STAR TREK Galerija

STAR TREK Izdvojeno
28.07.2008.

Isolinearni čipovi

Isolinearni čipovi u 24. stoljeću preuzimaju ulogu od nekoliko računarskih komponenti. Koriste se kao jedinice za spremanje podataka, ali se koriste i za razne upravljačke kontrole. Svaki isolinearni čip na brodovima Zvjezdane flote jednake je građe (u osnovnoj izvedbi), osim ako je prilagođen posebnoj funkciji.

Svaki čip ima identifikacijski broj, te se sastoji od:
- Identifikacijskog broja (alfanumerički)
- Nanoprocesora
- Modula za spremanje podataka
- Čvora za spajanje

Isolinearni čipovi posjeduju memoriju od 2,15 kilokvoda (što odgovara količini od 2.150.000.000.000 Mb). Ugrađuju se u, za njih, posebno konstruirana središta. Kako bi skinuli opterećenje glavne računarske jezgre, nanoprocesori u čipovima obrađuju podatke, te ih šalju glavnom računaru kad ih on pozove. Kako su ti čipovi ugrađeni u gotove sve brodske sustave, povećavaju korisnost glavnog računala za 335%. Prijenos podataka između čipova i glavnog računara odvija se nadsvjetlosnom brzinom.