beats by dre cheap

Stellar Cartography

Galaktika je podijeljena u četiri kvadranta: Alfa, Beta, Gama i Delta. Svaki od tih kvadranta je podijeljen u manje jedinice nazvane sektori. Glavni razlog ovakve podjele je klasifikacija i lakše snalaženje u identifikaciji.

 Svaki od ovih sektora je oblika savršene kocke i ima promjer od 20ly x 20ly. Sektor, ovisno do njegovog položaja u kvadrantu, sadrži zvjezdane sustave zajedno sa njihovim planetima, maglice, komete i ostale objekte. Federacijska podjela sektora polazi od sjedišta Ujedinjene Federacije Planeta koja se nalazi na Zemlji pa je zbog toga Sunčev sustav dio sektora 001.

U daljnjem tekstu se nalazi kompletan pregled svih sektora koji su spomenuti u Star Treku.

Sektor 001
je sektor na granici Alfa i Beta kvadranta. Najpoznatiji objekt u njemu je, naravno, Zemlja i Sunčev sustav (TNG 4x01 - The Best of Both Worlds (dio 2))

Sektor 23 je sektor u Beta kvadrantu blizu Neutralne Zone. Nalazi se u federacijskom dijelu nekih 130ly od Zemlje. Najpoznatiji objekt je Zvjezdana baza (Starbase) 173
(TNG 2x09 - The Measure of a Man)

Sektor 30 je isto sektor u Beta kvadrantu blizu Neutralne Zone nekih 130ly od Zemlje. 2364. godine je nekoliko federacijskih stanica uključujući Znanstvenu Stanicu Delta 05 (Science Station Delta 05) uništeno od strane nepoznatog neprijatelja. Vjeruje se da je Borg krivac za uništenje (TNG 1x26 - The Neutral Zone, TNG 2x16 - Q Who?)

Sektor 31 je sektor Beta kvadranta u blizini Neutralne Zone nekih 130ly od Zemlje. Nekoliko federacijskih stanica u ovom sektoru kao i u susjednom sektoru 30 je uništeno, kako se vjeruje, od Borga (TNG 1x26 - The Neutral Zone, TNG 2x16 - Q Who?)

Sektor 39 je sektor Beta kvadranta u kojem se nalazi Gamma 7A zvjezdani sustav
(TOS 2x19 - The Immunity Syndrome)

Sektor 63 je sektor unutar federacijskog dijela svemira, u blizini Dytallixa B i Pacifice, nekih 250ly od Zemlje. 2364. godine, USS Horatio pod zapovjedništvom kapetana Walker Keela je uništen u ovom sektoru (TNG 1x25 - Conspiracy)

Sektor 97 (TNG 5x11 - Hero Worship)

Sektor 396
je sektor u kojem je asteroidni pojas Selebi pronađen. 2366. godine USS Enterprise je kartirao ovaj pojas (TNG 3x16 - The Offspring)

Sektor 401 je sektor u kojem se nalazi Orellius sustav (DS9 2x15 - Paradise)

Sektor 441
je sektor u federacijskom dijelu svemira. U ovom sektoru se nalazi Briarova Zakrpa (Briar Patch) odnosno Klach d'Kel Brakt kako je Klingonci zovu
(Star Trek IX: Insurrection, ENT 4x06 - The Augments)

Sektor 442
je sektor koji se nalazi u Delta kvadrantu u kojem se nalazila talaksijanska kolonija (VOY 6x09 - The Voyager Conspiracy)

Sektor 1045 je sektor u blizini Romulanske Neutralne Zone. 2379. godine borbena grupa Zvjezdane flote Omega je raspoređena ovdje kao odgovor na remansku prijetnju (Star Trek X: Nemesis)

Sektor 1385
je sektor u Alfa kvadrantu, u blizini Romulanskog Zvjezdanog Carstva. 2351. godine ovaj sektor je bio predmet istrage romulanskog znanstvenog broda Talvatha pod zapovjedništvom Dr. Teleka R'Mora. 2371. godine USS Voyager je naišao na mikrocrvotočinu u Delta kvadrantu koja je vodila u sektor 1385
(VOY 1x07 - Eye of the Needle)

Sektor 2520 je sektor u blizini federacijsko-klingonske granice. Poručnica Aquiel Uhnari je oteta dok se približavala prema Relay Station 47 u ovom sektoru (TNG 6x13 - Aquiel)

Sektor 3641 je vulkanska oznaka sektora iz kojeg potječu Sulibani
(ENT 1x01 - Broken Bow (dio 1))

