beats by dre cheap

Replikator

Prehrambeni replikatori
Primarna funkcija replikatora je stvaranje hrane i predmeta na jedan veoma jednostavan i "futurističan" način. Replikatoru nisu potrebne nikakve sirovine, tako da ne zauzima skladišni prostor na nekom brodu. Osnovni dio svakog replikatora je molekularno-matrični materijski replikator. Ovaj dio dematerijalizira (ili koristi već recikliranu materiju), te s tom materijom stvara molekularnu strukturu predmeta koji se traži (ukoliko molekularna struktura predmeta nije u bazi podataka, replikator će zatražiti molekulsku formulu predmeta). Gotovu molekularnu strukturu replikator prenosi na kvantno-geometrijsko molekularno polje koje stvara predmet.

[img]http://img02.picoodle.com/img/img02/9/8/3/f_foodrepm_a5174ea.gif[/img]
[img]http://img02.picoodle.com/img/img02/9/8/3/f_replicatm_f086890.gif[/img]


Replikator ne stvara energiju iz materije, on koristi već gotovu. Jedini manjak tog postupka je da se ne mogu stvoriti svi predmeti. No ipak je u replikatoru veća prednost, jer on razlaže i otpadne tvari de ih koristi kao materiju za stvaranje predmeta. Sirova materija se prenosi iz glavnog spremnika na replikatorski terminal, koji stvara tačnu repliku zatraženog predmeta. Takav postupak štedi energiju i prostor.

[img]http://img36.picoodle.com/img/img36/9/8/3/f_replicatestm_f5c0102.jpg[/img]

Industrijski replikatori su veći i složeniji, a koriste za repliciranje raznih mehaničkih djelova. Veći industrijski replikatori se koriste pri izgradnji brodova i repliciraju razne djelove i materijale koji su potrebni za izgradnju. Prehrambeni replikatori djeluju na molekularnoj razini, što znači da samo razbijaju i uspostavljaju međumolekulse veze, dok industrijski rade na atomskom nivou, što im omogućuje proizvodnju novih molekula pa čak i novih atoma.

[img]http://img35.picoodle.com/img/img35/9/8/3/f_Genitronicrm_67e1f91.jpg[/img]

Još ne postoje replikatori koji operiraju na submolekularnom nivou. Prvi razlog je činjenica što takvo nešto nije potrebno, osim za stvaranje novih elemenata, a potrošnja energije je jednostavno neisplativa. Takvi replikatori bi trebali zapamtiti stari i iskalkulirati novi položaj svakog protona, neutrona i elektrona da stvore nove atome. Oslobođena nuklearna sila bi mogla uništiti replikator, a ista količina je potrebna da novi atom održi stabilnost. Replikatori također ne mogu replicirati živuće organizme.

S T A R T R E K
http://zvjezdanestaze.blogger.ba
22/04/2007 23:54