STAR TREK Galerija





STAR TREK Izdvojeno
28.07.2008.

Nanoboti

Nanoboti su vrsta robota mikroskopske veličine koji su građeni manipuliranim atomima, a sadrže gigabajte i gigabajte kompjuterske memorije. Mogu biti programirani za različite zadatke. Federacija koristi nanoboti u medicinske svrhe, no kada nisu korišteni, uskladišteni su u nefunkcionalnom stanju, budući da su u mogućnosti integrirati se u brodske i ine kompjuterske sustave i tamo napraviti kaos. Kada je to potrebno, nanoboti se mogu uništiti izlaganjem visokoj razini gama-zračenja. Nanoboti se sastoje od mnogo komponenti, a svaka od komponenti ima zasebnu funkciju.

2366. Wesley Crusher na brodu Enterprise-D eksperimentirao je sa nanobotima, pokušavajući poboljšati njihove (ionako već povelike) mogućnosti tako što ih je puštao da rade zajedno. No, mladom Crusheru su nanoboti uspjeli izmaknuti kontroli i ući u kompjutersku jezgru Enterprisea, gdje su se razmnožili i preuzeli kontrolu nad gotovo svim operacijama broda. U to vrijeme Enterprise je bio zadužen asistirati dr. Paulu Stubbsu u važnom astrofizičkom istraživanju, iznenadno razmnožavanje i preuzimanje kontrole broda od strane nanobota dovelo je u pitanje uspješnost Stubbsova eksperimenta.  Budući da je čitav život posvetio tom istraživanju, dr. Stubbs ozračio je gama-zrakama kompjutersku jezgru Enterprisea, a nanoboti su uzvratili, što je dokazalo da su nanoboti ipak inteligentna bića. Posada Enterprisea uspjela je uspostaviti kontakt sa nanobotima, a nanoboti su se pokazali kao visokointeligentna i svjesna bića. Enterprise ih je prebacio na Kavis Alpha IV, koji je od tada priznat kao njihov planet.

Doktorica Beverly Crusher pronašla je način da iskoristi nanobote u borbi protiv Borga tijekom njihova napada na Federaciju krajem 2366. Ideja nije prihvaćena, budući da bi implementacija agresivnijih osobina u nanobote trajala i nekoliko tjedana, a do tada bi Federacija zasigurno već postala dijelom Kolektiva. (TNG: The Best Of Both Worlds, Part II)

EMH Doktor dizajnirao je i koristio nanobote za prepoznavanje neobilčnih DNK uzoraka. Mnoge vrste su istraživale nanotehnologiju za različite namjene. Denobulanci su koristili naprednu nanotehnologiju (u medicinske svrhe) već u 22. stoljeću. Uređaj sličan nanobotima su i nanosonde, koje su poznata Borgova ''igračka''.