Sektor 3658 je dio svemira u Delta kvadrantu. USS Voyager je prolazio kroz ovaj sektor 2376. godine kada je primio poruku koja je poslana preko MIDAS mreže od poručnika Barclaya (VOY 6x10 - Pathfinder)

Sektor 19658 je sektor izvan Federacije u kojem se nalazi Argus mreža (Argus Array). Argus mreža je podprostorni teleskop koji se nalazi nekih 3ly od karadasijanskog svemira (TNG 7x11 - Parallels)

Sektor 21305 je sektor Alfa kvadranta koji je 2368. godine istraživao Enterprise-D
(TNG 5x03 - Ensign Ro)

Sektor 21409 je sektor Alfa kvadranta (TNG 6x20 - The Chase)

Sektor 21503 je federacijski sektor u blizini kardasijanskog svemira. Dok je mapirao ovaj sektor, 2367. godine Enterprise-D je napao kardasijanski brod Galor klase zbog nešto ranijeg napada USS Phoenixa na njihove brodove (TNG 4x12 - The Wounded)

Sektor 21505 je sektor unutar Federacije u blizini kardasijanskog svemira. Ovdje se nalazi sustav Cuellar gdje je kardasijanska postaja uništena od strane USS Phoenixa 2367. godine (TNG 4x12 - The Wounded)

Sektor 21538 je sektor unutar ili u blizini Federacije. Ovaj sektor, zajedno sa nekoliko sektora od 21538 do 23079 su bili prikazani na ekranu koji je pokazivao

 

Sektor 21602 je sektor gdje je USS Aries bio na istraživačkoj misiji 2367. godine.

Sektor 21834 je sektor gdje je USS Ajax bio bio na istraživačkoj misiji 2367. godine.

Sektor 21947 je sektor unutar talarijanskog svemira gdje je USS Enterprise-D primio poziv u pomoć od talarijanskog broda 2367. godine (TNG 4x04 - Suddenly Human)

Sektor 22036 je sektor gdje je USS Repulse bio na istraživačkoj misiji 2367. godine.

Sektor 22055 je sektor gdje je USS Charleston bio bio na istraživačkoj misiji 2367. godine.

Sektor 23079 je sektor je sektor u dubokom svemiru, udaljen od Federacije. Ovaj sektor, zajedno sa nekoliko sektora od 21538 do 23079 su bili prikazani na ekranu koji je pokazivao razmještaj brodova na Enterpriseu-D.

Sektor 37628 je sektor izvan federacijskih granica. USS Enterprise-D je istraživao ovaj sektor 2368. godine (TNG 5x16 - Ethics)

Sektor 41751 je sektor u Delta kvadrantu. U ovom sektoru, USS Voyager je našao na relejnu postaju koja je bila dio mreže koja se protezala do Alfa kvadranta
(VOY 6x10 - Pathfinder)

Sektor 64238 je sektor u Delta kvadrantu. Ovo je bio jedan od tri sektora u kojem je flota pretpostavljala da će se Voyager nalaziti 2376. godine (VOY 6x10 - Pathfinder)

Almatha sektor je sektor unutar kardasijanskog dijela svemira koji graniči sa demilitariziranom zonom. Ovaj sektor je bio pod zapovjedništvom Gul Torana
(DS9 3x09 - Defiant)

Antares sektor je sektor koji uključuje Antares sustav i Beta Antares brodogradilište.

Archanis sektor je sektor između Federacije i Klingonskog Carstva. Ovaj sektor je bio dio klingonskog teritorija ali ga je Federacija prisvojila sredinom 23. stoljeća. 2372. godine kancelar Gowron je zahtijevao da se ovaj sektor preda Klingoncima. Kako to nije učinjeno, Klingonska flota napada i zauzima sektor. 2373. godine, Zvjezdana flota na čelu sa USS Tecumsehom i USS Retledgeom pokušava vratiti Archanis sektor
(DS9 4x26 - Broken Link, DS9 5x01 - Apocalypse Rising, DS9 5x04 - …Nor the Battle to the Strong)razmještaj brodova na Enterpriseu-D.

 

Sektor 21602 je sektor gdje je USS Aries bio na istraživačkoj misiji 2367. godine.

Sektor 21834 je sektor gdje je USS Ajax bio bio na istraživačkoj misiji 2367. godine.

Sektor 21947 je sektor unutar talarijanskog svemira gdje je USS Enterprise-D primio poziv u pomoć od talarijanskog broda 2367. godine (TNG 4x04 - Suddenly Human)

Sektor 22036 je sektor gdje je USS Repulse bio na istraživačkoj misiji 2367. godine.

