STAR TREK Galerija

STAR TREK Izdvojeno
29.07.2008.

VISOR

VISOR (Visual Instrument and Sensory Organ Replacement) je federacijski medicinski uređaj koji pomaže slijepim pacijentima. VISOR detektira elektromangnetske signale u čitavom elektromagnetskom spektru, a te signale šalje u mozak preko moždanih usadaka. Rezultat, tj. slika koju pacijent dobije je dosta različita od normalne, budući da je korisnik, korištenjem VISOR-a u mogućnosti vidjeti objekte koji emitiraju infracrvene i ultraljubičaste signale. Za normalne ljudske oči slike dobivene putem VISOR-a mogu izgledati izobličeno i neprirodno.

Geordi La Forge, koji je rođen slijep, koristio je VISOR od svoje pete godine. Kasnije ih je zamijenio očnim usadcima. VISOR je, osim što ima očito mnogo pozitivnih osobina, i prilično nestabilan te je znao izazivati dosta problema. Npr., moguće ga je modificirati tako da šalje video-signal (koji pacijent-slijepa osoba stvara gledanjem) modifikatoru. Tu mogućnost je iskoristio Soran 2371., kada je na taj način otkrio frekvenciju štitova Enterprisea-D, te ga (indirektno) umalo razorio.

Kada je VISOR aktiviran, emitira kratke potprostorne impulse. Iako je ta emisija obično bezopasna, Worfu je jednom uzrokovala prostorno-vremenske poremećaje, kad god je bio blizu uređaja.