Galerija

STAR TREK Izdvojeno
25.07.2008.

Romul

Romul je jedan od dva matična planeta Romulanskog Carstva, u orbiti zvijezde Romul u Beta kvadrantu. Sistem se nalazi u blizini Romulanske Neutralne Zone u Sektoru Z-6. Drugi planet (blizanac Romula) je Rem. Romul i Rem veličinom su podjednaki i nalaze se u neposrednoj blizini jedan drugomu. Koliko je poznato, Romul ima jedan mjesec.

Planet nije imao domorodačkog stanovništva, već njegovi stanovnici potječu od grupe Vulkanaca koji su prije dva tisućljeća napustili Vulkan, pobunivši se protiv Surakove filozofije mira i logike. Naselili su planete Calder II, Dessica II, Draken IV, Yadalla Prime i Barradas III. Ova civilizacija, nazvana Debruni, smatra se precima Romulanaca. Na Remu, međutim, postoji posebna rasa Remanaca, koji su vremenom pokoreni i postali su niža klasa romulanskog društva.

Politički, planet je podijeljen u provincije, a njegovi gradovi sastoje se od segmenata. Obiluje prirodnim ljepotama, npr. planinski lanac Gal Gath'thong koji se nalazi u južnoj hemisferi Romula, a krase ga vatrene rijeke i ogromni slapovi. Dolina Chula također je poznato i posjećeno mjesto na planetu. Planet prekrivaju mnogobrojna jezera i prostrani oceani.

U glavnom gradu nalazi se masivna okrugla zgrada Romulanskog Senata. 2375., tijekom Dominijskog rata, Romul je bio domaćin konferencije Saveza Federacije (Federation Alliance conference).