Sektor 22055 je sektor gdje je USS Charleston bio bio na istraživačkoj misiji 2367. godine.

Sektor 23079 je sektor je sektor u dubokom svemiru, udaljen od Federacije. Ovaj sektor, zajedno sa nekoliko sektora od 21538 do 23079 su bili prikazani na ekranu koji je pokazivao razmještaj brodova na Enterpriseu-D.

Sektor 37628 je sektor izvan federacijskih granica. USS Enterprise-D je istraživao ovaj sektor 2368. godine (TNG 5x16 - Ethics)

Sektor 41751 je sektor u Delta kvadrantu. U ovom sektoru, USS Voyager je našao na relejnu postaju koja je bila dio mreže koja se protezala do Alfa kvadranta
(VOY 6x10 - Pathfinder)

Sektor 64238 je sektor u Delta kvadrantu. Ovo je bio jedan od tri sektora u kojem je flota pretpostavljala da će se Voyager nalaziti 2376. godine (VOY 6x10 - Pathfinder)

Almatha sektor je sektor unutar kardasijanskog dijela svemira koji graniči sa demilitariziranom zonom. Ovaj sektor je bio pod zapovjedništvom Gul Torana
(DS9 3x09 - Defiant)

 

Antares sektor je sektor koji uključuje Antares sustav i Beta Antares brodogradilište.

Archanis sektor je sektor između Federacije i Klingonskog Carstva. Ovaj sektor je bio dio klingonskog teritorija ali ga je Federacija prisvojila sredinom 23. stoljeća. 2372. godine kancelar Gowron je zahtijevao da se ovaj sektor preda Klingoncima. Kako to nije učinjeno, Klingonska flota napada i zauzima sektor. 2373. godine, Zvjezdana flota na čelu sa USS Tecumsehom i USS Retledgeom pokušava vratiti Archanis sektor
(DS9 4x26 - Broken Link, DS9 5x01 - Apocalypse Rising, DS9 5x04 - …Nor the Battle to the Strong)

Argosian sektor je sektor prikazan na Deep Space Nine navigacijskom kompjuteru
(DS9 1x05 - Babel)

Bajor sektor je sektor unutar Alfa kvadranta koji uključuje Bajor sustav, federacijsku postaju Deep Space Nine i Antares brodogradilište.

Beloti sektor je sektor u blizini federacijsko-kardasijanske granice koji uključuje Mericor sektor. Ovaj sektor je bio mjesto sukoba između Federacije i Kardasijanske Unije 2350-tih godina gdje je dosta gravimetrijskih mina posijano tim sektorom. 2368. godine USS Denver je udario u jednu od tih mina i pozvao USS Enterprise-D za pomoć
(TNG 5x16 - Ethics)

Cabral sektor je izolirani dio Federacije. Uključuje Vacca sustav (TNG 7x13 - Homeward)

Carraya sektor je sektor unutar Romulanskog Zvjezdanog Carstva u blizini granice. Carraya IV je jedan od planeta u ovom sektoru gdje Romulanci drže zatvor u kojem su zatočeni Klingonci iz khitomerske bitke (TNG 6x16 - Birthright (dio 1))

Delmine sektor je sektor unutar Delta kvadranta. Borg je asimilirao talaksijanski teretnjak u ovom sektoru (VOY 4x06 - The Raven)

Epsilon 9 sektor je sektor u kome se nalazi Epsilon Pulsar klaster
(TNG 2x17 - Samaritan Snare)

Ficus sektor je sektor koji je bio mjesto ljudske kolonizacije od ranog 22. stoljeća. U ovom sektoru se nalazi i Bringloid sustav u kojem se nalazi kolonija na planetu Bringloid V. Kasnije su se kolonizatori sa Bringloida V premjestili na obližnju Mariposa koloniju 2365. godine (TNG 2x18 - Up The Long Ladder)

Gamma Hydra sektor je sektor na federacijskom dijelu granice, u blizini razgraničenja sa Klingoncima i Romulancima (Star Trek II: the Wraith of Khan)

Gand sektor je sektor unutar Delta kvadranta. U ovom sektoru se nalazi kazonska kolonija koju Borg nije smatrao vrijednom kolonizacije (VOY 4x12 - Mortal Coil)

Glessene sektor
je sektor prikazan na Deep Space Nine navigacijskom kompjuteru
(DS9 1x05 - Babel)

Glintara sektor je sektor unutar Romulanskog Zvjezdanog Carstva. Nalazi se između romulansko-kardasijanske granice i Romula. 2374. godine planirana dominijska invazija je trebala ići preko Glintara sektora (DS9 6x19 - In the Pale Moonlight)

