STAR TREK Galerija

STAR TREK Izdvojeno
29.07.2008.

Vučna zraka (Tractor Beam)

Vučna zraka (Tractor Beam) je u uporabi na federacijskim brodovima i postajama nakon sredine 21. stoljeća. Tada su vučnu zraku već koristili Klingonci i Vulkanci.

To je gravitonska zraka koja se koristi za vuču ili držanje manjih objekata, kao npr. (manjih) brodova, asteorida, šatlova, itd. Također, manje vučne zrake koriste se za lakše pristajanje brodova na stanicu ili šatlova na brod. Vučna zraka se može koristiti još za odguravanje asteorida sa njihove putanje. Obično se koristi pri brzinama ispod brzine svjetlosti, da ne bi došlo do pucanja oklopa broda zbog naprezanja pri većim brzinama. U warpu se može koristi samo ako oba dva broda putuju istom brzinom i na istoj putanji.

Borg može koristi vučnu zraku pri velikim warp brzinama bez da uništi oklop drugog broda. Većina federacijskih brodova koristi vanjske prednje vučne emitere, dok ima i pomoćnih, ali na drugim lokacijama broda.

Borg koristi najjaču vučnu zraku koja osim što može podnijeti velika naprezanja velikih brzina, može jako dugo držati velike brodove klase Galaxy. Također, borgova vučna zraka jako brzo može prodrijeti kroz štitove, većina brodova je protiv nje nemoćna. Kao pomoć, Borg u bitci uz vučnu zraku koristi zraku koja može izrezati dio protivničkog trupa i tako ga posve ili djelomično onesposobiti ili uništiti.


Multifazna vučna zraka

Geordi La Forge, zapovjednik stroja na Enterpriseu D, izumio je multifaznu vučnu zraku kako bi skrenuo dio zvjezdane jezgre da se sudari sa planetom Moab IV. Kako bi to učinio, vučna zraka je koristila snagu warp jezgre kako bi imala veću snagu. Problemi su nastali kada su se sistemi počeli gasiti po cijelom brodu.