Kalandra sektor je sektor duboko unutar Federacije, u blizini glavnih federacijskih planeta. 2374. godine Dominij je izvršio invaziju na Betazed upravo iz Kalandra sektora za koji je fedracijska obavještajna služba vjerovala da je predaleko od dominijskih linija opskrbe da bi bio prijetnja. Sektor je pao u ruke Dominija čime je bio otvoren put prema Vulkanu. 2375. godine Zvjezdana flota uspjeva vratiti Kalandra sektor
(DS9 6x19 - In the Pale Moonlight, DS9 6x21 - The Reckoning, DS9 7x03 - Afterimage)

Kaleb sektor je neutralni sektor između Federacije i Romulanskog Zvjezdanog Carstva. Najbliža federacijska postaja je na Drakenu IV, dva dana daleko pri warpu 9
(TNG 6x14 - Face of the Enemy)

Kepla sektor je sektor unutar Federacije u blizini kardasijanske granice. 2373. godine, u prvom danu rata, zauzimaju Kepla sektor čime USS Valiant ostaje na neprijateljskom teritoriju (DS9 6x22 - Valiant),

 

Lantaru sektor je sektor unutar Federacije u kojem se nalazila tajna postaja za istraživanje Omega molekule u 23. stoljeću. Nakon uspješnog eksperimenta i proizvodnje jedne molekule, molekula eksplodira uništavajući postaju i uzrokujući podprostorne procjepe u okolini od 7ly. Warp pogon je postao beskoristan unutar ovog sektora (VOY 4x21 - The Omega Directive)

Maxia sektor je sektor unutar Federacije. U ovom sektoru se nalazi federacijska postaja Starbase 32 (TNG 5x12 - Violations)

Mempa sektor je sektor unutar Klingonskog Carstva u kojem se nalazi zvijezda Beta Thoridar. 2367. godine sustav u blizini ove zvijezde je bio mjesto okupljanja flote Kuće Duras koja je trebala napasti Gowronove snage na početku klingonskog civilnog rata (TNG 4x26 - Redemption (dio 1))

Mutara sektor je sektor unutar Federacije. 2165. godine, u alternativnoj vremenskoj liniji, sektor je korišten za evakuaciju preživjelih od Xindi napada na Zemlju. 2267. godine SS Botany Bay je otkriven u ovom sektoru
(ENT 3x08 - Twilight, TOS 1x25 - Space Seed)

Oneamisu sektor je sektor u kome se nalazi Braslota sustav. Ovdje su 2365. godine USS Enterprise i USS Hathaway su simulirali bitku (TNG 2x21 - Peak Performance)

Onias sektor je sektor blizu romulanskog dijela Neutralne zone. Alpa Onias sustav se nalazi u ovom sektoru (TNG 4x08 Future Imperfect)

Panak sektor je sektor u blizini Neutralne zone i Rolor maglice
(DS9 4x22 - For the Cause)

Podaris sektor je sektor u Delta kvadrantu (VOY 5x18 - Course: Oblivion)

Rutharan sektor je sektor izvan Federacije, u Beta kvadrantu. 2371. godine USS Olympia se srušio na planetu L klase dok se vraćao sa istraživačke misije
(DS9 6x25 - The Sound of Her Voice)

Selcundi Drema sektor je sektor u kome se nalazi Drema IV planet na kojem su nastanjeni Dremanci (TNG 2x15 - Pen Pals)

Sol sektor je sektor u Alfa kvadrantu u kojem se nalazi Sol (Sunčev) sustav. Ovaj sektor je poznat i kao sektor 001.

Takara sektor je sektor u Delta kvadrantu, u blizini granice sa Alfa kvadrantom.

Tandar sektor
je sektor koji kontroliraju Tandaranci (ENT 1x21 - Detained)

Typhoon sektor je sektor unutar Federacije. 2373. godine ovaj sektor je bio mjesto sastanka federacijske flote predvođene admiralom Hayesom
(Star Trek VIII: First Contact)

Vaskan sektor je sektor unutar Delta kvadranta. 2374. godine USS Voyager je sletio na planet klase Y kako bi napunio svoje rezerve deuteriuma (VOY 5x18 - Course: Oblivion)

Z-6 sektor je sektor koji obuhvaća i teritorij Feferacije i teritorij Romulanskog Zvjezdanog Carstva i Neutralnu zonu (TOS 1x09 - Balance of Terror)

Zed Lapis sektor je sektor u kojem se nalazi Vagra sustav (TNG 1x23 - Skin of Evil)

S T A R T R E K
http://zvjezdanestaze.blogger.ba
06/08/2008 15:42